Byla I-10041-463/2015

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolanta Malijauskienė rašytinio proceso tvarka išsprendė pareiškėjos UAB „Bennet distributors“ skundo priėmimo klausimą

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Bennet distributors“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti atsakovo Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono Aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Vilniaus RAAD) sprendimo „Dėl patikrinimo akto“ Nr. VR-17.5.35 dalį dėl viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ išduotų dokumentų Nr. 1314VI0002-4994-4687 ir 1317VI0001-4994-4687 (toliau – ir Sprendimas) panaikinimo, kurių pagrindu viešoji įstaiga „Žaliasis taškas“ išrašė pareiškėjui skirtus 2014 m. sausio 30 d. patvirtinimus apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymo užduočių įvykdymą Nr. 1314VI0141-4687-5450 ir 1317VI0044-4687-5450.

3Kadangi pareiškėjos skundas neatitiko visų Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) nustatytų reikalavimų, keliamų skundui, pareiškėjai teismo 2015-07-16 nutartimi iki 2015-08-13 buvo nustatytas terminas skundo trūkumams šalinti, t. y. pareiškėja turėjo pateikti prašymą atnaujinti terminą skundui dėl Sprendimo panaikinimo paduoti, nurodant praleidimo priežastis ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus.

4ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatyta, kad skundą atsisakoma priimti, jei praleistas skundo padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar teismas atmeta tokį prašymą. ABTĮ 34 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, 2 punkte nustatyta, kad prašyme atnaujinti terminą nurodomos termino praleidimo priežastys ir pateikiami praleidimo priežastis patvirtinantys įrodymai. Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-25/2008, 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA602-37/2012, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA444-48/2012). Pareiškėjas visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011), tačiau spręsti, kokias priežastis, dėl kurių buvo praleistas terminas, pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis, paliekama teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. balandžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-327-13).

5Pareiškėja ginčija Vilniaus RAAD sprendimą, apie kurį teigia sužinojusi 2015-06-05, kai gavo VŠĮ „Žaliasis taškas“ nariams skirtą pranešimą. Šiems teiginiams pagrįsti pridėjo minėtą pranešimą. Pareiškėja į teismą su skundu kreipėsi 2015-07-08 (skundą išsiuntė), t. y. praleidusi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą skundui paduoti.

6Pareiškėja prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti nurodė, kad 2015-07-03 skundas dėl Vilniaus RAAD Sprendimo panaikinimo buvo užregistruotas UAB „Bennet distributors“ siunčiamų registruotų siuntų Lietuvoje registre. Dėl didelės siunčiamo skundo su priedais apimties jis buvo įdėtas į siuntinių tarnybos „TNT“ firminį siuntų voką ir 2015-07-03 buvo paliktas prie įmonės apsaugos, kad būtų perduotas pašto darbuotojui. Nurodė, kad 2015-07-03 atvažiavęs pašto darbuotojas voko, į kurį buvo įdėtas skundas, skirtas teismui, nepaėmė, manydamas, kad siuntinys skirtas ne paštui, o „TNT“ siuntų tarnybai. Kadangi 2015-07-04–06 buvo nedarbo dienos, įmonės darbuotojai, tiesiogiai atsakingi už korespondencijos siuntimą ir perdavimą paštui, negalėjo fiziškai pastebėti, kad dokumentai, skirti teismui, nebuvo paimti pašto darbuotojo. UAB „Bennet distributors“ 2015-07-07, t. y. pirmadienį, administratorei paskambino pašto darbuotoja ir informavo, kad UAB „Bennet distributors“ paštui įrašyto registruoto laiško Vilniaus apygardos administraciniam teismui nebuvo ir tą pačią 2015-07-07 UAB „Bennet distributors“ administratorė patikrinusi, ar laiškai paimti, pastebėjo, kad vokas, skirtais teismui, nepaimtas. Nurodė, kad 2015-07-07 dokumentai, skirti teismui, pakartotinai buvo užregistruoti įmonės siunčiamos korespondencijos registre ir perduoti paštui. Pareiškėja savo teiginiams pagrįsti pateikė prašyme nurodytas aplinkybes patvirtinančius duomenis.

7Vertinama, ar pareiškėjos prašyme atnaujinti terminą skundui paduoti nurodytos aplinkybės gali būti pripažįstamos svarbiomis.

8Įvertinus pareiškėjos prašyme nurodytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad jos yra subjektyvios ir negali būti pripažįstamos svarbiomis, dėl kurių pareiškėjos prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti galėtų būti tenkinamas. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, kad 2015-07-03 registruotų siuntų sąraše buvo nurodyta korespondencija, skirta administraciniam teismui, kuri realiai dėl prašyme nurodytų aplinkybių nebuvo pateikta, negali būti vertinama kaip objektyvi. Pateiktas UAB „Benet Distributors“ administratorės paaiškinimas negali patvirtinti, kad dėl objektyvių aplinkybių skundas teismui nebuvo išsiųstas 2015-07-03. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodytos aplinkybės įrodo, kad ji pati pasirinko tokį elgesio variantą, o būtent nesuteikė pakankamai informacijos pašto darbuotojams apie siuntą, adresuotą teismui. Priešingai, klaidingai siuntė dokumentus teismui „TNT“ siuntos tarnybos firminiams voke. Taigi, pačios pareiškėjos darbuotojų neapdairūs ir nerūpestingi veiksmai sąlygojo nesavalaikį skundo išsiuntimą. Atsakingi bendrovės darbuotojai turėjo numatyti ir apdairiai pasitikslinti, ar teismui skirtas paštas, kuris buvo pateiktas kurjerių tarnybos firminiame voke, buvo išvežtas laiku. Be to, bendrovės darbuotojai turėjo suvokti ir galimas neigiamas neatsakingo dokumentų paruošimo siųsti pasekmes, parinkdami netinkamą siuntos teismui voką. Pareiškėja nenurodė jokių kitų svarbių skundo padavimo termino praleidimo aplinkybių, kurias teismas galėtų pripažinti svarbiomis.

9Atsižvelgus į tai, kas anksčiau išdėstyta, darytina išvada, kad prašymas atnaujinti terminą skundui paduoti negali būti tenkinamas, todėl pareiškėjos skundas atsisakytinas priimti, vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu.

10Pareiškėja prie skundo pridėjo ir žyminio mokesčio kvitą, patvirtinantį, kad ji už skundą sumokėjo 28 Eur dydžio žyminį mokestį. Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, grąžinamas sumokėtas žyminis mokestis (ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

11Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 105–106, 149 straipsniais,

Nutarė

12Netenkinti pareiškėjos UAB „Bennet distributors“ prašymo atnaujinti terminą skundui paduoti.

13Atsisakyti priimti pareiškėjos UAB „Bennet distributors“ skundą.

14Įsiteisėjus nutarčiai, skundą ir žyminį mokestį, sumokėtą pagal (duomenys neskelbtini), 28 Eur (dvidešimt aštuonis eurus) grąžinti pareiškėjai UAB „Bennet distributors“.

15Išaiškinti, kad ši nutartis neužkerta kelio kreiptis į teismą su Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus atitinkančiu skundu, pateikiant argumentuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti.

16Nutartis per 7 dienas nuo nutarties įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai