Byla B2-2642-173/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau –UAB ) „Kestugneta“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Leonas Jachimavičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo K. L. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau –UAB ) „Kestugneta“,

Nustatė

2K. L. kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Kestugneta“ ir nurodė, kad įmonė laikytina nemokia, nes pradelsti įsipareigojimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pareiškimo pateikimo dienai įmonės turtas sudaro 230 478 Lt (66 751,04 Eur), iš kurių trumpalaikis turtas 230 478 Lt (66 751,04 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 267 372 Lt (77 436,28 Eur), iš kurių 267 372 Lt (77 436,28 Eur) pradelsti įsipareigojimai, kurių įmonė negali ir ateityje negalės įvykdyti. Įmonė nutraukė veiklą, nuo 2014-05-29 įmonėje nedirba nei vienas darbuotojas. Bendrovė 2013 metais patyrė 6262 Lt (1813,60 Eur) nuostolį, o šiais metais iki pareiškimo pateikimo dienos 23 273 Lt (6740,33 Eur) nuostolį. Įmonė neturi nekilnojamojo turto, transporto priemonių. Prievolių, kurios būtų užtikrintos įkeitimu nėra. Valstybinė mokesčių inspekcija bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba vykdo išieškojimą iš UAB „Kestugneta“ banko sąskaitos ne ginčo tvarka.

3Pareiškimas tenkintinas.

4Lietuvos Respublikos (toliau LR) Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d. 1 p. nustato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. nustato, kad įmonės nemokumas yra tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Iš teismui pateikto 2014-1-07 balanso (b.l. 12) matyti, kad įmonė turi turto už 230478 Lt, visą turtą sudaro trumpalaikis turtas. Tuo tarpu mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 267 372 Lt (tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos). 2013 bei 2014 metais įmonė dirbo nuostolingai (b.l. 13). Pradelsti kreditoriniai įsipareigojimai sudaro 259 510,13 Lt (2014-10-07 kreditorių sąrašas) (b.l. 10).

6Įvertinus nurodytas aplinkybes teismas sprendžia, kad atsakovas yra nemokus, o tai yra pagrindas iškelti bankroto bylą (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str., 9 str. 7 d. 1 p.). Iš pateiktų duomenų matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, nes skolos yra didelės ir pradelstos. Teismas daro išvadą, kad atsakovas negali ir negalės atsiskaityti su kreditoriais, nes įmonės įsipareigojimai viršija turimą turtą. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str.3 d.).

7Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.).

8Byloje gautas siūlymas bankroto administratoriumi skirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“. Siūlomo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos. Byloje yra pateikta administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopija, deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, sutikimas. Todėl UAB „Kestugneta“ bankroto administratoriumi skirtina UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (juridinio asmens kodas 302652787, adresas Gedimino g. 30-1A, Kaunas, įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA146).

9Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 1 p., 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 7 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

111. Iškelti bankroto bylą UAB „Kestugneta“ (įmonės kodas 301645551, reg. adresas Gedimino g. 47, Kaunas).

122. Bankrutuojančios UAB „Kestugneta“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto ir verslo konsultacijų centras“ (juridinio asmens kodas 302652787, adresas Gedimino g. 30-1A, Kaunas). Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA146).

133. Areštuoti UAB „Kestugneta“ (įmonės kodas 301645551) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

144. Uždrausti UAB „Kestugneta“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

155. Nustatyti 45 dienų terminą UAB „Kestugneta“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

166. Apie bankroto bylos iškėlimą pranešti juridinių asmenų registrui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovui, atsakovui, administratoriui. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nustatytus veiksmus, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

177. UAB „Kestugneta“ valdymo organams nustatyti 10 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

18Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai