Byla 2-923-598/2012
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui P. G., dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo P. G. 3360,00 Lt skolos pagal 2009-06-26 Paskolos sutartį, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų nuorašai ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdu 2012-04-04 (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai – bendrosios paskolos sutarties sąlygos, Vartojimo kredito sutarties Nr.9373203 specialiosios sąlygos, ieškovo paaiškinimas, mokėjimo nurodymai Nr. 5796 ir Nr. 89, patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovas ir atsakovas 2009-06-26 sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 1000 Lt kreditą. Atsakovas suteiktą paskolą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2009-07-26. Paskolos suteikimo ir pinigų pervedimo faktą patvirtina 2009-06-26 mokėjimo nurodymas Nr.5796. Nustatytas paskolos komisinis mokestis – 200 Lt (sutarties bendrųjų sąlygų 5.1 p.). Bendra grąžintina suma su komisiniu mokesčiu – 1200,00 Lt. Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos ir paskolos suteikimo komisinio mokesčio.

8LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.870 str. 1 d. numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

9Atsakovas sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 1200 Lt skola ir paskolos suteikimo komisinis mokestis.

10Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį netesybomis (LR CK 6.70 str.). Atsakovas pažeidė savo sutartines prievoles nustatyta tvarka ir terminais grąžinti suteiktą paskolą ir paskolos komisinį mokestį, todėl jis privalo atlyginti ieškovui dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas. Pagal paskolos sutarties 9.2 punkto nuostatas, paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas įsipareigojo mokėti paskolos davėjui 1 proc. dydžio palūkanų už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovas paskaičiavo, jog atsakovas jam turėtų sumokėti 2160,00 Lt delspinigius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad CK 6.71- 6.75 straipsniuose baudinių netesybų nenustatyta, nes netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, todėl jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (kreditoriui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (skolininko) sąskaita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartį Nr. 3K-3-1070/2003). CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra aiškiai per didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Teismas įvertina, kad 1 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 365 procentus delspinigių per metus, todėl darytina išvada, kad toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis ir neprotingas, todėl yra mažintinas iki 0,2 proc. delspinigių per dieną. Taigi, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 2160,00 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies, priteisiant iš atsakovo 432,00 Lt delspinigių.

11LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jo priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

12Sutinkamai su CPK 93 str. 2 d. ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (49 proc.) – 50,00 Lt sumokėto žyminio mokesčio.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., 96 str. 1 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

14Ieškinį patenkinti dalinai.

15Priteisti iš atsakovo P. G. a.k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - )., ieškovo UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Jonavos g.254A, Kaunas, a.s. Nr. LT297300010112065574 „Swedbank“,AB, naudai 1200,00 Lt (vieną tūkstantį du šimtus litų) skolos ir komisinio mokesčio pagal 2009-06-26 Paskolos sutartį, 432,00 Lt (keturis šimtus trisdešimt du litus) delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos (1632,00 Lt) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2012-03-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 50,00 Lt (penkiasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

16Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovas P. G. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovas UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai