Byla 2S-1674-555/2009
Dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 8 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Egidijaus Tamašausko, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Ramūno Mitkaus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens E. S. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 8 d. nutarties, kuria civilinė byla nutraukta.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3pareiškėjas D. T. kreipėsi į teismą su pareiškimu suinteresuotiems asmenims G. S., E. S., antstoliui R. S. dėl fakto patvirtinimo, kuriuo prašė patvirtinti faktą, kad G. S. ir E. S. prievolės pagal 2009 m. vasario 17 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2-403 dėl 380 964,40 Lt skolos išieškojimo ir 2009 m. kovo 2 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2-502 dėl 367 111,80 Lt skolos išieškojimo, yra solidarios, įpareigoti antstolį R. S. skolos išieškojimą pagal 2009 m. vasario 17 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2-403 dėl 380 964,40 Lt ir 2009 m. kovo 2 d. vykdomąjį įrašą Nr. 2-502 dėl 367 111,80 Lt vykdyti iš sutuoktinių G. S. ir E. S. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio turto.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 8 d. nutartimi bylą nutraukė. Nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla pagal pareiškėjo D. T. skundą dėl antstolio veiksmų, kuriame nurodytos tapačios aplinkybės, tie patys argumentai ir motyvai, todėl nagrinėjama civilinė byla nutrauktina CPK 293 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Pažymėjo, kad ginčas kilęs vykdymo procese, todėl pareiškėjo paduotas skundas dėl antstolio veiksmų yra tinkamas procesinis dokumentas kreipiantis į teismą dėl teisminės gynybos (CPK 510 straipsnis).Suinteresuoto asmens E. S. prašymo priteisti iš pareiškėjo atstovavimo išlaidas teismas netenkino. Nurodė, jog pareiškimas priimtas nagrinėti taikant civilinio proceso normas ypatingosios teisenos bylose, o CPK 443 straipsnio 6 dalis numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Taip pat teismas atmetė E. S. prašymą taikyti pareiškėjui sankcijas už aiškiai nepagrįsto pareiškimo pateikimą.

5Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo E. S. prašo panaikinti arba pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 8 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės, tenkinti E. S. prašymus priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas, taikyti pareiškėjui CPK 95 straipsnyje numatytas sankcijas už nesąžiningai, nepagrįsto pareiškimo pateikimą teisme, civilinę bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme arba kaip užvestą pažeidžiant įstatymo keliamus leistinumo reikalavimus. Nurodo, kad pareiškėjo pareiškimas bei patikslintas pareiškimas teismui paduoti netinkamai surašyti, savo turiniu ir forma prieštaraujantys tiek materialinės, tiek procesinės teisės normoms, pažeidžiant įstatymų keliamus leistinumo reikalavimus, todėl teismas juos turėjo atsisakyti priimti. Teigia, jog dėl pareiškėjo nepagrįstų ir nesąžiningai teismui paduotų pareiškimų ji – apeliantė turėjo išlaidų, todėl nors teismas bylą nutraukė, tačiau privalėjo priteisti iš pareiškėjo bylinėjimosi išlaidas. Taip pat mano, kad teismas nutraukti bylą turėjo kitu pagrindu, t.y. kaip byla nenagrinėtina teisme arba užvesta pažeidžiant įstatymo keliamus leistinumo reikalavimus (CPK 293 straipsnio 1 punktas arba 9 punktas).

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjo atstovė prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, teismo nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo atskirąjį skundą, konstatuoja, kad pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

9Šioje byloje pareiškėjas D. T. kreipėsi į teismą su pareiškimu pagal CPK XXXIX skyriaus nuostatas bei su patikslintu pareiškimu pagal CPK XXVI skyriaus nuostatas dėl fakto patvirtinimo, kuriuos pirmosios instancijos teismas priėmė, tačiau bylą nagrinėjant iš esmės, civilinę bylą nutraukė CPK 293 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu. Teisėjų kolegija sutinka su atskirojo skundo argumentais, jog bylą teismas turėjo nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme, nes, kaip matyti iš bylos medžiagos, teismas pareiškėjo pareiškimą bei patikslintą pareiškimą dėl fakto patvirtinimo priėmė ex officio nesiaiškinęs pareiškėjo teisės kreiptis į teismą prielaidų ir tinkamo įgyvendinimo sąlygų, tokių pareiškimų pateikimo teismui leistinumo. Pažymėtina, kad teismas skundžiamoje nutartyje pats pripažino, jog ginčas tarp šalių yra kilęs vykdymo procese, todėl pareiškėjo paduotas skundas dėl antstolio veiksmų yra tinkamas procesinis dokumentas kreipiantis į teismą dėl teisminės gynybos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas iškėlęs civilinę bylą pagal pareiškimą, kurį turėjo atsisakyti priimti (CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktas), privalėjo baigti nutraukdamas civilinę bylą CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

10Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog CPK 443 straipsnio 6 dalis numato bendrą principą, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos bylose, išnagrinėtose ypatingosios teisenos tvarka, nėra atlyginamos. Minėta CPK norma numato ir keletą šios taisyklės išimčių, kurioms esant, atsižvelgiant į byloje dalyvaujančių asmenų suinteresuotumą bylos baigtimi arba, byloje dalyvaujančių asmenų interesams esant priešingiems, į tai, kieno interesas byloje buvo patenkintas, turėtos bylinėjimosi išlaidos jiems gali būti padalijamos proporcingai arba jų atlyginimas priteistas iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas. Taigi minėtoje įstatymo normoje kalbama ne apie bylinėjimosi išlaidų apskritai (CPK 79 ir 88 straipsniai), o apie dalyvaujančių byloje asmenų turėtų bylinėjimosi išlaidų (pvz., žyminio mokesčio už pareiškimo, apeliacinio (atskirojo) ir kasacinio skundų padavimą, taip pat išlaidų, turėtų advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti, ir kt.) atlyginimą (2006 m. balandžio 26 d. nutartis, bylos Nr. 3K-3-304/2006). Be to, teismas, priimdamas bet kokį procesinį sprendimą, kuriuo yra užbaigiama byla, tame tarpe ir nutartį nutraukti bylą, privalo išspręsti bylinėjimo išlaidų paskirstymo klausimą. Nutartis nutraukti bylą iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys, nors ir neišsprendžiamas iš esmės, nėra tenkinamas. Nagrinėjamu atveju apeliantė išlaidas patyrė dėl pareiškėjo kaltės, nes pareiškėjas pateikė pareiškimą, į kurį apeliantė turi atsikirsti, naudotis procesinėmis gynybos priemonėmis, tarp jų ir advokato pagalba, ir dėl to patyrė išlaidas, t.y. apeliantės kaltės dėl vykstančio proceso nėra ir jos padėtis negali nukentėti vien dėl pareiškimo pateikimo teismui aplinkybės. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes bei įvertindama bylinėjimosi išlaidų susidarymo priežastingumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo netenkino apeliantės prašymo priteisti iš pareiškėjo jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

11Konstitucijos 28 straipsnio reikalaujama, kad kiekvienas asmuo, įgyvendinantis savo teises, laikytųsi įstatymų ir nevaržytų kitų asmenų teisių bei laisvių. Teisė kreiptis į teismą įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka. Tokia tvarka nustatyta Civilinio proceso kodekse. Teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymo reikalavimų, nustatančių teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, nes priešingu atveju, be pagrindo iškėlus bylą, gali būti pažeistos kitų šalių teisės. Subjektinės teisės įgyvendinimas pažeidžiant imperatyviąsias teisės normas, kito asmens teises arba nesąžiningas savo teisės įgyvendinimas laikomas piktnaudžiavimu teise. CPK 7 straipsnio 2 dalyje ir 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas reikalavimas byloje dalyvaujantiems asmenims savo procesinėmis pareigomis naudotis sąžiningai, jomis nepiktnaudžiauti, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku, atsižvelgiant į proceso eigą, pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jų reikalavimai ir atsikirtimai. Veikdamas priešingai, asmuo piktnaudžiauja procesu, t. y. teisę kreiptis į teismą panaudoja priešingai jos paskirčiai. Pagal nagrinėjamos bylos duomenis teisėjų kolegija neturi pagrindo spręsti, kad pareiškėjas, įgyvendindamas savo subjektinę teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, todėl apeliantės prašymas pritaikyti pareiškėjui CPK 95 straipsnyje numatytas nuobaudas netenkintinas.

12Esant išdėstytiems argumentams, pirmosios instancijos teismo nutartis keistina bei patikslintina (CPK 337 straipsnio 4 punktas).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 8 d. nutartį pakeisti, nurodant, kad byla nutrauktina LR CPK 293 straipsnio 1 punkto pagrindu.

15Patikslinti rezoliucinę dalį papildant:

16Priteisti iš pareiškėjo D. T. suinteresuotam asmeniui E. S. 1 800 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai