Byla N2-809-213/2013
Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant ieškovei R. Ž., jos atstovei adv. Reginai Vasiliauskienei, Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėjai Alinai Kuleš, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. Ž. ieškinį atsakovui J. B., išvadą duodančiai institucijai Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo ir

Nustatė

2ieškovė R. Ž. prašė priteisti iš atsakovo J. B. išlaikymą nepilnametei dukrai G. Ž., gim. ( - )po 200 litų į mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo ieškinio padavimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės, taip pat prašė nepilnametės dukters gyvenamąją vietą nustatyti su motina, t.y. ieškove jos gyvenamojoje vietoje. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad gyvena su savo mama V. Ž. bei jos sugyventiniu J. B. ( - )Kai jai buvo 18 metų, ji turėjo intymių santykių su motinos sugyventiniu, ir nuo jo ( - )pagimdė dukterį Gabrielę. Kadangi su J. B. nebuvo santuokoje, 2001-01-09 registruojant dukters gimimą Trakų rajono civilinės metrikacijos skyriuje, dukrai suteikta jos pavardė - Žemaitytė. J. B. tik 2012-10-11 pripažino savo tėvystę notarine tvarka, ir dukrai 2012-10-11 buvo išduotas naujas gimimo liudijimas, kuriame atsakovas yra įrašytas jos tėvu.

3Nurodė, kad atsakovas J. B. ir toliau gyvena su jos mama. Kadangi su atsakovu gyvena vienuose namuose, jis bendrauja su dukra, pasirūpina vaiko auklėjimu, kai ką dukrai nuperka, bet pakankamo išlaikymo neteikia. Kad ateityje nekiltų ginčų dėl nepilnametės dukters G. Ž. gyvenamosios vietos, prašo nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su ja, t.y. ieškove.

4Nurodė, kad LR CK 3.192 str. numato, kad abu tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus, o atsakovas šią pareigą vykdo nepakankamai, todėl išlaikymas priteistinas teismine tvarka. Apytiksliais paskaičiavimais, kas mėnesį vaiko išlaikymui reiktų skirti ne mažiau 800-900 Lt. Į vieno MMA išlaikymo sumą orientuoja ir Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuota praktika. Išlaikymo išlaidas sudaro išlaidos maistui, drabužiams, higienos poreikiams, mokymo priemonėms, laisvalaikiui. Vaikui augant, atsiranda įvairių nenumatytų išlaidų. Pagal bendrąją taisyklę išlaikymo pareigą abu tėvai dalijasi po lygiai, t.y. vaiko išlaikymui reikalingą sumą abu tėvai turi teikti lygiomis dalimis. Priklausomai nuo kiekvieno iš tėvų turtinės padėties, nuo lygybės principo gali būti nukrypstama. Ji šiuo metu tik ką pradėjo dirbti, jos uždarbis – 700 litų, gauna neįgalumo pensiją, kurios dydis - 270 Lt. G. Ž. taip pat yra neįgali, neįgalumas vidutinio sunkumo, dukrai taip pat paskirta neįgalumo pensija, kurios dydis - 540 Lt. Iš šių gaunamų pajamų ji ir išlaiko save ir dukrą. Ji mokosi ( - ), pagal palengvintą mokymosi programą, mokslai sekasi sunkiai. Nekilnojamojo turto, automobilių, santaupų neturiu. Duktė auga, jos poreikiai didėja. Atsakovas turi pareigą teikti pakankamą išlaikymą savo dukrai. Prašė priteisti iš atsakovo J. B. nepilnametės dukters G. Ž. išlaikymui po 200,00 Lt periodinių išmokų kas mėnesį, nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki dukters pilnametystės.

5Atsakovas J. B. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, neatvykimo priežastys nežinomos. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad procesiniai dokumentai, t.y. ieškinys su priedais yra įteikti asmeniškai J. B., atsiliepimas į ieškinį negautas.

6Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Alina Kuleš parodė, kad ieškinys turi būti tenkintinas, vaiko gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškove. Nurodė, kad ieškovės šeima buvo įrašyta į įsikaitą dėl socialinių įgūdžių stokos. Mokykla, kur mokosi nepilnametė, neturėjo jokių pretenzijų dėl mergaitės priežiūros. Bendravo su J. B., pastarasis paaiškino, kad niekur nedirba, gauna socialinę pašalpą, vaikui duoda 50 Lt, kai kada nuperka rūbų. Nurodė, kad gyvenimo sąlygos yra pakenčiamos. Sutiko, kad mergaitės išlaikymui taip pat būtų priteista prašoma suma.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš 2012 m. spalio 11d. gimimo liudijimo nuorašo matyti, kad G. Ž. gimė ( - )., a/k ( - ), jos tėvas yra J. B., a/k ( - ) jos motina – R. Ž., a/k ( - ) (įrašas apie mergaitės gimimą įrašytas ( - )).

9Ieškovė R. Ž. prašė teismo nustatyti nepilnametės dukters G. Ž. gyvenamąją vietą kartu su ja jos gyvenamojoje vietoje. Kaip buvo nustatyta teisminio bylos nagrinėjimo metu, nepilnametė duktė visą laiką gyveno ir gyvena su motina, atsakovas savo nuomonės dėl vaiko gyvenamosios vietos neišreiškė, tačiau kaip nurodė Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė, šiuo metu mergaitei geriausiai yra gyventi su mama, nes tai labiausiai atitinka vaiko interesus. Todėl ieškovės reikalavimas šioje dalyje ir yra tenkintinas pilnumoje, nustatant nepilnametės dukters G. Ž. gyvenamąją vietą kartu su ieškove R. Ž..

10Lietuvos Respublikos Konstitucijos III skirsnio Visuomenė ir valstybė 38 str. 6 d. numatyta, tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.

11Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str. 1 d.). Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 2 d.).

12Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų (CK 3.194 str. 3 d.).

13Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį, kad išlaikymo dydis nulemtas išlaikymo instituto paskirties - sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: 1) konkretaus vaiko poreikius; 2) abiejų tėvų turtinę padėtį.

14Atsižvelgiant į išlaikymo instituto paskirtį, išlaikymas priteistinas remiantis ieškovės išsakyta pozicija, ieškovės nurodytomis privalomomis vaiko išlaidomis bei tėvų turtine padėtimi, kuri nustatoma remiantis rašytiniais įrodymais: Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus pažymoje apie pajamas nurodyta, kad nuo 2011 m. lapkričio 1d. iki 2012 m. spalio 1d. R. Ž. paskirta šalpos pensija neįgaliajam – 270 litų, šalpos pensija neįgaliam vaikui iki 18 metų – 540 Lt., Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše nurodyta, kad R. Ž. vardu jokio turto nėra, iš Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo duomenų matyti, kad J. B. nekilnojamojo turto neturi, iš Valstybės įmonės Regitra Vilniaus filialo duomenų matyti, kad transporto priemonių J. B. taip pat neturi, iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, kad J. B. niekur nedirba. Sutinkamai su ieškovės paaiškinimais, ieškovė dažniausiai viena rūpinasi nepilnamete dukra, o mergaitės tėvas labai retai kada teikia vaikui paramą, tačiau to nepakanka.

15Teismas daro išvadą, kad 200 Lt suma kiekvienam vaikui priteistina iš atsakovo prisidės prie ieškovės teikiamo išlaikymo, leis įgyvendinti tėvų pareigą išlaikyti nepilnametį vaiką, o minėta suma mokama periodinėmis išmokomis prisidės prie nepilnamečio vaiko poreikių įgyvendinimo ir leis įgyvendinti vaiko poreikius skirtus maistui, aprangai, higienos ir sveikatos reikmėms bei mokymui. Nors atsakovas turto neturi, niekur nedirba, tačiau tai nėra pagrindas nepriteisti išlaikymo arba priteisti mažesnį išlaikymą nepilnametei dukrai. Duomenų, kad atsakovas yra nedarbingas, byloje nėra.

16Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo nepilnametei dukrai priteisimo tenkina pilnai ir priteisia nepilnametei dukrai išlaikymą po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio pateikimo teismui dienos iki vaiko pilnametystės (CK 3.200 str.).

17Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko vaiko tėvas (motina) uzufrukto teisėmis išimtinai vaiko interesais (CK 3.185 str., 3.186 str., 3.203 str. 1 d.).

18Iš atsakovo turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 144 Lt žyminis mokestis už nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymą, 72 Lt žyminis mokestis už nepilnamečiui vaikui priteistą išlaikymą, 480 Lt už antrinę teisinę pagalbą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad suma priteistina valstybės naudai yra ganėtinai didelė, priteisus tokią sumą nukentėtų nepilnamečio vaiko interesai, todėl iš J. B. priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį mažina iki 200 litų.

19Vadovaudamasi CK 3.192 – 3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 88, 93, 96, 176 - 177, 270, 279, 282 str. str.,

Nutarė

21ieškinį patenkinti pilnai.

22Nustatyti G. Ž., gim. ( - )., a/k ( - ), gyvenamąją vietą su motina R. Ž., a/k ( - ), jos gyvenamojoje vietoje.

23Priteisti iš J. B., a/k ( - ) išlaikymą nepilnametei dukrai G. Ž., a/k ( - ) po 200 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pradedant mokėjimą nuo ieškinio pateikimo teismui dienos, t.y. nuo 2013 m. vasario 13d. ir tęsiant iki dukters G. Ž. pilnametystės.

24Pavesti R. Ž., a/k ( - ) tvarkyti nepilnametei dukrai tenkantį išlaikymą uzufrukto teise.

25Priteisti iš J. B. 200 litų bylinėjimosi išlaidų valstybei.

26Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė R. Ž. prašė priteisti iš atsakovo 3. Nurodė, kad atsakovas J. B. ir toliau gyvena su jos mama.... 4. Nurodė, kad LR CK 3.192 str. numato, kad abu tėvai turi pareigą išlaikyti... 5. Atsakovas J. B. į teismo posėdį neatvyko, apie... 6. Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš 2012 m. spalio 11d. gimimo liudijimo nuorašo matyti, kad 9. Ieškovė R. Ž. prašė teismo nustatyti nepilnametės... 10. Lietuvos Respublikos 11. Tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (CK 3.192 str.... 12. Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus... 13. Spręsdamas išlaikymo dydžio klausimą teismas atkreipia šalių dėmesį,... 14. Atsižvelgiant į išlaikymo instituto paskirtį, išlaikymas priteistinas... 15. Teismas daro išvadą, kad 200 Lt suma kiekvienam vaikui priteistina iš... 16. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas ieškovės reikalavimą dėl... 17. Vaikui priteistas išlaikymas yra nepilnamečio vaiko nuosavybė, kurią tvarko... 18. Iš atsakovo turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos valstybei: 144... 19. Vadovaudamasi CK 3.192 – 3.200, 3.208 str. str., CPK 5, 88, 93, 96, 176 -... 21. ieškinį patenkinti pilnai.... 22. Nustatyti G. Ž., gim. ( - )., a/k ( -... 23. Priteisti iš J. B., a/k ( - )... 24. Pavesti R. Ž., a/k ( - ) tvarkyti... 25. Priteisti iš J. B. 200 litų bylinėjimosi išlaidų... 26. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubiai.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...