Byla I-872-414/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo pirmininko pavaduotojas, l. e. teismo pirmininko pareigas, Kęstutis Gudynas, susipažinęs su pareiškėjos M. M. M. skundu,

Nustatė

2Kauno apygardos administraciniame teisme 2009 m. liepos 22 d. gautas M. M. M. skundas atsakovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, kuriame pareiškėja prašo pripažinti niekiniu ir panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2009 m. birželio 9 d. raštą Nr. BR6-1159332 ir įpareigoti Žemės ūkio ministeriją pašalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos padarytą pažeidimą, nemokant išmokų 2007 m., 2008 m. už žemės ūkio naudmenas, kurios reg. Nr. 8-1005231671-A1-1, valdos Nr. 1005231671.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Apygardų administraciniai teismai yra pirmoji instancija byloms, nurodytoms Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas, išskyrus išimtis, nurodytas ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 6, 11 ir 12 punktuose (ABTĮ 18 str. 1 d.). ABTĮ 19 straipsnio 1 dalis numato, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija šio įstatymo 15 straipsnyje nurodytoms byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis administravimo subjektas. Centriniai valstybinio administravimo subjektai (institucijos, įstaigos, tarnybos, įmonės, jų tarnautojai (pareigūnai) – subjektai, kurie vykdo administravimą visoje valstybės teritorijoje (ABTĮ 2 str. 7 d.).

5Kaip matyti iš skundo turinio ir prie jo pridedamų dokumentų, pareiškėja kreipėsi į teismą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos veiksmų bei įpareigojimo Žemės ūkio ministerijai atlikti veiksmus.

6Kadangi pareiškėjos reikalavimai keliami centriniams administravimo subjektams, ši byla nepriskirtina Kauno apygardos administracinio teismo kompetencijai, todėl skundą atsisakytina priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

7M. M. M. dėl šio ginčo išsprendimo turi teisę kreiptis į Vilniaus apygardos administracinį teismą. Atsisakius priimti pareiškėjos skundą, M. M. M. grąžintinas 2009 m. liepos 22 d. AB Swedbank sumokėtas 100 Lt žyminis mokestis (ABTĮ 42 str. 1 d. 3 p.).

8Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teismo pirmininko pavaduotojas, l. e. teismo pirmininko pareigas,

Nutarė

9Atsisakyti priimti M. M. M.skundą.

10Grąžinti M. M. M. 100 (vienas šimtas) Lt žyminį mokestį 2009 m. liepos 22 d. sumokėtą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos (gavėjo sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300), AB Swedbank.

11Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

12Teismo pirmininko pavaduotojas,

13l. e. teismo pirmininko pareigas

14Kęstutis Gudynas

15

Proceso dalyviai