Byla 2SP-24428-896/2016
Dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika,

2rašytinio proceso tvarka spręsdamas pareiškėjų UAB „Verslo“ ir R. V. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka,

Nustatė

3Pareiškėjai prašo patvirtinti tarp UAB „Verslo“ ir R. V. pasirašytą taikos sutartį supaprastinto proceso tvarka.

4Prašymą atsisakytina priimti.

5Prašymai dėl taikos sutarties patvirtinimo turi atitikti bendruosius procesinio dokumento formos ir turinio reikalavimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK 111 straipsnio 2 dalies 6 punktas, 7 punktas). Prie prašymo turi būti pridėti įrodymai, reikšmingi sprendžiant klausimą dėl prašymo nagrinėjimo supaprastinto proceso tvarka (CPK 581 straipsnis).

6Pagal CPK 55 straipsnio 1 d. juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai. Juridinio asmens vadovas turi teisę pareikšti pareiškimą juridinio asmens vardu, kartu su pareiškimu teismui turi būti pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškimą pareiškęs asmuo šiuo metu yra juridinio asmens, kurio vardu reiškiamas pareiškimas, vadovas, ir pagal CPK 55 straipsnio 1 dalį šiuo metu turi teisę pareikšti pareiškimą šio juridinio asmens vardu. Jei pareiškimą pareiškia ne juridinio asmens vadovas, jis turi pateikti įgaliojimą, kuriame būtų nurodytos atstovo teisės (CPK 59 straipsnis). Prašymas patvirtinti taiką supaprastinto proceso tvarka, taip pat pridedama taikos sutartis pasirašyta UAB „Verslo“ direktoriaus L. F., tačiau nėra pateikta įrodymų, kad pasirašęs pareiškimą asmuo yra įgaliotas atlikti tokio pobūdžio veiksmus. Taip pat teismui nėra pateikta įrodymų (asmens dokumento kopijos), kad pateiktus procesinius dokumentus pasirašė R. V..

7Esant nurodytoms aplinkybėms laikytina, kad prašymas neatitinka procesiniams dokumentams keliamų reikalavimų. Įstatymas nenumato trūkumų šalinimo nagrinėjant asmenų prašymus supaprastinto proceso tvarka, todėl prašymą atsisakytina priimti. Pareiškėjams išaiškintina, kad ši teismo nutartis yra galutinė ir neskundžiama, tačiau tai neužkerta jiems kelio ištaisius trūkumus bendra tvarka paduoti teismui naują prašymą, dėl taikos sutarties patvirtinimo (CPK 137 straipsnio 4 dalimi, 582 straipsnio 6 dalimi).

8Įvertinęs išdėstytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso 579 - 582 straipsniais, teismas

Nutarė

9Atsisakyti priimti pareiškėjų prašymą UAB „Verslo“ ir R. V. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo supaprastinto proceso tvarka.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai