Byla E1-312-729/2020
Dėl UAB „Damava“ atžvilgiu paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita Grigonienė, sekretoriaujant Aušrai Jokubauskienei, dalyvaujant prokurorei Vidai Lūžienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Nyderlandų Karalystės centrinės teisminio išieškojimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymą dėl UAB „Damava“ atžvilgiu paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo.

3Teismas

Nustatė

42020 m. vasario 10 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gautas Nyderlandų centrinės teisminės išieškojimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymas dėl Nyderlandų kompetentingos institucijos (Parket Centrale Verwerking O.M.) sprendimu UAB „Damava“ paskirtos piniginės sankcijos pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje.

5Susipažinus su pateikta medžiaga nustatyta, jog Nyderlandų Karalystės kompetentingos institucijos (Parket Centrale Verwerking O.M.) 2019 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. 0062 5422 2203 2580 UAB „Damava“ buvo paskirta 84 Eur dydžio bauda už tai, jog įmonei priklausanti transporto priemonė, valstybinio numerio ženklas (duomenys neskelbtlini), 2018 m. lapkričio 27 d., 11:00 val., Strichtse Vecht, Maarssen, Trajectcontrole A2 rechts; A2 Maarssen voor afrit, viršijo nustatytą leistiną greitį 11 km/h, tuo pažeisdama Nyderlandų Karalystės kelių eismo taisyklių (Administracinio Valdymo) akto 2 straipsnį. Sprendimas įsiteisėjo 2019 m. rugpjūčio 30 d. Sprendimu UAB „Damava“ buvo įpareigota nurodytą 84 Eur baudą su 9 Eur dydžio administracinėmis išlaidomis (viso 93 Eur sumą) sumokėti iki 2019 m. rugsėjo 13 d.

6Nyderlandų Karalystės centrinė teisminio išieškojimo agentūra (Centraal Justitieel Incassobureau) prašo minėtu sprendimu paskirtą piniginę sankciją – 84 Eur baudą – pripažinti ir vykdyti Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, nes ji nėra sumokėta.

7UAB „Damava“ vadovas M. Š. į teismo posėdį neatvyko. Teismui pranešta, kad UAB „Damava“ vadovas M. Š. į posėdį neatvyks (b. l. 18). Atsižvelgiant į šias aplinkybes bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 3651 straipsnio 2 dalimi, Nyderlandų centrinės teisminės išieškojimo agentūros prašymas dėl piniginės sankcijos vykdymo išnagrinėtas UAB „Damava“ atstovui nedalyvaujant.

8Prokurorė teismo posėdžio metu nurodė, kad yra visos sąlygos prašymą tenkinti

9Teismas

konstatuoja:

10prašymas tenkintinas.

11Nyderlandų Karalystės centrinės teisminio išieškojimo agentūros prašymas bei liudijimas dėl Nyderlandų Karalystės kompetentingos institucijos (Parket Centrale Verwerking O.M.) 2019 m. liepos 19 d. sprendimu paskirtos piniginės baudos UAB „Damava“ pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikos teritorijoje atitinka 2005 m. vasario 24 d. Europos Tarybos pamatinio sprendimo 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms reikalavimus (toliau – Pamatinis sprendimas).

12Nyderlandų Karalystės kompetentingos institucijos (Parket Centrale Verwerking O.M.) 2019 m. liepos 19 d. sprendime veika kvalifikuota pagal Nyderlandų Karalystės kelių eismo taisyklių (Administracinio vykdymo) akto 2 straipsnį kaip kelių eismo taisyklių pažeidimas. BPK 3651 straipsnio 3 dalies 3 punktas numato, kad teismas atsisako pripažinti piniginę sankciją, jeigu ji paskirta dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą nėra laikoma nusikaltimu ar baudžiamuoju nusižengimu, išskyrus atvejus, kai piniginė sankcija paskirta dėl Pamatinio sprendimo 5 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikalstamų veikų. Vadovaujantis Pamatinio sprendimo 5 straipsnio 1 dalimi, pagal šio pamatinio sprendimo sąlygas ir netikrinant veikos dvigubo baudžiamumo yra pripažįstami ir vykdomi sprendimai už elgesį, pažeidžiantį kelių eismo taisykles, įskaitant taisyklių dėl vairavimo ir poilsio laiko bei taisyklių dėl pavojingų krovinių pažeidimus. Pažymėtina, kad ir Pamatinio sprendimo preambulės 4 konstatuojamoje dalyje numatyta, kad šis pamatinis sprendimas taip pat turėtų būti taikomas finansinėms baudoms, paskirtoms už kelių eismo taisyklių pažeidimus.

13Lietuvos Respublikoje už analogišką veiką – greičio viršijimą – taikoma administracinė atsakomybė pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 416 straipsnį. ANK 2 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagal šį kodeksą atsako fizinis asmuo, jeigu jo padaryta veika, už kurią šiame kodekse yra numatyta tam tikra sankcija, buvo uždrausta tos veikos padarymo metu galiojusiame teisės akte. Taigi, ANK iš tiesų nenumato atsakomybės juridiniam asmeniui, todėl jei Kelių eismo taisyklių pažeidimas su uždarajai akcinei bendrovei priklausančia transporto priemone būtų padarytas Lietuvos Respublikoje, būtų privaloma aiškintis, kas vairavo transporto priemonę pažeidimo metu. Tačiau šiuo atveju Kelių eismo taisyklių, viršijant nustatytą važiavimo greitį, buvo nesilaikyta Nyderlandų Karalystėje, kur pripažįstamas juridinių asmenų baudimo principas (Kauno apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 1S-153-579/2019). Vadovaujantis Pamatinio sprendimo 9 straipsnio 3 dalimi, sprendimai dėl juridiniams asmenims skirtų finansinių baudų vykdomi, net jeigu sprendimą vykdančioji valstybė nepripažįsta juridinių asmenų baudžiamosios atsakomybės principo.

14Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3651 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų atsisakyti pripažinti piniginę sankciją nėra.

15Duomenų, kad UAB „Damava“ minėtu sprendimu paskirtą piniginę sankciją yra įvykdžiusi teismui nepateikta. UAB „Damava“ pripažįsta, kad 2018 m. lapkričio 27 d. įmonės darbuotojas padarė nusižengimą (viršijo leistiną greitį) Nyderlanduose ir sutinka sumokėti paskirtą teismo nuobaudą (b. l. 18).

16Atsižvelgiant į visa kas išdėstyta, Nyderlandų Karalystės centrinės teisminio išieškojimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymas tenkintinas. Nyderlandų kompetentingos institucijos – Parket Centrale Verwerking O.M. 2019 m. liepos 19 d. sprendimu UAB „Damava“ paskirta piniginė sankcija – 84 Eur bauda pripažintina ir vykdytina Lietuvos Respublikos teritorijoje pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Sprendime nurodytų administracinių išlaidų 9 Eur, neprašoma pripažinti ir vykdyti, todėl neperžengiant prašymo ribų teismas dėl jų nepasisako.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsniu, UAB „Damava“ nustatytinas dviejų mėnesių laikotarpis, per kurį ji privalo sumokėti baudą į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364, 3651 ir 3652 straipsniais, 2005 m. vasario 24 d. Europos Tarybos pamatiniu sprendimu 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms, teismas

Nutarė

19Nyderlandų Karalystės centrinės teisminio išieškojimo agentūros (Centraal Justitieel Incassobureau) prašymą tenkinti.

20Pripažinti ir vykdyti Nyderlandų kompetentingos institucijos – Parket Centrale Verwerking O.M. sprendimu UAB „Damava“ paskirtos sankcijos sumą – 84,00 Eur bei perduoti ją vykdyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

21Nustatyti, kad piniginė sankcija per du mėnesius po nutarties įsiteisėjimo dienos turi būti sumokėta į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą – 6801. Įmokos mokėjimo kvitus būtina pateikti Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams (Klaipėdos g. 1, Gargždai).

22Išaiškinti UAB „Damava“, kad per du mėnesius nepristačius mokėjimą patvirtinančio dokumento teismui, piniginė sankcija bus išieškoma priverstinai.

23Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų teisėja Jurgita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo Nyderlandų... 3. Teismas... 4. 2020 m. vasario 10 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose... 5. Susipažinus su pateikta medžiaga nustatyta, jog Nyderlandų Karalystės... 6. Nyderlandų Karalystės centrinė teisminio išieškojimo agentūra (Centraal... 7. UAB „Damava“ vadovas M. Š. į teismo posėdį neatvyko. Teismui pranešta,... 8. Prokurorė teismo posėdžio metu nurodė, kad yra visos sąlygos prašymą... 9. Teismas... 10. prašymas tenkintinas.... 11. Nyderlandų Karalystės centrinės teisminio išieškojimo agentūros prašymas... 12. Nyderlandų Karalystės kompetentingos institucijos (Parket Centrale Verwerking... 13. Lietuvos Respublikoje už analogišką veiką – greičio viršijimą –... 14. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 3651 straipsnio 3 dalyje... 15. Duomenų, kad UAB „Damava“ minėtu sprendimu paskirtą piniginę sankciją... 16. Atsižvelgiant į visa kas išdėstyta, Nyderlandų Karalystės centrinės... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 straipsniu, UAB... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362, 364, 3651... 19. Nyderlandų Karalystės centrinės teisminio išieškojimo agentūros (Centraal... 20. Pripažinti ir vykdyti Nyderlandų kompetentingos institucijos – Parket... 21. Nustatyti, kad piniginė sankcija per du mėnesius po nutarties įsiteisėjimo... 22. Išaiškinti UAB „Damava“, kad per du mėnesius nepristačius mokėjimą... 23. Nutartis per septynias dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama...