Byla A2.3.-363-333/2013
Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių“ 3.3 punkto nuostatas ir reikalavimus ir padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5112 str. 5 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja Vaidutė Stangvilienė, išnagrinėjusi

2S. V., a.k. ( - ) neteistos, nebaustos administracine tvarka, dirbančios ( - ), gyvenančios ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

32012-12-31 atlikto patikrinimo metu nustatyta, kad UAB ,,( - )“ buhalterė S. V., būdama atsakinga už apmokestinamųjų gaminių, pakuočių ir elektroninės įrangos apskaitą :

4- už 2011 metus Valstybinei mokesčių inspekcijai pateikė neteisingus duomenis į vidaus rinką išleistų pakuočių apskaitos ataskaitose ir mokesčio už aplinkos teršimą pakuočių atliekomis deklaracijose;

5- be to, 2011 metais platino elektros ir elektroninę įrangą, kurios gamintojas ir (ar) importuotojas nėra užsiregistravęs LR Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade;

6- be to, Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui iki nustatytų terminų nepateikė elektros ir elektroninės įrangos tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos už 2011 metus;

7- be to, 2011 metais importavo į Lietuvos Respubliką elektros ir elektroninę įrangą, neįsiregistravus LR Gamintojų ir importuotojų registravimo sąvade;

8- be to, elektros ir elektroninę įrangą į LR vidaus rinką 2011 metais išleido neturint dokumento, įrodančio, kad elektros ir elektroninės įrangos tvarkymas bus finansuojamas.

9Tokiais veiksmais S. V. pažeidė Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 8 str. 5 d., Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 8¹ skirsnio 34¹ str. 2 d. 1 p., 3 p., 34² str. 2 d., Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2009-05-27 įsakymo Nr. D1-290 ,,Dėl gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų teikimo taisyklių“ 3.3 punkto nuostatas ir reikalavimus ir padarė administracinius teisės pažeidimus, numatytus LR ATPK 5112 str. 5 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d.

10Pažeidėja teismo posėdžio metu kaltę dėl pažeidimų visiškai pripažino. Jos kaltė taip pat įrodoma pažeidėjos rašytiniu paaiškinimu, Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimu dėl patikrinimo akto tvirtinimo, 2012-12-31 patikrinimo aktu Nr. 50, mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo teisingumą patvirtinančių duomenų ir informacijos surinkimo aktu, pavedimu atlikti patikrinimą, Sutartimi dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo ir tvarkymo finansavimo, įsakymu dėl apmokestinamosios pakuotės apskaitos patvirtinimo, Įsakymu dėl baterijų ir elektros ir elektroninės įrangos apskaitos, administracinio teisės pažeidimo protokolu.

11Sprendžiant administracinės atsakomybės klausimą atsižvelgtina į tai, kad S. V. kalta dėl pažeidimų visiškai prisipažino ir nuoširdžiai galėjosi juos padarius, kas yra lengvinanti jos atsakomybę aplinkybė. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, anksčiau jokių teisės pažeidimų ji nėra padariusi. Be to, atsižvelgtina ir į tai, kad pažeidimais nesukelta žymesnių pasekmių, pažeidimai mažareikšmiai, pašalinti atliekamo patikrinimo metu, padaryti dėl neapdairumo, įmonė neturi juridinės tarnybos. Įvertinus tai, kad bylos nagrinėjimas įtakojo pažeidėjos požiūrį į įstatymų reikalavimų vykdymą bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijais, atsižvelgiant į pažeidėjos asmenybę ir tikint, kad ateityje ji nepadarys naujų pažeidimų, nuobauda neskirtina.

12Vadovaudamasi LR ATPK 286-288 str. teisėja

Nutarė

13Pripažinti S. V. padarius pažeidimus, numatytus LR ATPK 5112 str. 5 d., 5118 str. 2 d., 4 d., 7 d., 9 d., ir taikant LR ATPK 30¹ str., nuobaudos neskirti.

14Nutarimas per 20 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Alytaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai