Byla eAS-888-662/2017
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko (pranešėjas) ir Ramūno Gadliausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą atsakovui Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau – ir pareiškėjas) 2017 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su skundu, prašydamas: 1) panaikinti atsakovo Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – ir Departamentas, atsakovas) 2017 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1441 ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir (arba) skirti finansavimą istorinio 1911 m. statybos plaukiojančio pastato istorinio burinio jūrų laivo „Lady Sophie“ (toliau – ir Laivas) tvarkybos darbams pagal pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraišką; 2) panaikinti atsakovo 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. (9.5.)2-1836, 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. (1.29- KL)2KL-241, 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1810 ir įpareigoti atsakovą skirti finansavimą pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto paveldotvarkos darbams pagal pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraišką.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2017 m. rugsėjo 12 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui skundą su visiškai suformuluotais skundo reikalavimais, ir išaiškino pareiškėjui teisę teismui ginčyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – ir Komisija) 2017 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. 3R-201(AG-151/01-2017).

7Pareiškėjas, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartį, pateikė 2017 m. rugpjūčio 30 d. patikslintą skundą, kuriame prašė: 1) panaikinti Komisijos 2017 m. liepos 13 d. sprendimą, atsakovo 2017 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1441 ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir (arba) skirti finansavimą Laivo tvarkybos darbams pagal pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraišką; 2) panaikinti atsakovo 2017 m. rugpjūčio 7 d. sprendimą Nr. (9.5.)2-1836, 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą Nr. (1.29- KL)2KL-241, 2017 m. rugpjūčio 3 d. sprendimą Nr. (9.5)2-1810 ir įpareigoti atsakovą skirti finansavimą pareiškėjui priklausančio nekilnojamojo kultūros paveldo objekto paveldotvarkos darbams pagal pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraišką.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2017 m. rugsėjo 18 d. trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo bei pateikti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos skundą laikė nepaduotu.

11Teismas nurodė, kad pareiškėjas prie skundo teismui pridėjo lėšų pervedimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį 2017 m. liepos 12 d., kuris pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko duomenis buvo užskaitytas priimant nagrinėti pareiškėjo skundą kitoje Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-4495-171/2017. Teismas pažymėjo, kad teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartis, kuria buvo nurodyta pareiškėjui pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo, pareiškėjui elektroninių ryšių priemonėmis buvo išsiųsta 2017 m. rugsėjo 11 d., o įteikta – 2017 m. rugsėjo 13 d. Teismas, nustatęs, kad nei iki nustatytos datos (2017 m. rugsėjo 18 d.), nei vėliau pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi nustatytų trūkumų nepašalino, sprendė, jog yra pagrindas skundą laikyti nepaduoti.

12III.

13Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga atskirajame skunde prašo: 1) panaikinti pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį ir skundo priėmimo klausimą perduoti spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo; 2) jei apeliacinės instancijos teismas nuspręstų, kad atsakovo 2017 m. birželio 13 d., 2017 m. rugpjūčio 7 d. ir 2017 m. rugpjūčio 16 d. raštai yra laikyti individualiais administraciniais aktais (sprendimais), atnaujinti terminą šiuos trūkumus pašalinti, nes terminas buvo praleistas siekiant užginčyti pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartį dėl žyminio mokesčio, kadangi ši teismo nutartis buvo neskundžiama.

14Pareiškėjas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (toliau – ir ABTĮ) skundas nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu, nes pateiktas dėl atsakovo neveikimo / vilkinimo atlikti veiksmus, t. y. atsakovas iki šiol nėra priėmęs jokio sprendimo dėl finansavimo skyrimo arba neskyrimo pagal pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraišką ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraišką.

15Pareiškėjas paaiškina, kad jis 2016 m. rugpjūčio 31 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas skirti finansavimą nekilnojamojo kultūros paveldo objekto (Laivo) tvarkybos darbams, tačiau atsakovas 2017 m. kovo 20 d. sprendimu nusprendė atmesti pareiškėjo prašymą. Komisija, panaikinusi šį atsakovo sprendimą, įpareigojo atsakovą iš naujo spręsti dėl pareiškėjo paraiškos, tačiau atsakovas, tariamai vykdydamas Komisijos 2017 m. balandžio 20 d. sprendimą, 2017 m. birželio 13 d. parengė dokumentą Nr. (9.5)2-1441, pavadintą „išvadomis“, kuris nėra laikomas sprendimu dėl pareiškėjo 2016 m. rugpjūčio 31 d. paraiškos, nes šiame atsakovo rašte nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nenurodyta akto apskundimo tvarka, rezoliucinė dalis apskritai nesuprantama ir nesuformuluota.

16Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas iki šiol nėra priėmęs jokio sprendimo ir dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos, kuria prašoma atsakovo Paveldotvarkos programos lėšomis finansuoti Laivo išsaugojimo darbus. Atsakovas 2017 m. rugpjūčio 7 d. rašte Nr. (9.5.)2-1836 visiškai nieko nepasisakė, ar finansavimas yra skiriamas pagal 2017 m. liepos 18 d. paraišką. Pareiškėjas akcentuoja, kad jis tą pačią paraišką 2017 m. liepos 25 d. pateikė atsakovui per atsakovo internetinę sistemą KPEPIS (www.kpepis.lt), tačiau atsakovas dėl nesuprantamų priežasčių šią paraišką traktavo kaip prašymą kompensuoti jau atliktus darbus ir atsisakė skirti finansavimą. Nors dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 25 d. paraiškos atsakovas priėmė dar vieną 2017 m. rugpjūčio 16 d. sprendimą, tačiau šiame atsakovo rašte nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, nenurodyta akto apskundimo tvarka, o rezoliucinė dalis apskritai nesuprantama. Todėl, pareiškėjo teigimu, šie raštai nėra laikomi sprendimais (individualiais administraciniais aktais) dėl pareiškėjo 2017 m. liepos 18 d. paraiškos.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutarties, kuria teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi, pareiškėjo skundą laikė nepaduotu, teisėtumas ir pagrįstumas.

20Visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje, ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje yra numatyta kiekvieno suinteresuoto subjekto teisė įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Teisė kreiptis į teismą teisminės gynybos yra pamatinė asmens teisė, pripažįstama tiek nacionalinių, tiek tarptautinių teisės aktų.

21ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad jeigu skundas (prašymas, pareiškimas) neatitinka šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, 24, 25 ir 35 straipsniuose nustatytų reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas, pareiškimas) laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

22Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad termino pašalinti skundo trūkumus nustatymas yra skundą pateikusiam asmeniui palanki aplinkybė, kadangi teismas, nurodydamas pateikto skundo trūkumus, suteikia asmeniui galimybę per nustatytą terminą pašalinti kliūtis, kurios teismui užkerta kelią priimti pateiktą skundą (žr., pvz., 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-87/2012). Kitaip tariant, skundo trūkumų šalinimo institutas nėra savitikslis, jis yra inter alia skirtas suteikti galimybę pareiškėjui pataisyti skundą vietoje to, kad skundas būtų iš karto nepriimtas, kas yra naudinga pačiam pareiškėjui (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS62-599/2011). Teismo nutartis, kuria konstatuojami skundo trūkumai ir nustatomas terminas jiems pašalinti, taip pat ir teismo nutartis, kuria konstatuojama, kad nurodyti trūkumai nebuvo pašalinti, turi būti aiškios, t. y. teismas turi nurodyti, kokių reikalavimų neatitinka skundas bei kodėl ir kaip šie trūkumai trukdo priimti skundą ir pradėti administracinės bylos teiseną, taip pat paaiškinti pareiškėjui, kaip šiuos trūkumus pašalinti, kad pareiškėjas galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į gynybą (žr., pvz., 2012 m. vasario 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-101/2012; 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-46/2012).

23Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo klausimą, 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi pareiškėjui nustatė terminą trūkumams pašalinti, t. y. pateikti teismui skundą su pilnai suformuluotais skundo reikalavimais. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 31 d. elektroninėmis ryšio priemonėmis pateikė teismui patikslintą skundą.

24Vertinant patikslinto skundo atitiktį ABTĮ reikalavimams nustatyta, kad asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga prie patikslinto skundo teismui pridėjo lėšų pervedimo nurodymą apie sumokėtą žyminį mokestį 2017 m. liepos 12 d., kuris pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis buvo užskaitytas priimant nagrinėti pareiškėjo skundą kitoje Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. eI-4495-171/2017. Atsižvelgiant į tai, teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi pakartotinai iki 2017 m. rugsėjo 18 d. nustatė terminą trūkumams pašalinti - pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo bei pateikti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Teismo nustatytu terminu trūkumų nepašalinus, teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi laikė skundą nepaduotu ir grąžino jį pareiškėjui.

25ABTĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinėse bylose už kiekvieną skundą (prašymą, pareiškimą), nepaisant to, kiek jame keliama reikalavimų, mokamas 30 Eur žyminis mokestis, išskyrus išimtis, nurodytas šio įstatymo 36 ir 37 straipsniuose.

26Atskirajame skunde pareiškėjas tvirtina, kad patikslintas skundas nėra apmokestinamas žyminiu mokesčiu, nes pateiktas dėl atsakovo vilkinimo atlikti veiksmus – tokie skundai nėra apmokestinami žyminiu mokesčiu pagal ABTĮ 36 straipsnio 1 dalies 1 punktą. Nurodo, kad atsakovas apskritai iki šiol nėra priėmęs jokio sprendimo dėl pareiškėjo 2017-07-18 paraiškos, kuria prašoma atsakovo Paveldotvarkos programos lėšomis finansuoti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės plaukiojančio pastato burinis jūrų laivas „Lady Sophie“ (unikalus objekto kodas 40614) išsaugojimo darbus (registracija Nr. 1-2429).

27Atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus nėra tapačios teisinės sąvokos. Pirmuoju atveju atsisakymas atlikti veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtumas bei pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar dalies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų aplinkybių, ar viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus veiksmus, ar jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku, nustatymas. Sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo neveikimą, visais atvejais vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis. Jei atsakovas atsisako priimti administracinį aktą ar atlikti veiksmą, nurodydamas tokio atsisakymo priežastis, šis atsisakymas negali būti vertinamas kaip neveikimas (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2003 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A8-406/2003). Viešojo administravimo subjekto vilkinimu atlikti veiksmus yra suprantamas toks šio asmens neveikimas, kai viešojo administravimo subjektas nepriima sprendimo (teigiamo arba neigiamo) prašomu išspręsti klausimu per įstatymo nustatytą terminą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-84/2012).

28Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017-08-07 rašte Nr. (9.5)2-1836 konstatuota, kad Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) elektroniniu paštu gauta Jūsų 2017-07-18 paraiška Paveldotvarkos programos lėšomis finansuoti burlaivio „Lady Sophy“ išsaugojimo darbus (registracija 2017-07-18 Nr. 1-2429). Analogiška paraiška buvo pateikta ir pernai. Nustačius neatitikimus Nekilnojamųjų ir kilnojamųjų kultūros vertybių išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos aprašui, pagal ją finansavimas nebuvo skirtas. Vyriausioji administracinių ginčų komisija 2017-07-13 sprendimu Nr. 3R-201(AG-151/01-2017) patvirtino, kad Departamento atsisakymas skirti valstybės biudžeto lėšas yra pagrįstas. Tai reiškia, jog atsakovas 2017-07-18 paraišką vertino ir išdėstė argumentus, kodėl ji netenkinama. Analogiškai vertintini ir kiti asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos ginčijami atsakovo raštai, kuriuose atsakoma į tam tikrus pareiškėjo prašymus.

29Patikslintu skundu asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga prašo panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017-07-13 sprendimą, atsakovo 2017-06-13 sprendimą Nr. (9.5)2-1441, 2017-08-07 sprendimą Nr. (9.5.)2-1836, 2017-08-16 sprendimą Nr. (1.29- KL)2KL-241 ir 2017-08-03 sprendimą Nr. (9.5)2-1810 bei įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus. Pastebėtina, jog minėtais sprendimais į visus pareiškėjo prašymus buvo atsakyta, vadinasi nėra jokio pagrindo teigti, jog į teismą kreiptasi dėl vilkinimo atlikti veiksmus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad pareiškėjo skundas priskirtinas žyminiu mokesčiu apmokestinamų skundų (prašymų, pareiškimų) kategorijai. Be to, pažymėtina, kad be anksčiau nurodytų atsakovo sprendimų, patikslintame skunde asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga prašė panaikinti ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2017-07-13 sprendimą. Taigi, vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, jog jo patikslinto skundo reikalavimai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, neapmokestinami žyminiu mokesčiu, atmestini kaip nepagrįsti.

30Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi buvo pakartotinai iki 2017 m. rugsėjo 18 d. nustatęs terminą trūkumams pašalinti - pateikti teismui žyminio mokesčio kvito originalą arba motyvuotą ir įrodymais pagrįstą prašymą atleisti nuo šio mokesčio mokėjimo bei pateikti nuomonę dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Pastarasis trūkumas taip pat pašalintas nebuvo.

31Visiškai nepagrįsti atskirojo skundo teiginiai, kad atsakovas nėra priėmęs jokio sprendimo dėl pareiškėjo 2017-07-18 paraiškos. Ginčijamame Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017-08-07 rašte Nr. (9.5)2-1836 aiškiai nurodyta, kodėl 2017-07-18 paraiška netenkinama (pateikta analogiška paraiška kaip ir pernai (2016 m.) bei nurodyta kokie neatitikimai buvo nustatyti).

32Atskirajame skunde asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga teigia, jog iš į bylą pateiktų atsakovo 2017-06-13, 2017-08-07 ir 2017-08-16 raštų matyti, kad juose nėra aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos bei nenurodyta akto apskundimo tvarka, todėl laikytina, kad atsakovas apskritai vilkina atlikti tam tikrus veiksmus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjo nurodytos aplinkybės patvirtina ne vilkinimo faktą, o tai, kad priimtas administracinis aktas galbūt neatitinka jam keliamų turinio reikalavimų, nustatytų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje.

33Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo, pareiškimo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 33 straipsnio 2 dalies 1–8 punktuose. Įstatymas nenumato galimybės atnaujinti terminą nustatytiems skundo (prašymo, pareiškimo) trūkumams pašalinti.

34Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią atskirajame skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo naikinti. Prašoma panaikinti pirmosios instancijos teismo 2017 m. rugsėjo 15 d. nutartis paliekama nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmetamas.

35Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nutartis skundą laikyti nepaduotu neužkerta kelio pareiškėjui pašalinus skundo trūkumus pakartotinai kreiptis į teismą.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

37Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos atskirąjį skundą atmesti.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga (toliau... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi... 7. Pareiškėjas, vykdydamas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prie skundo teismui pridėjo lėšų... 12. III.... 13. Pareiškėjas asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga... 14. Pareiškėjas pažymi, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų... 15. Pareiškėjas paaiškina, kad jis 2016 m. rugpjūčio 31 d. kreipėsi į... 16. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas iki šiol nėra priėmęs jokio sprendimo... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos... 20. Visų pirma pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 21. ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad jeigu skundas... 22. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje pažymėta, kad... 23. Pirmosios instancijos teismas, spręsdamas pareiškėjo skundo priėmimo... 24. Vertinant patikslinto skundo atitiktį ABTĮ reikalavimams nustatyta, kad... 25. ABTĮ 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinėse bylose už... 26. Atskirajame skunde pareiškėjas tvirtina, kad patikslintas skundas nėra... 27. Atsisakymas atlikti veiksmus ir vilkinimas atlikti veiksmus nėra tapačios... 28. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2017-08-07 rašte... 29. Patikslintu skundu asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga... 30. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartimi buvo... 31. Visiškai nepagrįsti atskirojo skundo teiginiai, kad atsakovas nėra priėmęs... 32. Atskirajame skunde asociacija Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga... 33. Pagal ABTĮ 30 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis... 34. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus... 35. Kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nutartis skundą... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 37. Pareiškėjo asociacijos Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. rugsėjo 26 d. nutartį... 39. Nutartis neskundžiama....