Byla e2-6391-820/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Ramirent Baltic AS Vilniaus filialo ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Dainesa“, dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 577,63 EUR skolą, 106,02 delspinigius, 8 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad 2014 m. rugpjūčio 29 d. su atsakovu sudarė Nuomos sutartį Nr. 2014/501/N, pagal kurią ieškovas išnuomojo atsakovui statybinę įrangą. Atsakovas už jam išnuomotą statybinę įrangą pagal sutartį įsipareigojo atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas nurodo, jog vykdė sutartį tinkamai, tačiau atsakovas neatsiskaitė pagal išrašytą sąskaitą - faktūrą. Ieškovo teigimu, iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas yra neapmokėjęs ieškovui už suteiktas statybinės įrangos nuomos paslaugas 1 577,63 EUR. Pagal sutartį uždelsęs apmokėti už suteiktas paslaugas atsakovas taip pat yra įsipareigojęs už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos mokėti ieškovui 0,06 proc. dydžio delspinigius, todėl ieškovas ieškinio pateikimo dienai priskaičiavo atsakovui 106,02 EUR delspinigių pagal delspinigių paskaičiavimo pažymą. Remdamasis išdėstytomis aplinkybėmis ieškovas prašo ieškinį tenkinti.

5Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2017 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Ieškinys tenkintinas.

7Ieškovas prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimai įteikti 2017 m. sausio 28 d. darbuotojui J. J. (CPK 123 str. 2 d.). Per teismo nustatytą 14 dienų laikotarpį atsakovas nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

8Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2017 m. rugpjūčio 29 d. ieškovas su atsakovu sudarė nuomos sutartį Nr. 2014/501/N, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui statybinę įrangą, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už išnuomotą statybinę įrangą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (e. b. l. 10 - 17). Ieškovas už suteiktas paslaugas išrašė atsakovui PVM sąskaitą – faktūrą Nr. RAMI-221014 (e. b. l. 8), kurios atsakovas neapmokėjo per nustatytą terminą. Ieškovas nurodo, jog iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas yra neapmokėjęs ieškovo už suteiktas statybinės įrangos nuomos paslaugas 1 577,63 EUR sumai.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas suteikė įrangos nuomos paslaugas ir remiantis ieškovo pateiktomis sąskaitomis faktūromis atsakovui atsirado prievolė atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas savo prievoles ieškovui įvykdė tinkamai (CPK 178 str.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1 577,63 EUR skolos (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.477 str., 6.487 str.).

11Pagal CK 6.71 straipsnio 1 dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Pagal CK 6.258 straipsnio 1 dalį, įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Pagal tarp šalių sudarytos sutarties nuomos sutarties 7.1 punktą, atsakovas įsipareigojo mokėti nuomotojui 0,06 proc. dydžio delspinigius nuo uždelstos nuomos mokesčio sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Už uždelstą atsiskaityti laikotarpį, ieškovas priskaičiavo 106,02 EUR delspinigių (e. b. l. 3). Kadangi atsakovas nevykdė savo prievolės tinkamai ir laiku atsiskaityti su ieškovu, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 106,02 EUR delspinigius pagrįstas ir tenkintinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo numatytas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo Nr. IX-1873 3 straipsnio nuostatomis ieškovui iš atsakovo priteistinos 8 % dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą – 1 683,65 EUR nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., Lietuvos Respublikos 2003 m. gruodžio 9 d. „Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo“ 2 str. 5 p., 3 str. 2 p.).

13Ieškovas sumokėjo 38 EUR dydžio žyminį mokestį ir turėjo išlaidų už suteiktas teisines paslaugas – 127,05 EUR. Patenkinus ieškinį visiškai, ieškovui iš atsakovo priteistina 165,05 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

14Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija įstatymų numatytos minimalios sumos, todėl jų priteisimo klausimas nesprendžiamas (CPK 92 str.).

15Vadovaudamasis CPK 88, 92, 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16patenkinti ieškinį.

17Priteisti iš atsakovo UAB „Dainesa“ (į. k. 300001233) ieškovo Ramirent Baltic AS Vilniaus filialo (į. k. 302431034) naudai 1 577,63 EUR (vieną tūkstantį penkis šimtus septyniasdešimt septynis eurus ir 63 euro centus) skolos, 106,02 EUR (vieną šimtą šašis eurus ir 2 euro centus) delspinigių, 8 procento dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 1 683,65 EUR (vieno tūkstančio šešių šimtų aštuoniasdešimt trijų eurų ir 65 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2016 m. lapkričio 25 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 165,05 EUR (vieną šimtą šešiasdešimt penkis eurus ir 5 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

18Išaiškinti atsakovui, jog jis negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai