Byla E1-1796-655/2013
Dėl nuteistajam V. G., gim. (duomenys neskelbtini), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Rūtai Pečkytei, dalyvaujant prokurorui Armandui Vainauskui, Lukiškių tardymo izoliatoriaus - kalėjimo atstovui Vitui Autukevičiui, nuteistajam V. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo administracijos teikimą dėl nuteistajam V. G., gim. ( - ), skirtos laisvės atėmimo bausmės suderinimo su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso normomis ir pataisos įstaigos nustatymo,

Nustatė

2V. G., gimęs ( - ) Ignalinos rajono ( - ) kaime, Lietuvos Respublikos pilietis, vidurinio išsilavinimo, gyvenamąją vietą nurodęs adresu Zarasų rajonas, ( - ) kaimas, anksčiau neteistas.

32012-05-30 Gardino srities Ašmenos rajono teismas nuteisė V. G. už narkotinių medžiagų gabenimą stambių mastu pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau BK) 328 straipsnio 3 dalį bei 228 straipsnio 3 dalį- 10 metų laisvės atėmimo bausme. Gardino srities teismo baudžiamųjų bylų kolegija 2012-07-05 nutartimi atmetė kasacinį skundą dėl 2012-05-30 Gardino srities Ašmenos rajono teismo nuosprendžio. 2012-12-12 Gardino srities teismo prezidiumas pakeitė 2012-05-30 Ašmenos rajono teismo nuosprendį bei 2012-07-05 Gardino srities teismo baudžiamųjų bylų kolegijos nutartį, atmetus kvalifikuojantį požymį pagal BK 228 straipsnio 3 dalį, nusikaltimo įvykdymas grupės asmenų iš anksto susitarus. Likusią teismo nuosprendžio ir teismo kolegijos nutarties dalį paliko nepakeistą.

4Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bresto srities Bausmių atlikimo departamento valdybos pataisos įstaigos Nr. 22 viršininko nutarimu, vadovaujantis 2012 m. liepos 9 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl atitinkamų, įvykdžiusių nusikaltimą asmenų, kategorijų amnestijos" 8 straipsnio l dalies 3 pastraipą, V. G. buvo dalinai atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo l metams. Nuosprendis yra įsiteisėjęs ir vykdomas.

5Bausmės vykdymo pradžia: 2011-06-21, nauja bausmės atlikimo pabaiga 2020-06-21. Į bausmės laiką įskaičiuojamas laikinas sulaikymas bei kardomasis kalinimas.

6Pagal 1983 m. Europos Konvenciją dėl nuteistųjų asmenų perdavimo V. G. buvo perduotas iš Baltarusijos Respublikos atlikti bausmę Lietuvos Respublikoje. Nuteistasis nuo 2013-04-11 atlieka bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje - kalėjime.

7Vadovaujantis minėtos Konvencijos 10 str., prašo nustatyti nuteistajam V. G. laisvės atėmimo bausmės laiką pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso atitinkamus straipsnius bei sutinkamai su Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 str., 365 str., nustatyti pataisos įstaigos rūšį.

8Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo teikimas tenkintinas.

9Vadovaujantis 1996-07-12 Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos sutartimi „Dėl asmenų, kuriems paskirtas laisvės atėmimas ar pritaikytos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės, perdavimo“, kurios pagrindu V. G. perduotas į Lietuvą vykdyti bausmę, paskirtą Baltarusijos Respublikos Gardino srities Ašmenos rajono teismo 2012-05-30 nuosprendžiu, teismo sprendimas vykdomas vadovaujantis valstybės, vykdančios nuosprendį, įstatymais. Todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 365 str., V. G. atžvilgiu taikytinos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bei Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau LR BVK) nuostatos, o taip pat sutarties, pagal kurią nuteistasis perduotas Lietuvai, reikalavimai.

10Sutartyje įtvirtinta bausmės atlikimo tęstinumo nuostata teisiškai įpareigoja valstybę, kurioje bus atliekama bausmė, suderinus su vykdančios valstybės įstatymais, nustatyti tokią bausmę ar priemonę, kuri savo esme kiek įmanoma turi atitikti nuteisimo metu paskirtąją bausmę.

11Remdamasis Baltarusijos Respublikos Gardino srities Ašmenos rajono teismo 2012-05-30 nuosprendžiu nustatytomis aplinkybėmis, teismas pripažįsta, kad V. G. padaryta nusikalstama veika, už kurią jis nuteistas pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 328 str. 3 d. ir 228 str. 3 d. atitinka Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 str. 1 d. ir 260 str. 2 d.

12Baltarusijos Respublikos Gardino srities Ašmenos rajono teismo 2012-05-30 nuosprendžiu, paskirtos subendrintos galutinės bausmės dydis yra 10 metų laisvės atėmimo, Baltarusijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Bresto srities Bausmių atlikimo departamento valdybos pataisos įstaigos Nr. 22 viršininko nutarimu, vadovaujantis 2012 m. liepos 9 d. Baltarusijos Respublikos įstatymo „Dėl atitinkamų, įvykdžiusių nusikaltimą asmenų, kategorijų amnestijos" 8 straipsnio l dalies 3 pastraipą, V. G. buvo dalinai atleistas nuo tolesnio bausmės atlikimo l metams, tokiu būdu Baltarusijos Respublikos kompetentingų institucijų yra konstatuota, kad V. G. turi atlikti 9 metų laisvės atėmimo bausmę, kurios pradžia laikoma 2011-06-21, o pabaiga 2020-06-21. Baltarusijos Respublikos paskirta 10 metų laisvės atėmimo bausmės trukmė nekeistina, nes ji neviršija 259 str. 1 d., 260 str. 2 d. numatytų sankcijų ribų ir maksimalios bausmės dydžio. Baltarusijos Respublikos Gardino srities Ašmenos rajono teismas, V. G. atžvilgiu priimdamas apkaltinamąjį nuosprendį, įvertino jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo asmenybę ir išsprendė kitus klausimus, susijusius su bausmės skyrimu.

13Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 str. 1 d. nustatyta, jog kardomasis kalinimas (suėmimas) turi būti įskaitytas į paskirtą bausmę. Atsižvelgiant į tai, kad V. G. Baltarusijos Respublikos Gardino srities Ašmenos rajono teismo 2012-05-30 nuosprendžiu į bausmės laiką įskaitytas kardomajame kalinime išbūtas laikas, todėl bausmės atlikimo pradžia laikoma nuo 2011-06-21.

14Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 50 str. 3 d., teismas, atsižvelgdamas į kaltininko asmenybę, padaryto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumą, parenka laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietą – atvirąją koloniją, pataisos namus ar kalėjimą. Teismas, atsižvelgdamas į šiuos kriterijus, nuteistajam V. G. nustato pataisos įstaigos rūšį – pataisos namus.

15Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 362 str., 365 str. teismas

Nutarė

16V. G., gim. ( - ), Lietuvos Respublikos piliečiui, 2012-05-30 Baltarusijos Respublikos Gardino srities Ašmenos rajono teismo nuosprendžiu nuteistam pagal Baltarusijos Respublikos baudžiamojo kodekso 328 straipsnio 3 dalį ir 228 straipsnio 3 dalį, galutinę paskirtą 9 (devynerių) metų laisvės atėmimo bausmę suderinti su Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 straipsnio 2 dalį ir 260 str. 3 d. ir palikti tą pačią 9 (devynerių) metų laisvės atėmimo bausmę, paskiriant atlikti ją pataisos namuose.

17Bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2011-06-21. Į bausmės laiką įskaityti laiką, išbūtą laikomojo sulaikymo ir kardomojo kalinimo metu.

18Nutartis per 5 dienas gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nutarties nuorašo įteikimo jam dienos.

Proceso dalyviai