Byla 2-19478-429/2018
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Autokurtas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Švarus kiemas“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 3300,00 Eur skolą, 16,86 Eur delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

5Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas, ieškovė pareikštą reikalavimą grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, pripažintina, kad yra pagrindas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas visiškai.

8Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie įrodymai: 2017 m. liepos 7 d. Detalių pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis Nr. 2017 07 07-EB-SI (toliau – Sutartis); PVM sąskaitos faktūros: 2015-05-18 Nr. AKU Nr. 1811151, 2018-05-12 Nr. 1810639, 2018-05-12 Nr. 1810637, 2018-04-24 Nr. AKU Nr. 1809338, 2018-04-20 Nr. 1809087; pranešimai dėl skolos sumokėjimo; 2018 m. birželio 20 d. susitarimas dėl skolos mokėjimo dalimis pagal mokėjimo grafiką. Iš pateiktų įrodymų matyti, kad tarp šalių susiklostė pirkimo - pardavimo ir paslaugų teikimo teisiniai santykiai. Ieškovė, vadovaudamasi Sutartimi, atsakovei pardavė prekes ir suteikė paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už gautas prekes ir suteiktas paslaugas atsiskaityti per 21 dieną nuo prekių pristatymo ir paslaugų suteikimo dienos. Ieškovė ir atsakovė papildomai susitarė dėl skolos mokėjimo dalimis pagal mokėjimo grafiką. Mokėjimo terminas 3300,00 Eur sumai suėjo 2018-06-29.

9CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

10Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovės pateiktus įrodymus konstatuotina, kad atsakovė neįvykdė savo prievolės atsiskaityti pagal 2017 m. liepos 7 d. Detalių pirkimo – pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį Nr. 2017 07 07-EB-SI, todėl laikytina pažeidusi prievolę. Vadovaujantis išdėstytu, darytina išvada, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais rašytiniais įrodymais, todėl, nesant jokių įrodymų, patvirtinančių, kad savo piniginę prievolę atsakovė pilnai įvykdė, iš atsakovės ieškovei priteistina 3300,00 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.53 straipsnis, 6.63 straipsnis, 6.200 straipsnis).

11Šalys Sutarties 3.6. punktu susitarė, jog tuo atveju, jeigu užsakovas uždelsia atsiskaityti už prekes ir paslaugas, jis privalo mokėti delspinigius - 0,02 (dvi šimtosios) procento nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Ieškovės paskaičiuoti delspinigiai sudaro 16,86 Eur.

12CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Prievolė tinkamai neįvykdyta, įstatymas (CK 6.210 str. 2 d.) numato, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 6 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str.).

13Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos – 50,00 Eur žyminis mokestis (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 7 d., 93 str. 1 d.).

14Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnis, Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2014-09-23 įsakymas Nr.1R-298/1K-290).

15Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428 straipsniu,

Nutarė

16ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Autokurtas“, juridinio asmens kodas 135456559, buveinės adresas Verslo g. 13, Kumpių k., Kauno raj., iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Švarus kiemas“, juridinio asmens kodas 300104703, buveinės adresas P. Lukšio g. 16, II a, Vilnius, 3300,00 Eur (trijų tūkstančių trijų šimtų eurų 00 ct) skolą, 16,86 Eur (šešiolikos eurų 86 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2018 m. liepos 4 d. ) d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 50,00 Eur (penkiasdešimt eurų 00 ct) išlaidas už advokato pagalbą.

18Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus, kurie turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui ir formai (CPK 111 straipsnis), būti motyvuoti ir pagrįsti CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis;

19Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

20Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje nustatytą 20 dienų terminą atsakovė nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

22Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vida Jegorovienė,... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės 3300,00 Eur... 5. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas,... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Ieškinyje nurodytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimą pagrindžia šie... 9. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos... 10. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas bei ieškovės pateiktus... 11. Šalys Sutarties 3.6. punktu susitarė, jog tuo atveju, jeigu užsakovas... 12. CK 6.37 str. 2 d. numato, jog pagal prievolę neatsiskaitęs asmuo, privalo... 13. Visiškai patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovei priteistinos jos... 14. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės už... 15. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 428... 16. ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Autokurtas“, juridinio asmens kodas... 18. Reikalavimas atsakovei: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti... 19. Jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus... 20. Informacija atsakovei: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo... 21. Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per CPK 430 straipsnio 1 dalyje... 22. Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas....