Byla 2A-34-340/2016
Dėl 2012-12-06 reikalavimo Nr. (23.29)-RE-641 vykdymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijaus Kairevičiaus, Jelenos Šiškinos ir Tatjanos Žukauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo V. G. ir trečiojo asmens R. G. apeliacinį skundą dėl Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui V. G., tretiesiems asmenims R. G., Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų r. agentūrai, Trakų rajono savivaldybei administracijai dėl 2012-12-06 reikalavimo Nr. (23.29)-RE-641 vykdymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas pareikštu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą V. G. jo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti prie ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-1769-8049), adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), pastatytą 3,10 m. pločio bei 5,53 m ilgio terasą; jei atsakovas per prašomą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, prašė įpareigoti atsakovą mokėti 100 Lt baudą į ieškovo sąskaitą ( - ), esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti nugriauta prie ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-1769-8049), adresu Ilgų g. 8, Užilgio k., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77) pastatyta 3,10 m. pločio bei 5,53 m. ilgio terasa, pasibaigimo (T. 1, b. l. 1-4). Nurodė, kad atsakovas V. G. prie pagalbinio ūkio statinio (unikalus Nr. 4400-1769-8049), esančio žemės sklype, adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), neturėdamas tam teisės įrengė 3,10 m pločio bei 5,53 m ilgio terasą. Pastatyto ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-1769-8049) bendras plotas 74,03 m2 bei 7,36 m aukštis, todėl statinys priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių grupei. Atsižvelgiant į teritoriją, kurioje yra pastatytas pagalbinio ūkio statinys, reikalingas rašytinis pritarimas. 2011-06-10 Trakų rajono savivaldybės administracija rašytiniu pritarimu Nr. A82-68 pritarė R. S. individualios įmonės parengtam namų ūkio pastato žemės sklype, adresu Užilgių k., Trakų r. (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), supaprastintam statybos projektui. Parengtame projekte pastato eksplitacijos plane M 1:100, parengtame R. S. individualios įmonės, terasa (t1) pažymėta Nr. 3 bei po minėta eksplitacija yra rašytinė projektą derinusios institucijos atstovo pastaba „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis specialistas, atlikęs faktinių duomenų patikrinimą, adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), nustatė, jog minėta terasa įrengta nurodytoje vietoje prie ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-1769-8049), nors statybą leidžiantis dokumentas to nenumatė ir jokio kito dokumento, kuriuo būtų suteikta teisė statyti ginčijamą terasą, atsakovas nepateikė. Pažymėjo, jog žemės sklypui, adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen. Trakų r. sav. (kadastrinis Nr. 7920/0004:77) nuo 1999-09-20 yra nustatytos specialios naudojimo sąlygos – vandens telkinių apsaugos juostos ir zonos. Žemės sklypui, adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77) nustatyta ir pažymėta 10 m pločio vandens telkinio pakrantės apsaugos juosta, į kurią atsakovo pastatyta terasa įeina, todėl ji turi būti pašalinta, t.y. nugriauta. Pažymėjo, kad ieškovas termino kreiptis į teismą nepraleido, kadangi pagal Saugomų teritorijų įstatymo iki 2014-01-01 galiojusioje redakcijoje numatyti terminai nebuvo naikinamieji, jie buvo rekomendacinio pobūdžio, o teismui nustačius, kad terminas buvo praleistas prašė jį atnaujinti.

5Atsakovas pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jam buvo suteikta teisė prie pagalbinio ūkio pastato įrengti terasą (T. 1, b. l. 70-75). Pagalbinio ūkio pastato (su terasa) projektą parengė R. S. individuali įmonė ir šis projektas su prašymu raštu pritarti statinio projektui buvo pateiktas Trakų rajono savivaldybės administracijai. 2011-06-10 Trakų rajono savivaldybės administracijos buvo suteiktas pritarimas paruoštam namų ūkio pastato, žemės sklype kadastrinis Nr. 7320/0004:77 projektui, t.y. buvo pritarta supaprastintam statybos projektui visa apimtimi. Nurodė, kad jiems buvo pateiktas patvirtintas projektas be žymos „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“, o apie šią žymą sužinojo tik prasidėjus teisminiams ginčams. Atsakovo teigimu, nustačius, kad jo turimi statybą leidžiantys dokumentai nėra pilni ar kiltų kitų abejonių, tai ieškovo reikalavimas šį statinį nugriauti būtų akivaizdžiai neproporcingas, kadangi trečiasis asmuo Trakų rajono savivaldybė raštu pritarė projektui – buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, taip pat atsižvelgtina, kad įrengta terasa žalos aplinkai nedaro. Pažymėjo, kad pagal statybos techninį reglamentą STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ numatytas 20 dienų terminas kreiptis į teismą, terminas skaičiuotinas nuo nustatyto įpareigojimo įvykdymo termino pabaigos. Tuo tarpu atsakovui surašytame reikalavime numatytas terminas įvykdyti reikalavimą baigėsi 2013-06-07. Kadangi ieškovas ieškinį parengė 2013-08-16, terminas ieškiniui pareikšti yra praleistas, todėl ieškinys turi būti atmestas.

6Trečiasis asmuo R. G. prašė ieškinį atmesti, sutiko su atsakovo ir jo atstovės nurodytomis aplinkybėmis (T. 1, b. l. 45-50).

7Trečiasis asmuo LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra nurodė, kad iki ieškinio gavimo dienos Vilniaus RAAD nebuvo žinoma, jog prie pagalbinio ūkio statinio (unikalus Nr. 4400-1769-8049), esančio žemės sklype, adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920-0004:77), neturint teisės įrengta 3,10 m pločio bei 5,53 m ilgio terasa. Atsiliepime į ieškinį Vilniaus RAAD atstovas nurodė, kad pritaria ieškovo ieškiniui (T. 1, b. l. 44).

8Trečiasis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime nurodė, jog su ieškiniu sutinka (T. 1, b. l. 109-111). Pažymėjo, kad Trakų rajono savivaldybės administracija 2011-06-10 Nr. A82-68 suderino R. S. individualios įmonės parengtą namų ūkio pastato žemės sklypo, adresu Užilgių k., Trakų r. (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), supaprastintą statybos projektą, tačiau eksplitacijos plane M 1:100, parengto R. S. individualios įmonės, nurodė, kad „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“, po prierašu pasirašė bei pažymėjo datą. Trakų rajono savivaldybės administracija, suderinusi ir pritarusi pateiktam projektui, nepritarė Atviros terasos Nr. 3 rengimui, kadangi toks statinio įrengimas prieštarauja teisės normoms, pagal kurias jis patenka į vandens apsaugos zonos 10 metrų ribą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies: įpareigojo V. G. savo lėšomis per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nugriauti prie ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-1769-8049), adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), pastatytą 3,10 m pločio bei 5,53 ilgio terasą ir sutvarkyti statybvietę; nustatė, kad V. G. neįvykdžius teismo sprendimo per nustatytą terminą, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę nugriauti prie ūkio pastato (unikalus Nr. 4400-1769-8049), adresu Ilgų g. 8, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav., (kadastrinis Nr. 7920/0004:77), pastatytą 3,10 m pločio bei 5,53 m ilgio terasą ir sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš V. G.; priteisė iš V. G. 97,72 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei (T. 2, b.l. 2-7). Teismas, įvertinęs bylos pobūdį, darė išvadą, kad terminas ieškiniui pateikti buvo praleistas dėl svarbių aplinkybių. Atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovas nebendradarbiavo su Valstybine teritorijų ir statybos inspekcija, kas, teismo vertinimu, taip pat apsunkino medžiagos teismui paruošimą. Atsižvelgęs į byloje esančius rašytinius įrodymus, teismas padarė išvadą, kad žyma „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“ projekte buvo padaryta, taigi, statybą leidžiantis dokumentas dėl terasos atsakovui nebuvo išduotas, priešingai, iš pateikto plano M1:100 eksplitacijos matyti, kad terasos statymas negalimas. Tokią išvadą teismas darė įvertinęs tai, kad ir ieškovo, ir trečiojo asmens Trakų rajono savivaldybės, taip pat ir projektuotojo R. S. pateiktuose Plano M:100 eksplikacijose žyma „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“ yra pažymėta. Dėl nurodyto laikė, kad ir atsakovui buvo žinoma apie tokią žymą. Atsakovo argumentą, kad apie žymą jam nebuvo žinoma ir jog jis manė, kad terasa įteisinta, teismas laikė nepagrįstu ir todėl, kad žyma „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“ buvo įrašyta 2011-06-10, tuo tarpu 2012-12-05 buvo atliktas faktinių duomenų patikrinimas vietoje, 2012-12-06 buvo surašytas atsakovui reikalavimas dėl įrengtos atviros terasos prie ūkinio pastato nugriovimo, 2013-06-10 surašytas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinių įvykdymo patikrinimo aktas, kuriame konstatuota, kad atsakovas 2012-12-06 reikalavimo neįvykdė. Teismo nuomone, šie byloje esantys duomenys patvirtina, kad atsakovui buvo žinoma, jog jam nėra suteikta teisė statyti ginčijamą terasą. Be to, atsakovas yra žemės sklypo savininkas, todėl manytina, kad jam yra žinoma apie jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype numatytas specialios žemės ir miško naudojimo sąlygas. Atsižvelgiant į tai, kad pagal Saugomų teritorijų įstatyme numatytą reglamentavimą žemės ūkio paskirties žemėje statyti terasos negalima, o atsakovas ieškovo 2012-12-06 reikalavimo dėl įrengtos atviros terasos prie ūkinio pastato, kurio unikalus Nr. 4400-1769-8049, Užilgių k., Trakų sen., Trakų r. sav. Nr. (23.29)-RE-641 neįvykdė, teismas ieškinį šioje dalyje tenkintino visiškai. Pažymėjo, kad atsakovas jau vieną kartą buvo įpareigotas parengti dokumentus taip, kad statinius būtų galima įteisinti, tačiau to neįvykdė. Teismas taip pat padarė išvadą, kad atsakovo planai įrengti prieplauką ir elingus yra abstraktaus pobūdžio, konkretūs duomenys nepateikti, todėl remiantis vien minėtais duomenimis ieškinio netenkinti nėra pagrindo.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai

12Apeliaciniu skundu atsakovas V. G. ir trečiasis asmuo R. G. prašo panaikinti Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmesti; įpareigoti atsakovą savo lėšomis per 6 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos susitvarkyti projektinę dokumentaciją ir tokiu būdu įteisinti savavališkos statybos padarinius; priteisti atsakovui iš ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas (T. 2, b. l. 14-24). Apeliacinį skundą grindė šiais argumentais:

131. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir privalo būti panaikintas dėl fundamentalių procesinės teisės pažeidimų, nes sprendimas buvo priimtas neišnagrinėjus visų pateiktų dokumentų, neatsižvelgus į atsakovo pateiktus paaiškinimus ir papildomus įrodymus dėl statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo statinio projektui teisėtumo ir jo apimties, akivaizdžiai buvo vertinami kaip didesnę įrodomąją galią turintys ieškovo pateikti įrodymai ir argumentai. Teismas neįvertino ieškovo, atsakovo ir projektuotojo turimų dokumentų (projektų) neatitikimo, nors turėjo pagrindo kelti klausimą dėl galimo įrodymų bei dokumentų klastojimo;

142. Teismas neteisingai pritaikė CPK 75 straipsnio 1 dalyje ir 78 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas nuostatas. Teismas pratęsė ieškovo praleistą terminą ieškiniui pateikti, o svarbiomis praleidimo priežastimis įvardijo faktą, kad atsakovas nebendradarbiavo su ieškovu. Atsakovas ne kartą pabrėžė, kad ieškovo pareigūnai patikrinimą atliko be perspėjimo, atsakovui nežinant ir nedalyvaujant, ieškovui neprašant pateikti jokių dokumentų, nesilaikant patikrinimo tvarkos ir terminų. Nurodė, kad būtent ieškovo pareigūnai nesiekė bendradarbiavimo su atsakovu;

153. Teismas neteisingai padarė išvadą, neva atsakovas nesiėmė veiksmų vykdyti nustatytus reikalavimus, įteisinančius ginčijamo objekto statybą. Priešingai, atsakovas dėjo visas pastangas, kad gautų rašytinį pritarimą statinio projektui ir tokiu būdu įteisintų statybas. Teismas sprendime remiasi ieškovo argumentais, neatitinkančiais tuo metu galiojusių teisės aktų nuostatų reikalavimų, kad ūkio pastatui, priskiriamam II grupės nesudėtingų statinių kategorijai, yra reikalingas statybą leidžiantis dokumentas. Be to, teismas sprendime daro nepagrįstą išvadą, jog atsakovo planai įrengti prieplauką ir elingus yra abstraktaus pobūdžio, nes konkretūs dokumentai teismo proceso metu kaip tik ir buvo pateikti;

164. Nuo 2010 m. gruodžio 15 d. teismo sprendimo priėmimo atsakovas neatliko jokių neteisėtų statybos darbų, o tik tvarkėsi statinio įteisinimo dokumentus, todėl jam turi būti suteikta galimybė tai atlikti. Atsakovo nuomone, jam turi būti taikomi CK 4.103 straipsnis ir Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje ir 7 dalies 1 punkte įtvirtintos galimybės įteisinti savavališką statybą. Pirmosios instancijos teismas rimtai nevertino šių atsakovo argumentų ir dokumentų, įrodančių, kad ruošiamas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas, pagal kurį keičiama žemės sklypo paskirtis, tvarkomi žemės paskirties keitimo dokumentai būtent to sklypo, kuriame stovi ginčijamas statinys. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, nes juo patenkintas ieškovo reikalavimas ginčijamą statinį nugriauti yra neproporcingas ir neadekvatus statybos padarinių likvidavimo būdas, nes suteikus terminą susitvarkyti projektinę dokumentaciją, toks objektas gali būti įteisintas ir sėkmingai funkcionuoti.

17LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų rajono agentūra atsiliepime į apeliacinį skundą prašė skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (T. 2, b. l. 33-34). Nurodė, kad sprendime teismas glausta forma yra nurodęs argumentus, dėl kurių atmetė atsakovo pateiktus įrodymus. Be to, teismas laikė, kad terminas ieškiniui paduoti yra praleistas dėl svarbių priežasčių, nes žemės sklypas turi ypatingą reikšmę valstybei, priklauso saugomoms teritorijoms, todėl tokie teismo argumentai yra neginčijami. Atsiliepime pažymėjo, jog atsakovas jau yra padaręs pažeidimą, todėl aplinkybė, kad jis ketina keisti žemės sklypo naudojimo paskirtį, negali būti vertinama atsakovo naudai.

18Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė apeliacinį skundą prašė skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą (T. 2, b. l. 35-37). Atsiliepime pažymėjo, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovas nepateikė jokio kito statybą leidžiančio dokumento, kuriuo būtų suteikta teisė statyti ginčijamą terasą, be to, neskundė administracine tvarka 2012-12-06 surašyto reikalavimo. Nagrinėjamoje byloje pilnai įrodyta, kad neteisėtos statybos padariniai gali būti pašalinti statinį griaunant, o įteisinimo galimybė yra paneigta leistinomis įrodinėjimo priemonėmis.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.

20Apeliacinis skundas atmestinas.

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas bei įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas (CPK 176, 185 str.), o būtent šie teisės taikymo (aiškinimo) aspektai sudaro apeliacijos dalyką; absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 185, 263 str.).

22Skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir privalo būti panaikintas dėl fundamentalių procesinės teisės pažeidimų, nes sprendimas buvo priimtas neišnagrinėjus visų pateiktų dokumentų, neatsižvelgus į atsakovo pateiktus paaiškinimus ir papildomus įrodymus dėl statybą leidžiančio dokumento – rašytinio pritarimo statinio projektui teisėtumo ir jo apimties. Apeliantai teigia, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai ir atsakovo argumentai nebuvo tinkamai įvertinti, teismas neteisingai nustatė faktinės bylos aplinkybes. Su tokiu apeliacinio skundo argumentu negalima sutikti, nes apeliantai iš esmės neginčija, kad jiems priklausančiame žemės sklype prie ūkinio pastato yra įrengta terasa, kuri Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų byloje Nr. 79/27178 pažymėta indeksu t1; statinys pastatytas savavališkai. Ši aplinkybė patvirtinta 2012-05-05 Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktu Nr. FAK -3347, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2012-12-06 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktu, kuriuo reikalavimas pašalinti savavališkai pastatytą vandens telkinio apsaugos juostoje atvirą terasą iki 2013-06-07 nebuvo įvykdytas. Atsakovo subjektyvus įsitikinimas, kad ji turi teisėtai išduotą 2011 m. birželio 10 d. statybos leidžiantį dokumentą – rašytinį pritarimą visoje statinio projekto apimtyje neturi teisinės reikšmės ir nesudaro pagrindo savavališkai pastatyto statinio įteisinimui. Pažymėtina, kad nuo 2013-06-10, kaip apeliantui atsakovui V. G. buvo pateiktas atitinkamos įgaliotos tarnybos rašytinis reikalavimas pašalinti savavališkai pastatytą statinį (terasą) atsakovas neturėjo pagrindo klysti dėl jo pastatyto pastato teisinio statuso.

23Apeliantai nurodė, kad projektuotojo paruoštas ir atsakovui perduotas statinio projektas su rašytiniu pritarimu (su projektuotojo parašais) skyriasi nuo ieškovo pateikto to paties statinio projekto, kuriame padarytas papildomas įrašas „Atviros terasos Nr. 3 nerengti“. Teisėjų kolegijos vertinimu, šis apeliantų nurodytas atsakovo, ieškovo ir projektuotojo turimų dokumentų neatitikimas taip pat neturi teisinės reikšmės svarstant pastatyto statinio teisinį statusą. Atsakovas yra žemės sklypo savininkas ir turėjo pareigą žinoti apie jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype numatytas specialias žemės ir miško naudojimo sąlygas, t.y. turėjo žinoti, kad vandens telkinio apsaugos juostoje statyba negalima. Taigi, žymens apie terasos nerengimą nebuvimas atsakovo projekto variante negali būti vertinamas kaip leidimo šio statinio statybai išdavimas. Apeliantai teigia, kad teismas turėjo svarstyti galimo įrodymo ar dokumentų suklastojimo problemą CPK 184 str. tvarka, tačiau klausimas dėl įrodymo suklastojimo keliamas šio įrodymo pateikusios šalies prašymu; bylos duomenimis, tokio prašymo pareikšta nebuvo. Kita vertus, apeliantų samprotavimai apie specialistų parašų buvimą ar nebuvimą statinio projekto variantuose nepaneigia fakto, kad jiems nebuvo leista statyti atvirą terasą vandens telkinio apsaugos juostoje.

24Apeliantai nurodo, kad Trakų rajono apylinkės teismas netinkamai pritaikė Civilinio proceso kodekso 75 straipsnio 1 dalį ir 78 straipsnio 1 dalį, pagal kurias išnykus teisei atlikti procesinius veiksmus, kai išnyksta pasibaigus įstatymo ar teismo paskirtas jiems atlikit terminas, teisė paduoti teismui ieškininį išnyksta. Apeliantų vertinimu, teismas be pagrindo atnaujino praleista terminą ieškiniui paduoti, laikydamas atsakovo nebendradarbiavimą su ieškovu svarbia šio termino praleidimo priežastimi; iš tikrųjų, tai ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu. Teisėjų kolegija pažymi, kad termino ieškiniui dėl savavališkų statybų padarinių pašalinimo praleidimo faktas ir šio termino praleidimo priežastys yra fakto klausimas; nagrinėjamoje byloje yra duomenų, kad atsakovas atsisakė pasirašyti savavališkos statybos padarinių patikrinimo aktą bei patį reikalavimą nugriauti savavališkai pastatytą terasą; pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad šios aplinkybes objektyviai kliudė ieškovui kreiptis į teismą su ieškiniu dėl savavališkų statybų padarinių pašalinimo. Apeliantas nenurodė, kokios objektyvios bylos aplinkybės patvirtina, kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu; teisėjų kolegijos vertinimu, tokių aplinkybių nėra, teismas tinkamai įvertino bylos faktinės aplinkybės ir pagrįstai atnaujino praleistą terminą.

25Apeliantas nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas nesuteikia atsakovui galimybės įteisinti savavališkas statybas, nevertino atsakovo pateiktų dokumentų, įrodančių atsakovo siekius sutvarkyti projektinę dokumentaciją. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu apeliantas pateikė įrodymus, patvirtinančius jo ketinimą pakeisti neteisėtai pastatyto statinio – atviros terasos, paskirtį iš terasos į elingą. Teisėjų kolegija pažymi, kad savavališko statinio įrengimo faktas paaiškėjo 2012-12-05, t.y. iki teismo sprendimo priėmimo apeliantas galėjo realizuoti tokius ketinimus, tam buvo skirtas pakankamas laikas. Esant tokioms aplinkybėms, negalima sutikti su apelianto argumentu, kad įpareigojimas nugriauti statinį būtų neproporcingas teisės pažeidimui; apelianto argumentas atmetamas.

26Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (LAT CBS teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).Teisėjų kolegija sprendžia, kad kiti apeliacinio skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl atskirai dėl jų nepasisako.

27Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas priimtas objektyviai ir visapusiškai ištyrus bylai reikšmingas aplinkybes, tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus visapusiškai ištyrė ir įvertino bylai reikšmingas aplinkybes, teisingai įvertino įrodymus, nepažeidė kasacinio teismo praktikos nuostatų, suformuotų analogiškose bylose, todėl skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

28Atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo sprendimą pakeisti arba panaikinti, todėl jo apeliacinis skundas atmetamas, o skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

29Dėl prašymo priimti rašytinius įrodymus.

302016-02-11 teismui buvo pateikti atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimai ir prašymas priimti rašytinius įrodymus - 2014 m. lapkričio 3 d. darbų atlikimo sutartį, 2015-01-26 d. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, 2016-01-22 žemės valdos projekto patikrinimo aktą. Apeliantai nurodo, kad nauji rašytinai įrodymai patvirtina atsakovo pastangas pakeisti žemės sklypo paskirtį, įrengti prieplauką ir elingą (ir tokių būdu įteisinti ginčo statinį); nurodo, kad naujų įrodymų negalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl yra prielaidos pateikti juos apeliacinės instancijos teismui.

31Prašymas dėl apeliantų paaiškinimų ir naujų įrodymų prijungimo prie bylos atmetamas. Apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų būtinybė iškilo vėliau (CPK 314 str.). Teisėjų kolegija pažymi, kad nauji įrodymai pateikti po to, kai apeliacinės instancijos teismas baigė procesą ir nustatė apeliacinės instancijos teismo nutarties paskelbimo datą (CPK 325 str.1 ir 2 d.), t.y. pavėluotai. Be to, apeliantų pateikti įrodymai patvirtina apeliantų pastangas pakeisti viso žemės sklypo paskirtį; ši aplinkybė nebuvo nagrinėjama pirmosios instancijos teisme, nebuvo paminėta ir apeliaciniame skunde, ji yra visiškai nauja. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kuriuos nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d.), todėl procesinių pagrindų pateiktus dokumentus ir paaiškinimus priimti ir vertinti kaip įrodymus apeliacinės instancijos teisme nėra.

32Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

33Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas pareikštu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą V. G. jo lėšomis... 5. Atsakovas pateiktu atsiliepimu su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jam buvo... 6. Trečiasis asmuo R. G. prašė ieškinį atmesti, sutiko su atsakovo ir jo... 7. Trečiasis asmuo LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos... 8. Trečiasis asmuo Trakų rajono savivaldybės administracija atsiliepime... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Trakų rajono apylinkės teismas 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į skundą argumentai... 12. Apeliaciniu skundu atsakovas V. G. ir trečiasis asmuo R. G. prašo panaikinti... 13. 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir privalo būti... 14. 2. Teismas neteisingai pritaikė CPK 75 straipsnio 1 dalyje ir 78 straipsnio 1... 15. 3. Teismas neteisingai padarė išvadą, neva atsakovas nesiėmė veiksmų... 16. 4. Nuo 2010 m. gruodžio 15 d. teismo sprendimo priėmimo atsakovas neatliko... 17. LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Trakų... 18. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai.... 20. Apeliacinis skundas atmestinas.... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 22. Skunde nurodoma, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra neteisėtas ir... 23. Apeliantai nurodė, kad projektuotojo paruoštas ir atsakovui perduotas... 24. Apeliantai nurodo, kad Trakų rajono apylinkės teismas netinkamai pritaikė... 25. Apeliantas nurodo, kad skundžiamas teismo sprendimas nesuteikia atsakovui... 26. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti... 27. Dėl nurodytų motyvų apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad... 28. Atsakovo apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo skundžiamą teismo... 29. Dėl prašymo priimti rašytinius įrodymus.... 30. 2016-02-11 teismui buvo pateikti atsakovo ir trečiojo asmens paaiškinimai ir... 31. Prašymas dėl apeliantų paaiškinimų ir naujų įrodymų prijungimo prie... 32. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 33. Trakų rajono apylinkės teismo 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą palikti...