Byla 2-655-620/2012
Dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo V. J. pareiškimą, suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Kukelkienė, sekretoriaujant Jūratei Meiluvienei, dalyvaujant pareiškėjui V. J., jo atstovui advokatui Eugenijui Baršiui žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl palikimo priėmimo juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo pagal pareiškėjo V. J. pareiškimą, suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir

Nustatė

2Pareiškėjas pateiktame pareiškime nurodė ir teisme paaiškino, kad 2001 m. lapkričio 17 d. mirė jo motina V. J., a.k( - ), gyvenusi ( - ). Jis yra vienintelis sūnus, todėl po savo motinos mirties priėmė jos palikimą, kurį sudarė buities reikmenys, baldai, dokumentai, vertingų daiktų neturėjo. Šį turtą pradėjo valdyti ir rūpintis juo kaip savu. Kreipėsi į notarą dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo, tačiau jau buvo pasibaigęs trijų mėnesių terminas ir notaras atsisakė priimti jo pareiškimą. Teismo prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad po V. J., a.k( - ), mirties 2011 m. lapkričio 17 d. visą jos turtą priėmė jis, V. J., a.k( - ) faktiškai pradėjęs valdyti visą jos turtą. Juridinį faktą reikia nustatyti, kad notaras išduotų paveldėjimo teisės liudijimą.

3Suinteresuotas asmuo Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija pateiktame atsiliepime nurodė, kad teismas įvertinęs pareiškėjo pateiktus įrodymus savo nuožiūra priimtų sprendimą, dėl pateiktų įrodymų prieštaravimų neturi, prašė pareiškimą nagrinėti nedalyvaujant suinteresuoto asmens atstovui (b.l.9-10).

4Pateiktas pareiškimas tenkintinas.

5Iš pateikto mirties liudijimo kopijos matyti, kad palikėja V. J., a.k( - ) mirė 2011 m. lapkričio 17 d. (b.l.4). Pagal Rokiškio rajono savivaldybės K. seniūnijos pažymą (b.l.6) palikėjos V. J. paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta buvo ( - ).

6Iš pateikto byloje banko taupomosios knygelės matyti, kad palikėjos sąskaitoje yra likusi dalis pinigų (b.l.3).

7Iš Rokiškio rajono 1-ojo notarų biuro notarės R. Š. 2012-04-26 pažymos Nr.S-77 matyti, kad biure nėra užvestos V. J., a.k( - ), mirusios 2011-11-17 paveldėjimo bylos (b.l.2).

8Liudytoja apklausta E. S. nurodė, kad ji yra pareiškėjo žmona. Jos vyro motina V. J. mirė staiga. Jie visada rūpinosi ja, nes gyveno netoliese. Jie gyveno ( - ), o vyro motina ( - ), vyro namuose. V. J. vienintelis sūnus buvo jos vyras, V. Po V. J. mirties jie pradėjo tvarkyti namus, atsivežė dalį daiktų, baldų pas save, vėliau atrado dokumentus, kad mirusioji turėjo indėlį AB Swedbank. Ji ir prieš mirtį yra sakiusi, kad aš turiu indėlį banke, prašė po jos mirties pasiimti, bet jie nei klausė, nei žinojo kuriame banke jis yra. Dokumentus atrado tik po kurio laiko. Jos vyras kreipėsi į banką, kur jam nurodė, kad reikia atvykti po trijų mėnesių, o kai jau kreipėsi į notarą buvo praėję trys mėnesiai, nesuprato, kad reikia kreiptis ne į banką, o iš karto pas notarę.

9LR CK 5.51 str. numato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. LR CK 5.50 str.3 dalis numato, kad aukščiau minėti veiksmai turi būti atliekami per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos.

10Įvertinus byloje surinktus įrodymus laikytina įrodytu, kad pareiškėjas- V. J., a.k( - ) po savo motinos V. J., a.k( - ), paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta- ( - ), mirties 2011 m. lapkričio 17 d. palikimą priėmė, įstatymo nustatytu terminu faktiškai pradėdamas valdyti palikėjai priklausiusį turtą, todėl pareiškėjo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas, paveldėjimo teisės liudijimui gauti, nustatytinas (LR CK 5.50str., CPK 444 str.8 p.).

11Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 03 27 sprendimu Nr.(1.2)-SP1-0914 pareiškėjas V. J. 100 procentų atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (b.l.5), todėl iš pareiškėjo nepriteistina 12 ,20 Lt teismo turėtų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 str.).

12Vadovaudamasis išdėstytu ir LR CPK 263-265 str., 443 str.5 d., 448str. teismas

Nutarė

13pareiškėjo V. J. pareiškimą tenkinti.

14Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjas V. J., a.k( - ) po savo motinos V. J., a.k( - ), paskutinė deklaruota gyvenamoji vieta- ( - ), mirties 2011 m. lapkričio 17 d. palikimą priėmė, įstatymo nustatytu terminu faktiškai pradėdamas valdyti palikėjai priklausiusį turtą.

15Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo teisės liudijimui gauti.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai