Byla e2A-1149-236/2018
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „HIDROSTATYBA“, uždarajai akcinei bendrovei „Infes“

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romualdos Janovičienės, Dalios Kačinskienės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,LitCon“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,LitCon“ ieškinį atsakovui Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, dalyvaujant tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „HIDROSTATYBA“, uždarajai akcinei bendrovei „Infes“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Ieškovė UAB ,,LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui, prašydama panaikinti atsakovės vykdomame pirkime „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19, Klaipėda, rekonstravimo darbai“ (toliau – ir Konkursas, Pirkimas) sprendimą pripažinti UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą laimėtoju, atmesti UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą, pateikti visą UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą susipažinimui, priteisti ieškovei iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

82.

9Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad trečiųjų asmenų UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ grupė (toliau – ir grupė) nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme siūlomi darbai neatitinka Pirkimo sąlygų techninio projekto ir/ ar techninių specifikacijų.

103.

11Ieškovė nurodė, kad grupė savo pasiūlyme nurodė ketinant naudoti S 400 klasės armatūrą, tuo tarpu, Pirkimo dokumentuose (techninio projekto statinio konstrukcijų dalyje) yra nurodyta, jog perdangų armavimui turi būti naudojama S 500 klasės armatūra. Ieškovės teigimu, grupės siūlomi darbai neatitinka techninio projekto ir / ar techninių specifikacijų, nes grupė siūlo žemesnės klasės armatūrą nei nurodyta techniniame projekte, jos savybės prastesnės nei techniniame projekte nurodytos armatūros. Atsakovas nepagrindė, jog S 400 klasės armatūros naudojimas vietoje projekte numatytos S 500 armatūros klasės yra lygiavertis sprendinys.

124.

13Ieškovė UAB ,,LitCon“ pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad dalyvių siūlomi darbai turi atitikti techninį projektą. Techniniame projekte numatyti sprendiniai ir jų įgyvendinimas turėjo būti analogiški pasiūlymuose nurodytiems, todėl atsakovė netinkamai įvertino grupės pasiūlymą ir jo nepagrįstai neatmetė Pirkimo sąlygų 2.1.5 punkto pagrindu.

145.

15Ieškovės teigimu, grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkto pagrindu, nes pasiūlymas neapima viso Pirkimo objekto darbų ir / ar nėra įtraukti visi darbai ir jų apimtys. Grupės pasiūlyme nėra įvertinta ir nurodytos priemonės, kaip bus sprendžiamas gruntinio vandens klausimas statybos metu, nors be šių darbų nėra įmanoma įgyvendinti Pirkimo objekto.

166.

17Ieškovė UAB ,,LitCon“ pažymėjo, kad statybos darbai bus vykdomi 12 metrų gylyje. Gruntinis vanduo slūgso 1,4–2 m gylyje, todėl statybos darbai vykdomi žemiau gruntinio vandens horizonto. Todėl techniniame projekte nurodyta, kad turi būti numatytas gruntinio vandens pažeminimas, pažeminimo būdai ir priemonės. Pasiūlyme nesant, atsakovui Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui nenupirkus konkrečių darbų, atsakovas rizikuoja už grupės pasiūlytą kainą negauti Pirkimo objekto rezultato (nepažeminus gruntinių vandenų lygio, betonuoti polių ir / arba įrenginėti pamatų nėra įmanoma). Tai yra Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkto pažeidimas ir nesąžiningas, neracionalus lėšų panaudojimas.

187.

19Ieškovė UAB ,,LitCon“ nurodė, kad iš pateikto grupės pasiūlymo aišku, kad siūlomi sprendiniai neįgyvendinami. Grupės pasiūlyme nustatyta, kad ekskavatoriumi kasamas gylis yra iki 5 metrų, o toliau kasama rankomis. Ieškovės teigimu, toks grupės siūlomas žemės darbų atlikimo sprendinys yra neįgyvendinimas, nes žemiausia įrengiamų grindų altitudė yra – 11,85 m. Iš viso reikės iškasti iki 12 metrų (–12 metrų nuo žemės paviršiaus) gylio, todėl rankomis grupė numato kasti daugiau nei 7 metrus į gylį, tai yra neįmanoma. Be to, metodologijoje nėra išskirta, kaip bus vykdomi kasimo darbai 1 etape ir kaip bus kasama 2 etape, nėra pateikta pagrįstų argumentų, kurie paneigtų tai, kas parašyta metodologijoje, t. y. kad numatyta ekskavatoriumi žemę kasti tik iki 5 m gylio, o toliau bus kasama rankomis.

208.

21Ieškovė teigė, kad grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes iš pasiūlymo aišku, kad siūlomi sprendiniai neįgyvendinami.

229.

23Ieškovė pažymėjo, kad atsakovas ieškovės ir grupės pasiūlymus vertino skirtingai. Ieškovės ir grupės pasiūlymai neatitiko Pirkimo dokumentų reikalavimų, tačiau ieškovės pasiūlymas buvo atmestas, o grupės – ne. Atsakovas ieškovės pasiūlymą atmetė, paaiškindamas, kad nebuvo nurodyti medžiagų parametrai, kurie buvo reikalaujami Pirkimo sąlygose, tačiau iš esmės analogiški grupės pasiūlymo trūkumai nekliudė pasiūlymo pripažinti tinkamu, priimtinu ir laimėtoju. Ieškovės teigimu, be aukščiau nurodytų pasiūlymo trūkumų, taip pat nustatyti ir šie grupės pasiūlymo informacijos trūkumai: 1) grupės pasiūlymo (metodologijos) 349 psl. nepateikta rezonansinės plokštės akustinių parametrų ir juos pagrindžiančių dokumentų, pateikta neaiški schema; 2) pasiūlymo 350 psl. nepateikti medžiagų akustiniai parametrai, nėra informacijos apie CE ženklinimą; 3) pasiūlymo 351–352 psl. nepateikti medžiagos akustiniai parametrai; 4) pasiūlymo 352 psl. nepateiktos fasadinių plokščių techninės charakteristikos

2410.

25Ieškovė UAB ,,LitCon“ nurodė, kad grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas ir dėl to, kad jų pateikta metodologija atitiko kriterijus, kada pasiūlymas vertinamas nuo 0 iki 33 balų. Ieškovės teigimu, grupės pasiūlymui neturėjo būti suteikta daugiau nei 33 balai pagal Pirkimo sąlygų 27.3 punkte nustatytą kriterijų T1. Pagal Pirkimo sąlygų priedo „3.3 Rangovo techninis pasiūlymas“ 3.3.1 punktą bei pagal 27.3 punktą tiekėjai turėjo pateikti pagrįstą ir tikslų darbų grafiką, išsamiai aprašytą atskirų darbų technologiją, naudojamas priemones kokybės užtikrinimui bei atlikimo metodologiją. Grupės metodologijoje nėra įvertinti ir pateikti darbų technologijos aprašymai: nėra aprašyta, kokia technologija bus taikoma grunto sausinimui, nėra aprašyta, pagal kokią technologiją bus atliekami kasimo darbai. Grupės metodologijoje naudojamos priemonės kokybės užtikrinimui nėra išsamios ir tinkamos, nes grupė siūlo reikalavimų neatitinkančias medžiagas. Grupei pasirinkus darbus vykdyti nelogiškais, neįgyvendinamais būdais, konstatuotina, kad grupė neįsigilino į techninę užduotį, darbų kokybiškam ir savalaikiam atlikimui iškyla didelė rizika. Ieškovės teigimu, grupės pateiktas grafikas nelogiškas, neišsamus, nepakankamai detalus ir nuoseklus. Grupės pateiktame grafike nėra išskirti sklypo paruošimo darbai. Grafike nenurodyta, kada ir kiek laiko bus vykdomi žemės kasimo darbai. Grafike nenurodytas laiko tarpas sklypo tvarkybos (gerbūvio) darbams atlikti. Grafike nenumatyta įrengti vaizdo stebėjimo sistemą (palikta tuščia eilutė, nors pozicija grafike numatyta), t. y. akivaizdi grupės padaryta klaida. Grafike nenurodyta, kada ir kiek laiko bus atliekami stogo, fasado įrengimo darbai. Atsakovas ignoruoja grafike nustatytus trūkumus, akceptuoja grafiką ir rizikuoja netinkamai įgyvendinti pirkimo objektą. Be to, grupės metodologijoje nurodytos naudojamos priemonės kokybei užtikrinti bei atlikimo metodologija aprašyta neišsamiai. Grupė yra nepasirengusi vykdyti sutartį, neišanalizavusi Pirkimo dokumentų, jos metodologija parengta iš esmės tik kopijuojant su Pirkimo objektu nesusijusią informaciją. Pagal Pirkimo sąlygų 27.7 punktą grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas.

2611.

27Ieškovė UAB ,,LitCon“ prašė leisti susipažinti su grupės pateiktu rizikų, mechanizmų sąrašais, ketinamos naudoti įrangos sąrašu, likusia metodologijos dalimi, kuri nėra ir negali būti konfidenciali informacija. Grupei faktiškai įgyvendinant Pirkimo objektą visi procesai bus matomi ir viešai skelbiami. Nepateikti argumentai, kodėl konfidencialiomis laikomos metodologijos dalys, kuriose pateikti darbų aprašymai. Be to, rizikų suvaldymo strategijos yra skirtos Klaipėdos muzikiniam teatrui, trečiasis asmuo jau pasirašė Pirkimo sutartį, ieškovė nebėra konkurentas trečiajam asmeniui šiame Pirkime, todėl rizikų aprašymo atskleidimas nepadarytų neigiamos įtakos trečiajam asmeniui, nes sąrašas skirtas šiam objektui.

2812.

29Ieškovė dubliku papildomai nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas buvo įvertintas 90 balų ir toks vertinimas nepagrįstas. Trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktos metodologijos nuostatos prieštarauja Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėms. Darbų vykdymo technologija aprašyta tiesiog kopijuojant tekstą iš kitų objektų technologinių duomenų.

3013.

31Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras procesiniuose dokumentuose prašė atmesti ieškovės ieškinį kaip nepagrįstą ir neteisėtą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, grupės (trečiųjų asmenų) sprendiniai neprieštarauja techniniam projektui, techninėms specifikacijoms, jais bus pasiektas norimas rezultatas (įrengiant perdangas, atlaikančias numatytas apkrovas) bei jie visiškai atitiks Statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ ir kt. teisės aktų reikalavimus, todėl teisėtai ir pagrįstai trečiųjų asmenų pasiūlymas pripažintas atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3214.

33Atsakovas nurodė, kad armatūros klasė Pirkimo techninio projekto statinio konstrukcijų dalies aiškinamajame rašte nėra nurodoma, tokia informacija nėra priskiriama prie esminių perdangos sprendinių, tačiau aiškinamajame rašte yra nurodyta, kad konstrukcijų medžiaga – gelžbetonis (betonas, armuotas plienine armatūra). Tretieji asmenys savo pasiūlyme ir numatė naudoti šias medžiagas, todėl nėra pagrindo laikyti, jog trečiųjų asmenų siūlomi darbai neatitinka techninio projekto ir techninių specifikacijų. Trečiųjų asmenų pasirinkta armatūros klasė (S 400) atitinka Lietuvoje galiojančias normas, jų nurodyta armatūros klasė atitinka techninio projekto reikalavimus statybos darbams, nes Pirkimo techninio projekto statinio konstrukcijų dalies techninėse specifikacijose numatytas reikalavimas statybos darbams – gelžbetoninių konstrukcijų armavimui naudoti S 240, S 400, S 500 klasių armatūrą. Nėra pagrindo laikyti, jog trečiųjų asmenų siūlomi darbai neatitinka techninio projekto ir techninių specifikacijų. Tik techninio projekto statinio konstrukcijų dalies sąnaudų kiekių žiniaraštyje yra numatyta monolitinių perdangų pagaminimui armatūros klasė S 500. Tačiau kaip nurodyta techninio projekto statinio konstrukcijų dalies techninės specifikacijos 2 skyriaus 2.1 punkte, pagrindiniai reikalavimai armatūros plienui yra nustatyti techninės specifikacijos 2 skyriuje, kuriame nurodytos naudojamos armatūros klasės tiek S 500, tiek S 400. Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 37 punktu, dokumentų viršenybę turi techninio projekto techninės specifikacijos prieš techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraščius, kuriuose pateikiami tik preliminarūs (o ne tikslūs) duomenys. Statinio konstrukcijų (perdangų) paskirtis – atlaikyti statinio apkrovas. Nėra pagrindo laikyti, kad armavimui naudojant S 400 klasės armatūrą, perdanga prasčiau atlaikys apkrovas nei naudojant S 500 klasės armatūrą. Kad konstrukcija atitiktų reikalavimus ir atlaikytų apkrovas, būtina detaliai apskaičiuoti ir parinkti armatūros storį, išdėstymą, jungimo detales, mazgus. Todėl rengiant darbo projektą, turės būti atlikti detalūs konstrukciniai skaičiavimai, parengti detalūs brėžiniai, kuriuose bus numatytas armatūros storis, išdėstymas, jungimo detalės, mazgai ir kt. (STR 1.04,04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedo „Darbo projekto sudėtis“ 3 punktas). Rengiant darbo projektą ir tikslinant apkrovas, atliekant detalius skaičiavimus, nustatant armatūros išdėstymą, storį, jungimo detales, privaloma vadovautis Statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimais. Todėl tiek pasirinkus armatūros klasę S 400, tiek pasirinkus armatūros klasę S 500, perdangos atitiks techninio projekto ir teisės aktų reikalavimus, atlaikys visas apkrovas, apskaičiavus ir parinkus atitinkamas armatūros, jungimo detalių, mazgų išdėstymą reikiamose perdangos vietose. Todėl techninio projekto statinio konstrukcijų dalies techninės specifikacijos 2 skyriaus 2.5 punkte numatyta „Betoninės ir gelžbetoninės konstrukcijos skaičiuojamos ribinių būvių metodu. Skaičiavimais reikia garantuoti, kad su nurodytu patikimumu konstrukcija nepasiektų ribinio būvio, t. y. kad nebūtų viršytos ribinės stiprio reikšmės, kurios pateikiamos STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ 5 ir 6 lentelėse. Trečiųjų asmenų pasiūlymo 87 puslapyje yra nurodyti armatūros strypų diametrai, jų išdėstymas, apsauginis betono sluoksnis nurodomas konstrukcijų darbo projekte. Techninė priežiūra iki betonavimo darbų pradžios patikrina armatūros tinklų išdėstymą, rišimo kokybę ir būsimo betono apsauginio sluoksnio storį, surašydama paslėptų darbų aktą. Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.4 punkte numatyta „darbo projektas – projekto antrasis etapas, techninio projekto tąsa, kuriame detalizuojami techninio projekto sprendiniai ir pagal kurį atliekami statybos darbai“.

3415.

35Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad yra perkami perdangų įrengimo darbai, kurie apima ne tik konstrukcijos sumontavimą, bet ir jos pagaminimą, panaudojant armatūrą ir betoną. Perdangos pagaminimą naudojant S 400 klasės armatūrą ir perdangos pagaminimą naudojant S 500 klasės armatūrą laikytini lygiaverčiais sprendiniais, nes abiem atvejais būtų pasiekiamas visiškai tas pats funkcinis rezultatas (atlaikyti apkrovas) bei būtų įgyvendinami Statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ ir kt. teisės aktų reikalavimai. Atsakovas yra įpareigotas rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių Pirkimo objektų, todėl atsakovas teisėtai ir pagrįstai trečiųjų asmenų pasiūlymą pripažino atitinkančiu Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3616.

37Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nurodė, kad žiniaraštyje nėra nurodyta, jog surenkamųjų perdangų plokštės turi būti iš C30 klasės betono. Dėl monolitinių perdangų teigė, kad nėra pagrindo laikyti, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas dėl pasiūlyme nurodytos surenkamų perdangų betono klasės neatitiktų techninio projekto sprendinių, visos betono klasės ir jų savybės yra numatytos STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“.

3817.

39Atsakovas pažymėjo, kad rengdamas Pirkimo sąlygas, turi teisę nuspręsti, kokių konkrečių sprendinių įgyvendinimą tiekėjai teikdami pasiūlymus privalės pateikti, kas yra svarbiausi. Reikalavimai tiekėjų techniniam pasiūlymui nustatyti Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.3 punkte „Rangovo techninis pasiūlymas“. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta, kad tiekėjai savo pasiūlymuose privalo pateikti aprašymą, priemones, kaip bus sprendžiamas gruntinio vandens klausimas statybos metu. Nurodė, kad aplinkybė, jog trečiųjų asmenų pasiūlyme nėra detalaus gruntinio vandens nužeminimo darbų aprašymo, nereiškia, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas šių darbų neapima. Pirkimo sąlygų II skyriaus 10 punkte numatyta, kad Pirkimo sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Remiantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, 16.1 p., pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustačius fiksuotą kainą, tiekėjo pasiūlymo kaina apima ir tuos darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti pirkimo dokumentuose ir sutartyje, bet yra būtini sutarčiai įvykdyti, o tiekėjas turėjo ir galėjo juos numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Pirkimo dokumentų – techninio projekto – dalis yra inžinerinių geologinių tyrimų ataskaita, taip pat techniniame projekte yra numatyta, jog turės būti atlikti gruntinių vandenų pažeminimo darbai, nustatyti reikalavimai žemės darbams, grunto kasimo darbams. Todėl kiekvienas tiekėjas buvo supažindintas su geologinėmis sąlygomis bei reikiamais atlikti darbais ir visi tiekėjai turėjo ir galėjo šiuos darbus numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tretieji asmenys savo finansiniame pasiūlyme yra deklaravę, jog jie išanalizavo ir visiškai sutinka su Pirkimo dokumentais ir be jokių išlygų ar apribojimų už pasiūlytą kainą siūlo atlikti projektavimo ir statybos darbus bei ištaisyti defektus. Techninis projektas yra pirkimo sutarties dalis (Pirkimo sutarties 2 punktas). Pirkimo sąlygų II skyriaus Pirkimo sutarties Konkrečiųjų sąlygų 4.1 p. numatyta, kad rangovas privalo atlikti darbo projekto parengimui reikalingus inžinerinius tyrinėjimus, parengti statybos techninių reglamentų nustatytos apimties darbo projektą, vykdyti ir užbaigti darbus ir ištaisyti visus atsirandančius defektus, kaip numatyta pagal sutartį. Rangovas privalo vykdyti darbus pagal inžinieriaus patvirtintą darbo projektą, techninio projekto technines specifikacijas bei rangovo pasiūlymą ir vadovautis teisės aktais. Dėl to tretieji asmenys privalės už pasiūlytą kainą atlikti visus techniniame projekte numatytus darbus, įskaitant ir gruntinių vandenų pažeminimo darbus. Tretieji asmenys savo pasiūlyme yra atsižvelgę ir paminėję priemones, kurių turi būti imamasi susidūrus su netinkamu gruntu.

4018.

41Atsakovo teigimu, ieškovė sąmoningai, siekdama suklaidinti nepagrįstais teiginiais, pateikia tik trečiųjų asmenų pasiūlymo ištraukas, neatspindinčias pateikto aprašymo esmės. Pasiūlymo 59 puslapyje nurodyta, kad duobė kasama mechanizuotai – ekskavatoriumi 15 cm iki projektinio gylio, likęs gruntas iškasamas rankomis, kad žemė kasama dviem etapais – iki -1 aukšto ir antras etapas iki – 2 aukšto. Todėl žemė mechanizuotai kasama 15 cm iki techniniame projekte numatyto -2 aukšto gylio ne rankomis. Taip pat kasama ne iš karto iki -2 aukšto, bet dviem etapais, pirmiausiai iki -1 aukšto ir tik po to iki -2 aukšto. Dėl to nėra pagrindo laikyti, jog tretieji asmenys numatė ekskavatoriumi iškasti tik iki 5 m gylio, o po to kasti rankomis.

4219.

43Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad trečiųjų asmenų pasiūlymo 59 psl. žemiau nurodyta: „Vienakaušis ekskavatorius gruntą kasa nuosekliai. Iškastas gruntas kraunamas tiesiog į transporto priemonę ir išvežami sandeliavimui šalimais. Keliai transportui privažiuoti daromi sulig ekskavatoriaus stovėjimo lygiu. Ekskavatoriumi kasamas gylis yra apie 1,5-5 m. Iškasus reikiamą gylį ekskavatoriumi toliau kasama rankomis.“ Todėl yra aišku, kad ekskavatorius gruntą kasa nuosekliai, t. y. pirmiausia ekskavatorius kasa iki -1 aukšto, o paskui iki – 2 aukšto. Pažymėtina, kad ekskavatoriumi kasant žemę etapais yra daromi privažiavimo keliai, todėl kasamas gylis yra apie (ne iki) 1.5-5 m. Be to, iškasus reikiamą gylį, t. y. – 2 aukštą, likus 15 cm iki projektinio gylio, toliau kasama rankomis. Trečiųjų asmenų pasiūlymo 60 psl. žemiau nurodyta: „Iškasus gruntą iki projektinio aukščio pagrindas yra sutankinamas.“ Todėl yra aišku, jog iškasus iki techniniame projekte numatyto -2 aukšto gylio, pagrindas yra sutankinamas, o ne tankinamas pagrindas iškasus žemę tik iki -1 aukšto.

4420.

45Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nurodė, kad sistemiškai įvertinęs visą techninį pasiūlymą neturėjo pagrindo laikyti, jog tretieji asmenys pasiūlė neįgyvendinamus sprendinius. Tuo tarpu, ieškovė nurodo tik pasiūlymo ištraukas, sąmoningai iškreipdamas žemės kasimo darbų aprašymo visumą.

4621.

47Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius, kad -1 aukšto gylis yra 4.75 m, -2 aukšto giliausia vieta 7.1 m gylio, todėl privaloma laikyti, kad tretieji asmenys numatė žemę kasti tik iki -1 aukšto. Atsakovas pažymėjo, kad pasiūlyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog duobė kasama mechanizuotai – ekskavatoriumi 15 cm iki projektinio gylio, likęs gruntas iškasamas rankomis, kad žemė kasama dviem etapais – iki -1 aukšto ir antras etapas iki – 2 aukšto. Todėl nėra pagrindo laikyti, jog tretieji asmenys yra numatę kasti tik iki -1 aukšto. Be to, aplinkybė, jog yra parašyta „Ekskavatoriumi kasamas gylis yra apie 1,5-5 m“, nereiškia, kad bus kasami tik iki 5 metrų ir nė kiek daugiau.

4822.

49Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad ieškovė ieškinyje nurodo: „Net ir ne statybos specialistams turėtų būti akivaizdu, kad pirmiausia yra kasama iki giliausios vietos, tuomet įrenginėjami pamatai. Ant pamatų įrenginėjamas žemiausiai esantis aukštas (šiuo atveju -2 aukštas), tik tada įrenginėjamas -1 aukštas. -1 aukštas“. Atsakovo teigimu, tokie teiginiai rodo, kad ieškovė bando teismui įrodyti tariamai netinkamą trečiųjų asmenų darbų aprašymą visiškai nesuprasdama, kas yra numatyta trečiųjų asmenų pasiūlyme, bei nurodydama neįgyvendinamus sprendinius. Žemės iškasti ekskavatoriumi pirmiausiai iki giliausios vietos yra techniškai negalima, kadangi privaloma žemę kasti nuosekliai, etapais, paliekant privažiavimo kelius ekskavatoriui, priešingu atveju, ekskavatorius negalės nei įvažiuoti, nei išvažiuoti iš duobės. Todėl privaloma pradėti kasti iki -1 aukšto ir tik po to palaipsniui iki -2 aukšto. Toks žemės kasimas nuosekliai, etapais būtent ir yra numatytas trečiųjų asmenų pasiūlyme. Tik etapiškai iškasus visą duobę iki projektinės altitudės, gruntas yra sutankinamas ir yra įrenginėjami -2 aukšto pamatai. Dėl to nėra jokio pagrindo laikyti, kad tretieji asmenys numatė kasti žemę tik iki -1 aukšto, ar kad pasiūlė neįgyvendinamus sprendinius.

5023.

51Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras laikė nepagrįstais ieškovės UAB ,,LitCon“ teiginius, kad tretieji asmenys numatė ekskavatoriui iškasti tik iki 5 m gylis, o po to kasti rankomis, kadangi duobė kasama mechanizuotai – ekskavatoriumi 15 cm iki projektinio gylio, likęs gruntas iškasamas rankomis, kad žemė kasama dviem etapais – iki –1 aukšto ir antras etapas iki –2 aukšto. Žemė mechanizuotai kasama 15 cm iki techniniame projekte numatyto –2 aukšto gylio ne rankomis. Kasama ne iš karto iki –2 aukšto, bet dviem etapais, pirmiausia iki –1 aukšto ir tik po to iki –2 aukšto.

5224.

53Atsakovo teigimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas dėl perdangų įrengimo neprieštarauja techninio projekto sprendiniams, pasiūlyme yra įvertinti gruntinio vandens pažeminimo darbai, numatyti techniniame projekte, žemės kasimo darbai yra įgyvendinami, pateiktame grafike yra numatytos visos pagrindinės veiklos, kurias buvo būtina numatyti pagal Pirkimo sąlygas, todėl nėra pagrindo trečiųjų asmenų pasiūlymo laikyti neatitinkančio Pirkimo dokumentų reikalavimų. Nėra pagrindo laikyti, jog perkančioji organizacija nelygiavertiškai būtų įvertinusi ieškovės ir trečiųjų asmenų pateiktą informaciją apie siūlomas medžiagas.

5425.

55Atsakovas nurodė, kad ieškovės ir trečiųjų asmenų pasiūlymus vertino vienodai, ieškovės teiginiai dėl nevienodo pasiūlymo vertinimo aiškiai nepagrįsti.

5626.

57Atsakovas pažymėjo, kad ieškovės UAB ,,LitCon“ pasiūlymas buvo atmestas už šiuos trūkumus: komisija, nustačiusi, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentų reikalavimų ir pasiūlymo trūkumų pobūdis neleidžia jų pataisyti, t. y. rangovo techniniame pasiūlyme nėra pateikti vidaus triukšmo lygio akustiniais simuliaciniai skaičiavimai, pastato konstrukcijų garso (ore sklindančio ir smūginio) izoliaciniai skaičiavimai, nėra numatytos priemonės, kurios padės nepabloginti pastato akustinės aplinkos, nėra pateikti triukšmo sklaidos pastato išorėje kompiuteriniai simuliaciniai skaičiavimai, vertinant fasado, išorės langų ir durų garso izoliacines savybes; rangovo techniniame pasiūlyme skaičiavimų reikšmių pagrindimui nėra pateikti duomenų lapai; nurodytas muzikos skambėjimo aiškumas (C80) neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų ribų; nurodyta didžiosios repeticijų salės reverbacija neatitinka Pirkimo sąlygose nustatytų ribų; nepateiktas pagrindinės salės reverbacijos grafikas su tolerancijos ribomis ir mažosios salės reverbacijos grafikus su tolerancijos ribomis; darbų planas (grafikas) neatitinka Pirkimo dokumentuose nurodytų reikalavimų).

5827.

59Atsakovas nurodė, kad ieškovė ir tretieji asmenys pasiūlė visiškai identiškas akustines medžiagas iš to paties gamintojo atstovės UAB „Exterus“, todėl abiejų pasiūlymų šios dalys yra vienodos. Tačiau ieškovės pasiūlymas nebuvo atmestas dėl informacijos apie akustines medžiagas nepateikimo, nors ieškovė, priešingai nei tretieji asmenys, kartu su pasiūlymu nepateikė dokumentų dėl CE ženklinimo ar eksploatacinių savybių deklaracijų. Ieškovės, trečiųjų asmenų pasiūlymus atsakovas vertino vienodai, abiejų dalyvių pasiūlymus vertino visų turimų dokumentų (duomenų) kontekste ir abu pasiūlymus dėl šios dalies pripažino atitinkančiais Pirkimo dokumentų reikalavimus.

6028.

61Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad ieškovės pasiūlyme, trečiųjų asmenų pasiūlyme yra pateikti rezonansinės plokštės akustiniai parametrai, kurie pavaizduoti grafike, o juos pagrindžiantys dokumentai – trečiųjų asmenų pateiktos deklaracijos. Šios medžiagos CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje. Pateiktas grafikas yra akustiniai parametrai, nes juose pateiktas garso sugerties koeficientas. Ieškovė tokius pat akustinius parametrus nurodė savo pasiūlyme.

6229.

63Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nurodė, kad nepagrįsti ieškovės argumentai, jog trečiųjų asmenų pasiūlymo 350 puslapyje nepateikti medžiagų Gustafs linear ribs akustiniai parametrai, taip pat nėra informacijos apie CE ženklinimą, nes trečiųjų asmenų pasiūlymo 350 puslapyje yra akustiniai parametrai, kurie pavaizduoti lentelėje. Medžiagos Gustafs linear ribs CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje.

6430.

65Atsakovas nurodė, kad nepagrįsti ieškovės argumentai, kad trečiųjų asmenų pasiūlymo 351–352 puslapyje nepateikti medžiagų Gustafs plain panel akustiniai parametrai, nes šios medžiagos garso sugerties koeficientas nurodytas trečiųjų asmenų pateiktoje deklaracijoje. Šios medžiagos CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje.

6631.

67Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad trečiųjų asmenų pasiūlymo 352 puslapyje nepateiktos fasadinių plokščių techninės charakteristikos. Atsakovas nurodė, kad Pirkimo sąlygų I skyriaus 2 skirsnio 3.2 p. „Siūlomų įrenginių techninės charakteristikos“ pateiktose lentelėse, tose vietose, kuriose pateikiamas skyrybos ženklas „:“, reiškia, kad žemiau pateikiama detalizuojanti informacija. „Medžiagos techninės charakteristikos:“ reiškia, jog turi būti nurodytas armavimas (armavimo būdas) ir tempiamasis lenkiamasis stipris. Šios techninės charakteristikos yra nurodytos trečiųjų asmenų pasiūlymo 352 puslapyje.

6832.

69Atsakovas nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas dėl perdangų įrengimo neprieštarauja techninio projekto sprendiniams, tiekėjai neturėjo pareigos pateikti gruntinio vandens pažeminimo darbų aprašymo, nėra pagrindo laikyti, jog neįmanoma įgyvendinti trečiųjų asmenų aprašytų žemės kasimo darbų, pateiktame grafike numatytos visos pagrindinės veiklos, kurias buvo būtina numatyti pagal Pirkimo sąlygas. Pažymėjo, kad atsakovas 2017-07-13 patikslino reikalavimus grafikui, numatydamas baigtinį pagrindinių veiklų sąrašą. Trečiųjų asmenų pateiktas grafikas atitinka Pirkimo dokumentų reikalavimą numatyti darbų etapą – sklypo paruošimo / griovimo – ardymo darbus. Pirkimo dokumentuose nebuvo numatyta, kad tiekėjai savo grafikuose privalėtų numatyti, kiek laiko bus vykdomi žemės darbai, sklypo tvarkybos darbai, stogo, fasado įrengimo darbai, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas. Trečiųjų asmenų pasiūlymo 153–154 puslapiuose yra aprašyti vaizdo stebėjimo sistemos įrengimo darbai. Iš pateikto pasiūlymo yra aišku, kad tretieji asmenys šiuos darbus yra įtraukę į „Apsauginės signalizacijos įrengimo darbų aprašymo“ dalį, kuri aprašoma pasiūlymo 150–154 puslapiuose. Darbams „Apsauginės signalizacijos įrengimo darbai“ grafike numatytas 9 mėnesių darbo laikas, todėl yra aišku, kad per šį laikotarpį bus įrenginėjama ir vaizdo stebėjimo sistema. Trečiųjų asmenų grafikas atitiko Pirkimo dokumentų reikalavimus. Atsakovas įvertino, kad trečiųjų asmenų pateiktas grafikas yra tikslus, laikė grafiką visos apimties paslaugų grafiku, darbų eiliškumą laikė logišku ir optimaliu. Nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme perdangos įrengimas numatytas tiek šiltuoju, tiek šaltuoju metų laiku. Trečiųjų asmenų pasiūlyme yra numatyta, kad žiemos sąlygomis galima vykdyti betonavimo darbus, mūrijimo darbus, ventiliuojamo fasado įrengimo darbus, stogo dangos įrengimo darbus bei pateikiamos tokių darbų atlikimo sąlygos. Tik pasirašius sutartį bei paskelbus statybų pradžią galima spręsti, kurį aprašomą darbų variantą bus galima naudoti arba naudoti abi parašomas statybos darbų metodikas, tinkančias šiltajam ir šaltajam periodui. Trečiųjų asmenų grafike pateiktas eiliškumas išreikštas ne konkrečia data, o kalendorinėmis savaitėmis. Toks trečiųjų asmenų pateiktas aprašymas yra tinkamas, nes tokiu būdu bus galima išlaikyti numatytą darbų eiliškumą bei darbų spartą. Aprašomų darbų atlikimas visų sezonų laiku atsakovei yra priimtinas. Pažymėjo, kad analizuojant ir vertinant pasiūlymo visumą, pasiūlymas ruoštas detaliai išanalizavus techninį projektą, technines specifikacijas, prikimo dokumentų reikalavimus. Trečiųjų asmenų pateikta darbų metodologija yra parengta būtent šiam objektui, nes ir aprašymuose, ir pateiktuose brėžiniuose aiškiai matoma statybos vieta, pastato statybos ypatumai, pateikti aiškūs ir itin detalūs akustiniai brėžiniais ir skaičiavimai, parengti būtent tik šiam objektui. Atsakovas neturėjo pagrindo trečiųjų asmenų pasiūlymo įvertinti nuo 1 iki 33 balų ir tuo pagrindu atmesti pasiūlymą. Be to, ieškovė nepateikė įrodymų, kurie leistų daryti vienareikšmišką išvadą, kad trečiųjų asmenų pateikti aprašymai negali būti taikomi įgyvendinant Pirkimo objektą, kad trečiųjų asmenų techninis pasiūlymas yra bereikšmis, nekuriantis jokios pridėtinės vertės, neparodantis trečiojo asmens pasirengimo vykdyti Pirkimo objekto darbus.

7033.

71Atsakovas pažymėjo, kad gavęs ieškovės prašymą susipažinti su kitų tiekėjų pasiūlymais, kreipėsi į dalyvius dėl konfidencialios informacijos pagrindimo, vertino pateikto pagrindimo pagrįstumą bei pateikė trečiųjų asmenų techninį pasiūlymą, išskyrus konfidencialią informaciją, ieškovei susipažinti. Atsakovas, nesupažindindamas ieškovės su trečiųjų asmenų nurodyta ir pagrįsta konfidencialia informacija, nepažeidė teisės aktų reikalavimų ir viešųjų pirkimų principų.

7234.

73Trečiasis asmuo UAB „HIDROSTATYBA“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovės teiginiai nepagrįsti ir prieštaraujantys VPĮ nuostatoms, tokio pobūdžio bylose formuojamai teismų praktikai. Be to, ieškovė, teikdama ieškinį, piktnaudžiauja savo teisėmis.

7435.

75Trečiasis asmuo UAB „Infes“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Trečiojo asmens teigimu, ieškinys yra nepagrįstas ir atmestinas. Pažymėjo, kad ieškovė neturi galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutartį Konkurse, t. y. neturi teisinio materialinio suinteresuotumo byloje, pareikštas ieškinys paremtas išskirtinai formalių bei jokios realios faktinės reikšmės atsakovo siekiamiems įsigyti darbams ir jų tinkamumui neturinčių motyvų pagrindu, pareikštu ieškiniu ieškovė siekia susipažinti su trečiojo asmens komercinę paslaptį sudarančia informacija bei pasinaudoti trečiojo asmens turimu konkurenciniu pranašumu. Ieškovės procesinis elgesys bei pareikštas ieškinys vertintini nesąžiningu piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis.

7636.

77Atsakovas 2018-0-06-04 pateikė prašymą dėl dalies bylos medžiagos pripažinimo nevieša.

7837.

79Vilniaus apygardos teismas 2018-06-04 nutartimi nutarė trečiųjų asmenų veiklos sąrašą pripažinti nevieša bylos medžiaga, šių duomenų neteikti susipažinti ir kopijuoti bylos dalyviams ar su byla susipažįstantiems asmenims.

8038.

81Vilniaus apygardos teismas 2018-06-18 nutartimi nutarė atmesti ieškovės prašymą, pateikti visą UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą susipažinti.

8239.

83Trečiasis asmuo UAB „Infes“ 2018-07-23 pateikė teismui ekspertinę išvadą, prašė pridėti prie nagrinėjamos bylos. Nurodė, kad papildomai kreipėsi į specialistus teismo ekspertą dėl kompetentingų bei objektyvių išvadų pateikimo, atsakant į klausimą „ar numačius naudoti monolitinėms perdangoms S 400 klasės armatūrą, tai laikoma prieštaravimu techninio projekto sprendiniams“. Kvalifikuotas bei į teismų ekspertų sąrašą įtrauktas ekspertas T. M. parengė ekspertinę išvadą. Neturėjo galimybės pateikti ekspertinės išvados anksčiau, nes ji gauta 2018-07-20.

84II.

85Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8640.

87Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-31 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovės UAB „LitCon“ atsakovui Klaipėdos valstybinis muzikinis teatrui 4 176 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės UAB „LitCon“ trečiajam asmeniui UAB „Infes“ 3 872 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8841.

89Teismas, įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes, viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumus, tai, kad trečiasis asmuo UAB „Infes“ 2018-07-04 kreipėsi į teismo ekspertą, tačiau apie tai neinformavo nei teismo, nei byloje dalyvaujančių asmenų, tai, kad trečiasis asmuo turėjo galimybę į ekspertą kreiptis ir anksčiau (gavus duomenis apie ieškinio pateikimą teismui), konstatavo, kad kad yra pagrindas atsisakyti priimti trečiojo asmens pateiktus papildomus dokumentus. Teismas pažymėjo, kad priešinga teismo išvada prieštarautų teisingumo, protingumo, sąžiningumo principams ir pažeistų šalių rungtyniškumo principą, nes dėl viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo ypatumų, teismas nebeturi galimybės spręsti ieškovės prašymą dėl ekspertizės skyrimo nagrinėjamoje byloje. Dėl to teismas darė išvadą, kad trečiojo asmens pateikti papildomi dokumentai nepridėtini prie bylos medžiagos, jie nevertintini ir dėl jų nepasisakytina.

9042.

91Teismas nustatė, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą, kuriuo siekė įsigyti pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19, Klaipėda, rekonstravimo darbus kartu su darbo projekto parengimu. Pirkime pasiūlymus pateikė ieškovė, ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ bei UAB „IRDAIVA“. Ieškovės ir UAB „IRDAIVA“ pasiūlymai buvo atmesti. Ieškovė UAB „LitCon“ atsakovo sprendimo neskundė teismine tvarka. Grupės pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu, todėl ieškovė pareiškė pretenziją, kuria reikalavo panaikinti atsakovo sprendimą pripažinti grupę Pirkimo laimėtoja, atmesti grupės pasiūlymą, pateikti visą grupės pasiūlymą. Atsakovas ieškovės pretenziją atmetė. Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Infes“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „HIDROSTATYBA“ 2018-06-06 sudarė rangos sutartį.

9243.

93Teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, tai, kad Konkursu siekiama įsigyti statinio rekonstravimo darbus (o ne konkrečios klasės ir/ar rūšies medžiagas), sutiko su atsakovo ir trečiųjų asmenų argumentais, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog grupės pasiūlytas sprendinys neįgyvendins atsakovo siekiamų tikslų – neužtikrins siekiamų įsigyti statinio rekonstravimo darbų atlikimą bei teisės aktų reikalavimus atitinkančios gelžbetoninės perdangos įrengimą bei statybą. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog grupės pasiūlymas neužtikrina atsakovo perkamų statinio rekonstravimo darbų kaip visumos rezultato pasiekimo. Tokių įrodymų nepateikė ir ieškovė (CPK 178 str., 185 str.).

9444.

95Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad konstatuota, jog grupės pasiūlymas užtikrina atsakovo perkamų statinio rekonstravimo darbų kaip visumos rezultato pasiekimą, sprendė, kad nėra pagrindo grupės pasiūlymo atmesti Pirkimo sąlygų 2.1.5 punkto pagrindu. Teismas taip pat pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju yra suformuota kasacinės instancijos teismo praktika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-496/2011).

9645.

97Teismas, įvertinęs tai, kad techninio projekto techninėje specifikacijoje numatyta galimybė naudoti įvairias armatūros klases, t. y. tiek S 240, tiek S 400, tiek S 500, techninė specifikacija turi aukščiausią prioritetą kitų techninio projekto dalių atžvilgiu (preliminarus sąnaudų kiekių žiniaraštis (kuriame nurodyta S500 armatūros klasė) priskirtinas žemiausiam prioritetui), sprendė, kad pagrįsti trečiojo asmens UAB „Infes“ ir atsakovo argumentai, jog faktiškai neatitikimo tarp trečiojo asmens pateikto pasiūlymo bei techninio projekto nėra. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad techninio projekto konstrukcijų dalies techninės specifikacijos bendrosios dalies 2.4 punkte nėra reikalavimų perdangos įrengimui naudotinos armatūros klasei. Teismo vertinimu, šiuos ieškovės argumentus paneigė Techninio projekto SK dalies techninių specifikacijų 2.4 punktas ir STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedo „Techninio projekto sudedamosios dalys“ 9.2 punktas, kuriame nurodyta, kad reikalavimai perdangos įrengimui naudotinoms medžiagoms nurodomi techninėse specifikacijose, o ne sąnaudų kiekių žiniaraščiuose (CPK 178 str., 185 str.).

9846.

99Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 1.7 punkte numatyta, kad visos pirkimo dokumentuose esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad perkančioji organizacija priima ir kitus dalyvių lygiaverčių priemonių įrodymus. Teismas laikė apgrįstais atsakovo teiginius, kad perdangos pagaminimas naudojant S 400 klasės armatūrą ir perdangos pagaminimas naudojant S 500 klasės armatūrą laikytini lygiaverčiais sprendiniais, nes abiem atvejais būtų pasiekiamas visiškai tas pats funkcinis rezultatas (atlaikyti apkrovas) bei būtų įgyvendinami Statybos techninio reglamento STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“, STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ ir kt. teisės aktų reikalavimai. Teismas pažymėjo, kad atsakovas yra įpareigotas rinktis iš visų galimų tam tikrus funkcinius reikalavimus atitinkančių pirkimo objektų. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovės teiginius, kad tiek S 400, tiek S 500 armatūros klasės naudojimas nėra lygiavertis sprendinys. Teismas pažymėjo, kad grupės techniniame pasiūlyme numatyta armatūros klasė monolitinėms gelžbetoninėms perdangoms yra tinkama naudoti įgyvendinant techninio projekto sprendinius (juos detalizuojant darbo projekto rengimo metu) ir teisės aktų reikalavimus. Dėl to atmetė ieškovės teiginius, kad atsakovas turėjo gauti ir trečiųjų asmenų lygiavertiškumą pagrindžiančius duomenis pasiūlymo vertinimo metu (CPK 178 str., 185 str.).

10047.

101Teismas sprendė, kad atsakovo pozicija, kad trečiųjų asmenų numatytas sprendinys monolitinei perdangai naudoti S 400 klasės armatūrą nepažeidžia techninio projekto sprendinių, yra nuosekli. Ieškovės argumentai dėl atsakovės pozicijos nenuoseklumo atmestini kaip nepagrįsti (CPK 178 str., 185 str.).

10248.

103Teismas pažymėjo, kad atsakovo poziciją, jog trečiųjų asmenų numatytas sprendinys monolitinei perdangai naudoti S 400 klasės armatūrą nepažeidžia techninio projekto sprendinių, patvirtina ir techninio projekto rengėjas UAB „Inžinerinė mintis“ (CPK 178 str., 185 str.).

10449.

105Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad grupės pasiūlymas turėjo būti atmestinas Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkto pagrindu, nes pasiūlymas neapima viso Pirkimo objekto darbų ir/ar nėra įtraukti visi darbai ir jų apimtys, kad grupės pasiūlyme nėra įvertinta ir nurodytos priemonės, kaip bus sprendžiamas gruntinio vandens klausimas statybos metu, nors privalėjo tai padaryti, nes be šių darbų nėra įmanoma įgyvendinti pirkimo objekto. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo dokumentai nenustato reikalavimo tiekėjui teikti priemonių, numatančių, kaip bus sprendžiamas gruntinio vandens klausimas statybų metu, aprašymų pagrindimų ar bet kokio kitokio pobūdžio su gruntiniu vandeniu susijusių dokumentų. Be to, su gruntiniu vandeniu susiję darbai ir priemonės grupės pasiūlyme numatyti ir įvertinti, įvertintos ir su tuo susijusios rizikos. Teismas taip pat nurodė, kad byloje nėra duomenų, paneigiančių atsakovo nurodytas aplinkybes, kad tretieji asmenys už pasiūlymo kainą (pagal fiksuotos kainos kainodarą) privalės atlikti visus techniniame projekte numatytus darbus, įskaitant ir gruntinių vandenų pažeminimo darbus (CPK 178 str., 185 str.).

10650.

107Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes iš pateikto pasiūlymo aišku, kad siūlomi sprendiniai neįgyvendinami, grupės pasiūlyme nustatyta, kad ekskavatoriumi kasamas gylis yra iki 5 metrų, o toliau kasama rankomis, toks grupės siūlomas žemės darbų atlikimo sprendinys yra neįgyvendinamas, nes žemiausia įrengiamų grindų altitudė yra – 11,85 m, tai reiškia, kad iš viso reikės iškasti iki 12 metrų (- 12 metrų nuo žemės paviršiaus) gylio, vadinasi, rankomis grupė numato kasti daugiau nei 7 metrus į gylį, kas yra neįmanoma. Tuo tarpu, teismas sprendė, kad grupės pateiktame pasiūlyme yra nurodyta ir aprašyta, kad žemės kasimo darbai yra vykdomi 2 etapais pagal schemą. Sistemiškai įvertinus visą techninį pasiūlymą, nėra pagrindo teigti, kad tretieji asmenys pasiūlė neįgyvendinamus sprendinius. Teismas pažymėjo, kad atsakovas ir trečiasis asmuo išdėstė tokią pačią bei trečiojo asmens pateiktą statybos darbų vykdymo metodologiją, atitinkančią žemės kasimo darbų tvarką – žemės darbų kasimą metodologijoje išdėstytais etapais. Teismo vertinimu, ieškovės argumentai dėl atsakovo ir trečiojo asmens pozicijos neatitikimo atmestini kaip nepagrįsti, ieškovės nurodyti argumentai iš esmės yra jos nuomonė, kuri nepagrindė atsakovo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo (CPK 178 str., 185 str.).

10851.

109Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovas ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymus vertino vienodai, lygiavertiškai - visų turimų dokumentų (duomenų) kontekste.

11052.

111Teismas konstatavo, kad nepagrįsti ieškovės nurodyti grupės pasiūlymo informacijos trūkumai: 1) grupės pasiūlymo (metodologijos) 349 psl. nepateikta rezonansinės plokštės akustinių parametrų ir juos pagrindžiančių dokumentų; pateikta neaiški schema; 2) pasiūlymo 350 psl. nepateikti medžiagų akustiniai parametrai, nėra informacijos apie CE ženklinimą; 3) 351 – 352 lape nepateikti medžiagos akustiniai parametrai; 4) 352 lape nepateiktos fasadinių plokščių techninės charakteristikos. Šie ieškovės argumentai yra nepagrįsti, nes ieškovės pasiūlymas buvo atmestas už kitus trūkumus, nei ieškovė nurodo (tariamus) trečiųjų asmenų pasiūlymo trūkumus. Teismas sutiko su atsakovo nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis ir argumentais, pagrindžiančiais, kad ieškovės pasiūlymas buvo atmestas už kitus trūkumus, todėl jų neatkartojo. Teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, konstatavo, kad atsakovas ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymus vertino vienodai, lygiavertiškai - visų turimų dokumentų (duomenų) kontekste.

11253.

113Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl grupės pasiūlymo informacijos trūkumų ir vertinimo, nes grupės pasiūlyme yra pateikti: rezonansinės plokštės akustiniai parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai (pateiktas grafikas yra aiškus); medžiagų Gustafs linear ribs akustiniai parametrai, kurie pavaizduoti lentelėje, medžiagos Gustafs linear ribs CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje; medžiagų Gustafs plain panel akustiniai parametrai, šios medžiagos garso sugerties koeficientas nurodytas trečiųjų asmenų pateiktoje deklaracijoje, o šios medžiagos CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje; pateiktos fasadinių plokščių techninės charakteristikos (CPK 178 str., 185 str.).

11454.

115Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl pasiūlymo įvertinimo pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų. Teismas pažymėjo, kad darbų grafike numatytos visos pagrindinės veiklos, kurias buvo būtina numatyti pagal Pirkimo sąlygas. Tiekėjai turėjo teisę pasirinkti kaip bus aprašyti darbai. Trečiųjų asmenų pasiūlymo ekspertinį vertinimą atliko pirkimo komisijos narys – J. C., kuriam suteikta teisė eiti ypatingojo statinio (negyvenamųjų pastatų) statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, kuris taip pat yra paskirtas eiti Fidic inžinieriaus ir techninės priežiūros vadovo pareigas, vykdant Pirkimo sutartį. Dėl to teismas sutiko su atsakovu, kad nėra pagrindo abejoti atlikto vertinimo tinkamumu. Teismas nurodė, kad ieškovės teiginiai dėl pasiūlymų vertinimo nėra pakankami daryti priešingą išvadą ir laikytini nuomone, kuri nepagrindžia atsakovo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo. Teismas taip pat pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas negalėjo būti įvertintas daugiau kaip 33 balais (CPK 178 str., 185 str.).

11655.

117Teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, kad ieškovė dublike nurodė naujus argumentus, susijusius su pasiūlymo įvertinimo pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, kurie nebuvo reiškiami ieškovės pretenzijoje ikiteismine ginčų nagrinėjimo tvarka ir/ar ieškinyje. Nauji ieškovės nurodomi argumentai nepatenka į ginčo nagrinėjimo ribas, todėl teismas sprendė, kad jie nevertintini ir dėl jų nepasisakytina.

11856.

119Teismas pažymėjo, kad 2018-05-31 nutartyje nurodė, kad ieškovė be kitų nurodytų dokumentų prašė išreikalauti visą UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą susipažinti, ta pačia nutartimi atsakovui, tretiesiems asmenims kartu su atsiliepimu pasiūlė išsakyti savo poziciją dėl ieškovės nurodytų dokumentų išreikalavimo. Teismas nurodė, kad 2018-06-18 nutartimi atmetė ieškovės prašymą, pateikti visą UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą atmetė susipažinti, t. y. išnagrinėjimo ieškovės šį ieškinio reikalavimą kaip procesinį prašymą. Teismas 2018-07-05 nutartyje nurodė, kad pakartotinis ieškovės prašymas, pateikti visą UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą susipažinti, buvo išspręstas 2018-06-18 nutartimi, todėl teismas neturi pagrindo pakartotinai spręsti šio prašymo.

12057.

121Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymo konfidencialia informacija.

12258.

123Teismas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius dėl Pirkimo sąlygų nuginčijimo, nes Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. e2A-482-381/2018 įvertino šio Pirkimo sąlygų teisėtumą. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo nesivadovauti įsiteisėjusia teismo nutartimi ir šioje stadijoje iš naujo vertinti Pirkimo sąlygų teisėtumą.

12459.

125Teismas nurodė, kad ieškovė neturi galimybės sudaryti Pirkimo sutarties Konkurse, ir sutiko su trečiojo asmens UAB „Infes“ argumentais, kad ieškovė neturi (nebeturi) teisinio materialinio suinteresuotumo, nėra įgaliota ginti viešąjį interesą ir/ar bet kurio kito asmens subjektinę teisę, dėl to sprendė, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja ir savarankiškas pareikšto ieškinio atmetimo pagrindas.

12660.

127Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad atsakovo sprendimas pripažinti trečiųjų asmenų pasiūlymą Pirkimo laimėtoju yra teisėtas, nepažeidžia imperatyvių pirkimo normų ar principų, todėl ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., 185 str.).

12861.

129Teismas pažymėjo, kad ieškovė, manydama, jog jos teisė pažeista, kreipėsi į teismą su ieškiniu, bylos nagrinėjimo metu teikė prašymus ir argumentus. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad nors ieškinys ir atmestas, tačiau nėra pagrindo ieškovei taikyti CPK 95 straipsnio normas (CPK 178 str., 185 str.).

13062.

131Teismas sprendė, kad iš ieškovės atsakovui priteistina 4 176 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš ieškovės trečiajam asmeniui priteistina 3 872 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

132III.

133Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

13463.

135Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,LitCon“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018-07-31 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti: panaikinti atsakovo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sprendimą pripažinti UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą laimėtoju, atmesti UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą, pateikti visą UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“ pasiūlymą susipažinimui, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

13663.1.

137Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygose nebuvo reikalavimo perdangai naudoti S 500 klasės armatūrą. Šis reikalavimas įtvirtintas techniniame projekte, šį reikalavimą pripažino atsakovas, tačiau primos instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta žemesnės klasės armatūra nei nurodyta techniniame projekte. Trečiųjų asmenų pasiūlymas turėjo būti atmestas Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkto pagrindu.

13863.2.

139Pirmosios instancijos teismas deklaratyviai pasisakė dėl sprendinių lygiavertiškumo, kadangi byloje nėra duomenų, skaičiavimų, kuriais būtų įrodyta, kad S 400 armatūra gali būti lygi S 500 klasės armatūrai.

14063.3.

141Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė dublike nurodė naujus argumentus, susijusius su pasiūlymo įvertinimo pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, kurie nebuvo reiškiami ieškovės pretenzijoje ir/ar ieškinyje.

14263.4.

143Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovės pateiktų argumentų, kuriais ieškovė įvardino aiškius trečiųjų asmenų metodologijos (t. y. pasiūlymo dalis, parengta pagal Konkurso sąlygų 27.3 p.) trūkumus. Toks teismo vertinimas neatitinka CPK įtvirtintos teismo pareigos motyvuoti savo sprendimą. Vien tai, kad vertinimą atliko kvalifikacijos atestatą turintis asmuo niekaip negarantuoja vertinimo pagrįstumo ar teisėtumo. Ieškinyje nebuvo ginčijamas J. C. kvalifikacijos atliktas vertinimas. Ieškovei nėra žinoma, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi išpildyti asmuo, kad galėtų atlikti metodologijos vertinimą pagal Pirkimo sąlygų 27.3. p. Ieškovė ginčijo patį atlikto vertinimo turinį – t. y. faktą, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas yra įvertintas ypač gerai (90 balų iš 100 galimų), nors trečiųjų asmenų pasiūlymas turi esminių trūkumų ir vadovaujantis trečiųjų asmenų pateikta metodologija negalima vykdyti statybos darbų, nes toks vykdymas pažeistų teisės aktus.

14463.5.

145Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesprendė ieškovės reikalavimo dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo ir ši informacija turi būti atskleista ieškovei.

14663.6.

147Pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė yra nebesuinteresuota ir tai yra savarankiškas ieškinio atmetimo pagrindas. Ieškovė siekia, kad Pirkimo procedūros ir/ar vykdoma sutartis būtų nutraukta ir vykdomas naujas viešasis pirkimas, kuriame galėtų dalyvauti ir ieškovas. Todėl darytina išvada, kad ieškovė yra tiesiogiai suinteresuota ginčo baigtimi. Be to, vien tai, kad atsakovas nagrinėjo ieškovės pretenziją, o pirmos instancijos teismas nagrinėjo ieškinį įrodo, kad ieškovė laikomas suinteresuotu asmeniu. Jeigu ieškovės ieškinys būtų nenagrinėtinas, byla būtų nutraukta.

14864.

149Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Klaipėdos apygardos teismo 2018-07-31 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

15064.1.

151Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl siūlomų darbų neatitikimo Techniniam projektui ir/ar techninėms specifikacijoms, nes jų pasiūlyme nurodyta, jog monolitinėms perdangoms armavimui naudojama S 400 klasės armatūra. Pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė teisingas ir logiškas išvadas, tinkamai pritaikė ir aiškino materialinės teisės normas, vadovavosi teismų suformuotais precedentais ir sprendime teisėtai tokią ieškovės poziciją atmetė kaip nepagrįstą.

15264.2.

153Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neva turėjo būti atmestas dėl to, kad jų pateikta metodologija atitiko kriterijus, kada pasiūlymas vertinamas nuo 1 iki 33 balų. Ieškovė net nebandė paneigti perkančiosios organizacijos pateikiamų argumentų, pagrindžiančių, jog perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai trečiųjų asmenų pateiktą grafiką vertino kaip pagrįstą, tikslų, laikė pilnos apimties paslaugų grafiku, darbų eiliškumą laikė logišku ir optimaliu.

15464.3.

155Ieškovė bylos nagrinėjimo metu vis keičia savo ieškinio pagrindą, siekdamas pagrįsti savo neteisėtą poziciją, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas vertas mažiau kaip 33 balų.

15664.4.

157Ieškovė nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas atmesti ieškinį (įskaitant ir reikalavimą susipažinti su konfidencialia trečiųjų asmenų pasiūlymo informacija) yra neteisėtas. Ieškovei buvo leista susipažinti su praktiškai visu trečiųjų asmenų pasiūlymu.

15865.

159Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Infes“ prašo apeliacinį skundą atmesti, palikti Klaipėdos apygardos teismo 2018-07-31 sprendimą nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo šiuos atsikirtimus:

16065.1.

161Ieškovė yra pašalinta iš Konkurso procedūrų bei neturi galimybės sudaryti viešojo pirkimo sutarties Konkurse, t.y. neturi teisinio materialinio suinteresuotumo byloje bei, atitinkamai, teisės reikšti nagrinėjamą ieškinį bei apeliacinį skundą. Be to, apeliacinis skundas yra paremtas išskirtinai formalių bei jokios realios faktinės reikšmės atsakovo siekiamiems įsigyti darbams ir / ar jų tinkamumui neturinčių motyvų pagrindu. Pareikštu ieškiniu ieškovė siekia susipažinti su trečiųjų asmenų komercinę paslaptį sudarančia informacija bei pasinaudoti trečiųjų asmenų turimu konkurenciniu pranašumu. Be to, tiek pareikštu ieškiniu, tiek pateiktu dubliku bei apeliaciniu skundu ieškovė pažeidžia procesinės teisės normas.

16265.2.

163Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad tariamo neatitikimo tarp trečiųjų asmenų pateikto pasiūlymo bei techninio projekto, techninių specifikacijų ir / ar jo sprendinių nėra.

16465.3.

165Trečiųjų asmenų pateiktas pasiūlymas užtikrina visiškai visų funkcinių reikalavimų, tikslų bei statybos darbų visumos rezultato pasiekimą, todėl pateiktas pasiūlymas vertintinas tinkamu ir / ar lygiaverčiu.

16665.4.

167Lietuvos teismų praktikoje nagrinėti teisminiai ginčai, kuomet tiekėjų siūlomi techniniai sprendiniai nebuvo identiški nustatytiems pirkimo dokumentuose, tačiau konstatuota, jog perkančiosios organizacijos siekiami tikslai, t. y. statybos darbų kaip visumos rezultatas, bus pasiekti, todėl nėra jokio teisinio pagrindo pateiktą pasiūlymą atmesti.

16865.5.

169Ieškovės argumentai, susiję su trečiųjų asmenų pasiūlymo įvertinimu pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, nenagrinėtini, nevertintini.

17065.6.

171Atsakovas pagrįstai nesudarė galimybės ieškovei susipažinti su nedidele dalimi trečiųjų asmenų pasiūlymą sudarančios dokumentacijos, tokiu būdu užtikrinant įstatymo laiduojamą konfidencialios informacijos apsaugą bei sąžiningą tiekėjų varžymąsi viešajame pirkime.

17265.7.

173Ieškovė nebeturi teisinio materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi, kadangi ji yra pašalinta iš Konkurso procedūrų.

17466.

175Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-24 gautas atsakovo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymų kopijos).

17667.

177Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-24 gautas trečiojo asmens UAB „Infes“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, mokėjimo nurodymo kopija).

178Teisėjų kolegija

konstatuoja:

179IV.

180Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18168.

182Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

183Dėl naujų įrodymų

18469.

185Nagrinėjamu atveju atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ir trečiasis asmuo UAB „Infes“ Lietuvos apeliaciniam teismui 2018-09-24 pateikė prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo bei bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius dokumentus.

18670.

187Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą atsakovo ir trečiojo asmens naujus įrodymus ir juos vertina.

188Dėl faktinių bylos aplinkybių

18971.

190Atsakovas 2017-06-26 paskelbė apie atvirą konkursą „Pastato – Muzikinio teatro, esančio Danės g. 19 Klaipėdos m., rekonstravimo darbai“. Pirkime pasiūlymus pateikė ieškovė, ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Infes“ ir UAB „HIDROSTATYBA“, ir UAB „IRDAIVA“. Ieškovės ir UAB „IRDAIVA“ pasiūlymai buvo atmesti. Grupės pasiūlymas buvo pripažintas laimėjusiu, todėl ieškovė pareiškė pretenziją, kurią atsakovas atmetė. Atsakovas ir trečiasis asmuo UAB „Infes“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu su UAB „HIDROSTATYBA“ 2018-06-06 sudarė Pirkimo sutartį.

191Dėl teisės normų taikymo

19272.

193Ginčo Pirkimui taikytina VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017-07-01.

194Dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms ir Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkto

19573.

196Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad nebuvo reikalavimo perdangai naudoti S 500 klasės armatūrą. Šis reikalavimas įtvirtintas techniniame projekte, šį reikalavimą pripažino atsakovas, tačiau primos instancijos teismas nepasisakė dėl to, kad trečiojo asmens pasiūlyme nurodyta žemesnės klasės armatūra nei nurodyta techniniame projekte. Trečiųjų asmenų pasiūlymas turėjo būti atmestas Pirkimo sąlygų 29.1.5 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad neapgrįsti šie apeliantės argumentai.

19774.

198Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygų reikalavimus produktų klasėms nustato ne techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis, o techninio projekto techninė specifikacija, kurioje ginčo atveju nustatyta galimybė naudoti trečiojo asmens pasiūlytą S 400 armatūrinio plieno klasę. Techninio projekto rengimo reikalavimai, jo sudėtinės dalys, paskirtis bei reikšmė nustatyti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. Minėti reikalavimai nustato, jog būtinos projekto sprendinių įgyvendinimo sąlygos, reikalavimai metalo darbams bei statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įskaitant metalo gaminius, yra nustatomi techninio projekto techninėje specifikacijoje. Būtent techninio projekto techninės specifikacijos pagrindu yra rengiamas darbo projektas, gaminami statybinių konstrukcijų ir inžinerinių sistemų elementai bei vėliau vykdomi statybos darbai. Tuo tarpu, techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis reikalavimų produktams nenustato bei neįtvirtina, o yra pagal sustambintus rodiklius rengiamas preliminarus dokumentas, kuris darbo projekto rengimo etape tikslintinas.

19975.

200Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog techninio projekto techninė specifikacija nustato naudotinas armatūrinio plieno klases, įskaitant S 400 armatūrinio plieno klasę, taip pat į tai, kad techninėje specifikacijoje yra įtvirtinami reikalavimai naudotiniems statybos produktams, sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog trečiojo asmens pasiūlymas atitinka techninį projektą, jo technines specifikacijas bei sprendinius.

20176.

202Teisėjų kolegija pažymi, kad teisės aktų nustatyti techninio projekto sudėtinių dalių prioritetai (viršenybė) patvirtina, jog privaloma vadovautis techninio projekto technine specifikacija. STR 1.04.04:2017 13 p. nustatyta, jog techninis projektas yra vientisas dokumentas, tuo tarpu, vadovaujantis 37 p., esant neatitikimų ar prieštaravimų tarp techninio projekto sudėtinių dalių, yra vadovaujamasi įstatymo leidėjo nustatyta ir išdėstyta techninio projekto sudėtinių dalių viršenybe pagal eiliškumą: 1) techninės specifikacijos; 2) aiškinamieji raštai; 3) brėžiniai; 4) sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Dėl to darytina išvada, kad techninės specifikacijos (kuriose ginčo atveju nustatyta galimybė naudoti tiek S 400, tiek S 500 klasės armatūrinį plieną) turi aukščiausią prioritetą (viršenybę) kitų techninio projekto sudėtinių dalių atžvilgiu, tuo tarpu, preliminarus sąnaudų kiekių žiniaraštis priskirtinas žemiausiam prioritetui, privalo būti vadovaujamasi aukštesnį (aukščiausią) prioritetą (viršenybę) turinčioje techninėje specifikacijoje pateikiama informacija bei nustatytų naudotinų medžiagų alternatyvomis, įskaitant S 400 klasės armatūrinį plieną.

20377.

204Techninis projektas ir / ar jo sudėtinės dalys nėra statistiniais ir / ar Lietuvoje galiojančių medžiagų klasių apžvalgos tikslais rengiamas dokumentas, jog jame būtų, kaip nurodo ieškovas, tiesiog nurodomos Lietuvoje esančios ir / ar galiojančios armatūros klasės. Techninis projektas yra rengiamas tikslu nustatyti konkretaus statinio techninio projekto rengėjo parinktus / nustatytus konkrečius sprendinius bei reikalavimus (STR 1.04.04:2017 6.19 p.), tuo tarpu, techninio projekto techninėje specifikacijoje yra pateikiamos projekto įgyvendinimo sąlygos, statybos produktų (gaminių ir medžiagų), įskaitant metalo gaminius, reikalavimai (STR .04.04:2017 6.18, 13.6., 8 priedo 9.2.2, 9.2.3. p.), t. y. techninio projekto techninėje specifikacijoje yra pateikiami konkretūs techninio projekto rengėjo medžiagoms keliami reikalavimai. Dėl nurodytų aplinkybių techninėje specifikacijoje esanti informacija apie leistinas armatūrinio plieno klases (jų alternatyvas) būtent ir apibrėžia rangovui keliamus reikalavimus, pasirenkant bei pasiūlant armatūrinio plieno klasę.

20578.

206Byloje taip pat nustatyta, kad techninio projekto techninės specifikacijos 2.4. punkte (techninio projekto techninės specifikacijos laikmena 4, 22 psl., 2.4 p.) yra nurodyti reikalavimai, keliami armavimo darbams, nurodant, jog yra galimos naudoti Lietuvos galiojančias normas atitinkančios armatūros klasės bei pateikiamas tokių galimų naudoti armatūros klasių sąrašas, todėl darytina išvada, kad negali būti suprantama niekaip kitaip kaip tik techninio projekto rengėjo numatyta galimybė rangovui pasirinkti naudotiną armatūros klasę, įskaitant techninio projekto techninėje specifikacijoje numatytą S 400 armatūros klasę.

20779.

208Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad privalomi reikalavimai produktams (medžiagoms) nustatomi techninio projekto techninėje specifikacijoje, kuri ginčo atveju nustato galimybę naudoti S 400 armatūrinio plieno klasę, į tai, kad STR nustato techninio projekto sudėtinių dalių viršenybę, pagal kurią techninei specifikacijai suteiktas aukščiausias prioritetas, o sąnaudų kiekio žiniaraščiui – žemiausias, į tai, kad techninio projekto sąnaudų kiekių žiniaraštis, kaip nustato STR, tėra preliminarus bei tikslintinas dokumentas, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai darė išvadą, jog ginčo atveju neatitikimo tarp trečiųjų asmenų pateikto pasiūlymo ir techninio projekto, jo techninių specifikacijų ir / ar sprendinių nėra.

20980.

210Teisėjų kolegija taip pat laiko neapgrįstais apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas deklaratyviai pasisakė dėl sprendinių lygiavertiškumo, kadangi byloje nėra duomenų, skaičiavimų, kuriais būtų įrodyta, kad S 400 armatūra gali būti lygi S 500 klasės armatūrai.

21181.

212Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pasirinkimas nustatyti vieną iš galimų reikalavimo Pirkimo objektui kriterijų (tam tikrą standartą, funkcinį ar rezultato reikalavimą) neturi riboti tiekėjų pateikti savo pasiūlymų, jei jų siūlomos pirkimo objekto savybės atitinka tas, kurias nurodė perkančioji organizacija, ir jeigu tiekėjas tai įrodo. Pagal ginčo Pirkimui taikytiną VPĮ 25 straipsnio 5 dalį, jei dalyvis savo pasiūlyme bet kokiomis perkančiajai organizacijai tinkamomis priemonėmis įrodo, kad jo siūlomos technines specifikacijas atitinkančios prekės, paslaugos ar darbai atitinka perkančiosios organizacijos keliamus norimo rezultato ir funkcinius reikalavimus, toks pasiūlymas negali būti atmetamas. Be to, perkančiosios organizacijos pasirinkimas nustatyti vieną iš galimų reikalavimo pirkimo objektui kriterijų (tam tikrą standartą, funkcinį ar rezultato reikalavimą) neturi riboti tiekėjų pateikti savo pasiūlymų, jei jų siūlomos pirkimo objekto savybės atitinka tas, kurias nurodė perkančioji organizacija, ir jeigu tiekėjas tai įrodo.

21382.

214Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad esminis kriterijus tiekėjo pasiūlymo atitikties įvertinimui yra ne siūlomų prekių ar darbų tapatumas (identiškumas) nustatytiems reikalavimams, tačiau viešojo pirkimo objektas ir išviešinti įsigijimo tikslai / funkciniai reikalavimai, kurių perkančioji organizacija siekia vykdomo pirkimo objektu. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad Pirkimu siekiama įsigyti ne konkrečios klasės ir / ar rūšies medžiagas, vykdomo Konkurso objektas nėra prekių (armatūrinio plieno ar betono) įsigijimas, tačiau statinio rekonstravimo darbai. Todėl aktualiu statinio rekonstravimo darbų techninio projekto sprendiniu yra ne atitinkama medžiagos klasės ar rūšis, tačiau atitinkamos techninės srities sprendinys, šiuo atveju – perdangos, atlaikančios atitinkamas apkrovas, statyba bei įrengimas.

21583.

216Teisėjų kolegija pažymi, kad konkreti medžiagos (armatūrinio plieno ar betono) klasė minėtų funkcinių reikalavimų ir objekto tikslų įgyvendinimo niekaip savaime neužtikrina bei nesąlygoja, nurodyti funkciniai tikslai yra bei gali būti pasiekiami tik vėlesnio projektavimo etapo metu atliekamų veiksmų pagrindu. Techninis projektas tėra pirminis projektavimo etapas bei bendrinio pobūdžio projektinė dokumentacija, pagal kurią faktiniai darbai nėra vykdomi bei faktinės apkrovos ir / ar jų atlaikymas nenustatinėjamas (STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“). Be to, konkretūs teisės aktų reikalavimus bei siekiamas išlaikyti apkrovas užtikrinantys sprendiniai yra įgyvendinami antrojo projektavimo etapo metu, rengiant darbo projektą. Nurodytu etapu, rengiant darbo projektą, yra atliekami detalūs skaičiavimai, suskaičiuojamos kiekvieno konstruktyvo apkrovos bei parengiamas tikslus konstruktyvo projektas: numatomas konkretus armatūros išdėstymas, storis, armavimo tipas ir kiti sprendiniai, užtikrinantys minėtų funkcinių reikalavimų pasiekimą bei teisės aktų reikalavimų, įskaitant reikalavimus konstruktyvo nešančiajai galiai, įgyvendinimą.

21784.

218Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad nurodytas išvadas dėl S 400 bei S 500 klasių armatūrinio plieno lygiavertiškumo funkcinių reikalavimų įgyvendinimo prasme taip pat patvirtino techninio projekto rengėjas UAB „Inžinierinė mintis“.

21985.

220Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad Konkurso objektas bei nustatyti reikalavimai lemia, jog ginčo atveju yra objektyviai neįmanomas sudarytos sutarties tinkamas įvykdymas, neįgyvendinant atsakovo siekiamų objekto funkcinių tikslų ir reikalavimų, o nurodytų funkcinių tikslų bei reikalavimų pasiekimo niekaip savaime nelemia konkreti armatūrinio plieno ir / ar betono klasė. Minėtus funkcinius tikslus bei reikalavimus atliktų skaičiavimų bei pasirinktų darbo projekto sprendinių pagrindu pasieks (reikalaujamų apkrovų atlaikymą užtikrins) tiek S400, tiek ir S500 klasės armatūrinis plienas.

22186.

222Ieškinyje ieškovė nurodė aplinkybes, kad tretieji asmenys nepateikė gruntinio vandens pažeminimo darbų aprašymo, neva neįmanoma įgyvendinti trečiųjų asmenų aprašytų žemės kasimo darbų, pateiktas darbų grafikas neva neatitinka Pirkimo dokumentų reikalavimų. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiomis visomis aplinkybėmis ieškovė nebegrindžia savo apeliacinio skundo.

22387.

224Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas atitinka Pirkimo sąlygų reikalavimus ir pirmosios instancijos teismo išvados šiuo klausimu yra teisingos.

225Dėl pasiūlymų vertinimo

22688.

227Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovės pateiktų argumentų, kuriais ieškovė įvardino aiškius trečiųjų asmenų metodologijos (t. y. pasiūlymo dalis, parengta pagal Konkurso sąlygų 27.3 p.) trūkumus, toks teismo vertinimas neatitinka CPK įtvirtintos teismo pareigos motyvuoti savo sprendimą, vien tai, kad vertinimą atliko kvalifikacijos atestatą turintis asmuo niekaip negarantuoja vertinimo pagrįstumo ar teisėtumo. Ieškinyje nebuvo ginčijamas J. C. kvalifikacijos atliktas vertinimas. Ieškovei nėra žinoma, kokius kvalifikacinius reikalavimus turi išpildyti asmuo, kad galėtų atlikti metodologijos vertinimą pagal Pirkimo sąlygų 27.3. p. Ieškovas ginčijo patį atlikto vertinimo turinį – t. y. faktą, jog trečiųjų asmenų pasiūlymas yra įvertintas ypač gerai (90 balų iš 100 galimų), nors trečiųjų asmenų pasiūlymas turi esminių trūkumų ir vadovaujantis trečiųjų asmenų pateikta metodologija negalima vykdyti statybos darbų, nes toks vykdymas pažeistų teisės aktus. Teisėjų kolegija šiuos apeliantės teiginius laiko nepagrįstais.

22889.

229Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad nepagrįsti ieškovės nurodyti grupės pasiūlymo informacijos trūkumai: 1) grupės pasiūlymo (metodologijos) 349 psl. nepateikta rezonansinės plokštės akustinių parametrų ir juos pagrindžiančių dokumentų; pateikta neaiški schema; 2) pasiūlymo 350 psl. nepateikti medžiagų akustiniai parametrai, nėra informacijos apie CE ženklinimą; 3) 351 – 352 lape nepateikti medžiagos akustiniai parametrai; 4) 352 lape nepateiktos fasadinių plokščių techninės charakteristikos.

23090.

231Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teisingos pirmosios instancijos teismo išvados, kad atsakovas ieškovės ir trečiojo asmens pasiūlymus vertino vienodai, lygiavertiškai - visų turimų dokumentų (duomenų) kontekste.

23291.

233Pirmosios instancijos teismas teisingai laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl grupės pasiūlymo informacijos trūkumų ir vertinimo, nes grupės pasiūlyme yra pateikti: rezonansinės plokštės akustiniai parametrai ir juos pagrindžiantys dokumentai (pateiktas grafikas yra aiškus); medžiagų Gustafs linear ribs akustiniai parametrai, kurie pavaizduoti lentelėje, medžiagos Gustafs linear ribs CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje; medžiagų Gustafs plain panel akustiniai parametrai, šios medžiagos garso sugerties koeficientas nurodytas trečiųjų asmenų pateiktoje deklaracijoje, o šios medžiagos CE deklaracija bei techniniai duomenys yra viešai prieinami gamintojo atstovo interneto svetainėje; pateiktos fasadinių plokščių techninės charakteristikos (CPK 178 str., 185 str.).

23492.

235Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, kad grupės pasiūlymo darbų grafike numatytos visos pagrindinės veiklos, kurias buvo būtina numatyti pagal Pirkimo sąlygas.

23693.

237Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovės nurodomi argumentai trečiųjų asmenų pateikto pasiūlymo trūkumų nepatvirtina bei neįrodo. Ieškovės išdėstyti argumentai yra vieni kitiems prieštaraujantys, paremti subjektyviomis bei trečiųjų asmenų pateiktos statybos darbų vykdymo metodologijos neatitinkančiomis ieškovės interpretacijomis. Ieškovė nurodo, jog tariamai nenurodytas ir / ar nedetalus darbų vykdymo eiliškumas. Pažymėtina, jog darbų vykdymo eiliškumas nurodytas tiek trečiųjų asmenų pateiktame darbų vykdymo grafike, tiek statybos darbų vykdymo metodologijoje, pvz. skyrius „Statybos darbų eiliškumas“, statybos darbų eiliškumo aprašymai atskirų darbų aprašymuose (pastato griovimo darbų aprašymo darbų eiliškumas, monolitinių galvenų įrengimo eiliškumas, monolitinių kolonų įrengimo eiliškumas, monolitinių sienų įrengimo eiliškumas ir t. t.). Taigi, priešingai nei nurodo ieškovė, statybos darbų eiliškumas yra aiškiai bei detaliai išdėstytas trečiųjų asmenų pateiktame pasiūlyme bei detalizuotas prie atskirų darbų aprašymų. Ieškovė neteisingai nurodo, kad trečiųjų asmenų pasiūlyme statybos darbų vykdymo metodologijos aprašymų tekstą bei teigia neteisingas išvadas. Pvz. metodologijos 45 psl. esantį teiginį, jog „Nuo pastolių bus atliekami fasado įrengimo darbai“ ieškovė savo pateikiamose išvadose naudoja kaip teiginį, jog nuo pastolių bus atliekami „tik“ apdailos darbai bei jog ribojama galimybė pastolius naudoti kitiems darbams. Akivaizdu, jog minėto ribojimo ir / ar prierašo „tik“ trečiųjų asmenų pateiktoje metodologijoje nėra ir tai tėra ieškovės nepagrįsti teiginiai. Ieškovės neteisingi teiginiai pateikti ir dėl statybos darbų vykdymo metodologijoje nurodytos atliekų tvarkymo tvarkos aprašymo. Priešingai nei nurodo ieškovė, prieštaravimo atliekų tvarkymo teisiniam reglamentavimui grupės pateiktame pasiūlyme nėra, tretieji asmenys pasiūlyme nenurodė bei neteigė, jog nesilaikys galiojančių atliekų tvarkymo reikalavimų.

23894.

239Ieškovė teigia, jog tam tikros trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktos statybos darbų vykdymo metodologijos nuostatos atitinka teisės aktų ar atitinkamų medžiagų gamintojų rekomenduojamų darbų vykdymo aprašymų nuostatas. Pažymėtina, jog jei tam tikrą darbų vykdymo metodologiją nustato teisės aktai ir, lygiai taip, jei trečiųjų asmenų ketinamų naudoti medžiagų panaudojimo būdą ar darbų vykdymo metodologiją yra nustatęs ir/ ar rekomenduoja atitinkamų medžiagų gamintojas, akivaizdu, jog tinkamiausias darbų atlikimo būdas yra laikantis tokių nuostatų ar rekomendacijų. Dėl nurodytų priežasčių aišku, kad darbai bus vykdomi tinkamai bei griežtai laikantis teisės aktų ir/ ar gamintojo nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų. Nurodyti ieškovės teiginiai nepaneigia atsakovės tinkamo ir teisingo grupės pasiūlymo vertinimo.

24095.

241Ieškovė teigia, jog pasiūlyme teikiamos nuorodos į neegzistuojančius pavyzdžius. Bylos duomenys patvirtina, kad minėti pavyzdžiai pateikiami trečiųjų asmenų techninio pasiūlymo priede „Brėžiniai prie statybos darbų metodologijos“, kuris laikytinas konfidencialia informacija.

24296.

243Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė dublike nurodė naujus argumentus, susijusius su pasiūlymo įvertinimo pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijais, kurie nebuvo reiškiami ieškovės pretenzijoje ir/ar ieškinyje.

24497.

245Ieškovė dublike pateikė tariamus trečiųjų asmenų pasiūlymo trūkumus, kuriais ieškovė nesirėmė nei teikdama pretenziją, nei reikšdama ieškinį. Ieškovė dėl dublike pateiktų naujų tariamų trečiųjų pasiūlymo trūkumų nėra pareiškusi pretenzijos. Ieškovė apeliaciniame skunde pripažįsta, kad dublike ieškovė pateikė papildomą informaciją, kuri pagrindžia šio reikalavimo teisėtumą, t. y. pripažino, jog pateikė naujas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą.

24698.

247Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, jog ieškovė savo pretenzijoje buvo nurodžiusi, kad trečiųjų asmenų metodologijoje gausu prieštaravimų, tačiau visų jų išrinkti nėra tikslinga, nes apskritai metodologija yra ydinga. Tačiau toks pretenzijos teiginys nesuteikia ieškovei teisės nesilaikyti privalomos ikiteisminės ginčo nagrinėjimo stadijos, nesuteikia teisės keisti pretenzijos ir ieškinio pagrindą (aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą).

24899.

249Kasacinis teismas savo praktikoje išaiškinęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir perkančiosios organizacijos ginčo apimtį, svarbūs tiekėjo pretenzijoje keliami klausimai, o tikslus pretenzijos turinio nustatymas svarbus ir dėl to, kad tiekėjo teisme nurodyti perkančiosios organizacijos galimi pažeidimai turėtų sutapti su nurodytaisiais pretenzijoje, t. y. tiekėjas savo reikalavimą teisme galėtų grįsti tik tokiais pažeidimais, kurie buvo priešpastatyti pretenzijoje ir perkančiosios organizacijos arba neišnagrinėti, arba išnagrinėti, tačiau pripažinti nepagrįstais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-13 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2009). Tokia privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka įtvirtinta ne tik siekiant užtikrinti viešųjų pirkimų procedūrų operatyvumą, sudaryti galimybę tiekėjui ir perkančiajai organizacijai išsiaiškinti tarpusavio pretenzijų pagrįstumą nepradedant teismo proceso, bet ir nustatyti kilusio ginčo ribas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija viešojo pirkimo procedūroje yra vienodai svarbi kiekviename viešajame pirkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-07-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-307/2011).

250100.

251Bylos duomenys paneigia apeliacinio skundo argumentus dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo trūkumų, įskaitant metodologiją, darbų grafiką, darbų eiliškumą, ir perkančiosios organizacijos netinkamą bei neteisingą pasiūlymo vertinimą.

252Dėl konfidencialios informacijos

253101.

254Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesprendė ieškovės reikalavimo dėl konfidencialios informacijos neatskleidimo ir ši informacija turi būti atskleista ieškovei.

255102.

256Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai ir teisingai konstatavo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymo konfidencialia informacija.

257103.

258Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo Pirkimui taikomo VPĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad perkančioji organizacija negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. VPĮ atskirai neįtvirtinta konfidencialios informacijos sampratos. Ši atskleista Civilinio kodekso 1.116 straipsnio 1 dalyje: informacija laikoma komercine (gamybine) paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią komercinę (gamybinę) vertę dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali būti laisvai prieinama dėl šios informacijos savininko ar kito asmens, kuriam savininkas ją yra patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos slaptumą. Tais atvejais, kai perkančioji organizacija yra prašoma supažindinti su kito dalyvio pasiūlymu, ji tai turi padaryti atsižvelgiant į prašomos pateikti informacijos pobūdį bei į tiekėjo valią tam tikrus duomenis įslaptinti. <...> Teisingumo Teismas pažymėjo, kad pagrindinis viešųjų pirkimų tikslas užtikrinti neiškraipytą konkurenciją tarp valstybių narių, be kitų priemonių, pasiekiamas ir tuo, kad perkančiosios organizacijos turi pareigą, grindžiamą abipusiu šalių pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, neatskleisti ūkio subjektų pateiktos informacijos, susijusios su viešojo pirkimo sutarčių sudarymu, ir užtikrinti jos konfidencialumą. Šios pareigos laikymasis neturi būti susilpnintas pralaimėjusios šalies besąlygine teise, padavus ieškinį teismui, gauti šią informaciją. Viešojo pirkimo procedūrų peržiūrėjimo metu konfidencialumą privalo užtikrinti už peržiūros procedūrą atsakinga institucija. Vis dėlto reikalavimas saugoti konfidencialią informaciją turi būti derinamas su veiksmingos teisinės apsaugos principu ir bylos šalių teise į gynybą bei teisminės institucijos pareiga užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą. Dėl to už viešojo pirkimo procedūrų peržiūrą atsakinga institucija (Lietuvoje – teismai) nepatenka tarp subjektų, kuriems negalima suteikti konfidencialios ir komercinę paslaptį turinčios informacijos. Tačiau ji pati privalo užtikrinti duomenų slaptumą (Teisingumo Teismo 2008-02-14 Sprendimas Varec, C-450/06, Rink. 2008, p. I-581).

259104.

260Atkreiptinas dėmesys, jog bylos duomenys patvirtina, kad ieškovei buvo leista susipažinti su praktiškai visu trečiųjų asmenų pasiūlymu.

261105.

262Byloje duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys 2018-04-23 rašte Nr. 180423-01RK (atsiliepimo į ieškinį priedas Nr. 23) pagrįstai nurodė kuri pasiūlymo informacija yra konfidenciali. Tretieji asmenys pagrįstai nurodė, kad šiuose dokumentuose yra konfidenciali informacija, kurioje atskleidžiama išskirtinė įmonės ir specialistų ilgametė patirtis, žinios, kompetencija, technologinės (ypač akustinės) naujovės, taikomi metodai ir priemonės, t. y. atskleidžiama informacija, kuri dėl savo ypatumų ar ypatingo panaudojimo būdo ir fakto, kad nėra žinomi tretiesiems asmenims, tiekėjui suteikia konkurencinį pranašumą, o informacijos apie juos atskleidimas pažeistų tiekėjo teisėtus interesus.

263106.

264Trečiųjų asmenų nurodytos pasiūlymo konfidencialios informacijos apimtis atitinka kasacinio teismo išaiškinimus (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2018-01-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-16-378/2018).

265107.

266Perkančioji organizacija neturėjo jokio pagrindo nesutikti su nurodytos konfidencialios informacijos apimtimi ir pagrįstumu. Rizikų numatymas bei jų suvaldymo priemonių parengimas neabejotinai suteikia tiekėjams konkurencinį pranašumą, kadangi nuo to priklauso darbų atlikimo kokybė bei terminai. Informacijoje, susijusioje su rizikų numatymu ir suvaldymu, atsiskleidžia rangovo turima patirtis, know how konkurencinis pranašumas dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose bei vykdant statybos darbus. Konfidenciali informacija, susijusi su akustika, kurioje parodoma kaip išgaunami geriausi akustiniai parametrai ir rezultatai (kurie ieškovui buvo atskleisti) taip pat neabejotinai užtikrina ūkio subjektų individualumą bei konkurencinį pranašumą.

267108.

268Ieškovė ieškiniu ginčijo atsakovo sprendimą neatskleisti ieškovei trečiųjų asmenų konfidencialios informacijos, kuris buvo priimtas dar iki Pirkimo sutarties sudarymo. Todėl ieškovės teiginiai, jog Pirkimo sutartis jau sudaryta ir ieškovė nebėra konkurentas šiame Pirkime, nesudaro pagrindo pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą neatskleisti trečiųjų asmenų konfidencialios informacijos, kuris priimtas dar iki Pirkimo sutarties sudarymo.

269109.

270Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys ėmėsi priemonių siekiant sudaryti galimybes ieškovei susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymo dalimis, kurios nelaikytinos bei nepripažintinos konfidencialiomis ir / ar kurių atskleidimas potencialiai nepadarys reikšmingos žalos tretiesiems asmenims, t. y. tretieji asmenys parengė techninio pasiūlymo versiją be konfidencialios informacijos, sudarydamas galimybę ieškovui susipažinti iš esmės su beveik visa techninį pasiūlymą sudarančia informacija.

271110.

272Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantei (ieškovei) nepateikta nedidelė techninio pasiūlymo dalį sudaranti informacijos dalis atitinka CK 1.116 straipsnio 1 dalį ir teismų praktikoje nurodytus komercinės paslapties kriterijus, t. y. minėta informacija nėra privalomai viešai skelbiama, informacija yra tiekėjo saugoma protingomis pastangomis ir nėra viešinama.

273111.

274Teisėjų kolegijos vertinimu, pateikta informacija yra pakankama pasiūlymo atitikties nustatymui, o likusi informacija sudaro komercinę paslaptį. Minėtos konfidencialios informacijos atskleidimas sukeltų tretiesiems asmenims nuostolių, kadangi būtų prarastas ilgamete patirtimi sukurtas įdirbis, kuris leido tretiesiems asmenims būti pripažintam Konkurso laimėtoju.

275112.

276Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai neleido ieškovei susipažinti su trečiųjų asmenų pasiūlymo konfidencialia informacija.

277Dėl ieškovės teisinio materialinio suinteresuotumo

278113.

279Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė yra nebesuinteresuota ir tai yra savarankiškas ieškinio atmetimo pagrindas. Ieškovė siekia, kad Pirkimo procedūros ir/ar vykdoma sutartis būtų nutraukta ir vykdomas naujas viešasis pirkimas, kuriame galėtų dalyvauti ir ieškovas, todėl ieškovė yra tiesiogiai suinteresuota ginčo baigtimi. Be to, vien tai, kad atsakovas nagrinėjo ieškovės pretenziją, o pirmos instancijos teismas nagrinėjo ieškinį įrodo, kad ieškovė laikomas suinteresuotu asmeniu. Jeigu ieškovės ieškinys būtų nenagrinėtinas, byla būtų nutraukta. Teisėjų kolegija atmeta šiuos apeliantės teiginius kaip nepagrįstus dėl sekančių priežasčių.

280114.

281Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose dėl teisinio suinteresuotumo ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus šiems kasacinio teismo, inter alia, remiantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, pripažinta plati teisė ginti interesus teisme. Pagrindinis tiekėjo teisinį suinteresuotumą identifikuojantis kriterijus – siekis sudaryti viešojo pirkimo sutartį, t. y. šio intereso gynimas, kai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų atitinkamas tiekėjas neteisėtai ribojamas ar jam neleidžiama sudaryti sutarties, arba turtinės padėties atkūrimas, ypač kai šio intereso jau nebeįmanoma įgyvendinti. Aptariamas kriterijus (interesas viešojo pirkimo sutartimi) aiškintinas plačiai, siekiant tiekėjams užtikrinti pažeistų teisių gynybos veiksmingą įgyvendinimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, ir joje nurodyta kasacinio teismo praktika).

282115.

283Ieškovei kreipiantis teisminės gynybos vyko ginčo Pirkimo procedūros, todėl pagal kasacinio teismo ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstamą plačios teisės ginti interesus teisme doktriną, ieškovė turėjo aiškų teisinį suinteresuotumą ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimus. Tai, kad bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu Pirkimas pasibaigė, perkančiajai organizacijai sudarius Pirkimo sutartį, negalėtų būti pakankama priežastis pripažinti, jog ieškovės teisinis suinteresuotumas sudaryti viešojo pirkimo sutartį išnyko nepriklausomai nuo to, kad sudaryta Pirkimo sutartis.

284116.

285Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė yra nebesuinteresuota. Byloje nustatyta, kad ieškovė siekia, kad Pirkimo procedūros ir/ar vykdoma sutartis būtų nutraukta ir vykdomas naujas viešasis pirkimas, kuriame galėtų dalyvauti ir ieškovas, todėl darytina išvada, kad ieškovė yra tiesiogiai suinteresuota ginčo baigtimi. Pažymėtina, kad ieškovės teisinis suinteresuotumas Pirkimo objektu ir potencialia galimybe sudaryti sutartį neapsiriboja tik šio Pirkimo procedūromis, tačiau apima ir galimai būsimą naują Pirkimą. Pažymėtina, kad dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių išskirtinumo, teismai šalių nesutarimus turi spręsti kaip peržengiančius privačių ginčų ribas, inter alia, siekdami užkirsti kelią ateityje kilti panašaus pobūdžio ginčams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2013; 2015-03-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96-916/2015 ir kt.).

286117.

287Teisėjų kolegija pažymi, kad pirkimo procedūrų pabaiga galėtų būti pripažinta kaip pagrindas konstatuoti tiekėjo teisinio suinteresuotumo pabaigą tik tuo atveju, kai būtų visiškai aišku, kad naujas analogiškas pirkimas nebus skelbiamas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-03-27 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-163-415/2015).

288118.

289Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad ieškovė yra tiesiogiai suinteresuota ginčo baigtimi, tačiau tai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo sprendimą.

290Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

291119.

292Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-01nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011-02-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo bei atsiliepimų į jį argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

293Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

294120.

295Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje iš esmės tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, padarė iš esmės teisingas išvadas (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).

296121.

297Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2018-07-31 sprendimas paliktinas nepakeistas.

298Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

299122.

300Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 302 str.).

301123.

302Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad bylinėjimosi išlaidų atlyginimas apeliacinės instancijos teisme apeliantei UAB ,,LitCon“ nepriteistinas (CPK 93, 98 str.).

303124.

304Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras prašė priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“ 1 152 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į atsakovo pateiktus bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus, sprendžia, kad atsakovo prašymas tenkintinas.

305125.

306Trečiasis asmuo UAB „Infes“ prašė priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“ 1 089 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į trečiojo asmens pateiktus bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus, sprendžia, kad trečiojo asmens prašymas tenkintinas.

307Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

308Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

309Priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“, j. a. k. 123228761, atsakovui Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui, j. a. k. 190755028, vieną tūkstantį vieną šimtą penkiasdešimt du eurus (1 152 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

310Priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“, j. a. k. 123228761, trečiajam asmeniui UAB „Infes“, j. a. k. 302947360, vieną tūkstantį aštuoniasdešimt devynis eurus (1 089 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė UAB ,,LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 8. 2.... 9. Ieškovė procesiniuose dokumentuose nurodė, kad trečiųjų asmenų UAB... 10. 3.... 11. Ieškovė nurodė, kad grupė savo pasiūlyme nurodė ketinant naudoti S 400... 12. 4.... 13. Ieškovė UAB ,,LitCon“ pažymėjo, kad Pirkimo sąlygose buvo nustatyta, kad... 14. 5.... 15. Ieškovės teigimu, grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas Pirkimo sąlygų... 16. 6.... 17. Ieškovė UAB ,,LitCon“ pažymėjo, kad statybos darbai bus vykdomi 12 metrų... 18. 7.... 19. Ieškovė UAB ,,LitCon“ nurodė, kad iš pateikto grupės pasiūlymo aišku,... 20. 8.... 21. Ieškovė teigė, kad grupės pasiūlymas turėjo būti atmestas, nes iš... 22. 9.... 23. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovas ieškovės ir grupės pasiūlymus vertino... 24. 10.... 25. Ieškovė UAB ,,LitCon“ nurodė, kad grupės pasiūlymas turėjo būti... 26. 11.... 27. Ieškovė UAB ,,LitCon“ prašė leisti susipažinti su grupės pateiktu... 28. 12.... 29. Ieškovė dubliku papildomai nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas buvo... 30. 13.... 31. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras procesiniuose dokumentuose... 32. 14.... 33. Atsakovas nurodė, kad armatūros klasė Pirkimo techninio projekto statinio... 34. 15.... 35. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad yra perkami... 36. 16.... 37. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nurodė, kad žiniaraštyje... 38. 17.... 39. Atsakovas pažymėjo, kad rengdamas Pirkimo sąlygas, turi teisę nuspręsti,... 40. 18.... 41. Atsakovo teigimu, ieškovė sąmoningai, siekdama suklaidinti nepagrįstais... 42. 19.... 43. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad trečiųjų... 44. 20.... 45. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nurodė, kad sistemiškai... 46. 21.... 47. Atsakovas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius, kad -1 aukšto gylis yra... 48. 22.... 49. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad ieškovė... 50. 23.... 51. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras laikė nepagrįstais... 52. 24.... 53. Atsakovo teigimu, trečiųjų asmenų pasiūlymas dėl perdangų įrengimo... 54. 25.... 55. Atsakovas nurodė, kad ieškovės ir trečiųjų asmenų pasiūlymus vertino... 56. 26.... 57. Atsakovas pažymėjo, kad ieškovės UAB ,,LitCon“ pasiūlymas buvo atmestas... 58. 27.... 59. Atsakovas nurodė, kad ieškovė ir tretieji asmenys pasiūlė visiškai... 60. 28.... 61. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras pažymėjo, kad ieškovės... 62. 29.... 63. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras nurodė, kad nepagrįsti... 64. 30.... 65. Atsakovas nurodė, kad nepagrįsti ieškovės argumentai, kad trečiųjų... 66. 31.... 67. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras laikė nepagrįstais... 68. 32.... 69. Atsakovas nurodė, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas dėl perdangų įrengimo... 70. 33.... 71. Atsakovas pažymėjo, kad gavęs ieškovės prašymą susipažinti su kitų... 72. 34.... 73. Trečiasis asmuo UAB „HIDROSTATYBA“ procesiniuose dokumentuose prašė... 74. 35.... 75. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ procesiniuose dokumentuose prašė ieškinį... 76. 36.... 77. Atsakovas 2018-0-06-04 pateikė prašymą dėl dalies bylos medžiagos... 78. 37.... 79. Vilniaus apygardos teismas 2018-06-04 nutartimi nutarė trečiųjų asmenų... 80. 38.... 81. Vilniaus apygardos teismas 2018-06-18 nutartimi nutarė atmesti ieškovės... 82. 39.... 83. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ 2018-07-23 pateikė teismui ekspertinę... 84. II.... 85. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 86. 40.... 87. Klaipėdos apygardos teismas 2018-07-31 sprendimu nusprendė ieškinį atmesti,... 88. 41.... 89. Teismas, įvertinęs šalių nurodytas aplinkybes, viešųjų pirkimų bylų... 90. 42.... 91. Teismas nustatė, kad atsakovas vykdė atvirą konkursą, kuriuo siekė... 92. 43.... 93. Teismas, įvertinęs rašytinę bylos medžiagą, šalių paaiškinimus, tai,... 94. 44.... 95. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad konstatuota, jog grupės pasiūlymas... 96. 45.... 97. Teismas, įvertinęs tai, kad techninio projekto techninėje specifikacijoje... 98. 46.... 99. Teismas pažymėjo, kad Pirkimo sąlygų 1.7 punkte numatyta, kad visos pirkimo... 100. 47.... 101. Teismas sprendė, kad atsakovo pozicija, kad trečiųjų asmenų numatytas... 102. 48.... 103. Teismas pažymėjo, kad atsakovo poziciją, jog trečiųjų asmenų numatytas... 104. 49.... 105. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad grupės pasiūlymas... 106. 50.... 107. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius, kad grupės pasiūlymas... 108. 51.... 109. Teismas pagal bylos duomenis sprendė, kad atsakovas ieškovės ir trečiojo... 110. 52.... 111. Teismas konstatavo, kad nepagrįsti ieškovės nurodyti grupės pasiūlymo... 112. 53.... 113. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl grupės pasiūlymo... 114. 54.... 115. Teismas laikė nepagrįstais ieškovės teiginius dėl pasiūlymo įvertinimo... 116. 55.... 117. Teismas sutiko su atsakovo ir trečiojo asmens argumentais, kad ieškovė... 118. 56.... 119. Teismas pažymėjo, kad 2018-05-31 nutartyje nurodė, kad ieškovė be kitų... 120. 57.... 121. Teismas konstatavo, kad byloje nėra duomenų, leidžiančių teigti, kad... 122. 58.... 123. Teismas laikė nepagrįstus ieškovės teiginius dėl Pirkimo sąlygų... 124. 59.... 125. Teismas nurodė, kad ieškovė neturi galimybės sudaryti Pirkimo sutarties... 126. 60.... 127. Teismas, atsižvelgdamas į pirmiau išdėstytą, konstatavo, kad atsakovo... 128. 61.... 129. Teismas pažymėjo, kad ieškovė, manydama, jog jos teisė pažeista,... 130. 62.... 131. Teismas sprendė, kad iš ieškovės atsakovui priteistina 4 176 Eur... 132. III.... 133. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 134. 63.... 135. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,LitCon“ prašo panaikinti Klaipėdos... 136. 63.1.... 137. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad Pirkimo sąlygose... 138. 63.2.... 139. Pirmosios instancijos teismas deklaratyviai pasisakė dėl sprendinių... 140. 63.3.... 141. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė dublike... 142. 63.4.... 143. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino ieškovės pateiktų... 144. 63.5.... 145. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesprendė ieškovės reikalavimo... 146. 63.6.... 147. Pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovė yra... 148. 64.... 149. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis... 150. 64.1.... 151. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas turėjo... 152. 64.2.... 153. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad trečiųjų asmenų pasiūlymas neva turėjo... 154. 64.3.... 155. Ieškovė bylos nagrinėjimo metu vis keičia savo ieškinio pagrindą,... 156. 64.4.... 157. Ieškovė nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas... 158. 65.... 159. Atsiliepime į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Infes“ prašo... 160. 65.1.... 161. Ieškovė yra pašalinta iš Konkurso procedūrų bei neturi galimybės... 162. 65.2.... 163. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad tariamo neatitikimo tarp... 164. 65.3.... 165. Trečiųjų asmenų pateiktas pasiūlymas užtikrina visiškai visų funkcinių... 166. 65.4.... 167. Lietuvos teismų praktikoje nagrinėti teisminiai ginčai, kuomet tiekėjų... 168. 65.5.... 169. Ieškovės argumentai, susiję su trečiųjų asmenų pasiūlymo įvertinimu... 170. 65.6.... 171. Atsakovas pagrįstai nesudarė galimybės ieškovei susipažinti su nedidele... 172. 65.7.... 173. Ieškovė nebeturi teisinio materialinio suinteresuotumo bylos baigtimi,... 174. 66.... 175. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-24 gautas atsakovo Klaipėdos valstybinio... 176. 67.... 177. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-09-24 gautas trečiojo asmens UAB... 178. Teisėjų kolegija... 179. IV.... 180. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 181. 68.... 182. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 183. Dėl naujų įrodymų ... 184. 69.... 185. Nagrinėjamu atveju atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ir... 186. 70.... 187. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, priima į bylą atsakovo... 188. Dėl faktinių bylos aplinkybių ... 189. 71.... 190. Atsakovas 2017-06-26 paskelbė apie atvirą konkursą „Pastato – Muzikinio... 191. Dėl teisės normų taikymo ... 192. 72.... 193. Ginčo Pirkimui taikytina VPĮ redakcija, galiojusi iki 2017-07-01.... 194. Dėl trečiųjų asmenų pasiūlymo atitikimo Pirkimo sąlygoms ir Pirkimo... 195. 73.... 196. Apeliantė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 197. 74.... 198. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad pagal Pirkimo sąlygų... 199. 75.... 200. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog techninio projekto techninė... 201. 76.... 202. Teisėjų kolegija pažymi, kad teisės aktų nustatyti techninio projekto... 203. 77.... 204. Techninis projektas ir / ar jo sudėtinės dalys nėra statistiniais ir / ar... 205. 78.... 206. Byloje taip pat nustatyta, kad techninio projekto techninės specifikacijos... 207. 79.... 208. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad privalomi reikalavimai... 209. 80.... 210. Teisėjų kolegija taip pat laiko neapgrįstais apeliantės teiginius, kad... 211. 81.... 212. Teisėjų kolegija pažymi, kad perkančiosios organizacijos pasirinkimas... 213. 82.... 214. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad esminis kriterijus tiekėjo... 215. 83.... 216. Teisėjų kolegija pažymi, kad konkreti medžiagos (armatūrinio plieno ar... 217. 84.... 218. Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad nurodytas išvadas dėl S 400 bei S 500... 219. 85.... 220. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 221. 86.... 222. Ieškinyje ieškovė nurodė aplinkybes, kad tretieji asmenys nepateikė... 223. 87.... 224. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad trečiųjų asmenų... 225. Dėl pasiūlymų vertinimo ... 226. 88.... 227. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino... 228. 89.... 229. Bylos duomenys patvirtina pirmosios instancijos teismo išvadas, kad... 230. 90.... 231. Byloje nustatytos aplinkybės patvirtina, kad teisingos pirmosios instancijos... 232. 91.... 233. Pirmosios instancijos teismas teisingai laikė nepagrįstais ieškovės... 234. 92.... 235. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai nustatė, kad grupės... 236. 93.... 237. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovės nurodomi... 238. 94.... 239. Ieškovė teigia, jog tam tikros trečiųjų asmenų pasiūlyme pateiktos... 240. 95.... 241. Ieškovė teigia, jog pasiūlyme teikiamos nuorodos į neegzistuojančius... 242. 96.... 243. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, kad... 244. 97.... 245. Ieškovė dublike pateikė tariamus trečiųjų asmenų pasiūlymo trūkumus,... 246. 98.... 247. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, jog ieškovė savo pretenzijoje buvo... 248. 99.... 249. Kasacinis teismas savo praktikoje išaiškinęs, kad, sprendžiant tiekėjo ir... 250. 100.... 251. Bylos duomenys paneigia apeliacinio skundo argumentus dėl trečiųjų asmenų... 252. Dėl konfidencialios informacijos ... 253. 101.... 254. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius, jog... 255. 102.... 256. Pirmosios instancijos teismas sprendime pagrįstai ir teisingai konstatavo, kad... 257. 103.... 258. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo Pirkimui taikomo VPĮ 41 straipsnio 3... 259. 104.... 260. Atkreiptinas dėmesys, jog bylos duomenys patvirtina, kad ieškovei buvo leista... 261. 105.... 262. Byloje duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys 2018-04-23 rašte Nr.... 263. 106.... 264. Trečiųjų asmenų nurodytos pasiūlymo konfidencialios informacijos apimtis... 265. 107.... 266. Perkančioji organizacija neturėjo jokio pagrindo nesutikti su nurodytos... 267. 108.... 268. Ieškovė ieškiniu ginčijo atsakovo sprendimą neatskleisti ieškovei... 269. 109.... 270. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad tretieji asmenys ėmėsi... 271. 110.... 272. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantei (ieškovei) nepateikta nedidelė... 273. 111.... 274. Teisėjų kolegijos vertinimu, pateikta informacija yra pakankama pasiūlymo... 275. 112.... 276. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą sprendžia, kad... 277. Dėl ieškovės teisinio materialinio suinteresuotumo... 278. 113.... 279. Apeliantės teigimu, pirmos instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad... 280. 114.... 281. Teisėjų kolegija pažymi, kad viešųjų pirkimų teisiniuose santykiuose... 282. 115.... 283. Ieškovei kreipiantis teisminės gynybos vyko ginčo Pirkimo procedūros,... 284. 116.... 285. Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad pirmos instancijos teismas... 286. 117.... 287. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirkimo procedūrų pabaiga galėtų būti... 288. 118.... 289. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pirmiau išdėstytą, sprendžia, kad... 290. Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų... 291. 119.... 292. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 293. Dėl apeliacinio skundo ir pirmosios instancijos teismo sprendimo... 294. 120.... 295. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal... 296. 121.... 297. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliacinis skundas... 298. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 299. 122.... 300. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 301. 123.... 302. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą,... 303. 124.... 304. Atsakovas Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras prašė priteisti iš... 305. 125.... 306. Trečiasis asmuo UAB „Infes“ prašė priteisti iš ieškovės UAB... 307. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 308. Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. liepos 31 d. sprendimą palikti... 309. Priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“, j. a. k. 123228761, atsakovui... 310. Priteisti iš ieškovės UAB ,,LitCon“, j. a. k. 123228761, trečiajam...