Byla 2S-1966-123/2012
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., UAB „Būsto paskolų draudimas“, A. K

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija Nijolė Griškevičienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo L. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo L. V. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis A. S., UAB „Būsto paskolų draudimas“, A. K.,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolio A. S. 2012-07-04 varžytynių protokolą ir pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis antstolio A. S. įvykdytas turto varžytynes, priimtą varžytynių protokolą vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/04848 bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/10/04818. Nurodo, kad sodo namą su priklausiniais, adresu ( - ) pirko už 170 000 Lt pagal gautą paskolą iš banko ir ši paskola buvo drausta draudimo bendrovėje. Nesant galimybės mokėti paskolą antstolis pradėjo vykdymą. Sodo namas su priklausiniais yra parduodamas už nerealiai mažą kainą – 39 600 Lt, t. y. tris kartus mažesne nei įsigijimo kaina, neįskaitant atlikto remonto kainos. Antstoliui įstatymas nustato pareigą taip įkainuoti areštuotą turtą, kad įkainojimas atitiktų galimas realiais rinkos kainas ir optimaliai atitiktų tiek išieškotojo, tiek skolininko interesus.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-08-02 nutartimi pareiškėjo L. V. skundo dėl antstolio veiksmų netenkino. Antstolis, atsižvelgdamas į UAB „Finance Property“ 2012-03-06 turto ekspertizės aktą Nr. 120306KI-01, 2009-09-08 nutartimi Nr. 405-1N/2009 areštuotą skolininkui priklausantį ir iš varžytynių parduotiną turtą įkainavo 57 100 Lt. Pareiškėjas nepareiškė antstoliui prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainavimo, todėl laikoma, kad turtas įkainuotas antstolio nustatyta verte. Pareiškėjas nuo 2010 m. turėjo pakankamai laiko realizuoti CPK 704 straipsnyje numatytą teisę ir pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, tačiau šia teise nepasinaudojo. Pareiškėjas nepateikė ir teismas nenustatė jokių neteisėtų antstolio veiksmų – 2010-03-15 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartis Nr. 405-2N/2009 buvo įsiteisėjusi, šios teismo nutarties pagrindu buvo užvesta vykdomoji byla, antstolis nustatė parduodamo iš varžytynių turto kainą vadovaudamasis CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas L. V. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo

52012-08-02 nutartį panaikinti, skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti. Nurodo, kad sodo namas su priklausiniais parduotas už nerealiai mažą kainą – 35 973 Lt, t. y. tris kartus mažesne nei įsigijimo kaina, neįskaitant atlikto remonto kainos. Paaiškino, kad buvo informavęs antstolį apie tai, kad gali pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, tačiau pirkėjas 2012-07-04 vykusiose varžytynėse dalyvauti negalėjo. Antstolio veiksmai pažeidė pareiškėjo teises, antstolis nesilaikė įstatymų nustatytų reikalavimų, todėl jo veiksmai laikytini neteisėtais ir sudarančiais pagrindą panaikinti 2012-07-04 varžytynes.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. S. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad pareiškėjas nepasinaudojo CPK 681 straipsnio 3 dalyje numatyta teise – nepareiškė antstoliui prieštaravimų dėl areštuoto turto įkainavimo, todėl skundo pareiškimas turi būti vertinamas kaip siekis užvilkinti išieškojimo procesą. Pareiškėjas nuo 2010 m. turėjo pakankamai laiko realizuoti CPK 704 straipsnyje numatytą teisę ir pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją už aukštesnę kainą, tačiau šia teise nepasinaudojo.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. K. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-08-02 nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skolininko turtą už 35 973 Lt nusipirko 2012-07-04 vykusiose varžytynėse. Šio turto niekas neįsigijo pirmosiose varžytynėse, antrosiose – niekas juo nesidomėjo. Mano, kad didesnės sumos šis turtas nėra vertas, nes jam pagerinti reikia daug investicijų ir darbo.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų draudimas“ prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą kaip nepagrįstą. Nurodo, kad pareiškėjo teiginiai, jog atliktas neobjektyvus vertinimas nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti, pareiškėjas negalėjo pasinaudoti teise pasiūlyti turto pirkėją, turtas parduotas už per mažą kainą, yra nepagrįsti. Nekilnojamojo turto vertė nustatyta ekspertų, atsižvelgus į kreditoriaus prašymą ir vadovaujantis CPK 681 straipsnio 1, 4 dalių nuostatomis. Pareiškėjas nesinaudojo teise reikšti prieštaravimus dėl nekilnojamojo turto ekspertų nustatytos pareiškėjui priklausančios turto rinkos vertės. Nekilnojamojo turto įkainojimas dažnai nereiškia, kad būtent už tokią kainą turtas ir bus realizuotas iš varžytynių.

9Atskirasis skundas atmestinas.

10Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia 2012-07-04 varžytynių teisėtumą, prašo pripažinti neteisėtomis ir negaliojančiomis antstolio A. S. įvykdytas turto varžytynes, nesutinka su iš varžytynių parduodamo turto kainos nustatymu.

11Nagrinėjamoje byloje išieškojimas vykdomas pagal 2010-03-15 Hipotekos skyriaus prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 405-2N/2009, kuria nutarta už skolą parduoti iš varžytynių įkeistą daiktą: žemės sklypą, 0,0624 ha, pastatą–sodą, 56,84 kv. m., pastatą–šiltnamį, 21,00 kv. m., ir pastatą–ūkinį pastatą, 22,00 kv. m., esančius ( - ), asmeninės nuosavybės teise priklausančius L. V.

12Pirmąjį varžytynių ratą, t. y. pirmąsias ir antrąsias varžytynes antstolis vykdė 2010 m. Turtas antstolio patvarkymu, atsižvelgiant į UAB „Inreal“ pateiktą išvadą, buvo įkainotas 66 000 Lt (vykd. b. t. 1, l. 17–43, 46). Varžytynėse parduodamo turto niekas nepirko.

13Antrąjį varžytynių ratą, t. y. pirmąsias ir antrąsias varžytynes antstolis vykdė 2011 m. Turtas antstolio patvarkymu, atsižvelgiant į UAB „Finance Property“ pateiktą išvadą, buvo įkainotas 60 000 Lt (vykd. b. t. 2, l. 47–73). Varžytynėse parduodamo turto niekas nepirko.

14Trečiąjį varžytynių ratą, t. y. pirmąsias ir antrąsias varžytynes antstolis vykdė 2012 m. Turtas antstolio patvarkymu, atsižvelgiant į 2012-03-06 UAB „Finance Property“ pateiktą išvadą, buvo įkainotas 57 100 Lt (vykd. b. t. 2, l. 153–178). 2012-07-04 antrosiose varžytynėse turtas buvo parduotas už 35 973 Lt (vykd. b. t. 2, l. 246–249).

15CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Jeigu CPK 681 straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė (CPK 681 str. 4 d.). CPK 681 straipsnio 3 dalis nustato, kad skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą.

162012-03-13 antstolio patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo L. V. ir UAB „Būsto paskolų draudimas“ išaiškinta, kad jie turi teisę vadovaudamasi CPK 681 straipsniu pareikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo, tačiau šia teise nei skolininkas, nei kreditorė nepasinaudojo. 2012-03-29 patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo antstolis nustatė parduodamo iš varžytynių turto kainą – 45 680 Lt (80 proc. nuo ekspertų nustatytos turto vertės), tačiau 2012-05-09 varžytynės neįvyko, nes į jas neužsiregistravo nė vienas pirkėjas. 2012-05-25 patvarkymu dėl parduodamo turto kainos nustatymo antstolis nustatė parduodamo iš varžytynių turto kainą – 34 260 Lt (60 proc. nuo ekspertų nustatytos turto vertės). Nei skolininkas, nei kreditorė antstolio veiksmams, nekilnojamojo turto ekspertų nustatytai nekilnojamojo turto vertei neprieštaravo, todėl turtas pagrįstai įkainotas antstolio nustatyta verte pagal 2012-03-06 UAB „Finance Property“ pateiktą išvadą. Pažymėtina, kad turtas buvo parduotas didesne nei 2012-05-25 patvarkyme nustatyta kaina – už 35 973 Lt (CPK 722 str. 1 d.).

17CPK 704 straipsnio 1 dalis iki varžytynių pradžios suteikia skolininkui teisę surasti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad skolininkui buvo išaiškinta CPK 704 straipsnyje nustatyta tvarka pasiūlyti išvaržomo turto pirkėją (vykd. b. t. 1 l. 73, 117, 154, t. 2, b. l. 93, 124, 197, 233), tačiau pareiškėjas šia teise nepasinaudojo. Apelianto nurodyta aplinkybė, kad jis buvo informavęs antstolį apie tai, kad gali pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją, tačiau pirkėjas 2012-07-04 vykusiose varžytynėse dalyvauti negalėjo, yra deklaratyvi ir nepagrįsta į bylą pateikiamais įrodymais (CPK 178 str.). Priverstinis išieškojimas iš įkeisto turto buvo vykdomas nuo 2010 m., todėl skolininkas turėjo pakankamai ilgą terminą pasiūlyti iš varžytynių parduodamo turto pirkėją už aukštesnę kainą.

18Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas daro išvadą, kad skundžiama nutartis yra pagrįsta ir teisėta, o atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją naikinti (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335?339 str., teismas

Nutarė

20Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija... 2. pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu dėl antstolio veiksmų, kuriuo... 3. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-08-02 nutartimi pareiškėjo L. V.... 4. Atskiruoju skundu pareiškėjas L. V. prašo Klaipėdos miesto apylinkės... 5. 2012-08-02 nutartį panaikinti, skundą dėl antstolio veiksmų tenkinti.... 6. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. S. prašo... 7. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo A. K. prašo Klaipėdos... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo UAB „Būsto paskolų... 9. Atskirasis skundas atmestinas. ... 10. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia 2012-07-04 varžytynių teisėtumą,... 11. Nagrinėjamoje byloje išieškojimas vykdomas pagal 2010-03-15 Hipotekos... 12. Pirmąjį varžytynių ratą, t. y. pirmąsias ir antrąsias varžytynes... 13. Antrąjį varžytynių ratą, t. y. pirmąsias ir antrąsias varžytynes... 14. Trečiąjį varžytynių ratą, t. y. pirmąsias ir antrąsias varžytynes... 15. CPK 681 straipsnio 1 dalis nustato, kad areštuodamas skolininko turtą,... 16. 2012-03-13 antstolio patvarkyme dėl areštuoto turto vertės nustatymo L. V.... 17. CPK 704 straipsnio 1 dalis iki varžytynių pradžios suteikia skolininkui... 18. Remdamasis išdėstytais argumentais, teismas daro išvadą, kad skundžiama... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 335?339 str.,... 20. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 2 d. nutartį palikti...