Byla 2-7112-516/2011
Dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Promakonas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rasa Gudžiūnienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovams V. R. ir S. R. dėl skolos, palūkanų, nuostolio iš turto pardavimo ir papildomų išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Promakonas“,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams V. R. ir S. R., kuriuo prašo iš atsakovų solidariai priteisti ieškovui 5 938,43 Lt nesumokėtų mokėjimų, 306 224,23 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo, 21 971,70 Lt dydžio papildomas išlaidas, 88 422,90 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, iš viso 422 557,26 Lt; 5% metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Promakonas“ (klientas) sudarė lizingo sutartis Nr. LT0512077 (2007-04-25), LT055326 (2007-06-26), LT055327 (2007-06-26), LT056494 (2007-07-17), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš kliento nurodytų pardavėju nupirkti sutartyse nurodytą turtą ir perduoti jį naudoti ir valdyti klientui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai: sudarė turto pirkimo – pardavimo sutartis Nr. LT051206-7/PPS (2007-04-25), LT055326-7/PPS (2007-06-26), LT056494/PPS (2007-07-17), pagal kurias įgijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį klientui valdyti ir naudotis sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Klientas nuolat vėluodavo mokėti įmokas pagal sutartis, todėl susidarė įsiskolinimas. Ieškovas ir atsakovė V. R. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT051207/L (2008-08-29), LT055326/L (2008-08-29), LT055327/L (2008-08-29), LT056494/L (2008-08-29), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti kliento neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis. Ieškovas ir atsakovas S. R. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT051207/L (2007-04-25), LT055326/L (2007-06-26), LT055327/L (2007-06-26), LT056494/L (2007-07-17), pagal kurias atsakovas įsipareigojo įvykdyti kliento neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis Ieškovas, remdamasis sutarčių bendrųjų sąlygų 11.1.4 punktu, kuriame nurodoma, jog ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartis anksčiau joje numatyto termino, jei Klientui per turto išpirkimo laikotarpį iškeliama bankroto byla, 2009-04-03 pranešimu vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarčių pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Klientas įsipareigojimo padengti susidariusį įsiskolinimą neįvykdė. Ieškovas 2009-05-19 pranešimu pareikalavo atsakovės V. R. iki 2009-06-03 įvykdyti kliento neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau šių savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis atsakovė neįvykdė. Ieškovas 2009-05-19 pranešimu pareikalavo atsakovo S. R. iki 2009-06-03 įvykdyti kliento neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau šių savo įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis atsakovė neįvykdė.

4Ieškovas teigia, kad klientas įpareigojimą grąžinti turtą pagal sutartis įvykdė, tačiau liko nepadengtas įsiskolinimas pagal sutartis – 5 938,43 Lt. Ieškovas taip pat turi teisę reikalauti palūkanų įmokų už visą pagal įmokų grafikus likusį laikotarpį nuo sutarčių nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos, t.y. 88 422,90 Lt. Atsižvelgiant į tai, jog turtas buvo parduotas tretiesiems asmenims, patiriant nuostolį ir pelną iš turto pardavimo, ieškovas turi teisę reikalauti padengti nuostolį iš turto pardavimo, kuris sudaro 306 224,23 Lt. Taip pat atsakovas turi atlyginti ieškovo patirtus nuostolius, t.y. 21 971,70 Lt dydžio patirtas papildomas išlaidas.

5CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą teismui nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių.

6Atsakovams V. R. ir S. R. ieškinys su priedais įteiktas 2011-09-28 (pažymose apie įteikimą pasirašė tėtis/vyras S. R.). Trečiajam asmeniui BUAB „Promakonas“ ieškinys su priedais įteiktas 2011-09-28 (pažymoje apie įteikimą pasirašė BUAB „Promakonas“ bankroto administratorius J. V.). Tačiau nei atsakovai, nei tretysis asmuo, per teismo nustatytą terminą (30 dienų nuo pranešimo įteikimo) atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, nepranešė teismui jokių pateisinamų priežasčių, kliudžiusių tai padaryti, pratęsti termino atsiliepimui pateikti neprašė. Todėl, esant ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ prašymui priimti sprendimą už akių, teismas vadovaudamasis CPK 142 str. 4 d. atsakovų V. R. ir S. R. atžvilgiu priimama sprendimą už akių (CPK 286 str.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas nustatė, jog ieškovą UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Promakonas“ siejo sutartiniai finansinės nuomos (lizingo) santykiai (CK 6.567 str. – CK 6.574 str.), tai yra ieškovas kaip lizingo davėjas ir UAB „Promakonas“ kaip lizingo gavėjas sudarė Lizingo sutartis Nr. LT0512077 (2007-04-25), LT055326 (2007-06-26), LT055327 (2007-06-26), LT056494 (2007-07-17), pagal kurias UAB „Promakonas“ įsipareigojo sumokėti lizingo sutartyse numatytais terminais už lizingo objektus – naudotą vilkiką SCANIA R124 GA (1 vnt.), sunkvežimį MB 2544 ACTROS (1 vnt.), tentinę puspriekabę SILVEST TRAILERS KTH 18 (1 vnt.), vilkiką VOLVO FH 12 (1 vnt.), lizingo įmokas, o atitinkamai ieškovas leido UAB „Promakonas“ naudotis lizingo objektais. Kadangi pagal ieškovo pateiktus duomenis UAB „Promakonas“ per turto išpirkimo laikotarpį buvo iškelta bankroto byla, pagal Lizingo sutarčių bendrosios dalies 11.1.4 p. ieškovas turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartis. Taigi darytina išvada, kad ieškovas pagrįstai ir teisėtai nuo 2009-04-03 vienašališkai nutraukė su UAB „Promakonas“ sudarytas lizingo sutartis dėl UAB „Promakonas“ kaltės (CK 6.217 str. 5 d.) (b.l. 52-54).

10Be to, nutraukus lizingo sutartis, ieškovas pagal CK 6.574 str. bei lizingo sutarčių bendrosios dalies 11.2.3 p. įgijo teisę išsiieškoti iš UAB „Promakonas“ tokio dydžio nuostolius, kad jie ieškovą kaip lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu atsakovas kaip lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartis. Taigi ieškovas įgijo teisę į 88 422,90 Lt palūkanų įmokas už visą pagal įmokų grafikus likusį laikotarpį nuo sutarčių nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos

11Taip pat atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas nustatė, jog ieškovą ir atsakovus V. R. ir S. R. siejo sutartiniai laidavimo santykiai (CK 6.76 str. – 6.89 str.), nes atsakovė V. R. ir atsakovas S. R. Laidavimo sutartimis Nr. LT051207/L (2008-08-29), LT055326/L (2008-08-29), LT055327/L (2008-08-29), LT056494/L (2008-08-29), Nr. LT051207/L (2007-04-25), LT055326/L (2007-06-26), LT055327/L (2007-06-26), LT056494/L (2007-07-17), užtikrino UAB „Promakonas“ prievolių įvykdymą pagal Lizingo sutartis Nr. LT0512077 (2007-04-25), LT055326 (2007-06-26), LT055327 (2007-06-26), LT056494 (2007-07-17).

12Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui neįvykdžius prievolės, už jos įvykdymą atsakys trečiasis asmuo – laiduotojas (CK 6.76 str. 1 d.). Laidavimas gali atsirasti sudarius laidavimo sutartį arba įstatymų ar teismo sprendimo pagrindu (CPK 6.77 str. 1 d.). CK 6.81 str. 1 d. numato, jog kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Taigi, laiduotojas nedisponuoja teise reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų pagrindinio skolininko turtą (CK 6.80 str. 2 d.), o priešingai, kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek pagrindinis skolininkas ir laiduotojas bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį ( CK 6.6 str. 4 d.). Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ ir atsakovų pasirašytų Laidavimo sutarčių 3 ir 4 punktai numato, kad klientui neįvykdžius prievolės pagal Lizingo sutartį, klientas ir laiduotojas atsakovo Lizingo bendrovei kaip solidariąją priemonę turintys bendraskoliai. Laiduotas už kliento įsipareigojimus pagal lizingo sutartis atsakovo Lizingo bendrovei visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir klientas (turto išpirkimo įmokos, palūkanų įmokos ir PVM nuo aukščiau nurodytų mokėjimų bei baudos ir delspinigiai, pažeidus Lietuvos Respublikos įstatymais nustatytus privalomus mokėjimus.

13Taigi, esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos suteikia kreditoriui teisę pasirinkti ne tik savo pažeistų teisių gynybos būdą, reikalavimo dalyką, bet ir nuspręsti, iš kokių asmenų reikalauti prievolės įvykdymo, jeigu prievolių užtikrinimo sutartyse nenustatyta kitaip (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-364/2010).

14Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus ( CK 6.38 str.). Taigi remiantis aukščiau išdėstytu, darytina išvada, jog ieškovui nutraukus su BUAB „Promakonas“ lizingo sutartis dėl to, kad BUAB „Promakonas“ buvo iškelta bankroto byla, ir kad BUAB „Promakonas“ pažeidė pareigą mokėti ieškovui nustatyta tvarka bei grafikais (terminais) lizingo įmokas, atsakovai tapo solidariai atsakingu už BUAB „Promakonas“ skolą, delspinigius bei nuostolius, susidariusius dėl netinkamo lizingo sutarčių vykdymo (CK 6.81 str., Laidavimo sutarties 11 p.).

15Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.76 str., 6.81 str., 6.205 str., teismas daro išvadą, kad BUAB „Promakonas“ ir atsakovai V. R. ir S. R. pažeidė savo įsipareigojimus pagal aukščiau išvardintas lizingo ir laidavimo sutartis, todėl ieškinys tenkintinas priteisiant solidariai iš atsakovų ieškovui 5 938,43 Lt nesumokėtų mokėjimų, 306 224,23 Lt dydžio nuostolį iš turto pardavimo, 21 971,70 Lt dydžio papildomas išlaidas, 88 422,90 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, iš viso 422 557,26 Lt.

16Remiantis CK 6.37 straipsniu, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovui iš atsakovų priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2011-09-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 str. 2 d.).

17Vadovaujantis CPK 79 str. ir CPK 93 str. 1 d., ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovų priteistina po 4 113 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

18Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje teismas turėjo 15,85 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas, nurodytos išlaidos priteistinos iš šalių lygiomis dalimis į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92, 96 str.).

19Teismas vadovaudamasis CPK 79 str., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str., 142 str. 4 d., 259 str., 262 str., 272 str., 285 str., 286 str., 287 str.,

Nutarė

20Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ (į.k. 11 duomenys neskelbtini)) ieškinį dėl skolos priteisimo patenkinti.

21Priteisti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ iš atsakovų V. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) ir S. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) 5 938,43 Lt (penkis tūkstančius devynis šimtus trisdešimt aštuonis litus ir 43 centus) nesumokėtų mokėjimų, 306 224,23 Lt (tris šimtus šešis tūkstančius du šimtus dvidešimt keturis litus ir 23 centus) nuostolį iš turto pardavimo, 21 971,70 Lt (dvidešimt vieną tūkstantį devynis šimtus septyniasdešimt vieną litą ir 70 centų) papildomų išlaidų, 88 422,90 Lt (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius keturis šimtus dvidešimt du litus ir 90 centų) palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, iš viso 422 557,26Lt (keturis šimtus dvidešimt du tūkstančius penkis šimtus penkiasdešimt septynis litus ir 26 centus).

22Priteisti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ solidariai iš atsakovų V. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) ir S. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 422 557,26 Lt sumą, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-09-16, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ iš atsakovų V. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) ir S. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) po 4 113 Lt žyminio mokesčio.

24Priteisti iš atsakovų V. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) ir S. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) į valstybės biudžetą (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija (juridinio asmens kodas 188659752), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), AB „Swedbank” įmokos kodas 5660) po 7,87 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

25Išaiškinti atsakovams V. R. ir S. R., kad šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka. Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

26Išaiškinti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“, kad jis sprendimą už akių per 30 (trisdešimt) dienų gali skųsti apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rasa Gudžiūnienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. Ieškovas nurodo, kad UAB „Swedbank lizingas“ ir UAB „Promakonas“... 4. Ieškovas teigia, kad klientas įpareigojimą grąžinti turtą pagal sutartis... 5. CPK 142 str. 4 d. numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per... 6. Atsakovams V. R. ir S. R. ieškinys su priedais įteiktas 2011-09-28 (pažymose... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis,... 9. Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas nustatė, jog... 10. Be to, nutraukus lizingo sutartis, ieškovas pagal CK 6.574 str. bei lizingo... 11. Taip pat atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas... 12. Laidavimo sutartimi kreditoriui užtikrinama, kad, pagrindiniam skolininkui... 13. Taigi, esant solidariajai skolininkų pareigai, materialiosios teisės normos... 14. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 15. Vadovaujantis CK 6.38 str., 6.59 str., 6.76 str., 6.81 str., 6.205 str.,... 16. Remiantis CK 6.37 straipsniu, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų... 17. Vadovaujantis CPK 79 str. ir CPK 93 str. 1 d., ieškovui lygiomis dalimis iš... 18. Pagal Vilniaus apygardos teismo pažymą apie išlaidas, susijusias su... 19. Teismas vadovaudamasis CPK 79 str., 93 str. 1 d., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.,... 20. Ieškovo UAB „Swedbank lizingas“ (į.k. 11 duomenys neskelbtini)) ieškinį... 21. Priteisti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ iš atsakovų V. R. (a/k ( - )... 22. Priteisti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ solidariai iš atsakovų V. R.... 23. Priteisti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“ iš atsakovų V. R. (a/k ( - )... 24. Priteisti iš atsakovų V. R. (a/k ( - ) gyv. duomenys neskelbtini)) ir S. R.... 25. Išaiškinti atsakovams V. R. ir S. R., kad šalis, dėl kurios priimtas... 26. Išaiškinti ieškovui UAB „Swedbank lizingas“, kad jis sprendimą už...