Byla 2-99/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko, Danutės Milašienės ir Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo skolininko R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutarties, kuria suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Trinapolis“ prašymu vykdymo procese, civilinėje byloje Nr. 240-756/2001 iškeltoje pagal ieškovo likviduojamos akcinės bendrovės Litimpeks banko ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos priteisimo, pakeistas išieškotojas,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2001 m. balandžio 9 d. sprendimu ieškovui LAB Litimpeks bankui iš atsakovo R. S. buvo priteista 7 989,92 Lt skolos. Teismo sprendimas įsiteisėjęs, vykdomasis raštas buvo išduotas 2001 m. gegužės 2 d.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Trinapolis“ Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė pakeisti išieškotoją vykdymo procese. Nurodė, kad UAB „Trinapolis“, remiantis 2005 m. gruodžio 28 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 45, iš LAB Litimpeks banko perėmė reikalavimo teisę į skolininko R. S. neįvykdytą piniginę prievolę.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 18 d. nutartimi suinteresuoto asmens UAB „Trinapolis“ prašymą patenkino ir pakeitė išieškotoją vykdymo procese iš LAB Litimpeks banko į teisių perėmėją UAB „Trinapolis“. Nurodė, kad LAB Litimpeks bankas 2005 m. gruodžio 28 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perdavė UAB „Trinapolis“ visas reikalavimo teises į skolininko neįvykdytą piniginę prievolę, todėl remdamasis CPK 596 straipsniu, teismas pakeitė išieškotoją vykdymo procese iš LAB Litimpeks banko į UAB ,,Trinapolis“.

5Apeliantas R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį. Teigia, kad 2001 m. balandžio 9 d. vykdomajame rašte bei 2005 m. gruodžio 28 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartyje nurodyti reikalavimai skiriasi. Vykdomajame rašte nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas nusprendė priteisti ieškovo naudai iš atsakovo R. S. 7 989,92 Lt skolos, tuo tarpu reikalavimo teisių perleidimo sutarties 2.2 punkte numatyta, kad LAB Litimpeks bankas turi 12 422,69 Lt reikalavimo teisę R. S. , ir šią reikalavimo teisę patvirtina 1998 m. rugsėjo 16 d. Eurocard/Mastercard kreditinės kortelės sutartis Nr. 9 bei 2001 m. balandžio 9 d. Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas. Apeliantas nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad reikalavimo teisių perleidimo sutartimi buvo perleista reikalavimo teisė į didesnę nei vykdomajame dokumente nurodyta skolą, teismas neturėjo teisės priimti skundžiamą nutartį. Pažymi, kad reikalavimo teisių perleidimo sutarties 4.3 punkte numatyta, jog UAB „Trinapolis“ įsipareigoja per protingą terminą pranešti skolininkui apie reikalavimo teisių perleidimą, pateikiant sutarties kopiją. Ši naujo kreditoriaus pareiga numatyta ir CK 6.109 straipsnyje, tačiau apeliantas apie reikalavimo teisių perleidimo sutarties sudarymą sužinojo tik gavęs skundžiamą nutartį, t. y. praėjus trims metams po sutarties sudarymo. Tokio delsimo negalima vadinti tinkamu reikalavimo teisių perleidimo sutarties vykdymu. Be to, apeliantas nurodo, jog nebuvo informuotas dėl jokių papildomų skolinių įsipareigojimų LAB Litimpeks bankui atsiradimo, išskyrus tuos, kurie numatyti vykdomajame rašte, todėl pagal CK 6.102 straipsnio 1 punktą draudžiama perleisti reikalavimą, kurio atžvilgiu negalimas išieškojimas.

6Atskirasis skundas atmetamas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kitais įstatymų numatytais atvejais), teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje.

8Pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, jeigu fizinis asmuo miršta, jeigu reorganizuojamas ar likviduojamas juridinis asmuo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais (CPK 596 str. 1 d.).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, Vilniaus apygardos teismo 2001 m. balandžio 9 d. sprendimu ieškovui likviduojamai akcinei bendrovei Litimpeks bankui iš atsakovo R. S. buvo priteista 7 989,92 Lt skolos (b. l. 30). Šis teismo sprendimas yra įsiteisėjęs, 2001 m. gegužės 2 d. kreditoriui LAB Litimpeks bankui išduotas vykdomasis raštas 7 989,92 Lt sumos išieškojimui (b .l. 35). 2005 m. gruodžio 28 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Nr. 45 LAB Litimpeks bankas perleido UAB ,,Trinapolis“ 12 422,69 Lt reikalavimo teisę į skolininką R. S. (b. l. 36).

10Apeliantas ginčija Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi perleistą sumą, nurodydamas, jog bankui buvo skolingas tik 7 989,92 Lt, o ne 12 422,69 Lt sumą, kuri nurodyta minėtoje sutartyje ir į kurią LAB Litimpeks bankas perleido reikalavimo teisę UAB ,,Trinapolis“, todėl atsižvelgiant į tai, kad Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi buvo perleista teisė į didesnę nei vykdomajame dokumente nurodyta sumą, teismas neturėjęs teisės pakeisti išieškotojo vykdymo procese. Tačiau teisėjų kolegija nesutinka su šiuo apelianto argumentu, kadangi Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi buvo perleista subjektinės materialioji teisė į 12 422,69 Lt skolą. Perėmęs materialiąsias subjektines teises, asmuo atitinkamai perima ir teisę reikalauti jas ginti. Procesinių teisių perėmimo apimtį lemia atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimtis. Pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi, atsižvelgdamas į tai, kad Vilniaus apygardos teismas 2001 m. balandžio 9 d. sprendimu LAB Litimpeks bankui buvo priteista 7 989,92 Lt skola, būtent šiai sumai buvo išduotas ir vykdomasis raštas, išsprendė išieškotojo vykdymo procese pakeitimo klausimą, pagal Reikalavimo teisių perleidimo sutartį bei vykdyti pateiktus vykdomuosius dokumentus, t. y. 2001 m. gegužės 2 d. išduotą vykdomąjį raštą tik dėl 7 989,92 Lt sumos išieškojimo. Todėl nėra pagrindo teigti, jog šiame vykdymo procese išieškotojas įgijo daugiau procesinių teisių nei jam buvo perleista Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, t. y., kad išieškotojas įgijo teisę išsiieškoti didesnę sumą, nei buvo priteista teisių perleidėjui įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Dėl likusios reikalavimo teisės dalies 4 432,77 Lt (12 422,69 Lt - 7 989,92 Lt) pakeisti kreditorių jo teisių perėmėju civiliniame procese nėra pagrindo, to neprašo ir materialiųjų teisių perėmėjas UAB ,,Trinapolis“, nes dėl šios reikalavimo dalies civilinis procesas nepradėtas. Dėl šios reikalavimo dalies yra įvykęs tik teisių perleidimas materialiojoje teisėje ir dėl minėtos prievolės dalies nevykdymo naujasis kreditorius turi teisę kreiptis į teismą bendra ginčo teisenos tvarka.

11Teismas pripažįsta nepagrįstu ir apelianto argumentą, jog pagal CK 6.109 straipsnio nuostatas naujasis kreditorius turi pareigą informuoti skolininką apie įvykusį teisių perėmimo faktą. Pagal CK 6.101 straipsnio 1 dalies nuostatas kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, išskyrus atvejus, kai kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės (CK 6.101 str.). Kadangi nagrinėjamu atveju reikalavimo teisė naujajam kreditoriui, kaip ir pirminiam kreditoriui, perleidusiam reikalavimo teisę, atsirado iš kreditinės kortelės sutarties nevykdymo, o piniginės prievolės vykdymas nėra susijęs išimtinai su skolininko asmeniu, kreditorius turėjo teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui. Taigi apelianto nurodyta aplinkybė, jog jam nebuvo žinoma apie reikalavimo teisių perleidimą iš esmės nepaneigia reikalavimo teisių perleidimo teisėtumo, juolab, kad šios prievolės skolininkas iki šiol neįvykdė. Be to, CK 6.106 straipsnio 1 dalis nustato, jog tuo atveju, jei apie reikalavimo perleidimą skolininkui nepranešta, laikoma, kad prievolės įvykdymas pradiniam kreditoriui yra tinkamas. Tačiau iš bylos duomenų matyti, jog skolininkas neįvykdė prievolės pradiniam kreditoriui, todėl šiuo atveju, skolininkui nėra jokio skirtumo, kam įvykdyti prievolę tokiomis pačiomis sąlygomis, todėl apie reikalavimo teisės perleidimą skolininko nereikia specialiai informuoti. Tačiau visais atvejais naujasis kreditorius turi įrodyti skolininkui teisėtai turįs reikalavimo teisę (CK 6.109 str. 7 d.). Nagrinėjamu atveju, UAB ,,Trinapolis“ reikalavimo teisę įrodo tarp pirminio kreditoriaus ir UAB ,,Trinapolis“ 2005 m. gruodžio 28 d. Reikalavimo teisių perleidimo sutartis Nr. 45 (b.l. 36). Nors įstatymas nereikalauja informuoti skolininko apie reikalavimo teisės perleidimą, tačiau naujasis kreditorius, neinformuodamas apie tai skolininko, prisiima galimų negatyvių tokio neinformavimo padarinių riziką. Kai skolininkui nebuvo pranešta apie reikalavimo teisės perleidimą ir jis apie tai nežinojo ir negalėjo žinoti, bei kilus pagrįstų abejonių, kas yra tikrasis kreditorius, skolininkas turi teisę atsisakyti mokėti konkrečiam kreditoriui ir gali prievolę įvykdyti įmokėdamas sumą į notaro, banko ar kitos įstaigos depozitinę sąskaitą (CK 6.56 str., 6.106 str. 2 d.).

12Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas pakeitė išieškotoją vykdymo procese, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio antrojoje dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai