Byla 1-78-298/2014

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis, sekretoriaujant I. Mečkovskajai, dalyvaujant prokurorams V. Jancevičiui, A. Survilai, gynėjams adv. A. Milučiui, adv. E. Žilėnienei, adv. J. T. Litvinskienei, nukentėjusiesiems A. B., S. T., K. J., S. J., V. S., vertėjai A. Stančinskai,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:

3Č. S. (Č. S.), a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, Lietuvos Respublikos pilietis, ( - ) išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, neregistruotas darbo biržoje, teistas: 1) 2001-05-15 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d., 271 str. 3 d. laisvės atėmimu 1 m. 6 mėn., bausmės vykdymas atidėtas 2 m.; 2) 2001-07-24 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d., 271 str. 3 d., 16 str., 271 str. 3 d. laisvės atėmimu 1 m. 8 mėn.; 3) 2002-06-18 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d., 271 str. 3 d., 16 str., 271 str. 2 d., 16 str., 271 str. 3 d. laisvės atėmimu 2 m. 1 mėn. Paskirta bausmė subendrinta su 2001-07-24 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 2 m. 3 mėn.; 4) 2003-02-27 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d., 16 str., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 m. Subendrinus su 2002-06-18 nuosprendžiu paskirta bausme ir pritaikius 2002-11-07 įstatymą „Dėl amnestijos“, galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 2 m. 6 mėn. 2003-08-12 veikos perkvalifikuotos pagal BK 25 str. 2 d., 178 str. 1 d., 22 str. 1 d., 25 str. 2 d., 178 str. 2 d., 25 str. 2 d., 178 str. 2 d. galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 3 m.; 5) 2004-04-27 pagal BK 25 str. 2 d., 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 9 mėn. Paskirta bausmė subendrinta su 2003-02-27 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 1 m. 2 mėn.; 6) 2008-05-07 pagal BK 178 str. 2 d. (3 epizodai), 181 str. 2 d., 181 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 m. 6 mėn.; 7) 2008-08-14 pagal BK 178 str. 2 d. (9 epizodai), 178 str. 1 d. (2 epizodai), 22 str. 1 d., 178 str. 2 d., 187 str. 1 d. (4 epizodai), 187 str. 3 d. (3 epizodai), 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 m. Paskirta bausmė subendrinta su 2008-05-07 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 5 m.; 8) 2011-04-15 pagal BK 259 str. 2 d. 20 parų areštu. Paskirta bausmė subendrinta su 2008-08-14 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 1 m. 11 mėn.; 9) 2011-07-27 pagal BK 259 str. 2 d. 20 parų areštu. Paskirta bausmė subendrinta su 2011-04-15 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 1 m. 11 mėn., bausmę atliko; teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d. (3 nusikalstamos veikos),

5J. G. (J. G.), a. k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, ( - ) išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, teistas: 1) 1995-08-07 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 146 str. 2 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m., bausmės vykdymas atidėtas 2 m.; 2) 1997-07-01 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m. Paskirta bausmė subendrinta su 1995-08-07 nuosprendžiu paskirta bausme ir pritaikius 1995-12-21 įstatymą Nr. I-1153 „Dėl amnestijos“, galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 2 m. 1 mėn. 13 d.; 3) 1997-09-29 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 146 str. 2 d., 271 str. 2 d., 278 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 m. 3 mėn. su turto konfiskavimu. Paskirta bausmė subendrinta su 1997-07-01 nuosprendžiu paskirta bausme bei pritaikius 1995-12-21 įstatymą Nr. I-1153 „Dėl amnestijos“, galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 2 m. 3 mėn. su turto konfiskavimu; 4) 1998-09-03 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 278 str. 1 d., 271 str. 2 d., 272 str. 3 d. laisvės atėmimu 6 m. su ? turto konfiskavimu; 2003-06-17 veikos perkvalifikuotos pagal BK 180 str. 1 d., 278 str. 1 d., 178 str. 2 d. ir paskirtas laisvės atėmimas 5 m. 3 mėn.; 5) 2004-02-13 pagal BK 180 str. 1 d. (2 epizodai), 286 str. laisvės atėmimu 4 m. 1 mėn.; 6) 2008-05-07 Vilniaus apygardos teismo pagal BK 181 str. 2 d., 181 str. 1 d., 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 4 m. 4 mėn. Paskirta bausmė subendrinta su 2004-02-13 nuosprendžiu paskirta bausme ir galutine bausme paskirtas laisvės atėmimas 4 m. 6 mėn. 2012-04-06 paleistas atlikus bausmę, 7) 2012-12-18 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu pagal BK 284 str. 1 d. viešaisiais darbais 2 mėn., įpareigojant neatlygintinai dirbti visuomenės labui 20 valandų per mėnesį; 8) 2013-05-30 Vilniaus rajono apylinkės teismo pagal BK 284 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 mėnesiams; bausmę atliko; teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,

6kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d. (3 nusikalstamos veikos),

7L. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, ( - ) išsilavinimo, nevedęs, nedirbantis, registruotas darbo biržoje, teistas: 1) 1994-04-05 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 146 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 metams, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 2) 1997-04-17 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 172 str. 2 d. laisvės atėmimu 2 m. 2 mėn. su 1/8 turto konfiskavimu; 3) 1998-04-24 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 3 d., 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 4 metams su 1/8 turto konfiskavimu; 4) 2000-01-13 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d. 16 str. 2 d. 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 4 metams su 500 litų vertės turto konfiskavimu ir 1300 litų bauda; 5) 2000-05-24 pagal BK (galiojusio iki 2003-05-01) 271 str. 2 d. 16 str. 2 d. 271 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 m. 4 mėn. su 500 litų vertės turto konfiskavimu; 6) 2003-06-16 pagal BK 178 str. 2 d. (5 nusikalstamos veikos), 178 str. 1 d., 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 1 m. 10 mėn. ir 3014,29 litų vertės turto konfiskavimu; 7) 2003-10-06 pagal BK 178 str. 2 d. (2 nusikalstamos veikos), 178 str. 1 d. laisvės atėmimu 4 m.; 8) 2004-05-27 pagal BK 178 str. 2 d. (4 nusikalstamos veikos), laisvės atėmimu 4 m. 6 mėn.; 9) 2008-05-06 Alytaus rajono apylinkės teismo pagal BK 178 str. 2 d., 187 str. 1 d., 22 str. 1 d. 178 str. 2 d. laisvės atėmimu 3 m. 6 mėn. Bausmę atliko 2011-07-21, teistumas neišnykęs ir nepanaikintas,

8kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.,

Nustatė

9Č. S. ir J. G. įsibrovę į patalpą pagrobė svetimą turtą, apiplėšė įsibrovę į patalpas ir panaudoję nešaunamąjį ginklą, o būtent jie:

101) 2013 m. liepos 3 d. apie 22 val., ( - ), veikdami kartu, įsibrovė į namą sklypo Nr. ( - ), turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, iš kur pagrobė V. S. priklausantį nešiojamąjį kompiuterį „HP“, 200 litų vertės,

11t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 str. 2 d.;

122) 2013 m. liepos 4 d. apie 23 val. ( - ), veikdami kartu, įsibrovė į namą, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, kur J. G., panaudodamas psichologinį smurtą - grasindamas kirviu namo šeimininkui A. B., reikalavo iš pastarojo pinigų, po to jie abu panaudojo A. B. atžvilgiu fizinį smurtą, pasireiškusį smūgių sudavimu kumščiais į galvą ir įvairias kūno vietas, tuo padarydami pastarajam nežymų sveikatos sutrikdymą, bei pagrobė A. B. nešiojamąjį kompiuterį „Compaq“, 1300 litų vertės,

13t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.;

143) 2013 m. liepos 5 d. apie 0.30 val. ( - ), veikdami kartu įsibrovė į namą, turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, kur panaudoję fizinį smurtą prieš S. T., pasireiškusį smūgių sudavimu kumščiais į galvos ir veido sritį, tuo padarydami nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą, po to panaudodami psichologinį smurtą - pagrasinę S. T. įkaitintu lygintuvu, užrakino pastarąjį kambaryje, ir iš namo pagrobė grynuosius pinigus - 320 litų, mobilųjį telefoną „( - )“ be SIM kortelės, 50 litų vertės, maisto produktus (mėsos gaminius - vytintą mėsą, naminę dešrą, šoninę, saliamį, duoną, pomidorus), kurių bendra vertė 103 litų, du žibintuvėlius, kurių bendra vertė 24 litai, dirbtinės odos kepurę, 30 litų vertės, 20 vienetų butelių degtinės „Bajorų“ ir „Parlamentarijų“, kurių bendra vertė 362 litai, 2 butelius brendžio „Torres“, kurių bendra vertė 80 litų, 3 butelius vyno „Smigis“, kurių bendra vertė 24 litai, 4 butelius vyno „Klumpis“, kurių bendra vertė 20 litų, vyrišką rankinį laikrodį, 100 litų vertės, juodos spalvos kepurę su snapeliu, 20 litų vertės, vieną porą odinių pirštinių, 30 litų vertės, po to išėję į kiemą, pagrobė iš garažo, stovėjusio prie namo, nukentėjusiojo S. T. automobilį „( - )“, valstybinis numeris ( - ) 10000 Lt vertės. Iš viso pagrobė turto, kurio bendra vertė 11163 litų,

15t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.

16Č. S., J. G. ir L. D. apiplėšė įsibrovę i patalpą ir panaudoję nešaunamąjį ginklą, o būtent jie:

172013 m. liepos 12 d. apie 21 val., ( - ), turėdami tikslą pagrobti svetimą turtą, veikdami kartu, J. G. pro langą įsibrovus į namo vidų ir atidarius duris, įleidus Č. S. ir L. D., kur visi trise, panaudoję psichologinį smurtą - grasindami S. J. ir K. J. peiliais, reikalavo pinigų, po to pastaruosius surišo ir pagrobė nukentėjusiesiems priklausančius 70 litų, keturių raktų ryšulį, kurio vertė 100 litų, du mobiliojo ryšio telefonus „Samsung“, kiekvienas po 100 litų vertės, su SIM kortelėmis, kiekviena po 10 litų vertės, telefono Samsung pakrovėją, 10 litų vertės, iš viso pagrobė turto, kurio vertė 400 litų,

18t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.

19Kaltinamasis Č. S. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (4 t., b. l. 114-116) ir paaiškino, kad atsiprašo visų nukentėjusiųjų. Jis susitiko su J. G. A. ir nuvyko į ( - ) pas kažkokią merginą. Po to nusprendė eiti pėsčiomis. Pakeliui pamatė sodo namelį ir nusprendė ten įlįsti ir kažką pavogti. J. G. kažkaip atidarė duris. Jis nuėjo į antrą aukštą, o J. G. liko pirmame. Antrame aukšte stovėjo kompiuteris. Jis paėmė krepšį nuo jo ir kompiuterį. Laidų neėmė. Nusileido žemyn ir su J. G. išėjo. Pakeliui sustabdė automobilį, kuriuo nuvažiavo į ( - ). Lombarde už 100 Lt pardavė kompiuterį be jokių kvitų ir nuvyko į Sudervę išgerti.

20Vakare nusprendė nueiti pas draugą į ( - ), tačiau jo namuose nerado. Pakeliui jis pasiūlė užeiti pas A. B., nes girdėjo, kad jis gali paskolinti jiems pinigų. A. B. pravėrus duris jis paklausė ar jis gali paskolinti 200 litų. Pastarasis pasakė, kad neturi tiek, gali paskolinti 50 litų. Jie sutiko ir užėjo į vidų. Jis pamatė, kad J. G. turi rankoje kirvį. J. G. liepė A. B. stovėti ir nejudėti. Jis pamatė kompiuterį ir bandė išimti laidus. Nukentėjusysis susistumdė su J. G.. Jis pamatė ant spintelių gėrimus ir norėjo juos paimti. Nukentėjusysis atėmė kirvį iš J. G., sudavė buteliais į galvą J. G. ir jam. Iš J. G. galvos tekėjo kraujas. Jis paėmė kompiuterį ir jie pabėgo.

21Vėliau jis pasiūlė užeiti į „tašką“ ( - ), nes girdėjo, kad ten galima nusipirkti alkoholio. Pakeliui prie kelio padėjo kompiuterį. Pasibeldus į langą S. T. (T.) pradarė duris. J. G. patraukė duris, S. T. nukrito. Jis užėjo į virtuvę. J. G. atvedė ten S. T.. Jis pamatė telefoną „Samsung“. Kažkuris iš jų jį paėmė. S. T. pasodino ant kėdės, iš piniginės paėmė pinigus. Po to surado alkoholio, sukrovė degtinę į maišus, paėmė maisto. Atidarė vyną ir šiek tiek išgėrė. Spintoje jis rado raktus nuo automobilio. S. T. pasakė, kad garaže turi automobilį „( - )“. Jie paėmė automobilį ir išvažiavo. Pasiklydę jie pamatė policijos automobilį. Nuvyko toliau ir palikę automobilį pasislėpė.

22Turėjo tik pinigus, todėl nuvyko pas L. D. į ( - ) ir ten buvo apie savaitę. L. D. apie nusikaltimus nepasakojo. Jam reikėjo pinigų, todėl nusprendė pas seserį nuvažiuoti. L. D. surado asmenį, kuris galėjo juos pavežti iki ( - ). L. D. vyko su jais. Sesės namuose jie nerado. Reikėjo pinigų grįžti į ( - ), tai jis pasiūlė kažką pavogti. Einant keliu pamatė namą, o prie jo buvo abu nukentėjusieji - vyras su moterimi. Jis pasiūlė palaukti, kol jie išeis. Po kurio laiko, kai priėjo prie to namo, prie jo nieko nebuvo, šviesa nedegė. Tą namą buvo lengviau apvogti. J. G. užėjo už to namo ir iš vidaus atidarė duris. Jis su L. D. užėjo į vidų. Pirmame aukšte nieko vertingo nebuvo. Nuėjo su J. G. į antrą aukštą. L. D. liko. Ten pamatė miegančius tuos pačius asmenis. Moteris sakė, kad gali imti viską, tik jų neliesti. Paklausė, kiek jie turi pinigų. Moteris sakė, kad neturi. Seniui jis liepė gulėti lovoje. Jų negąsdino, nes jie buvo ramūs. Moteris pasakė, kad jos piniginė apačioje. J. G. nusileido su moterimi į apačią, o jis liko su vyru. Moteris atidavė jam apie 70-80 litų. Tuo metu jie buvo dviese su J. G., nes L. D. buvo išėjęs į lauką. Po to jie surišo pirmame aukšte su lipnia juosta moterį ir vyrą. Paėmė maisto ir išėjo. J. G. atrodo išėmė raktus nuo durų, tačiau jis to nematė. Dar jie iš antro aukšto paėmė du „Samsung“ telefonus, pakrovėją. Vieną telefoną paėmė jis, o kitą gal J. G.. Jokių peilių jie neturėjo. Kažkokiame name prasėdėjo iki ryto, o po to išvyko į ( - ). L. D. savo telefonu susirašinėjo su savo sugyventine.

23Nukentėjusiųjų ir Ligonių kasos civilinius ieškinius jis pripažįsta, tačiau pataisos namuose nėra kaip juos atlyginti. Kai kurių nukentėjusiųjų ieškiniai dėl moralinės žalos per dideli. Automobilis nebuvo apgadintas. Nusikaltimus padarė dėl pinigų ir maisto stokos. Dėl padaryto gailisi. Su lygintuvu, tai J. G. norėjo tik pagąsdinti nukentėjusįjį S. T.. Jis liepė J. G. lygintuvo neįjungti. Tai buvo prieš pinigų atidavimą. Rado kirvį prie A. B. namų. Dėl pirmo epizodo, tai jis sutinka, kad kompiuterio vertė 200 litų. Dėl antro epizodo, tai kompiuterio vertė 1300 litų negali būti. Jis jiems grąžintas neapgadintas. Dėl S. T. sutinka, kad buvo 320 litų. 3 kupiūros po 100 litų ir 20 litų. Dėl telefonų sutinka. Maisto produktų kaina galėjo būti 103 litai. Žino tik dėl vieno žibintuvėlio. Dėl kepurės neprisimena. Dėl 20 butelių degtinės, tai galėjo tiek būti. Tikrai buvo „Bajorų“ degtinė. 2 butelių „Torres“, vyno nebuvo. Laikrodžio, kepurės su snapeliu, odinių pirštinių jis nematė. Automobilis kainuoti 10 000 litų negalėjo. Jis 1990 metų gamybos ir kainuoja apie 800-1000 litų, daugiausia 2000 Lt. Automobilis nebuvo sugadintas. Atrodo, jie nebuvo nuvažiavę nuo kelio. Dėl paskutinio epizodo, jis sutinka, kad buvo 70 litų. 4 raktų ryšulio jis nematė. Telefonas vienas grąžintas. Dėl kito jis nežino. Telefono vertė dabar 30-40 litų, o ne 100 litų. S. T. pats nugriuvo. Jis jokio smūgio nematė. J. G. atvedė S. T. į virtuvę. Pastarasis nebuvo surištas. Jis pasakė iš karto S. T., kad jis nebijotų, nes nieko jam nebus. Jis negirdėjo ar S. T. skundėsi savo sveikata. Langai nebuvo plastikiniai. Veranda buvo pristatyta. Patys matė, kad lengva įsibrauti į tuos namus. Garsiai to neaptarinėjo. Jie neužėjo dar į kitus namus. Raktus nuo automobilio jie pametė, kai pamatė, kad juos vejasi policija. Sėdint virtuvėje S. T. skundėsi, kad jam skauda ranką. Jis pasakė J. G., kad jis neskriaustų senio ir padėtų lygintuvą. Jie išgėrė prie pastarojo 2 butelius degtinės ir tik ją paėmė su savimi. Visa degtinė liko.

24Kaltinamasis J. G. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, patvirtino ikiteisminio tyrimo metu duotus parodymus (3 t., b. l. 108-113), paaiškino, kad 2013 m. liepos mėnesio pradžioje susitiko su Č. S. ( - ) ir kartu išgėrė. Po to autobusu nuvažiavo pas Č. S. sesę į ( - ) kaimą. Kai ėjo pro ( - ) kaimą, pamatė aptvertą sodo namelį. Perlipo per tvorą, stipriau patraukė duris ir jos atsidarė, įėjo į namus. Buvo apie 22 val. Tamsu nebuvo, bet švietė žibintuvėliu. Antrame aukšte jis rado nešiojamąjį kompiuterį „HP“. Priedus prie kompiuterio paėmė Č. S.. Daugiau nieko vertingo ten nerado. Įsibrovė į namą norėdami kažką pavogti. Tuo metu jis neturėjo pinigų pragyvenimui. Norėjo kompiuterį parduoti. Grįžo nakvoti į ( - ) kaimą. Kitą dieną jie nuvežė kompiuterį į ( - ) turgų ir Č. S. vienas pardavė jį nepažįstamam žmogui už 100 litų. Pinigus išleido kartu.

25Liepos 4 dieną jie važiavo autobusu iš ( - ) į ( - ) kaimą pas Č. S. sesę. Ėjo ( - ) kaime apie 23 val. Pakeliui susitarė, kad galima užeiti pas A. B. ir paskolinti ar pavogti iš jo pinigų. Užeiti pas jį pasiūlė Č. S.. Prie A. B. namų jis surado kirvį, kurio kotas buvo gal 50 centimetrų. Č. S. paprašė B. paskolinti 200 litų, tačiau pastarasis pasakė, kad neturi tokios sumos, todėl jie paprašė mažiau. A. B. nuėjo pažiūrėti pinigų, o jie užėjo paskui jį. Jis turėjo su savimi kirvį ir juo užsimojo, kad pagąsdinti A. B.. Pastarasis pasakė, kad neturi pinigų, o po to su buteliu degtinės trenkė jam į galvą, tarp jų įvyko grumtynės, galėjo per jas A. B. suduoti. A. B. atėmė kirvį. Išsigando, nes jam bėgo kraujas ir paspruko. Č. S. atrodo rado ir paėmė iš kambario kompiuterį. Daugiau nieko nepavyko pasiimti, nes nukentėjusysis pradėjo priešintis. Jo kraujo pėdsakai liko ant grindų. Sužalotas buvo tik jis. Jie nuėjo link ( - ) kaimo. A. B. norėjo šiaip sau apvogti.

26Asmenį, pas kurį galima nusipirkti degtinės, žinojo Č. S.. Jie nuėjo į ( - ) kaimą nusipirkti išgerti. Č. S. nurodė namą ir jie pasibeldė į duris. Duris atidarė nukentėjusysis S. T., pasakė, kad turi vyno, kurį parduotų už 15 Lt. Č. S. patraukė už durų, o jis trenkė nukentėjusiajam į krūtinę. Jis buvo blaivus. Jie užėjo į namus. Jis pasodino nukentėjusįjį ant kėdės. Jis su Č. S. dviese reikalavo pinigų. Viename kambaryje surado daug butelių vyno, kitame daug butelių degtinės. Jis sudėjo apie 20 butelių degtinės į krepšį, kurį rado namuose. Neėmė vyno. Č. S. įdėjo maisto. Jis grasino nukentėjusiajam susidorojimu, buvo pastatęs lygintuvą ant stalo, bet nebuvo įjungęs. Iš piniginės jis paėmė 320 litų, paėmė „Samsung“ telefoną, žibintuvėlį. Laikrodžio, pirštinių atrodo neėmė. Č. S. rado stalčiuje raktelius nuo automobilio. Nukentėjusysis pasakė, kad automobilis garaže. Su krepšiu nuėjo su Č. S. į garažą. Nukentėjusysis skundėsi, kad jo silpna širdis, tai jis nuvedė jį į kambarį ir paguldė ant lovos, duris užrakino. Garaže stovėjo automobilis „( - )“. Sudėjo daiktus į automobilio saloną. Už vairo atsisėdo Č. S. ir jie nuvažiavo pasivažinėti į ( - ) pusę pas L. D.. Prie ( - ) automobilis užgeso. Pastebėjo, kad bėga pas juos policijos pareigūnai, tai pabėgo. Automobilį paliko prie fermos. Visi daiktai liko automobilyje. Paėmė su savimi tik pinigus ir pasislėpė krūmuose. Ten pabuvo apie 1-2 val. Matė, kad vaikščioja pareigūnai. Paėjo po to iki stotelės ir nuvyko į ( - ) pas L. D..

27L. D. apie jų darbus nieko nepasakojo, buvo pas jį apie savaitę. Č. S. norėjo paimti pašalpą, tai jiems reikėjo nuvykti į ( - ). Liepos 12 dieną L. D. paėmė kartu. Autobusu nuvyko iki ( - ) kaimo pas Č. S. sesę. Pakeliui, gali būti sodo bendrijoje „( - )“, pamatė namą, į kurį galima laisvai įlįsti. Šalia nieko nebuvo. Nesitarė tarpusavyje. Jis nuėjo į šoną, apžiūrėjo viską, išėmė langą ir įlipo į vidų. Durys buvo užrakintos iš vidaus, duryse buvo raktas. Jis suprato, kad kažkas namuose yra. Atidarė duris ir įleido Č. S. ir L. D., nes norėjo iš namo ką nors pavogti. Namuose nieko vertingo nebuvo. Užlipo su Č. S. laiptais į viršų. Su savimi jokių peilių neturėjo. Niekada jų su savimi nenešioja. Antrame aukšte pamatė miegančius du žmones. Moteris pakėlė galvą. Jis parodė jai ranka, kad tylėtų. Pradėjo reikalauti pinigų, grasino jiems smurtu. Nukentėjusieji atsibudo ir sakė, kad neturi pinigų. Paskui jis surišo vyrą antrame aukšte su lipnia juosta. Su moterimi nusileido į pirmą aukštą. L. D. išėjo į kiemą. Kišenėje kažkas rado pinigus ir paėmė juos. Rado „Samsung“ telefoną. Jis neėmė raktų ryšulio. Jis prisipažįsta padaręs nusikaltimą, tik paėmė pinigus ir telefoną „Samsung“ su pakrovėju. SIM kortelės jame buvo. Paskui jis surišo moterį pirmame aukšte ir išvyko. Naktį prabuvo ( - ). Dieną nuvyko pas L. D. į ( - ).

28Jis buvo blaivus visais atvejais, o gėrė tik po nusikaltimų. Jis atsiprašo nukentėjusiųjų. Labai gailisi, kad padarė nusikaltimus. Atlygins padarytą žalą. Dėl pirmo epizodo mintis kilo gal jam. Nelabai viską prisimena dėl trečio epizodo. Iš V. S. paėmė tik kompiuterį. Daugiau nieko nerado. Jis nesiteiravo Č. S., ar jisai pažįsta A. B.. Jis prašė paskolinti pinigų. A. B. nenustebo dėl tokio prašymo. Po B. norėjo išgerti. Č. S. pasakė, kad žino tašką, kur galima nusipirkti alkoholio. Nukentėjusiojo S. T. ieškinys per didelis. Sutiktų jam atlyginti pusę. K. J. 1190 litų ieškinį pripažįsta. S. J. 1000 litų ieškinį pripažįsta. Ligonių kasos 37,47 litų civilinį ieškinį pripažįsta.

29Savo parodymus J. G. ikiteisminio tyrimo metu patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu (3 t., b. l. 131-143).

30Kaltinamasis L. D. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad 2013-07-12 jam pasiūlė nuvykti pas Č. S. sesę į ( - ). Juos vienas žmogus nuvežė į ( - ). Likusį kelią iki ( - ) jie ėjo pėsčiomis, nes neturėjo pinigų. Č. S. nurodė, kad galima pinigų pasiskolinti. Jis nesakė, kad reikia pavogti. Priėjo iki vieno namo. Gal ten ir gyveno kažkokie čigonai. Jis nežino, nes kalbėjo su sugyventine telefonu. Nuo to namo nuėjo kitur. Po to praėjo nukentėjusiųjų namus. Nebuvo susitarimo, kad eis vogti. J. G. po kažkurio laiko nuėjo prie to namo ir juos pasikvietė. Č. S. su J. G. užlipo į antrą aukštą, o jis liko sėdėti pirmame aukšte. Po to jie atvedė moterį. Jis pasitraukė ir išėjo iš namo. Kaltu jis prisipažįsta. Prie grasinimų susidorojimu jis neprisidėjo, negrasino nukentėjusiesiems. Jis nematė pas Č. S. ir J. G. peilių. Pats irgi jokio peilio neturėjo. Jis nebuvo net užlipęs į antrą aukštą. Dėl telefono ir pakrovėjo vagystės gali patvirtinti. Taip pat prisipažįsta dėl pinigų pagrobimo, buvo apie 80 litų. Negali pasakyti kaip ir kas paėmė tuos pinigus. Kalba buvo apie pinigų pasiskolinimą. Pinigai turėjo būti paskolinti iš Č. S. sesės. Buvo pasakyta po to, kad gaus pinigus. Jis suprato, kad daromas nusikaltimas, kai įėjo į tų namų vidų. Iš pradžių net nepagalvojo, kad bus daromas nusikaltimas. Jis suvokė, kad užėjo į tuos namus be šeimininkų leidimo. Namas jiems nepriklausė, tai jau buvo nusikalstama veika. Kai atėjo su Č. S., namas jau buvo atrakintas. Tik po to jis suprato, kad J. G. užėjo pro langą ir jiems atrakino duris. Paskui jis rašė sugyventinei, kad grįš gal su automobiliu, nes galvojo, kad gal jo pažįstamas jį nuveš atgal į ( - ). Tikrai neturėjo omenyje, kad pavogs automobilį ir su juo grįš. Jis negirdėjo, kad kažkas iš kaltinamųjų uždavinėjo klausimą, ar nukentėjusieji turi automobilį. Pats irgi nieko panašaus neklausė. N. J. civilinius ieškinius jis pripažįsta, nes žmonės patyrė šoką. Dėl padaryto labai gailisi ir atsiprašo nukentėjusiųjų. J. G. ir Č. S. pas jį iki to gyveno daugiau nei savaitę. Č. S. sesė turėjo duoti jam pinigų, tačiau jis jų negavo. Jie grįžo pas žmones, pas kuriuos gali paimti pinigų. Priėjo prie kažkokio namo, kur gyveno žmonės panašūs į čigonus. Prieš tai jie sutiko merginą, kurį pasakė, kad Č. S. ir J. G. jau ieško, tai negalėjo jau eiti pas Č. S. sesę. Tą vakarą jie buvo pas kelis žmones, tačiau jie neturėjo jiems paskolinti pinigų. Soduose praėjo pro nukentėjusiųjų namą, tai jis pagalvojo, kad gal jie su Č. S. pažįstami. Jis nežino, kas reikalavo pinigų iš nukentėjusiosios. Č. S. kalbėjo su nukentėjusiąja, reikalavo pinigų. J. G. buvo viršuje. Nukentėjusioji prašė palikti pinigų kelionei. Vieną „Samsung“ telefoną jis matė tik pas J. G.. Jis neturėjo jokio svetimo telefono. Jo bute buvo rasti Č. S. ir J. G. darbiniai rūbai. Jie priklausė jam, tik jis davė juos vaikinams. Jie jam nereikalingi. Reikia juos sunaikinti. Telefonas buvo rastas pas Č. S.. Dar buvo rastas telefonas, kuriuo naudojosi J. G.. Jis nematė jokio raktų ryšulio. Jis buvo jau lauke, kai išėjo kiti du kaltinamieji. Tame name šviesa niekur nebuvo uždegta. Kaltinamieji kalbėjo lenkų kalba, kurios jis nesupranta. Kažkas iš jų kalbėjo lenkiškai ir su nukentėjusiuoju. Apie ką jie kalbėjo jis nežino. Jis užėjo į namus nematęs, kad langas buvo išimtas. Sužinojo tai iš tyrėjos. J. G. atidarė jiems duris ir jie užėjo į vidų. Užėjęs jis atsisėdo ant suoliuko. Kai Č. S. su nukentėjusiąją nusileido, jis išėjo į lauką. Jis suvokė, kad per vėlu trauktis, kai užėjo į namus. Daugiau viskam vadovavo J. G.. Jis girdėjo jo balsą antrame aukšte. Kažką sakė ir moteris. Į apačią su moterimi nusileido Č. S., o J. G. buvo likęs viršuje. Č. S. pareikalavo lietuviškai iš moters pinigų. Jam girdint jie šnekėjo lietuviškai. Su vyru buvo kalbama lenkiškai. Kalbėjo lenkiškai J. G. su nukentėjusiuoju. Tuos namus parodė Č. S., nes pažįstami žmonės neturėjo jam paskolinti pinigų. J. G. ir Č. S. nieko nerado pirmame aukšte. Jis nežino, kam jo sugyventinei meluoti. Gal ji ir kažką girdėjo. Ji viską sužinojo iš tyrėjos. Gal tai jų buvo tikslas nuvažiuoti ir pasižiūrėti automobilį.

31V. S. turto vagystė

32Be visiško kaltinamųjų J. G. ir Č. S. prisipažinimo jų kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

33Nukentėjusiosios V. S. parodymais, kad turi sodo namelį ( - ) kaime, sklypas Nr. ( - ). Liepos pradžioje atvyko į sodo namelį ir pamatė išlaužtas duris, išmėtytus daiktus. Namelyje buvo tik senas kompiuteris. Nieko vertingo jame nelaiko. Namas rakinamas vidiniu raktu. Sodas aptvertas metaline pinta tvora. Buvo sugadinta durų spyna, durys nebuvo apgadintos. Reikėjo keisti tik spynelę. Kompiuterį ji įvertino 200 litų. Tvorą buvo galima peršokti. Civilinio ieškinio ji nepareiškė. Spyną sutvarkė. Kaltinamieji jauni vyrai, turi pasitaisyti. Pas juos sode yra daug įsibrovimų ir vagysčių.

34Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus Operatyvinio poskyrio vyresniosios tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad 2013-08-22 V. S. nurodė, kad 2013 m. liepos mėn. pradžioje buvo apvogtas jos sodo namelis S. B. „( - )“, sklypo Nr. ( - ) ir buvo pavogtas nešiojamasis kompiuteris „HP“, 200 Lt vertės. J. G. paaiškino, kad 2013-07-03 apie 22 val. jis kartu su Č. S. vaikščiojo soduose su tikslu ką nors pavogti. Įėjo į sodo namelį, iš kurio pagrobė nešiojamąjį kompiuterį, kurį Č. S. pardavė lombarde (1 t., b. l. 6).

35Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes (kaltinamųjų Č. S. ir J. G. parodymus, nukentėjusiosios parodymus, tarnybinį pranešimą), teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamieji Č. S. ir J. G. veikdami bendrininkų grupėje, tyčia siekdami pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į V. S. priklausantį namą ( - ), ir iš ten pagrobė nešiojamąjį kompiuterį, tuo padarydami nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.

36A. B. apiplėšimas

37Be visiško kaltinamųjų J. G. ir Č. S. prisipažinimo, jų kaltė grindžiama tokiais įrodymais:

38Nukentėjusiojo A. B. parodymais, kad jis turi sodo namelį ( - ) 2013-07-04, apie 23 val. jį užpuolė, kai jis buvo namelyje vienas. Apie 23 val. išgirdo beldimąsi į duris, užkabintas kabliuku. Pravėręs duris jis pamatė J. G. ir Č. S.. Pastarasis jam buvo kažkur matytas, tačiau iki šio įvykio jokių reikalų jis su jais neturėjo. Atrodo Č. S. prašė paskolinti 200 litų. Jis pasakė, kad neturi tokių pinigų. Po to jie prašė 50 litų. Jis pasakė, kad gali paskolinti tik 20 litų, apsisuko ir norėjo eiti pasiimti pinigų. Jis pamatė didelį kirvį, kurį laikė J. G., kuris pasakė „duok pinigus ir mašiną bei gulkis į lovą“. Č. S. tylėjo. Jis laukė momento, kad atimti kirvį. Kambaryje ant taburetės stovėjo nešiojamasis kompiuteris „Compaq“. Č. S. priėjo, atjungė laidus ir nunešė kompiuterį į virtuvę. Kompiuterio kaina buvo 1300 litų. Dabar aišku jis tiek nekainuoja. J. G. gąsdino ir grasino jam kirviu. Č. S. išėmė iš spintelės butelius ir juos pastatė ant stalo. Tuo momentu jis griebė kirvį ir jį traukė, tada pribėgo Č. S. ir irgi pradėjo traukti kirvį. Jis suprato, kad neatims jo, tai paleido kirvį, griebė butelį degtinės ir trenkė juo J. G. į galvą. Trenkė atsargiai, kad neužmušti žmogaus. Jis užblokavo mažą virtuvėlę. Č. S. jis nesudavė, tai jis į jį metė puodą. Jam lūpą sužalojo J. G., o galvą Č. S.. Č. S. pradėjo trauktis prie durų. Visi indai nugriuvo ir užblokavo duris. Kaltinamieji paėmė kompiuterį ir pradėjo bėgti pro kitas duris. Liko labai daug J. G. kraujo. Pirmas kaltinamųjų reikalavimas buvo duoti pinigų ir raktus nuo automobilio. Kompiuterį jam grąžino. Jokio ieškinio jis nereiškė. Neturi jokių pretenzijų. Kaltinamųjų atsiprašymų jam nereikia. Jo namuose liko Č. S. kepurė ir telefonas. Apklausos metu jis nurodė netikslius požymius. Nurodė, kad pirmas buvo nedidelis, apvalaus veido, apsirengęs sportinėmis kelnėmis. Kitą apibūdino, kad jaunesnis, pailgo veido, apsirengęs raudonai. Č. S. nebuvo ištaręs nei vieno žodžio. Dar grojo garsiai muzika. Gal jis neišgirdo. Jam buvo pateiktos atpažinimui nuotraukas (1 t., b. l. 34-35). Jis tik nurodė J. G.. Gal atpažino ir Č. S. (1 t., b. l. 54-55). Č. S. jis atpažino akistatoje iš karto. J. G. atpažino sunkiai.

39A. B. protokolu – pareiškimu, kad 2013-07-04 apie 23 val. Vilniaus ( - ), į namus įsiveržė du nepažįstami jaunuoliai, kurie grasindami kirviu reikalavo pinigų, trenkė jam per galvą su metaliniu indu, pagrobė 1300 Lt vertės nešiojamąjį kompiuterį (1 t., b. l. 9).

40Įvykio vietos apžiūros protokolu, papildomos įvykio vietos apžiūros protokolu, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ), sodo namo pirmas aukštas, kur virtuvėje ant grindų matosi sudaužyti indai, ant stalo rudos spalvos dėmės. Po apžiūros paimta mobiliojo ryšio telefonas, kraujo nuoplovos, kepurė (1 t., b. l. 10-17, 18-21).

41Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad ant tampono su nuoplovomis ir kepurės, rastų 2013-07-05 įvykio vietoje adresu ( - ), rasta vieno vyro DNR, tinkamas asmens tapatybei nustatyti. LP KTC rašte „dėl sutapimų DNR duomenų registre“ nurodyta, kad žmogaus kraujo ir biologinių pėdsakų, rastų ant tampono su nuoplovomis ir kepurės, genotipas DNR duomenų registre sutapo su genotipu asmens, kurio anketiniai duomenys – J. G., a. k. ( - ) (1 t., b. l. 25-29).

42Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. B. padaryta muštinė žaizda viršugalvio dešinėje pusėje, nubrozdinimas viršutinėje lūpoje. Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (1 t., b. l. 40-41).

43Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad A. B. pateikė UAB „Omnitel“ kvito 1320 Lt sumai ir kompiuterio „HP Compaq“ pirkimo dokumentų kopijas (1 t., b. l. 51-53).

44Asmens parodymo atpažinti protokolais, kuriuose užfiksuota, kad nukentėjusysis A. B. atpažino Č. S., parodydamas, kad pastarasis buvo įsibrovęs į jo namą, kur jo bendrininkas grasino kirviu, o Č. S. pagrobė nešiojamąjį kompiuterį (1 t., b. l. 54-58). A. B. J. G. įvardijo kaip labiausiai panašų į tą, kuris 2013-07-04 įsiveržė pas jį į namus su kirviu (1 t., b. l. 59-61).

45Nešiojamojo kompiuterio apžiūros protokolu, daiktų parodymo atpažinti protokolu, kur užfiksuota, kad po apžiūros A. B. atpažino savo nešiojamąjį kompiuterį „Compaq“, kuris buvo pagrobtas iš jo namų plėšimo metu. Kompiuteris „Compaq“ buvo rastas automobilyje „( - )“, valstybinis Nr. ( - ) kuris buvo rastas ( - ) (1 t., b. l. 62-67, 68-69). Kompiuteris po apžiūros grąžintas A. B. (1 t., b. l. 69).

46Mobiliojo ryšio telefono apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad apžiūrėtas mobiliojo ryšio telefonas „( - )“, kuriame buvo „Tele-2 Pildyk“ SIM kortelė, rastas įvykio vietos apžiūros metu ( - ), ir buvo padaryta telefone esančių kontaktų numerių išklotinė (1 t., b. l. 71-77). Tyrimo metu nustatyta, kad telefonas priklausė J. G. (1 t., b. l. 79).

47Daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota, kad A. M. pateikė mobiliojo ryšio telefoną „Sony Ericsson“ su „Tele-2 Pildyk“ kortele, kurio atmintyje yra išsaugotas telefono Nr. ( - ), pavadintas „( - )“. Po apžiūros telefonas grąžintas A. M. (1 t., b. l. 82-88).

48Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus operatyvinio poskyrio tyrėjo tarnybiniu pranešimu, kad įvykio vietoje ( - ), rastu telefonu „Nokia“ ir telefono numeriais ( - ), ( - ) naudojosi J. G.. Nustatyta, kad nusikaltimą galėjo padaryti J. G., o apie nusikaltimą gali žinoti L. D. ir pastarojo sugyventinė I. K., kuri ikiteisminio tyrimo metu daug kartų skambino J. G. (1 t., b. l. 89).

49Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus operatyvinio poskyrio tyrėjo tarnybiniu pranešimu, kad 2013-07-05 įsibrovus į namą buvo pagrobtas S. T. mobiliojo ryšio telefonas „( - )“, į kurį vienas iš nusikaltėlių įdėjo savo SIM kortelę ir kažkam skambinėjo. Nustatyta, kad 2013-07-05 nuo 1 val. į nukentėjusiojo telefoną buvo įdėta SIM kortelė, kuria naudojosi Č. S. (1 t., b. l. 96).

50Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus operatyvinio poskyrio vyresniosios tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad buvo atlikta telefoninių skambučių išklotinių analizė. Nustatyta, kad kurį laiką, gyvendamas su I. K., abonentu Nr. ( - ) naudojosi L. D. (J. G. telefone „( - )“ jis buvo išsaugotas kontaktuose kaip „( - )“), abonentu Nr. ( - ) naudojosi Č. S. (J. G. telefone „( - )“ jis buvo išsaugotas kontaktuose kaip „( - )“), abonentu Nr. ( - ) naudojosi J. G..

  1. Išanalizavus L. D. skambučių išklotinę nustatyta, kad L. D. nuo 2013-03-25 kas antrą, kas trečią dieną bendravo su Č. S., iki 2013-04-18. 2013 metų gegužės mėn. nuo 2013-05-17 iki 2013-06-11 L. D. kasdien bendravo (tiek skambino, tiek rašė žinutes) su abonentu ( - ) (buvo nustatyta, kad tai I. K. abonentas). Nuo 2013-06-20 L. D. intensyviai bendravo su Č. S., iki 2013-07-05 03.31 val. Taip pat 2013-07-04 (prieš plėšimą ( - )) 21.58 val. L. D. skambino Č. S., jų pokalbis truko virš 10 minučių.
  2. Išanalizavus J. G. skambučių išklotinę nustatyta, kad jis sistemingai bendravo su Č. S., 2013-06-20 du kartus skambino L. D., 2013-06-29 ir 2013-06-30 daug kartų susiskambinėdavo su L. D.. Taip pat J. G. daug kartų bendravo su Č. S. ir L. D. 2013 metų liepos mėnėsio pradžioje. Nuo 2013-07-05 0.43 val. užfiksuoti L. D. praleisti skambučiai J. G.. (paaiškinimas – savo telefoną „( - )“ su SIM kortele, kurios abonentinis numeris ( - ), J. G. pamėtė įvykio vietoje ( - ), kai 2013-07-04 apie 23 val. apiplėšė A. B.).
  3. Išanalizavus Č. S. skambučių išklotinę nustatyta, kad nuo 2013-03-25 jis sistemingai, periodiškai, labai dažnai bendravo su L. D.. Nuo 2013-05-17 užfiksuoti daugkartiniai Č. S. skambučiai į I. K. abonentą ( - ). Nuo 2013-06-10 Č. S. kasdien bendravo su L. D., keletą kartų – su J. G. (1 t., b. l. 100-101).

51Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad ant tamponų, tiriant pažymėtų Nr. ( - ), 3 su nuoplovomis nuo „plastikinio bakelio koridoriuje“ ir nuo stalo virtuvėje, padarytomis 2013-07-05 apžiūrint įvykio vietą ( - ), ant tampono su nuoplova „nuo salotinės ant stalo kambaryje“ rasto žmogaus kraujo genotipas sutampa su J. G. genotipu. Ant tampono su nuoplova nuo pėdsako, rasto „prie lovos kambaryje“ rastas vyro kraujas nepriklauso J. G., Č. S., L. D. (8 t., b. l. 11-14).

52Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes (kaltinamųjų Č. S. ir J. G. parodymus, nukentėjusiojo A. B. parodymus, specialisto išvadas dėl A. B. padarytų sužalojimų ir įvykio vietoje rastu J. G. biologinių pėdsakų), teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamieji Č. S. ir J. G. veikdami bendrininkų grupėje, tyčia siekdami pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į A. B. namą, kur J. G., panaudodamas psichologinį smurtą - grasindamas kirviu namo šeimininkui A. B., reikalavo iš pastarojo pinigų, po to jie abu panaudojo A. B. atžvilgiu fizinį smurtą, suduodami kumščiais į galvą ir įvairias kūno vietas, tuo padarydami pastarajam nežymų kūno sužalojimą, bei pagrobė A. B. nešiojamąjį kompiuterį, tuo padarydami nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.;

53S. T. apiplėšimas

54Be visiško kaltinamųjų J. G. ir Č. S. prisipažinimo, jų kaltė įrodyta tokiais įrodymais:

55Nukentėjusiojo S. T. (T) parodymais, kad gyvena ( - ) 2013-07-05 vėlai išgirdo skambutį į duris. Priėjus prie durų ir paklausus, kas ten, pasakė „mes iš ( - ) kaimo“. Jis pažinojo iš to kaimo vyrus, tai pagalvojo, gal kažkas atsitiko ir reikia pagalbos. Atidarius duris iš karto jam trenkė į kairį skruostą. Jis pajuto, kad jo dantų konstrukcija sujudėjo. Jie jį paėmė už rankų, paguldė koridoriuje ant grindų ir sudavė į galvą. Kiek buvo smūgių jis neprisimena. Po to jis atsipeikėjo virtuvėje ant kėdės ir pastebėjo du nepažįstamus vyrus. Tai buvo J. G. ir Č. S.. Jie kalbėjo iš pradžių lietuviškai, reikalavo pinigų, kompiuterio, kito turto. Po to jie pradėjo kalbėtis rusiškai. Jis suprato, kad tai vagys. Jie nieko nekalbėjo apie degtinę. Jie iš karto reikalavo pinigų ir kito turto. Pats asmeniškai jis nieko jiems nedavė. Jie paklausė, kur jo piniginė. Jis pasakė, kad jos neturi, pinigus laiko kišenėje. Jis turėjo apie 320 litų. Kupiūros buvo 2 po 100 litų, 4 po 20 litų ir 2 po 10 litų. Buvo dar monetų. J. G. sėdėjo priešais jį, o Č. S. visur ieškojo pinigų. Kambaryje kabėjo striukė, o jos kišenėje buvo piniginė su 320 litų. Tuos pinigus Č. S. paėmė. Jis turėjo daug alkoholinių gėrimų. Buvo maždaug 20 butelių degtinės „Bajorų“, „Parlamento“, apie 10 butelių vyno. Buvo „Torres“ brendis, šampanas. Iš alkoholio jie paėmė visą degtinę, 7 butelius vyno ir 2 butelius „Torres“. Jie dar paėmė maisto. Č. S., vaikščiojo, valgė mėsą ir rėkė „duok duonos“. Jie dar atidarė butelį ir ten gėrė. Visą laiką jie reikalavo iš jo turto. J. G. jį saugojo, o Č. S. visur landžiojo. Jie paėmė dar odinę kepurę su snapeliu, odines pirštines, telefoną „Samsung“, laikrodį, 2 žibintuvėlius. Tuos daiktus jam policija grąžino. Kaltinamieji jį gąsdino ir jam grasino. Jie reikalavo kompiuterio ir pasakė, kad jei jis neprisipažįsta, kad turi kompiuterį, tai gaus. Kažkas nuėjo ir atnešė lygintuvą, įjungė jį ir grasino, kad tuoj jį keps, laikė jam tą lygintuvą beveik prie veido, bet neprisilietė. Prieš tai jie rado raktus nuo automobilio. Jis pasakė, kad tai jo automobilis, kuris stovi garaže. Po to jis prarado sąmonę ir vėliau atsipeikėjo lovoje. Jis išmušė langą ir išlipo į lauką. Kažką sutiko ir pranešė policijai. Jam policija grąžino apie 12 butelių degtinės, sugedusį maistą, kepurę, pirštines, žibintuvėlius, telefoną. Automobilis buvo rastas ir jam grąžintas. Jis įvertino jį 10 000 litų sumai. Automobilis 1993 metų gamybos. Jis gerame stovyje, dygliuotos padangos, dyzelinis variklis. Jis pareiškė 5000 litų ieškinį dėl moralinės žalos, o 656 litų ieškinį dėl turtinės žalos. Jį sudaro 320 gryni pinigai, maisto produktai, negrąžintas alkoholis, laikrodis. Moralinė žala už jo sveikatą, nes jis negalėjo kalbėti, už patirtą stresą, išgyvenimus. 2000 litų jis išleido automobilio remontui, nes buvo apgadintas galinis mašinos buferis, priekinis buferis, apibraižytas automobilio šonas. Jis sumokėjo 1200 litų tik už dažymą. Pakeitė buferius. Tyrėjai jam pasakė, kad jam geriau automobilį taisyti be kvitų, tai jis jų neturi. Jis nepajėgtų viską suremontuoti servise. Jis palaiko savo 7656 litų ieškinį. Policija jam pasakė pasiimti iš ( - ) savo automobilį. Jis paprašė kaimyno jį ten nuvežti. Kaimynas paprašė 70 litų. Jis atvyko, o raktų nuo automobilio nebuvo, atsarginių jis neturėjo. Jis dar sumokėjo už automobilio pervežimą iki namų. Dar turėjo keisti signalizaciją, padaryti raktą ir pakeisti spyną. Tegul tai įeina į tą 2000 litų sumą. Kai jam smogė, jis nukrito, atrodo jam gulinčiam trenkė dar į galvą. Jis prarado sąmonę, po to atsipeikėjo virtuvėje ant kėdės. Kai jam suko rankas, jis nematė kiek yra žmonių. Tikrai buvo du asmenys. Jie abudu reikalavo pinigų ir turto. Jie jam sužalojo ranką, tai iki šiol ji skauda, jis negali rašyti. Buvo daugiau nei 20 butelių degtinės. Degtinės pirkimo čekių jis neišsaugojo. „Bajorų“ degtinės ir „Parlamento“ degtinės kiek tiksliai buvo, jis negali pasakyti. Degtinės kainas skaičiavo pagal vidutinę jų kainą - apie 18 litų. Automobilį jis įsigijo 2003 metais už 14 000 litų. Po to dar investavo į automobilį 7000 litų. „Torres 10“ buvo 0,7 litro talpos. Vynas vienas kainavo 8 litus, vynas „Klumpės“- 5 litus.

56S. T. protokolu – pareiškimu, kad 2013-07-05 apie 0.30 val. ( - ) du nepažįstami vyrai įsiveržė į jo namus, jį sumušė suduodami 2-3 smūgius kumščiais į veidą, pagrobė jam priklausantį automobilį „( - )“, valstybinis Nr. ( - ), alkoholį, 300 Lt vertės mobiliojo ryšio telefoną, Swedbanko mokėjimo kortelę (2 t., b. l. 1).

57Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad buvo apžiūrėta įvykio vieta ( - ) (2 t., b. l. 2-10).

58Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad ant tampono su nuoplovomis, kuris rastas 2013-07-05 įvykio vietos ( - ), rasta sumaišytų dviejų vyrų biologinių pėdsakų, tinkamų asmens tapatybei nustatyti. LP KTC rašte „dėl sutapimų DNR duomenų registre“ nurodyta, kad žmogaus biologinių pėdsakų, rastų ant tampono su nuoplovomis nuo butelio, paimto ( - ), genotipas DNR duomenų registre sutapo su genotipu asmens, kurio anketiniai duomenys – J. G., a. k. ( - ) (2 t., b. l. 18-21).

59Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad S. T. padaryta muštinė žaizda su kraujosruva viršutinės lūpos kairėje pusėje, kraujosruvas liežuvio krašto kairėje pusėje ir dešinėje alkūnėje. Sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu (2 t., b. l. 35-36).

60Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota, kad S. T. nurodė, jog J. G. yra labai panašus į vieną iš vaikinų, 2013-07-05 įsibrovusių į jo namą ir pagrobusių jo pinigus, alkoholį, automobilį (2 t., b. l. 42-44).

61Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo S. T. pateikė mobiliojo ryšio telefono „( - )“ garantinį taloną (2 t., b. l. 45-46).

62Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų PK Kriminalinės policijos skyriaus tyrėjos tarnybiniu pranešimu dėl surasto pagrobto automobilio, kad pagal gautą pranešimą buvo pastebėtas ir pradėtas persekioti automobilis „( - )“, valstybinis Nr. ( - ), kuris sustojo automobilių stovėjimo aikštelėje prie „( - )“, o pareigūnams nuo jo pasitraukus dingo iš akiračio. Vėliau automobilis buvo pastebėtas su įjungtomis avarinėmis šviesomis, o nuo jo nubėgo trys vyrai ir jų sugauti nepavyko (2 t., b. l. 47).

63Įvykio vietos, automobilio apžiūros protokolu, patvirtinančiu, kad automobilis „( - )“, valstybinis Nr. ( - ) priklausantis S. T., buvo rastas ( - ), buvo apžiūrėtas ir atiduotas savininkui (2 t., 50-59, 124).

64Daiktų apžiūros protokolu, kuriame buvo užfiksuota, kad buvo apžiūrėta alkoholio buteliai, mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, du žibintuvėliai, kepurė, maisto produktai, SIM kortelė, pirštinės, paimti iš automobilio „( - )“, valstybinis Nr. ( - ) (2 t., b. l. 60-78).

65LP KTC daktiloskopinių tyrimų specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad 4 rankų pėdsakai, surasti 2013-07-05 apžiūros metu automobilyje „( - )”, valstybinis Nr. ( - ) yra tinkami asmens identifikavimui (2 t., b. l. 82-83). Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad vienas rankos piršto pėdsakas yra paliktas Č. S. dešinės rankos nykščio, du rankos piršto pėdsakai yra palikti J. G. kairės rankos nykščiu (2 t., b. l. 100-102).

66Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad kvapo pėdsakuose, paimtuose 2013-07-05 ( - )i, iš automobilio „( - )”, valstybinis Nr. ( - ) nuo vairuotojo sėdynės, priekinės keleivio sėdynės, rastas J. G. kvapas. Kvapo pėdsake, paimtame 2013-07-05 adresu ( - ), iš automobilio „( - )”, valstybinis Nr. ( - ) nuo dirbtinės odos pirštinių rastas L. D. kvapas (2 t., b. l. 112-116).

67Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad ant tirti pateikto tampono su nuoplovomis nuo „Bajorų“ degtinės butelio, paimto 2013-07-05 adresu ( - ), iš automobilio „( - )”, valstybinis Nr. ( - ) rasta sumaišytų dviejų vyrų biologinių pėdsakų, tinkamų abiejų asmens tapatybei nustatyti tiriant DNR. LP KTC rašte „dėl sutapimų DNR duomenų registre“ nurodyta, kad vieno iš šių pėdsakų genotipas sutampa su J. G. genotipu (2 t., b. l. 120-123).

68Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus viršininko tarnybiniu pranešimu, kad buvo nustatyta, kad į nukentėjusiojo S. T. pagrobtą mobilaus ryšio telefoną buvo įdėta SIM kortelė Nr. ( - ), kurios abonentas Nr. ( - ), priklausė įtariamajam Č. S. (2 t., b. l. 125-126).

69Daiktų parodymo atpažinti protokolais, kur nurodyta, kad S. T. atpažino iš jo namų pagrobtus daiktus: du prožektorius, pirštines, kepurę, maisto produktus, alkoholinius gėrimus. Šie daiktai buvo rasti S. T. priklausančiame automobilyje „( - )“, valstybinis Nr. ( - ) kuris buvo rastas ( - ). Po apžiūros daiktai grąžinti S. T. (2 t., b. l. 127-136).

70Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad ant tampono su nuoplova, padaryta 2013-07-05 apžiūrint įvykio vietą ( - ) rastų vyro biologinių pėdsakų genotipas sutampa su Č. S. genotipu, kito vyro biologinių pėdsakų genotipas sutampa su J. G. genotipu (8 t., b. l. 11-14).

71Kaltinamieji J. G. ir Č. S. prisipažino padarę šią nusikalstamą veiką. Liudytoja I. K. ikiteisminio tyrimo metu nurodė, kad 2013 m. liepos mėn. Č. S. ir J. G. buvo nuvažiavę į ( - ) ir po nakties grįžo į ( - ) šlapi. Tada ji girdėjo, kaip jie L. D. pasakojo, kad sumušė kažkokį senuką, pagrobė iš garažo jo automobilį, daug alkoholinių gėrimų, nešiojamą kompiuterį (t. 3, b. l. 7-8). J. G. pripažino, kad grasino S. T. lygintuvu, tačiau jis nebuvo įjungtas. Specialisto išvados patvirtina, kad rastame nukentėjusiojo automobilyje „( - )”, valstybinis Nr. ( - ) rasti Č. S. ir J. G. pirštų pėdsakai, J. G. biologiniai pėdsakai ir kvapas.

72Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes (kaltinamųjų Č. S. ir J. G. parodymus, nukentėjusiojo S. T. parodymus, specialisto išvadas, tarnybinius pranešimus), teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamieji Č. S. ir J. G. veikdami bendrininkų grupėje, tyčia siekdami pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į S. T. namą, kur panaudoję fizinį smurtą prieš S. T., suduodami smūgius kumščiais į galvos ir veido sritį, tuo padarydami nukentėjusiajam nežymų sveikatos sutrikdymą, po to panaudodami psichologinį smurtą - pagrasinę S. T. įkaitintu lygintuvu, pagrobė svetimą turtą bei automobilį, tuo padarydami nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.;

73K. J. ir S. J. apiplėšimas

74Nukentėjusiosios S. J. parodymais, kad turi sodo sklypą ( - ). Būdavo ten po porą savaičių vasarą. 2013-07-12 buvo su vyru sode. Dieną jie pamatė tris nepažįstamus vaikinus, kurie vaikščiojo aplinkui. Pagalvojo, kad gal tai vyrai iš kito namo. Nakčiai jie užsirakino iš vidaus. Apie 21 val. buvo dar netamsu. Ji išgirdo triukšmą. Nenuėjo pasižiūrėti ir užmigo. Staiga atsidarė durys ir pastebėjo antrame aukšte 3 vyrus su peiliais. Vienas vyras buvo kaip vaikas. Ji tikrai matė peilius. Vyrai liepė duoti pinigų. Vienas, vyresnis pakėlė peilį. Gal tai buvo J. G.. Ji pastebėjo, kad tas peilis buvo apvalus, kaip stalinis. Ji matė peilį tik pas vieną. Jie sakė, kad neturi pinigų. Vyras pasimetė, abu išsigando. Ji pasakė, kad turi kažkiek pinigų apačioje. Buvo prieš tai padėjusi piniginę į kitą vietą. Vyras su peiliu liepė jam parodyti, kur piniginė. Ji nusileido su juo ir kitu vyru į apačią. Trečias vyras liko su jos vyru. Apačioje užpuolikai jau buvo viską išvartę. Šviesos nebuvo. Ji pati įjungė šviesą. Pas juos nieko vertingo nėra. Ji atidavė 30 litų, paprašė palikti pinigų nuvažiuoti namo. Vyresnis pasakė „palik jai pinigų“, tačiau kitas nepaliko. Viršuje pas vyrą ji išgirdo, kad reikalauja raktų nuo automobilio. Jie sakė, kad neturi jo, kad lauke kaimynų mašina. Užpuolikai apieškojo kišenes ir surado bilietėlį. Jaunesnis pasakė, kad jie tikrai atvažiavo autobusu. Tada jie liovėsi reikalauti automobilio raktų. Vyrą vis tardė duoti pinigų, tai jis davė 40 litų. Paskui jie surišo apačioje jai kojas, rankas ir paliko. Vyrą paliko irgi surištą antrame aukšte ir išėjo. Jie pavogė 70 litų, du telefonus „Samsung“ ir laikrodį. Telefonai jai grąžinti, o pinigai - ne. Laikrodis nėra įrašytas. Dingo dar 4 raktų ryšulis, kuris buvo duryse. Jie juos užrakino. Raktus ji įvertino 100 litų. To raktų ryšulių nerado, reikėjo keisti spyną, paliko neužrakintus namus. Ji pareiškė 1000 litų civilinį ieškinį dėl moralinės žalos. Ji patyrė išgąstį, stresą. Jai grasino peiliu ir reikalavo pinigų. Jie sakė, kad čia negyvena ir neturi pinigų. Dar reikalavo banko kortelės. Ją surišo vyresnis vyras, paguldė, nemušė. Jiems padaryta žala bendrai. Pinigai irgi bendri. Buvo grąžinti du telefonai ir pakrovėjas. SIM kortelių atrodo nebuvo. Šviesos pirmame aukšte nebuvo, buvo prieblanda. Ji pati įjungė šviesą jų prašymu. Antrame aukšte galima buvo kažką pamatyti, buvo netamsu. Buvo 3 vyrai, kurie kalbėjo lietuviškai. Pats vyresnis sakė „duokite pinigų“. Ikiteisminio tyrimo metu ant paieškos lentos buvo tik vienas iš jų. Viskas truko 30 min., gal daugiau. Kai ji lipo į apačią, ten daugiau nieko nebuvo. Ji nulipo, o paskui ją nulipo du vyrai. Vienas liko su jos vyru viršuje. Niekas nevaikščiojo iš apačios į viršų. Tas vyras, kuris grasino jai peiliu ir reikalavo pinigų, su ja nusileido į pirmą aukštą. Būtent jis ir liepė palikti jai kažkiek pinigų.

75Nukentėjusiojo K. J. parodymais, kad kai kaltinamieji įėjo į vidų, jie išvertė pirmame aukšte visas kišenes, stalčius ir pakilo į antrą aukštą. Buvo 3 vyrai ir visi su peiliais. Vienas peilis buvo platus, panašus į virtuvinį, kuriuo kapojama mėsa. J. G. turėjo didelį peilį. Jis liepė duoti piniginę, pinigus, kortelę ir raktus nuo automobilio, kuris stovi apačioje. Jis pasakė, kad tai kaimynų automobilis. Jis vis reikalavo raktų ir pinigų. Jis turėjo kišenėje pinigų, tik to nesakė. Žmona pasakė, kad turi pinigus apačioje. Jie paėmė tuos 40 litų. Jie jį surišo, uždarė duris. Jis išsilaisvino pats kaip ir žmona. Raktų duryse nerado. Buvo šviesu. Buvo 3 vaikinai. Jo žmona nusileido į pirmą aukštą. Visi 3 nuėjo paskui ją. Paskui J. G. grįžo ir surišo jį su juosta. Jis pareiškė 1190 litų civilinį ieškinį. 190 litų už turtinę žalą. Iš jų pavogė 70 litų, raktų ryšulį. Jų negrąžino. Du telefonai jiems grąžinti. SIM kortelių negrąžino. Pakrovėjas grąžintas. Visi 3 vyrai nusileido su žmona. Pagrindinis iš trijų buvo J. G.. Jis turi problemų su klausa. Regėjimas jo neblogas, nešioja akinus skaitymui, o į tolį mato. Vienas telefonas buvo pirmame aukšte, kitas - antrame. Antrame aukšte paėmė tą telefoną visi trys ir tada nusileido žemyn. Su dideliu peiliu stovėjo J. G.. Kiti stovėjo jam iš nugaros. Jis ir reikalavo iš jų, po to grįžo atgal ir jį surišo.

76Liudytojos R. J. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2013-07-12 apie 20 val., ji susitiko su draugais ( - ), o prieš vidurnaktį ėjo namo pėsčiomis. Po vidurnakčio ji beveik buvo prie savo namų. Likus apie 50 metrų iki namo, tamsoje išgirdo vyriškus balsus, kurie artinosi prie jos. Prie jos priartėjo trys vyrai, iš kurių pirmas pro ją praėjo labai greitai nieko nesakydamas. Pagal siluetą ir eiseną ji atpažino savo pusbrolį Č. S.. Antras priėjo prie jos J. G.. Nors buvo tamsu, ji jo veidą atpažino. Jis jos pasiteiravo, ką ji taip vėlai veikia. Ji pasiteiravo, ar čia ne Č. S. ką tik prabėgo. J. G. patvirtino, kad tai Č. S.. Ji girdėjo, kad maždaug prieš savaitę Č. S. su J. G. apiplėšė ( - ) rajone vieną seną žmogų, kad kankino jį lygintuvu, ir po to pavogė iš jo įvairių daiktų. Po to prie jos priėjo už J. G. stovėjęs trečias vyras, kuris lietuvių kalba jai pasakė, kad turi gražų telefoną „Samsung“. Po to pridūrė, kad tokį pat jis irgi turi. Ji telefoną paslėpė drabužių kišenėje, nes jai nepatiko jo susidomėjimas telefonu. Šitas vaikinas buvo aukšto ūgio, apsirengęs sportiniais tamsiais rūbais, ant galvos buvo užsidėjęs kepurę su snapeliu. Jo veido bruožų ji neįsidėmėjo. Plaukų nematė, ir jo viršutinė veido dalis buvo uždengta kepure. Po to jie nubėgo paskui Č. S.. Ji neatkreipė dėmesio, ar turėjo Č. S., J. G. ir tas trečias asmuo kokių nors daiktų rankose. Jų nesiteiravo, kodėl jie čia vaikšto (3 t., b. l. 1-2).

77Liudytojos I. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad su L. D. turi mažametę dukrą K. D. ir kartu nuomojosi butą. Dar iki dukters gimimo pas juos apie mėnesį gyveno Č. S., kuris, paleistas iš ( - ), neturėjo kur kitur gyventi. 2013 m. pavasario pabaigoje Č. S. pradėjo važinėti į ( - ). 2013 m. vasarą Č. S. pas juos atvažiavo kartu su J. G.. 2013 m. liepos mėn. Č. S. ir J. G. buvo nuvažiavę į ( - ) ir po nakties grįžo į ( - ) šlapi. Tada ji girdėjo, kaip jie L. D. pasakojo, kad sumušė kažkokį senuką, pagrobė iš garažo jo automobilį, daug alkoholinių gėrimų, nešiojamą kompiuterį. Dar jie minėjo, kad norės grįžti į ( - ), pažiūrėti, ar tas automobilis stovi ten pat, kur jie jį paliko – laukuose. 2013-07-11 vakare L. D. kartu su Č. S. ir J. G. iš ( - ) nuvyko į ( - ). Jai jie pasakė, kad važiuoja į ( - ) pažiūrėti ar stovi pievose palikta „( - )“. Su L. D., kol jis buvo ( - ), ji periodiškai susiskambindavo iš abonento Nr. ( - ). L. D. tuo metu naudojosi abonentu ( - ). Jis jai pasakė, kad naktį praleido kažkur soduose. 2013-07-12 po pietų L. D. telefonu jai pasakė, kad nusižiūrėjo namą, į kurį eis. Į ( - ) L. D. kartu su Č. S. ir J. G. grįžo 2013-07-13 ryte. L. D. jai trumpai minėjo, kad jiems nepasisekė, bet detaliau neaiškino. Tą rytą jie atvežė keletą pakelių kavos. Jai L. D. apie savo reikalus su Č. S. ir J. G. nieko nepasakojo (3 t., b. l. 7-8).

78Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo bei kaupimo protokolu, kur užfiksuota, kad kontroliuojant mobiliojo ryšio abonentinį numerį ( - ), teismo sankcionuotu laikotarpiu nuo 2013-07-11 iki 2013-08-11 ikiteisminiam tyrimui Nr. ( - ), užfiksuota duomenų, reikšmingų ikiteisminiam tyrimui:

  1. 2013-07-11 18:56 val. L. D. (iš I. K. abonento ( - )) skambina abonentui Nr. ( - ) ir prašo žmogų nuvežti jį į ( - ) (įrašo Nr. 13).
  2. 2013-07-11 19:44 val. iš abonento ( - ) L. D. skambina I. K. į abonentą ( - ) ir prašo „Pamajakint į tuos numerius“, o I. K. sako: „L., tikiuosi pinigų neišleisi visų?“ (įrašo Nr. 25).
  3. 2013-07-12 08:55 val. L. D. iš abonento ( - ) skambina I. K. į abonentą Nr. ( - ). L. D. sako I. K., kad miegojo soduose, kad „šitie“ dar miega, ir kad vakar nepavyko nieko padaryti (įrašo Nr. 47).
  4. 2013-07-12 13:44 val. L. D. iš abonento ( - ) rašo SMS žinutę I. K. į abonentą Nr. ( - ): „Laukem momento, mažuti, ką jūs veikiat?“ (įrašo Nr. 48).
  5. 2013-07-12 13:55 val. L. D. iš abonento ( - ) skambina I. K. į abonentą Nr. ( - ) ir sako, kad „eina iki vietos, bandysim....čia ( - ) nelija“. I. K. atsako, kad ( - ) lija (įrašo Nr. 50).
  6. 2013-07-12 15:10 val. L. D. iš abonento ( - ) skambina I. K. į abonentą Nr. ( - ). L. D. sako, kad eina į kitą vietą, kad buvo prie čigonų namų, stebėjo, bet ten name buvo keturi žmones ir jie nerizikavo. L. D. pasakojo, kad soduose, kur įlindo, nieko gero nebuvo, tik cukrus, kava. Sako, kad eina iki kitos „bobos“, kuri turi kioską ir padaro pinigų. I. K. klausia L. D., ar jis su pirštinėmis. Po to I. K. perduoda linkėjimus „( - )“, klausia, ar „susiparinęs Č.? Ar grįšit su traukiniu?“ L. D. atsako, kad gal turės mašiną. (1 t., b. l. 161-169).

79Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus Pirmojo poskyrio tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad 2013-07-12 apie 21 val. ( - ) trys nepažįstami vaikinai bendrais veiksmais išėmę sodo namo pirmojo aukšto kambario lango stiklą įsibrovė į vidų, kur grasindami peiliais S. J. ir K. J. pagrobė jiems priklausančius 81 Lt grynųjų pinigų, sodo patalpų raktų ryšulį, 2 mobiliuosius telefonus. Nuostolis 366 Lt (2 t., b. l. 140).

80S. J. protokolu – pareiškimu, kad 2013-07-12 apie 21 val. įsibrovę į jų sodo namą trys peiliais ginkluoti vyrai grasindami jai ir jos vyrui reikalavo pinigų, po ko pagrobė 70 Lt, du mobiliojo ryšio telefonus „Samsung“, po 100 Lt vertės, su SIM kortelėmis, kiekvienos vertė 10 Lt, 4 raktų ryšulį, kiekvieno rakto vertė po 25 Lt, bei telefono „Samsung“ pakrovėją, kurio vertė 15 Lt. Bendrai pagrobto turto vertė 405 Lt (2 t., b. l. 142).

81Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame patvirtinta, kad apžiūrėta įvykio vieta ( - ). Apžiūros metu paimta lipni juosta, 2 lipnios juostos dalys (2 t., b. l. 143-154).

82Pakvitavimu, kad S. J. grąžinta mobiliojo ryšio telefonai be SIM kortelių, bei telefono pakrovėjas (2 t., b. l. 180).

83„Omnitel“ duomenimis, kuriuose nurodyta, kad į nukentėjusiojo K. J. mobiliojo ryšio telefoną 2013-07-16 nuo 21.07 val. iki 2013-07-16 21.08 val. buvo įdėta „Omnitel“ SIM kortelė, kuria naudojosi L. D. ir telefonas buvo rastas pastarojo namuose ( - ) (2 t., b. l. 193).

84UAB „Tele-2“ duomenimis, kad nuo 2013-07-12 23.52 į K. J. mobiliojo ryšio telefoną „Samsung“ buvo įdėta SIM kortelė, kurios abonentas ( - ). Telefonas ir SIM kortelė rasti pas Č. S. (2 t., b. l. 195-196).

85Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus Operatyvinio poskyrio Vyresniosios tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad įtariamojo Č. S. asmens kratos metu pas jį buvo rastas ir paimtas mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“ atlenkiamu dangteliu, IMEI Nr. ( - ). Tyrimo metu nustatyta, kad tai nukentėjusiojo K. J. telefonas, o L. D. namuose rastas S. J. mobiliojo ryšio telefonas (2 t., b. l. 197 ).

86Daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti pagal kitus jutimo organais suvokiamus požymius protokolu, patvirtinančiu, kad I. K. buvo pateikti pokalbiai bei parodytos SMS žinutės. Ji atpažino juose savo ir L. D. pokalbius, kur ji persiuntė L. D. Č. S. ir J. G. telefono numerius. L. D. jai sako, kad yra soduose prie ( - ), kuriuose ir nakvojo, buvo prie automobilio „( - )“, „eina iki vietos“, o ji pataria jam išsijungti garsą. L. D. sako, kad eina iki moters, kuri turi kioską ir jie visi su pirštinėmis, turi daug kavos (3 t., b. l. 5-6).

87Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei tyrimo skyriaus Operatyvinio poskyrio Vyresniosios tyrėjos tarnybiniu pranešimu, kad buvo nustatyta, jog prieš darant nusikaltimą, nusikaltimo įvykdymo metu ir po jo L. D. naudojosi „Ežio“ mobilaus ryšio abonentu Nr. ( - ). Pagal gautą skambučių išklotinę nustatyta, kad tuo metu L. D. mobiliojo ryšio telefonas jungėsi prie bokštų, kurie yra ( - ) ir veikia 7,42 km spinduliu, bei ( - ) ir veikia 7,43 km spinduliu (3 t., b. l. 27-32).

88Kratos protokolu, daiktų apžiūros protokolu, kuriuose užfiksuota, kad buvo atlikta krata ( - ), kurios metu rasti ir paimti daiktai, kurie apžiūrėti (3 t., b. l. 40-41, 42-54). Kratos metu buvo rasta: mobiliojo ryšio telefonas „Samsung“, turintis dvejus IMEI Nr.: ( - ) ir ( - ) bei pilkos spalvos pakrovėjas telefonui „Samsung“. Tyrimo metu nustatyta, kad minėtas telefonas priklauso S. J. (2 t., b. l. 197). Taip pat kratos metu buvo rastas plastikinis SIM kortelės rėmelis „Ežys“ su SIM kortele „Ežys“ Nr. ( - ). Tyrimo metu nustatyta, kad SIM kortelės abonementas yra ( - ) (3 t., b. l. 68-69).

89Specialisto išvada Nr. ( - ), kuria nustatyta, kad ant tirti pateiktų lipnių juostų su mikrodalelėmis, nurinktomis nuo automobilio „( - )“, valstybinis Nr. ( - ), vairuotojo sėdynės sėdimosios dalies ir atlošo, nėra pluoštų iš drabužių, paimtų pas L. D. ir Č. S. marškinėlių. Ant tirti pateiktų drabužių, paimtų pas L. D. ir Č. S. marškinėlių ir ant lipnių juostų su pluoštais, nurinktais nuo automobilio ( - ), valstybinis Nr. ( - ), vairuotojo sėdynės sėdimosios dalies ir atlošo, nėra vienodų pluoštų (3 t., b. l. 58-61).

90Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad ant tirti pateiktos lipnios juostos dalies, paimtos 2013-07-13 apžiūrint įvykio vietą sodų bendrijos ( - ), pažymėtos Nr. ( - ) rasti vyro biologiniai pėdsakai nepriklauso J. G., Č. S., L. D. (8 t., b. l. 11-14).

91Kaltinamieji Č. S. ir J. G. prisipažino, kad veikdami kartu su L. D. įsibrovė į ( - ) namus, tačiau neigė, kad jie turėjo peilius. Šie kaltinamieji abu tvirtino, kad jie buvo namo antrame aukšte, o L. D. buvo pasilikęs pirmame aukšte, o vėliau išėjo į lauką, taip bandydami įrodyti, kad L. D. vaidmuo buvo antraeilis.

92L. D. nors pripažino padaręs šią nusikalstamą veiką, pripažino nukentėjusiųjų civilinius ieškinius, tačiau tvirtino, kad nebuvo iš anksto planuojama ir jam kiti kaltinamieji nepasakė, kad ketina eiti vogti. Šias jo nurodytas aplinkybes paneigia kita bylos medžiaga. Iš L. D. ir I. K. pokalbių išklotinių matyti, kad L. D. su kitais kaltinamaisiais buvo prie ( - ), buvo prie kažkokio automobilio „( - )“, „laukė tinkamo momento“, ketino namo grįžti automobiliu, nors jo ir neturėjo, taip įrodyta, kad L. D. ketino dalyvauti pagrobiant automobilį. Be to, buvo liepos mėnuo, o L. D. I. K. patvirtino, kad jie visi su pirštinėmis, kad rado daug kavos, buvo kažkur įlindę.

93L. D. neigė, kad turėjo peilį. Nukentėjusioji S. J. tvirtino, kad tikrai matė pas juos užpuolusius asmenis peilius, nurodė, kad visi įsibrovėliai buvo su peiliais, o vėliau tvirtino, kad peilį tikrai matė pas vieną iš asmenų, galimai J. G.. Kad juos užpuolė asmenys su peiliais S. J. nurodė ir savo protokole – pareiškimu. Nukentėjusysis K. J. tvirtino matęs pas visus kaltinamuosius peilius, galėjo juos net apibūdinti. Šios aplinkybės tikrai patvirtina, kad kaltinamieji turėjo peilius, jais grasino nukentėjusiesiems. Pažymėtina, kad iš bylos duomenų neginčytinai nustatyta, kad L. D. dalyvavo vykdant plėšimą, įsibrovė į ( - ) namus, tačiau nustatyta, kad pagrindiniai vykdytojai buvo Č. S. ir J. G.. Jie apieškojo namus, surišo nukentėjusiuosius, o L. D. nukentėjusiesiems negrasino, jų nesužalojo.

94Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo metu nustatytas aplinkybes (kaltinamųjų Č. S., L. D. ir J. G. parodymus, nukentėjusiųjų ( - ) parodymus, specialisto išvadas, kratos protokolus), teismas pripažįsta neginčytinai įrodyta, kad kaltinamieji L. D., Č. S. ir J. G. veikdami bendrininkų grupėje, tyčia siekdami pagrobti svetimą turtą, įsibrovė į namus, kur visi trise, panaudoję psichologinį smurtą - grasindami S. J. ir K. J. peiliais, reikalavo pinigų, po to pastaruosius surišo ir pagrobė nukentėjusiesiems priklausančius daiktus, kurių vertė 400 litų ir tokiais veiksmais padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.

95Kaltinamųjų atsakomybę lengvina tai, kad jie iš esmės prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir dėl jų gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Kaltinamųjų atsakomybę sunkinanti aplinkybė ta, kad nusikalstamas veikas padarė veikdami bendrininkų grupe (BK 60 str. 1 d. 1 p.).

96Skiriant kaltinamiesiems bausmes atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kad BK 178 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika priskiriama apysunkiams nusikaltimams (BK 11 str. 3 d., 4 d.), BK 180 str. 2 d. numatyta nusikalstama veika priskiriama sunkiems nusikaltimams, į jų padarymo aplinkybes, kaltės formą - tiesioginę tyčią, į pagrobto turto vertę ir nukentėjusiesiems sukeltas pasekmes, tai, kad dalis pagrobtų daiktų nukentėjusiesiems grąžinta, civiliniai ieškiniai pripažinti kaltinamųjų, į kiekvieno kaltinamųjų vaidmenį darant nusikalstamas veikas, į kaltinamųjų asmenybes, o būtent, kad Č. S. nedirba, neregistruotas darbo biržoje, įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, 9 kartus teistas, paskirtą bausmę atliko, tačiau nusikalto esant teistumui, todėl yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str.), J. G. nedirba, registruotas darbo biržoje, 8 kartus teistas, paskirtą bausmę atliko, tačiau nusikalto esant teistumui, todėl yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str.), L. D. nedirba, registruotas darbo biržoje, augina mažametį vaiką, 9 kartus teistas, paskirtas bausmes atliko, tačiau nusikalto esant teistumui, todėl yra nusikaltimų recidyvas (BK 27 str.), todėl atsižvelgiant į jų atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes, jiems skirtinos sankcijose už padarytas nusikalstamas veikas numatytos laisvės atėmimo bausmės, kurios J. G. ir Č. S. bendrintinos jas iš dalies sudedant (BK 63 str. 1, 4 d.).

97Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį 37,47 litų sumai dėl nukentėjusiojo A. B. gydymo išlaidų atlyginimo (1 t., b. l. 44-47). Ieškinys įrodytas, pripažintas kaltinamųjų J. G. ir Č. S., todėl tenkintinas visiškai, priteisiant žalos atlyginimą iš kaltinamųjų solidariai (BPK 115 str.)

98Nukentėjusysis S. T. pareiškė civilinį ieškinį 7656 litų sumai dėl plėšimo metu jam padarytos žalos (2 t., b. l. 138). Žalą sudaro 2656 Lt turtinė žala dėl automobilio remonto ir kitos turtinės žalos bei 5000 Lt dėl moralinės žalos atlyginimo. Teismo posėdžio metu jis paaiškino, kad turtinę žalą sudaro 320 gryni pinigai, maisto produktai, negrąžintas alkoholis, laikrodis. Moralinė žala už jo sveikatą, nes jis negalėjo kalbėti, už patirtą stresą, išgyvenimus. 2000 litų jis išleido automobilio remontui, nes automobilis buvo apgadintas. Nukentėjusiojo nurodyta turtinė žala įrodyta ir pripažinta kaltinamųjų J. G. ir Č. S., todėl ieškinys dalyje dėl turtinės žalos atlyginimo tenkintinas visiškai ir iš J. G. ir Č. S. priteistina 2656 Lt solidariai.

99S. T. pareiškė civilinį ieškinį dėl 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Atsižvelgus į nukentėjusiojo sužalojimo aplinkybes, sunkumą ir liekamuosius padarinius, jo patirtus išgyvenimus, jo ir kaltinamųjų turtinę bei šeimos padėtį, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, S. T. civilinis ieškinys dėl 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo iš kaltinamųjų mažintinas ir tenkintinas iš dalies ir jam priteistina 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti (BPK 115 str. 1 d.).

100Nukentėjusysis K. J. pareiškė civilinį ieškinį 1190 litų sumai, nes dėl plėšimo jis patyrė turtinę (190 Lt) ir moralinę žalą (1000 Lt), buvo pagrobtas jo turtas, jis patyrė stresą ir nervinę įtampą (2 t., b. l. 176). Nukentėjusioji S. J. pareiškė civilinį ieškinį 1000 litų sumai dėl neturtinės žalos atlyginimo. Ieškinyje ji nurodė, kad dėl plėšimo ji patyrė stresą bei nervinę įtampą, vartojo vaistus, atsirado nerimo ir nesaugumo jausmas (2 t., b. l. 178). Šie nukentėjusiųjų civiliniai ieškiniai įrodyti, pripažinti kaltinamųjų, todėl tenkintini visiškai, priteisiant padarytą žalą solidariai ir Č. S., J. G. ir L. D. (BPK 115 str.).

101Sutinkamai su BPK 105 str. nuostatomis, teismas turi teisę nuspręsti išieškoti iš kaltinamojo proceso išlaidas. Byloje buvo patirtos šios proceso išlaidos:

102625,74 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (1 t., b. l. 28);

103496,91 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 20);

104257,66 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 85); 220,85 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 103);

105379,12 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 111); 772,97 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t., b. l. 122); 1253 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (3 t., b. l. 57); 993,82 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (8 t., b. l. 15).

106Šios išlaidos patvirtintos pateiktais dokumentais, pagrįstos, pripažintinos proceso išlaidomis ir priteistinos solidariai iš kaltinamųjų (BPK 106 str. 2 d.), priteisiant 3747,07 Lt Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui ir 1253 Lt Lietuvos teismo ekspertizės centrui.

107Daiktai, saugomi Vilniaus apskrities VPK daiktų saugojimo kamerą (2 t., b. l. 198 – 200):

108- mobilaus ryšio telefonas ( - ), IMEI ( - ), su „Tele-2 Pildyk“ SIM kortele Nr. ( - ) (1 t., b. l. 9-11); SIM kortelė Nr. ( - ) (Šios kortelės abonentas yra ( - )) (2 t., b. l. 53); „Tele 2“ SIM kortelė Nr. ( - ) ( kurios abonentas tyrimo metu nustatytas nebuvo) (2 t., b. l. 53); plastikinis rėmelis „Ežys“ su SIM kortelė „Ežys“ Nr. ( - ) (jos abonentas ( - )) (3 t., b. l. 40-41); „Tele 2“ SIM kortelė Nr. ( - ) (kurios abonentas tyrimo metu nustatytas nebuvo) (3 t., b. l. 40-41); „Tele 2“ SIM kortelė Nr. ( - ) (kurios abonentas Nr. ( - )) (3 t., b. l. 40-41); 4 nuoplovos (1 t., b. l. 9-11), kepurė (1 t., b. l. 9-11); 1 nuoplova (su galimais biologiniais pėdsakais nuo vyno butelio „Smigis“) (2 t., b. l. 2-3); 3 daktiloskopinės plokštelės (1 d/pl su rankos pėdsaku nuo alaus butelio „Lydskoje“, rasto virtuvėje ant stalo; 2 d/pl su rankų pėdsakais nuo „Lukoil plius“ nuolaidų kortelės, rastos virtuvėje ant stalo) (2 t., b. l. 2-3); 5 daktiloskopinės plokštelės (4 d/pl su rankų pėdsakais; 1 d/p; nuo nešiojamojo kompiuterio vidinio paviršiaus) (2 t., b. l. 53); mikrodalelės (nuo vairuotojo sėdynės) (2 t., b. l. 53); dvi nuoplovos (nuoplova nuo nešiojamojo kompiuterio, nuoplova nuo degtinės „Bajorų“ butelio) (2 t., b. l. 53); butelis su užrašu „Bajorų degtinė“( su nedidele skysčio, turinčio alkoholio kvapą, dalimi) (2 t., b. l. 53); geltonos spalvos medžiaginės storos pirštinės (2 t., b. l. 53); drabužiai: pilkos spalvos sportinės kelnės - bridžai, baltos spalvos purvini marškinėliai, juodos spalvos su užtrauktuku purvina sportinė striukė, pilkos - mėlynos spalvos džemperis su kapišonu, raudonos spalvos marškinėliai „Adidas“ trumpomis rankovėmis (3 t., b. l. 40-41) – sunaikintini (BPK 94 str. 1 d. 4 p.);

109- kompaktinė plokštelė su garso įrašais, saugoma byloje (7 t.) – paliktina saugoti byloje (BPK 94 str. 1 d. 3 p.).

110Laikinai apribotos kaltinamojo Č. S. nuosavybės teisės į turtą – grynuosius pinigus 26 litus 60 centų (4 t., b. l. 107-111). Byloje nėra nustatyta, kad šie pinigai gauti iš nusikalstamos veikos, byloje iš kaltinamojo yra priteistas žalos atlyginimas keliems nukentėjusiesiems bei procrso išlaidos, todėl nėra galimybės šiuos pinigus paskirti kuriam nors iš nukentėjusiųjų, todėl laikinas nuosavybės teisių apribojimas naikintinas ir šie pinigai grąžintini Č. S..

111Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308 str.

Nutarė

112Č. S. (Č. S.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d. (3 nusikalstamos veikos) ir nuteisti:

113- pagal BK 178 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

114- pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš A. B.) – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

115- pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš ( - )) – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

116- pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš S. T.) – laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams.

117Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d. subendrinti iš dalies sudedant šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes ir galutinę subendrintą bausmę paskirti - laisvės atėmimą 5 (penkeriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

118Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2013-07-17 iki 2014-04-03.

119Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

120Kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

121J. G. (J. G.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d. (3 nusikalstamos veikos) ir nuteisti:

122- pagal BK 178 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;

123- pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš A. B.) – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams;

124- pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš J.) – laisvės atėmimu 3 (trejiems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

125- pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš S. T.) – laisvės atėmimu 4 (ketveriems) metams.

126Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d. subendrinti iš dalies sudedant šiuo nuosprendžiu paskirtas bausmes ir galutinę subendrintą bausmę paskirti - laisvės atėmimą 5 (penkeriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams, bausmę atliekant pataisos namuose.

127Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2013-07-17 iki 2014-04-03.

128Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

129Kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

130L. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. ir nuteisti laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

131Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir suėmimo laiką nuo 2013-07-18 iki 2014-04-03.

132Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

133Kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio įsiteisėjimo.

134Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir priteisti iš kaltinamųjų Č. S. ir J. G. solidariai 37,47 Lt turtinės žalos atlyginimo.

135Nukentėjusio S. T. (T.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų J. G. ir Č. S. 2656 Lt turtinei žalai ir 2000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

136Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.

137Nukentėjusiųjų K. J. ir S. J. civilinius ieškinius tenkinti visiškai ir priteisti solidariai iš J. G., Č. S. ir L. D. K. J. 190 Lt turtinei žalai atlyginti ir K. J. ir S. J. po 1000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

138Pripažinti proceso išlaidomis ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų Č. S., L. D., J. G. 3747,07 Lt Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui ir 1253 Lt Lietuvos teismo ekspertizės centrui.

139Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus:

140- mobilaus ryšio telefoną ( - ), su „Tele-2 Pildyk“ SIM kortele Nr. ( - ); SIM kortelę Nr. ( - ); „Tele 2“ SIM kortelę Nr. ( - ); plastikinį rėmelį „Ežys“ su SIM kortelė „Ežys“ Nr. ( - ); „Tele 2“ SIM kortelę Nr. ( - ); „Tele 2“ SIM kortelę Nr. ( - ); 4 nuoplovas, kepurę; 1 nuoplovą (su galimais biologiniais pėdsakais nuo vyno butelio „Smigis“); 3 daktiloskopines plokšteles (1 d/pl su rankos pėdsaku nuo alaus butelio „Lydskoje“, rasto virtuvėje ant stalo; 2 d/pl su rankų pėdsakais nuo „Lukoil plius“ nuolaidų kortelės, rastos virtuvėje ant stalo); 5 daktiloskopines plokšteles (4 d/pl su rankų pėdsakais; 1 d/p; nuo nešiojamojo kompiuterio vidinio paviršiaus); mikrodaleles (nuo vairuotojo sėdynės); dvi nuoplovas (nuoplova nuo nešiojamojo kompiuterio, nuoplova nuo degtinės „Bajorų“ butelio); butelį su užrašu „Bajorų degtinė“ (su nedidele skysčio, turinčio alkoholio kvapą, dalimi); geltonos spalvos medžiagines pirštines; drabužius: pilkos spalvos sportines kelnes - bridžus, baltos spalvos purvinus marškinėlius, juodos spalvos su užtrauktuku purviną sportinę striukę, pilkos - mėlynos spalvos džemperį su kapišonu, raudonos spalvos marškinėlius „Adidas“ trumpomis rankovėmis – sunaikinti (BPK 94 str. 1 d. 4 p.);

141- kompaktinę plokštelę su garso įrašais, saugomą byloje (7 t.) – palikti saugoti byloje;

142Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą Č. S. pinigams - 26,60 Lt ir juos grąžinti Č. S..

143Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. Č. S. (Č. S.), a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d. (3... 5. J. G. (J. G.), a. k. ( - ), gim. ( - ), gyv. ( - ), Lietuvos Respublikos... 6. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., 180 str. 2 d. (3... 7. L. D., a. k. ( - ) gim. ( - ), gyv. ( - ), deklaruota gyvenamoji vieta ( - ),... 8. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.,... 9. Č. S. ir J. G. įsibrovę į patalpą pagrobė svetimą turtą, apiplėšė... 10. 1) 2013 m. liepos 3 d. apie 22 val., ( - ), veikdami kartu, įsibrovė į namą... 11. t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 178 str. 2 d.;... 12. 2) 2013 m. liepos 4 d. apie 23 val. ( - ), veikdami kartu, įsibrovė į namą,... 13. t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.;... 14. 3) 2013 m. liepos 5 d. apie 0.30 val. ( - ), veikdami kartu įsibrovė į... 15. t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.... 16. Č. S., J. G. ir L. D. apiplėšė įsibrovę i patalpą ir panaudoję... 17. 2013 m. liepos 12 d. apie 21 val., ( - ), turėdami tikslą pagrobti svetimą... 18. t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 180 str. 2 d.... 19. Kaltinamasis Č. S. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, patvirtino... 20. Vakare nusprendė nueiti pas draugą į ( - ), tačiau jo namuose nerado.... 21. Vėliau jis pasiūlė užeiti į „tašką“ ( - ), nes girdėjo, kad ten... 22. Turėjo tik pinigus, todėl nuvyko pas L. D. į ( - ) ir ten buvo apie... 23. Nukentėjusiųjų ir Ligonių kasos civilinius ieškinius jis pripažįsta,... 24. Kaltinamasis J. G. prisipažino padaręs nusikalstamas veikas, patvirtino... 25. Liepos 4 dieną jie važiavo autobusu iš ( - ) į ( - ) kaimą pas Č. S.... 26. Asmenį, pas kurį galima nusipirkti degtinės, žinojo Č. S.. Jie nuėjo į (... 27. L. D. apie jų darbus nieko nepasakojo, buvo pas jį apie savaitę. Č. S.... 28. Jis buvo blaivus visais atvejais, o gėrė tik po nusikaltimų. Jis atsiprašo... 29. Savo parodymus J. G. ikiteisminio tyrimo metu patvirtino parodymų patikrinimo... 30. Kaltinamasis L. D. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad... 31. V. S. turto vagystė... 32. Be visiško kaltinamųjų J. G. ir Č. S. prisipažinimo jų kaltė įrodyta... 33. Nukentėjusiosios V. S. parodymais, kad turi sodo namelį ( - ) kaime, sklypas... 34. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei... 35. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo... 36. A. B. apiplėšimas... 37. Be visiško kaltinamųjų J. G. ir Č. S. prisipažinimo, jų kaltė... 38. Nukentėjusiojo A. B. parodymais, kad jis turi sodo namelį ( - ) 2013-07-04,... 39. A. B. protokolu – pareiškimu, kad 2013-07-04 apie 23 val. Vilniaus ( - ), į... 40. Įvykio vietos apžiūros protokolu, papildomos įvykio vietos apžiūros... 41. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad ant tampono su nuoplovomis... 42. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad A. B. padaryta muštinė... 43. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriame užfiksuota, kad A. B.... 44. Asmens parodymo atpažinti protokolais, kuriuose užfiksuota, kad... 45. Nešiojamojo kompiuterio apžiūros protokolu, daiktų parodymo atpažinti... 46. Mobiliojo ryšio telefono apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad... 47. Daiktų, dokumentų pateikimo, apžiūros protokolais, kuriuose užfiksuota,... 48. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei... 49. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei... 50. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei... 51. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad ant tamponų, tiriant... 52. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo... 53. S. T. apiplėšimas... 54. Be visiško kaltinamųjų J. G. ir Č. S. prisipažinimo, jų kaltė įrodyta... 55. Nukentėjusiojo S. T. (T) parodymais, kad gyvena ( - ) 2013-07-05 vėlai... 56. S. T. protokolu – pareiškimu, kad 2013-07-05 apie 0.30 val. ( - ) du... 57. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame užfiksuota, kad buvo apžiūrėta... 58. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad ant tampono su... 59. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad S. T. padaryta muštinė... 60. Asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolu, kuriame užfiksuota,... 61. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu, kuriuo S. T. pateikė mobiliojo ryšio... 62. Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų PK Kriminalinės policijos skyriaus... 63. Įvykio vietos, automobilio apžiūros protokolu, patvirtinančiu, kad... 64. Daiktų apžiūros protokolu, kuriame buvo užfiksuota, kad buvo apžiūrėta... 65. LP KTC daktiloskopinių tyrimų specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje... 66. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad kvapo pėdsakuose,... 67. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nurodyta, kad ant tirti pateikto tampono... 68. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos nusikaltimų nuosavybei... 69. Daiktų parodymo atpažinti protokolais, kur nurodyta, kad S. T. atpažino iš... 70. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad ant tampono su nuoplova,... 71. Kaltinamieji J. G. ir Č. S. prisipažino padarę šią nusikalstamą veiką.... 72. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo... 73. K. J. ir S. J. apiplėšimas... 74. Nukentėjusiosios S. J. parodymais, kad turi sodo sklypą ( - ). Būdavo ten po... 75. Nukentėjusiojo K. J. parodymais, kad kai kaltinamieji įėjo į vidų, jie... 76. Liudytojos R. J. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad 2013-07-12 apie 20... 77. Liudytojos I. K. parodymais ikiteisminio tyrimo metu, kad su L. D. turi... 78. Elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolės, jos... 79. Vilniaus apskrities VPK Vilniaus rajono PK Kriminalinės policijos skyriaus... 80. S. J. protokolu – pareiškimu, kad 2013-07-12 apie 21 val. įsibrovę į jų... 81. Įvykio vietos apžiūros protokolu, kuriame patvirtinta, kad apžiūrėta... 82. Pakvitavimu, kad S. J. grąžinta mobiliojo ryšio telefonai be SIM kortelių,... 83. „Omnitel“ duomenimis, kuriuose nurodyta, kad į nukentėjusiojo K. J.... 84. UAB „Tele-2“ duomenimis, kad nuo 2013-07-12 23.52 į K. J. mobiliojo ryšio... 85. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei... 86. Daiktų ir kitų objektų parodymo atpažinti pagal kitus jutimo organais... 87. Vilniaus apskrities VPK Nusikaltimų tyrimo valdybos Nusikaltimų nuosavybei... 88. Kratos protokolu, daiktų apžiūros protokolu, kuriuose užfiksuota, kad buvo... 89. Specialisto išvada Nr. ( - ), kuria nustatyta, kad ant tirti pateiktų lipnių... 90. Specialisto išvada Nr. ( - ), kurioje nustatyta, kad ant tirti pateiktos... 91. Kaltinamieji Č. S. ir J. G. prisipažino, kad veikdami kartu su L. D.... 92. L. D. nors pripažino padaręs šią nusikalstamą veiką, pripažino... 93. L. D. neigė, kad turėjo peilį. Nukentėjusioji S. J. tvirtino, kad tikrai... 94. Ištyręs ir įvertinęs byloje surinktus įrodymus bei teisminio nagrinėjimo... 95. Kaltinamųjų atsakomybę lengvina tai, kad jie iš esmės prisipažino padarę... 96. Skiriant kaltinamiesiems bausmes atsižvelgta į padarytų nusikalstamų veikų... 97. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį 37,47 litų... 98. Nukentėjusysis S. T. pareiškė civilinį ieškinį 7656 litų sumai dėl... 99. S. T. pareiškė civilinį ieškinį dėl 5000 Lt neturtinės žalos... 100. Nukentėjusysis K. J. pareiškė civilinį ieškinį 1190 litų sumai, nes dėl... 101. Sutinkamai su BPK 105 str. nuostatomis, teismas turi teisę nuspręsti... 102. 625,74 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (1 t.,... 103. 496,91 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t.,... 104. 257,66 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t.,... 105. 379,12 Lt – atlikto tyrimo kaina pagal specialisto išvadą Nr. ( - ) (2 t.,... 106. Šios išlaidos patvirtintos pateiktais dokumentais, pagrįstos, pripažintinos... 107. Daiktai, saugomi Vilniaus apskrities VPK daiktų saugojimo kamerą (2 t., b. l.... 108. - mobilaus ryšio telefonas ( - ), IMEI ( - ), su „Tele-2 Pildyk“ SIM... 109. - kompaktinė plokštelė su garso įrašais, saugoma byloje (7 t.) –... 110. Laikinai apribotos kaltinamojo Č. S. nuosavybės teisės į turtą –... 111. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297, 301-302, 304-305,307-308... 112. Č. S. (Č. S.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 113. - pagal BK 178 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 114. - pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš A. B.) – laisvės atėmimu 3... 115. - pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš ( - )) – laisvės atėmimu 3... 116. - pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš S. T.) – laisvės atėmimu 4... 117. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d. subendrinti iš dalies sudedant šiuo... 118. Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir... 119. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 120. Kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio... 121. J. G. (J. G.) pripažinti kaltu, padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 122. - pagal BK 178 str. 2 d. – laisvės atėmimu 1 (vieneriems) metams;... 123. - pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš A. B.) – laisvės atėmimu 3... 124. - pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš J.) – laisvės atėmimu 3 (trejiems)... 125. - pagal BK 180 str. 2 d. (plėšimas iš S. T.) – laisvės atėmimu 4... 126. Vadovaujantis BK 63 str. 1 d. ir 4 d. subendrinti iš dalies sudedant šiuo... 127. Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir... 128. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 129. Kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio... 130. L. D. pripažinti kaltu, padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 131. Vadovaujantis BK 66 str. į bausmės laiką įskaityti laikino sulaikymo ir... 132. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.... 133. Kardomąją priemonę – suėmimą palikti galioti iki nuosprendžio... 134. Vilniaus teritorinės ligonių kasos civilinį ieškinį tenkinti visiškai ir... 135. Nukentėjusio S. T. (T.) civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti... 136. Kitoje dalyje civilinį ieškinį atmesti.... 137. Nukentėjusiųjų K. J. ir S. J. civilinius ieškinius tenkinti visiškai ir... 138. Pripažinti proceso išlaidomis ir priteisti solidariai iš kaltinamųjų Č.... 139. Nuosprendžiui įsiteisėjus daiktus:... 140. - mobilaus ryšio telefoną ( - ), su „Tele-2 Pildyk“ SIM kortele Nr. ( -... 141. - kompaktinę plokštelę su garso įrašais, saugomą byloje (7 t.) –... 142. Panaikinti laikiną nuosavybės teisių apribojimą Č. S. pinigams - 26,60 Lt... 143. Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui...