Byla e2-14906-910/2016
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ ieškinį atsakovei Ž. U. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis asmuo – UAB „Lietuvos dujų tiekimas“,

Nustatė

2ieškovas pareiškė ieškinį, prašydamas įpareigoti atsakovę Ž. U. įsileisti ieškovo darbuotojus į patalpas ( - ), bei sudaryti sąlygas atjungti gamtinių dujų tiekimą; nurodyti atsakovei per vieną mėnesį nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos įvykdyti šį įpareigojimą; per nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo, atsakovei teismo nuožiūra skirti baudą ir priteisti 31 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Teismo siųsti procesiniai dokumentai atsakovei įteikti asmeniškai. Teismo pranešimu atsakovė informuota, kad per 14 dienų nuo teismo pranešimo paskelbimo dienos privalo pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį, taip pat nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovės priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas (anksčiau – AB „Lietuvos dujos“) 2006-09-28 sutarties Nr. 11211763 pagrindu tiekė A. U. gamtines dujas į patalpas ( - ). Nekilnojamojo turto registro išrašo duomenimis, patalpos iki 2012-07-26 nuosavybės teise priklausė A. U., tačiau jam mirus, minėtas patalpas paveldėjo Ž. U., kuri laikytina atsakove byloje, atsakinga už sutartinių įsipareigojimų tinkamą vykdymą. Atsakovei nemokant už suvartotas gamtines dujas, trečiasis asmuo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ 2015-11-10 išsiuntė raštą, adresuotą A. U., kuriame nurodė 318,50 Eur skolos apmokėjimo terminą iki 2015-11-30 bei įspėjo apie galimą gamtinių dujų tiekimo nutraukimą. Atsakovei ir toliau netinkamai vykdant pareigą laiku sumokėti už gamtines dujas, trečiasis asmuo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalimi, kreipėsi į ieškovą, kaip skirstymo sistemos operatorių, dėl gamtinių dujų tiekimo nutraukimo į atsakovės patalpas ( - ). Ieškovui nepavyko nutraukti dujų tiekimo, nes atsakovė neįsileido ieškovo darbuotojų į minėtas patalpas arba jos nebūdavo namuose. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad ieškovas teisėtai bei pagrįstai reikalauja įpareigoti atsakovę įleisti ieškovo darbuotojus į patalpas ( - ), ir atjungti patalpose gamtinių dujų tiekimą (CK 6.2, 6.38, 6.383, 6.388 straipsniai, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalis, Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248, 157 punktas).

6CPK 273 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad jeigu veiksmus, nesusijusius su piniginių lėšų perdavimu, gali atlikti arba nutraukti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. Vadovaujantis CPK 273 straipsnio 3 dalimi bei atsižvelgiant į ieškovo prašymą, teismo nustatytam įpareigojimui įvykdyti atsakovei nustatytinas vieno mėnesio terminas nuo šio sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos. Atsakovei per teismo nustatytą terminą įpareigojimo neįvykdžius, skirtina vienkartinė 100 Eur dydžio bauda (CPK 273 straipsnio 3 dalis).

7Ieškovui iš atsakovės priteistina 31 Eur žyminio mokesčio išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

9ieškinį tenkinti.

10Įpareigoti atsakovę Ž. U. (a. k. ( - ) įleisti ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) darbuotojus į patalpas ( - ), bei sudaryti ieškovo darbuotojams sąlygas atjungti dujų tiekimą patalpose ( - ).

11Atsakovei Ž. U. (a. k. ( - ) per vieną mėnesį nuo sprendimo už akių įsiteisėjimo dienos neįvykdžius sprendime už akių nurodyto įpareigojimo, skirti jai 100 Eur (vieno šimto eurų) dydžio piniginę baudą, kuri turi būti sumokėta ieškovui AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376).

12Priteisti iš atsakovės Ž. U. (a. k. ( - ) ieškovo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (juridinio asmens kodas 304151376) naudai 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacinė tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimas.

14Ieškovas per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai