Byla 1-517-167/2014

1Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Alfredas Vilbikas,

2sekretoriaujant Justinai Kšanytei,

3dalyvaujant prokurorui Egidijui Keriui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

5P. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, lietuvis, įgijęs vidurinį išsilavinimą, nevedęs, registruotas darbo biržoje, gyv. ( - ) g. 31, Šiauliai, neteistas, kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 302 straipsnio 1 dalį,

6A. K., asmens kodas ( - ) gim.1963-05-29 Šiauliuose, LR pilietis, lietuvis, įgijęs profesinį išsilavinimą, našlys, dirbantis UAB „( - )“ vadybininku, gyv. ( - ) g. 31, Šiauliai, neteistas, kaltinamas pagal BK 253 straipsnio 1 dalį.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8P. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytomis aplinkybėmis ir vietoje, neturėdamas teisėto pagrindo įgijo fizinio asmens dokumentą – A. Ž. vardu išduotą Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ) bei tęsdamas nusikalstamą veiką, šį neteisėtai įgytą fizinio asmens dokumentą - A. Ž. vardu išduotą Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę Nr. ( - ), laikė savo kambaryje, esančiame, ( - ) g. 31, Šiauliuose, iki 2013 m. liepos 23 d., 09.55 val., kol kratos metu jį rado ir paėmė policijos pareigūnai.

9A. K. kaltinamas tuo, kad jis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą laiką iki 2013 m. liepos 23 d., 09.55 val., garaže, esančiame ( - ) g. 31, Šiauliuose, neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikė svaidomojo poveikio sprogstamąją medžiagą – 218 g pramoninės gamybos bedūmio parako ir šaudmenis – 13 vienetų pramoninės gamybos, 16 kalibro, centrinio skėlimo, tinkamus šaudymui medžioklinius šovinius ir 1 vienetą pramoninės gamybos, 410 kalibro, centrinio skėlimo, tinkamą šaudymui medžioklinį šovinį, kol kratos metu šie šaudmenys ir parakas buvo rasti ir paimti policijos pareigūnų.

10Apklaustas kaltinamasis P. K. teismo posėdžio metu prisipažino visiškai ir parodė, kad 2013 m. vasarą, eidamas į parduotuvę ant šaligatvio pamatė gulintį dokumentą, kurį paėmė, nes pagalvojo, kad jis gali priklausyti kažkam iš jo pažįstamų. Rastą dokumentą parsinešė į namus, padėjo į sekciją ir visiškai pamiršo. Kratos metu jis buvo rastas. Nežinojo, kad neteisėtai įgijo dokumentą. Rastą dokumentą reikėjo nunešti į policiją. Savo elgesį vertina blogai ir gailisi. Teismo prašo atleisti nubaudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Šiuo metu nedirba, pajamų neturi. Jei būtų paskirta bauda, galėtų ją mokėti dalimis.

11Apklaustas kaltinamasis A. K. teismo posėdžio metu prisipažino visiškai ir parodė, kad buvo medžiotojas nuo 1995-08-02, tačiau medžiotojo bilietas šiai dienai pratęstas nėra. 2013-07-23 jo garaže, adresu ( - ) g. 31, Šiauliuose, buvo atlikta krata, kurios metu buvo rasta 1984 m. pagamintų šovinių kartotinėse tūtelėse 3 mm paukštiniais šratais ir seno parako. Juos turėjo, nes galvojo, kad ateityje gaus leidimą ginklui ir panaudos šratus. Neprisiminė, kad rasti daiktai buvo garaže. Jei būtų prisiminęs, juos būtų išmetęs. Parakas buvo padėtas garaže spintoje. Parakas buvo dūminis, užtaisomas su metalinėmis tūtelėmis. Taip pat rado 12 šovinių 16 kalibro, senovinių ginklų dalių. Kadangi yra buvęs medžiotojas, ginklo dalis laikė kaip antikvarinį daiktą. Leidimo ginklui neturėjo. Kadangi yra dirbęs metalo laužyne, ten atveždavo senovinių ginklų dalių. Gali būti, kad kai po medžioklės medžiotojai susiburdavo pas jį, kažkas galėjo palikti. Savo elgesį vertina labai blogai, yra kaltas. Jeigu būtų skirta arešto bausmė, ją galėtų atlikti savaitgaliais, nes dirba.

12Kadangi kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti įrodymai nebūtų tiriami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 273 straipsniu, įrodymų tyrimas buvo nutrauktas, nes kaltinamieji nebuvo kaltinami sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymu, nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės nekėlė abejonių ir su tokiu įrodymų tyrimu sutiko kaltinamieji ir prokuroras.

13Tirdamas byloje surinktus įrodymus, teismas nustatė tokias aplinkybes:

142013 m. liepos 23 d. kratos, atliktos gyvenamojoje vietoje bei pagalbinėse patalpose, esančiose ( - ) g. 31, Šiauliuose protokolas, kuriame užfiksuoti rasti ir paimti P. K. gyvenamoje vietoje svetima fizinio asmens Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelė, išduota A. Ž. vardu; garaže 14 vnt. šaudmenų bei stiklinis indas su neaiškios kilmės biria medžiaga (15-24 b. l.).

152013 m. rugsėjo 9 d. apžiūros protokolu užfiksuota LR asmens tapatybės kortelė, kurios Nr. ( - ), išduota pil. A. Ž. vardu, apžiūra (23-26 b. l.).

162013 m. gruodžio 9 d. specialisto išvadoje Nr. 140-(3641)-IS1-6512/140-(3642)-IS1-6499, nurodoma, kad tirti pateiktame stikliniame inde esanti biri medžiaga yra svaidomojo poveikio sprogstamoji medžiaga – pramoninės gamybos bedūmis parakas, skirtas šaudmenų užtaisymui. Tirti pateikto parako masė – 218 g. (35-36 b. l.).

172013 m. rugpjūčio 27 d. specialisto išvadoje Nr. 40-25-IS1-808 nurodoma, kad tirti pateikti 13 šovinių yra šaudmenys, o būtent: pramoninės gamybos, 16 kalibro, centrinio skėlimo, tinkami šaudymui, medžiokliniai šoviniai, kurie skirti įvairiems 16 kalibro, B, C kategorijų lygiavamzdžiams medžiokliniams šautuvams. Tirti pateiktas vienas šovinys yra šaudmuo, o būtent: pramoninės gamybos, 410 kalibro, centrinio skėlimo, tinkamas šaudymui, medžioklinis šovinys, kuris skirtas įvairiems 410 kalibro, B, C kategorijų lygiavamzdžiams medžiokliniams šautuvams bei revolveriams (41-49 b. l.).

18Liudytojo A. Ž. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad 2010 metų rudenį, kada tiksliai nepamena, važiavo maršrutiniu autobusu Nr. 12, Šiaulių mieste. Važiavo iš centrinės miesto dalies į pietinį rajoną, kur anksčiau gyveno Korsako gatvėje. Grįžęs į namus pasigedo savo piniginės, kurią buvo įsidėjęs į megztinio kišenę. Kadangi prieš važiuojant autobusu piniginę tikrai turėjo, todėl mano, kad ji galėjo iškristi iš kišenės važiuojant autobusu. Piniginėje buvo jo asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas, banko kortelė, įvairios nuolaidų kortelės bei kažkiek pinigų. Pasigedęs piniginės su dokumentais, iš karto nuvažiavo į migracijos skyrių Šiauliuose ir pranešė, kad pametė savo asmens tapatybės kortelę. P. K. nepažįsta, ( - ) gatvėje Šiauliuose niekada nėra buvęs, net nežino kur tokia gatvė Šiauliuose yra (54-55 b. l.).

19BK 253 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas. Už šį nusikaltimą asmuo baudžiamas areštu arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

20BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas pagrobė ar neturėdamas teisėto pagrindo įgijo, laikė, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo fizinio ar juridinio asmens antspaudą, spaudą, dokumentą ar griežtos atskaitomybės blanką. Už šį nusikaltimą baudžiama bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.

21Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo P. K. visiškas prisipažinimas, prisipažinimas, byloje esantys aukščiau išdėstyti rašytiniai įrodymai (kratų ir daiktų apžiūros protokolai, liudytojo parodymai) neginčijamai patvirtina, kad jis neturėdamas teisėto pagrindo įgijo fizinio asmens dokumentą – A. Ž. vardu išduotą Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę bei tęsdamas nusikalstamą veiką, šį neteisėtai įgytą fizinio asmens dokumentą laikė savo kambaryje. Tokie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 302 straipsnio 1 dalį.

22Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo A. K. visiškas prisipažinimas, prisipažinimas, byloje esantys aukščiau išdėstyti rašytiniai įrodymai (kratų ir daiktų apžiūros protokolai, specialistų išvados) neginčijamai patvirtina, kad kaltinamasis A. K. garaže, neteisėtai, neturėdamas leidimo, laikė svaidomojo poveikio sprogstamąją medžiagą ir šaudmenis. Tokie jo veiksmai teisingai kvalifikuoti pagal BK 253 straipsnio 1 dalį.

23Kaltinamasis P. K. prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant kaltinamąjį jo seseriai vienerių metų terminui be užstato.

24BK 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, teismo gali būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra asmens, kuris vertas teismo pasitikėjimo prašymas perduoti kaltininką jo atsakomybėn pagal laidavimą. To paties straipsnio 2 dalis nustato būtinas sąlygas asmeniui atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės, t. y. asmuo teismo gali būti atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, jeigu: 1) jis pirmą kartą padarė nusikalstamą veiką; 2) ir visiškai pripažino savo kaltę ir gailisi padaręs nusikalstamą veiką; 3) ir bent iš dalies atlygino ar pašalino padarytą žalą arba įsipareigojo ją atlyginti, ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis visiškai atlygins ar pašalins padarytą žalą, laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamą veikų.

25Laiduotoja D. B. yra verta teismo pasitikėjimo asmuo. Ji neteista, administracine tvarka nebausta, prašo atleisti brolį P. K. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, darytina išvada, kad laiduotoja gali daryti teigiamą įtaką kaltinamajam.

26P. K. padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai, nusikaltimas baigtas. Nusikaltimą padarė būdamas neteistas, administracine tvarka baustas (turi galiojančių administracinių nuobaudų), į policijos profilaktinę įskaitą neįrašytas (64-86 b. l.). Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Civilinis ieškinys byloje nepareikštas, žala nepadaryta. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, teismas turi pagrindo manyti, kad kaltinamasis ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų ir esant baudžiamojo įstatymo reikalaujamų sąlygų visumai, taikytinas BK 40 straipsnis, P. K. atleistinas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą neskiriant užstato ir baudžiamoji byla nutrauktina.

27Siekiant užtikrinti, kad kaltinamasis P. K. ateityje laikytųsi įstatymų ir nedarytų naujų nusikalstamų veikų, vadovaujantis BK 67 str. 2 d. 5 p., 70 str., jam skirtina viena baudžiamojo poveikio priemonė – nemokami darbai sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose.

28P. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – taikoma iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

29A. K. padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių nusikaltimų kategorijai, nusikaltimas baigtas. Nusikaltimą padarė būdamas neteistas, baustas administracine tvarka (neturi galiojančių administracinių nuobaudų), psichiatrinėse ligoninėse nesigydė ir įskaitose neregistruotas, į policijos profilaktines apskaitas neįrašytas (111-125 b. l.). Jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe teismas pripažįsta tai, kad jis prisipažino padaręs baudžiamojo įstatymo uždraustą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 str. 1 d. 2 p.). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Siekiant BK 41 str. 2 d. numatytos bausmės paskirties, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, teismas mano, kad bausmės tikslai bus pasiekti A. K. už nusikaltimą, numatytą BK 302 straipsnio 1 dalyje, paskyrus straipsnio sankcijoje numatytą švelniausią bausmės rūšį –areštą, jo trukmę nustatant artimą minimumui (BK 49 str.). Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu.

30A. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – taikoma iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

31Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus:

  • LR asmens tapatybės kortelė, išduota A. Ž. vardu – perduodama Šiaulių apskrities VPK Migracijos skyriui.
  • Stiklinis indas su paraku, kurio masė 218 g., ir šaudmenys (13 vienetų pramoninės gamybos, 16 kalibro, centrinio skėlimo, tinkami šaudymui medžiokliniai šoviniai ir 1 vienetas pramoninės gamybos, 410 kalibro, centrinio skėlimo, tinkamas šaudymui medžioklinis šovinys) – konfiskuojami ir perduodami Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

32Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnio 2 dalimi, 4 dalimi, 312-313 straipsniais,

Nutarė

33P. K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu, be užstato perduodant jį pagal laidavimą D. B., gim. 1987-02-13, vienerių metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos ir baudžiamąją bylą nutraukti pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 302 straipsnio 1 dalį.

34Vadovaujantis BK 67 straipsniu, P. K. skirti 20 valandų nemokamų darbų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos ar kitose valstybinėse ar nevalstybinėse įstaigose bei organizacijose, įpareigojant juos atlikti per 2 mėnesius nuo nuosprendžio vykdymo pradžios.

35P. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – taikyti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

36Išaiškinti P. K., kad jeigu jis laidavimo metu padarys naują baudžiamąjį nusižengimą ar neatsargų nusikaltimą, teismas gali panaikinti sprendimą atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės ir spręsti dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas veikas. Jeigu padarys naują tyčinį nusikaltimą, ankstesnis sprendimas atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės nustos galioti ir bus sprendžiama dėl jo baudžiamosios atsakomybės už visas padarytas nusikalstamas veikas.

37A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 253 straipsnio 1 dalyje, ir nuteisti arešto bausme 15 (penkiolika) parų.

38Vadovaujantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A. K. paskirti galutinę arešto bausmę 10 (dešimčiai) parų, ją atliekant areštinėje poilsio dienomis.

39Bausmės pradžią A. K. skaičiuoti nuo pirmojo jo atvykimo į bausmės atlikimo vietą, teismo nuosprendžiui įsiteisėjus.

40Išaiškinti A. K., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos privalo susitarti su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos dėl paskirtos bausmės atlikimo sąlygų: areštinės, kurioje bus atliekamas areštas, savaitės dienų, kuriomis atliekamas areštas, atvykimo į areštinę ir išleidimo iš jos laiko (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 59 straipsnio 2 dalis). Pažeidus arešto atlikimo poilsio dienomis tvarką, ją teismas gali pakeiti įprastine arešto atlikimo tvarka (BK 49 straipsnio 5 dalis).

41A. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – taikyti iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

42Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, nuosprendžiui įsiteisėjus:

  • LR asmens tapatybės kortelę, išduotą A. Ž. vardu – perduoti Šiaulių apskrities VPK Migracijos skyriui.
  • Stiklinį indą su paraku (218 g), šaudmenis (13 vienetų pramoninės gamybos, 16 kalibro, centrinio skėlimo, tinkamus šaudymui medžioklinius šovinius ir 1 vienetą pramoninės gamybos, 410 kalibro, centrinio skėlimo, tinkamą šaudymui medžioklinį šovinį) - konfiskuoti ir perduoti Lietuvos Respublikos ginklų fondui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

43Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėjas Alfredas Vilbikas,... 2. sekretoriaujant Justinai Kšanytei,... 3. dalyvaujant prokurorui Egidijui Keriui,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 5. P. K., asmens kodas ( - ) gim. ( - ), LR pilietis, lietuvis, įgijęs vidurinį... 6. A. K., asmens kodas ( - ) gim.1963-05-29 Šiauliuose, LR pilietis, lietuvis,... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. P. K. ikiteisminio tyrimo metu tiksliai nenustatytu laiku, nenustatytomis... 9. A. K. kaltinamas tuo, kad jis ikiteisminio tyrimo metu nenustatytą laiką iki... 10. Apklaustas kaltinamasis P. K. teismo posėdžio metu prisipažino visiškai ir... 11. Apklaustas kaltinamasis A. K. teismo posėdžio metu prisipažino visiškai ir... 12. Kadangi kaltinamieji kaltais prisipažino visiškai ir sutiko, kad kiti... 13. Tirdamas byloje surinktus įrodymus, teismas nustatė tokias aplinkybes:... 14. 2013 m. liepos 23 d. kratos, atliktos gyvenamojoje vietoje bei pagalbinėse... 15. 2013 m. rugsėjo 9 d. apžiūros protokolu užfiksuota LR asmens tapatybės... 16. 2013 m. gruodžio 9 d. specialisto išvadoje Nr.... 17. 2013 m. rugpjūčio 27 d. specialisto išvadoje Nr. 40-25-IS1-808 nurodoma, kad... 18. Liudytojo A. Ž. apklausos protokole užfiksuoti jo parodymai, kad 2010 metų... 19. BK 253 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas neturėdamas leidimo... 20. BK 302 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė tam, kas pagrobė ar... 21. Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo P. K. visiškas prisipažinimas,... 22. Išdėstyti įrodymai, t. y. kaltinamojo A. K. visiškas prisipažinimas,... 23. Kaltinamasis P. K. prašo atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal... 24. BK 40 straipsnio 1 dalis nustato, kad asmuo, padaręs baudžiamąjį... 25. Laiduotoja D. B. yra verta teismo pasitikėjimo asmuo. Ji neteista,... 26. P. K. padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių... 27. Siekiant užtikrinti, kad kaltinamasis P. K. ateityje laikytųsi įstatymų ir... 28. P. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 29. A. K. padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, kuri priskiriama apysunkių... 30. A. K. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 31. Daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 32. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso kodekso 303... 33. P. K. atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnio pagrindu, be... 34. Vadovaujantis BK 67 straipsniu, P. K. skirti 20 valandų nemokamų darbų... 35. P. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 36. Išaiškinti P. K., kad jeigu jis laidavimo metu padarys naują baudžiamąjį... 37. A. K. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 253... 38. Vadovaujantis BK 641 str., paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir A.... 39. Bausmės pradžią A. K. skaičiuoti nuo pirmojo jo atvykimo į bausmės... 40. Išaiškinti A. K., kad jis ne vėliau kaip per septynias dienas po teismo... 41. A. K. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 42. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti,... 43. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo, gali būti skundžiamas...