Byla 1-101-269/2014

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas Volkovskis, sekretoriaujant A.Čižienei, E.Jasmontaitei ir K.Jasionytei, dalyvaujant prokurorams V. Bracevičienei ir I. Kvedaraitei, nukentėjusiajam ir civiliniam ieškovui Č. P., gynėjui advokatui E. A. Burokui, teismo medicinos ekspertams V.Kolomiec ir J. Gincman-Dorošenko, vertėjai G.Tijūnėlienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, kurioje V. (V.) D., a.k ( - ) gimęs ( - ), ( - ), neteistas; baustas administracine tvarka, bedarbis, gyv. ( - ),

2kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.

Nustatė

3V. (V.) D. tyčia nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent:

4jis 2011 m. birželio 23 d., apie 21 val. ( - ) pasienio posto teritorijoje, kilusio konflikto metu tarp jo ir nukentėjusiojo Č. P., tyčia ne mažiau trijų smūgių dešinės rankos kumščiu sudavė nukentėjusiajam Č. P. į įvairias kūno vietas padarydamas odos nubrozdijimus veide, poodines kraujosruvas dešiniajame žaste, dešinio žastikaulio kūno spiralinį ir dešinio žastikaulio didžiojo gumburo lūžis, t. y. nesunkiai sutrikdė sveikatą.

5V. D. (toliau-kaltinamasis) kaltu dėl jam inkriminuoto nusikaltimo neprisipažino ir parodė, kad 2011-06-23 vyko su mama į ( - ) automobiliu ,, ( - )“. Pasienyje buvo eilė, kadangi buvo karšta, mamai pasidarė silpna, vaistų su savimi neturėjo. Tada jis priėjo prie žmogaus ir paprašė, kad leistų įvažiuoti. Priekyje mašinos pajudėjo, tas žmogus jį praleido, o iš galo priėjo žmonės ir paklausė, kodėl jis važiuoja be eilės. Prie jo priėjo Č. P., pradėjo bartis, rėkti ant jo. Kadangi buvo karšta jis atidarė mašinos langą. Č. P. priėjo prie jo ir pradėjo mušti. Jis bandė išlipti iš automobilio, tuo metu Č. P. jam sudaužė akinius. Č. P. bėgiojo, rėkė, tu tarpu privažiavo policija. Č. P. pradėjo sakyti, kad jis užlindo be eilės, tačiau policija atsakė, aiškinkitės patys. Eilė pajudėjo, nebenorėdamas ginčytis jis nusprendė praleisti Č. P.. Jis pasakė, apvažiuok, tačiau jis jau neturėjo galimybės apvažiuoti, kadangi Č. P. jam užtvėrė kelią. Kai jis sėdėjo mašinoj, Č. P. pradėjo jį mušti, stvėrė už rankovės, todėl jis pradėjo gintis ir tuo momentu Č. P. jam smogė kumščiu. Nuo smūgio nukrito akiniai. Pripažįsta, kad pirmą kartą apdraskė jam veidą, sutinka su veido nubrozdinimais. Galimai pirmą kartą rankomis galėjo suduoti į dešinį žastą. Tuo metu eilė pradėjo judėti ir jie privažiavo prie pasų tikrinimo posto ( - ) pasienio poste. Patikrino pasus, pravažiavo ir vėl sustojo automobilių eilėje. Kai eilėje stovėję automobiliai pajudėjo. Č. P. liko stovėti vietoje ir į susidariusią tuščią vietą įvažiavo kitas automobilis registruotas ( - ) Respublikoje. Tada jis išlipo iš automobilio ir priėjo prie Č. P. bei jo paklausė kodėl pastarasis praleidžia kitą automobilį bei nebėga aiškintis, o prieš tai lindo jį mušti. Č. P. išlipęs iš automobilio pradėjo jį pulti, sudavė koja jam į krūtinę. Po to, pajudėjo eilė, jis greitai atsisėdo į mašiną, Č. P. į savo mašiną, kažkiek pajudėjo eilė ir vėl prasidėjo muštynės. Č. P. iššoko iš mašinos, jis iššoko iš savo mašinos, vėl mušėsi. Č. P. jam pataikė kumščiu į dantis, gindamasis galbūt sudavė ir Č. P.. Vienu momentu Č. P. nubėgo prie savo automobilio, įlindo į automobilio vidų ir pradėjo šaukti, kad jo sulaužyta ranka. To būti negalėjo, nukentėjusysis atsitrenkė į savo automobilio atramą. Kai jis iššoko, savo automobilio durelių neuždarė, pribėgo prie automobilio, norėjo atsisukti ir jam suduoti, galėjo pataikyti į automobilio dureles ir tuo momentu sulaužyti ranką. Jis rankoje nieko neturėjo. Sutinka, kad kaltas, kad įvažiavo į automobilių eilę pasienio poste be savo eilės, kad jis gynėsi nuo Č. P.. Jis galėjo Č. apdraskyti veidą, bet nesutinka su tuo, kad pastarajam sulaužė dešinį žastikaulį. Mano, kad jis nekaltas, nes gynėsi, todėl nesutinka su ieškiniu (b.l. 66-70, 76, 86-87, 136, 153-154).

6Savo parodymus kaltinamasis patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu (77-81 b.l.).

7Nors kaltinamasis neprisipažįsta kaltu dėl jam inkriminuoto nusikaltimo, jo kaltė įrodyta:

8nukentėjusiojo Č. P. (toliau-nukentėjusysis) paaiškinimu ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 21-22, 25-26) ir teisme, kad 2011-06-23 automobiliu „( - )“ jis atvyko į pasienio postą. Kartu važiavo žmona ir anūkė E. P.. Prie pasienio buvo didelė automobilių eilė, kuri judėjo labai lėtai. Likus visai netoli patikros punkto staiga netikėtai prie jo automobilį į eilę užlindo baltos spalvos „( - )“ markės automobilis. Dėl to jis labai susinervino. Priėjo prie vairuotojo ir paklausė kodėl taip padarė. Paaiškino tik tiek, kad jam reikia dėl to jis taip darė. Dėl spekuliantų jam atrodo ne jis sakė, o jo mama. Po atsakymo nespėjo grįžti iki savo automobilio, kaltinamasis išlipo iš automobilio ir trenkė jam du ar tris kartus į veidą. Gal ir jis atgal davė. Po to jie išsiskyrė, nes juda eilė, reikėjo važiuoti. Kaltinamasis praleido jo mašiną ir liko už jo. Per veidrodėlį pamatė, kad kaltinamasis bėga prie jo automobilio, jis atbėgo iki jo ir trenkė. Jis išlipo iš mašinos, kaltinamasis pasitraukė. Vėl pravažiavo, nes eilė juda, sustojo ir vėl kaltinamasis pribėgo prie jo. Tada jis išlipo iš mašinos ir įvyko grumtynės. Pirmas sudavė kaltinamasis. Pas jį nematė nei lazdos nei kokio kieto daikto. Vieną kartą smūgis buvo į dešinę ranka toks stipresnis, atrodo, kad kumščiu, lazdos neturėjo. Gal ir buvo kur dar smūgis. Judant link pasienio patikrino, aplenkė jų baltarusis. Kaltinamasis priekaištavo kodėl jį praleido, o kaltinamojo ne. Jam atsakė, kad tu toks pat „nachalas“ eik pats ir paklausk. Jis tada vėl pradėjo mušti. Galbūt nereikėjo pavadinti jo taip. Mušė tik kumščiais. Stipriausias smūgis buvo į dešinę ranką. Trečią kartą lyg ir į veidą nemušė. Lūžti ranka galėjo nuo smūgio. Jis mano, kad kažkoks kietas daiktas buvo tarp pirštu, bet jis jo nematė. Jis negalėjo valdyti rankos, negalėjo atgal pavairuoti mašinos. Jis su greitąja buvo nuvežtas į ligoninę, o mašiną parvarė žentas. Operavo VGPU, o gydėsi Šeškinės poliklinikoje. Visas veidas buvo kruvinas. Jis nugriuvęs nebuvo. Dėl kaltinamojo veiksmų patyrė sunkius išgyvenimus ne tik jis bei ir jo žmona ir anūkė. Jam buvo sutrikdyta sveikata ir nuo 2011-06-23 iki 2011-08-29 buvo nedarbingas. Fizinis skausmas liko iki šiol, buvo atlikta operacija, kurio metu į ranką buvo susukti 7 varžtai tam, kad jis galėtų sugyti. Visa tai paveikė ieškovo emocinę būklę, po įvykio tapo irzlus, nekalbus, pablogėjo santykiai šeimoje ir darbe, gyvenimas pradėjo keistis į blogąją pusę, užpuolę emocinė depresija. Prašo iš kaltinamojo priteisti 10000 Lt už padarytą fizinę ir moralinę žalą (b.l. 146, 150-151).

9Savo parodymus nukentėjusysis patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu (51-55 b.l.).

10Liudytojos J. P. parodymais, kuri palaikė savo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu ir teisme parodė, kad 2011-06-23 automobiliu „( - )“ kartu su vyru važiavo į ( - ). Buvo didelė automobilių eilė. Likus netoli pasienio punkto staiga netikėtai prieš vyro automobilį į eilę įlindo baltos spalvos „( - )“ markės automobilis. Vyras labai susinervino ir išlipo iš automobilio ir priėjo prie to automobilio durelių. Išlipęs iš automobilio ji priėjo prie jis užlindusio vairuotojo durelių, pasibeldė ir paklausė kodėl jis užlindo be eilės. Jam buvo atsakyta „Jūs spekuliantai“, o jis važiuoja į tėvynę”. Jis susinervino ir jie ėmė bartis. Barnio metu vairuotojas išlipo iš automobilio ir keletą kartų rankos kumščiu sudavė vyrui į veidą ir jie susikibo. Kiek kartų konkrečiai sudavė ji nežino. Po to kaltinamasis atsisėdo į savo automobilį, vyras-į savo automobilį. Jie po truputį judėjo prie patikros punkto. Vyras važiavo priekyje, o tas asmuo už jo. Patikrinus dokumentus jie atsistojo laukti eilės prie paskutinio pakeliamojo užtvaro norėdami išvažiuoti iš Lietuvos Respublikos. Kaltinamasis vėl pribėgo ir pradėjo rėkti, langas buvo automobilio atidarytas, vėl trenkė į veidą vyrui, kaltinamajam nukrito akiniai, vyrui pradėjo bėgti kraujas, anūkė pradėjo verkti. Pradėjo judėti eilė, vėl kažkiek pavažiavo ir kai sustojo kaltinamasis vėl priėjo. Vyras išlipo iš automobilio, kaltinamasis vėl pradėjo mušti vyrą, ji ramino anūkę, nes ji matė pirmą kartą. Norėdama sustabdyti muštynes, ji išlipo iš automobilio. Vyras pasakė, kad jam lūžo ranka, kad jam ranka kabėjo. Kaltinamasis vis tęsė muštynes. Ji liepė liautis, nes vyrui sulaužė ranką, o jo motina šaukė tu ir tokia būsi. Ji užstojo vyrą. Vyras nuėjo į postą iškviesti greitąją pagalbą. Kaltinamasis elgėsi neadekvačiai, matė, kad vaikas išsigandęs ir sulaužė vyrui ranką. Atvyko policija, greitoji pagalba, surašė protokolą. Išvežė vyrą atgal į ( - ), buvo sugadintos atostogos, tėvai nesulaukė jų, ji visą mėnesį slaugė vyrą, buvo lūžusi vyro dešinė ranka. Anūkė patyrė stresą, naktimis blogai miegojo (b.l. 60-62, 147-149).

11Liudytoja G. D. parodė, kad 2011-06-23 apie 18 val. ji su sūnumi atvyko į ( - ) pasienio kontrolės punktą. Stovint eilėje jai pasidarė silpna, ėmė svaigti galva. Jai pakilo kraujospūdis ir ji išgėrė vaistų, todėl sūnus nusprendė užvažiuoti į priekį ir aplenkti eilę. Sūnus pavažiavo į priekį. Prie automobilio priėjo nepažįstamas vyras ir pareiškė pretenzijas dėl atsistojimo į eilę. Sūnus atidarė duris ir nukentėjusysis pradėjo muštynes, šaukti, priekaištauti, kad sūnus aplenkė automobilių eilę. Sūnus pasisiūlė nukentėjusįjį praleisti. Nukentėjusysis nuėjo, o vėliau sugrįžo ir vėl pradėjo laužtis per dureles, ištraukė sūnų iš mašinos ir prasidėjo muštynės. Kiek kas kam sudavė smūgių neįsidėmėjo, muštynės vyko trumpai. Ant nukentėjusiojo veido buvo kraujo. Sūnui buvo nubrozdintas veidas. Nukentėjusysis skundėsi skausmu, sakė, kad ranka sulaužyta. Nukentėjusysis sėdėjo savo automobilyje per langą iškišęs dešinę ranką. Dureles buvo atidarytos. Jos manymu nukentėjusysis pats save susižalojo (b.l. 64-65, 134, 136-138).

12Vilniaus AVPK Vilniaus rajono PK VTS PP ( - ) PN turėjo R. I. 2011-06-24 tarnybiniu pranešimu, iš kurio matyti, kad gautas 2011-06-23 greitosios medicinos pagalbos universitetinės ligoninės (GMPUL) slaugytojos pranešimas, kad į ligoninę dėl dešinio žandikaulio lūžio buvo pristatytas ir paguldytas Č. P. (b. l. 1).

13Įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kurie patvirtina, kad nusikaltimo vieta ( - ) pasienio kontrolės punkto teritorija ( b.l. 17-20).

14Teismo medicinos specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad Č. P. nustatyti šie kūno sužalojimai: odos nubrozdijimai veide, poodines kraujosruvos dešiniajame žaste, dešinio žastikaulio kūno spiralinis lūžis, dešinio žastikaulio didžiojo gumburo lūžis. Dešinio žastikaulio lūžių atsiradimas atsižvelgiant į jų pobūdį, būdingas griuvimui ant dešinės rankos. Odos nubrozdinimai veide padaryti nuo trauminių poveikių kietais bukais paviršiais ir galėjo gautis taip pat pagriuvus ant buko šiurkštaus pagrindo. Sužalojimai galėjo būti padaryti įvykio aplinkybėse nurodytu laiku (2011-06-23). Sužalojimai kvalifikuojami nesunkiu sveikatos sutrikdymu, nes dėl dešinio žastikaulio lūžių, Č. P. sveikata ir dešinės rankos sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Sužalojimai buvo padaryta ne mažiau kaip 3 trauminiais poveikiais. Sužalojimų vietose pėdsakų, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti žalojimo įrankį nėra (31-33 b.l.).

15Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus teismo medicinos specialisto išvada Nr. ( - )), kurioje nustatyta, kad Č. P. nustatyti dešinio žandikaulio lūžių padarymo galimybė tiek suduodant „kastetu” nukentėjusiajam į dešinį žastą, tiek ir pačiam nukentėjusiajam suduodant dešinės rankos kumščiu į automobilio vairuotojo pusės durelių lango viršutinį rėmą yra atmetama ( pagrindinis tiriamosios dalies apibendrinime). Č. P. negriūvant, o suduodant smūgį į jo dešinį žastą, jam nustatytų dešinio žastikaulių padarymo galimybė mažai tikėtina, bet kategoriškai nėra atmetama, tuomet kai smūgio metu nukentėjusiojo ranka buvo pasukta (išsukta) į išorę ir tvirtai fiksuota ( 35-38 b.l.).

16Teisiamajame posėdyje teismo medicinos ekspertas V.Kolomiec specialisto apklausos metu teismo medicinos išvadą patvirtino ir paaiškino, kad pas V. D. lūpų srityje ir krūtinėje konstatuotos kraujosruvos kurios galimai atsirado 2011-06-23. Kraujosruvos krūtinės kairėje pusėje galėjo atsirasti nuo suspaudimo pirštais kuris būdingas sugriebimui (b.l. 176).

17Teisiamajame posėdyje specialistė apklausos metu teismo medicinos ekspertė J.Gincman-Dorošenko savo teismo medicinos išvadas patvirtino ir paaiškino, kad nukentėjusiojo kūne konstatuoti lūžiai būdingi griuvimui, o kraujosruvos ir nubrozdinimai galėjo atsirasti nuo apdraskymo ar kontaktuojant su žemės danga. Nukentėjusiajam negriūvant, o suduodant smūgį į jo dešinį žastą, jam nustatytų dešinio žastikaulių lūžių padarymo galimybė mažai tikėtina, bet kategoriškai nėra atmetama, tuomet kai smūgio metu nukentėjusiojo ranka buvo pasukta išsukta į išorę ir tvirtai fiksuota konstatuotas dešinio riešo raiščio (b.l. 31-33, 35-38, 176-177).

18Kaltinamojo kaltė dėl jam inkriminuoto nusikaltimo įrodyta nukentėjusiojo ir kaltinamojo pareiškimais policijos įstaigai, policijos pareigūno T. J. tarnybiniu pranešimu, teismo medicinos specialisto išvada Nr. ( - ), liudytojo V. M. parodymais ir kita bylos medžiaga (b.l. 2-4, 71-72, 145, 151, 160-175).

19Vertinant kaltinimo pagrįstumą pripažintina, kad kaltinamojo pozicija, jog jis gynėsi nuo nukentėjusiojo ir galėjo jam tik apdraskyti veidą, bet nesutinka su tuo, kad pastarajam sulaužė dešinį žastikaulį, neatitinka nustatytų aplinkybių ir prieštarauja surinktiems įrodymams. Nors kaltinamasis kaltu neprisipažino, teismas aptartų įrodymų pagrindu sprendžia, kad jo kaltė įrodyta visiškai. Pasienio kontrolės punktų veiklos taisyklių 37 punkte reglamentuojami atvejai, kuomet asmenys (transporto priemonės) į pasienio punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės. Duomenų, jog kaltinamasis turėjo teisę (ar jam buvo leista) įvažiuoti be eilės, byloje nėra. Kaltinamasis pažeidė 37 punkto reikalavimą važiuodamas link punkto be eilės ir tokiu būdu tapo su nukentėjusiuoju konflikto iniciatorius. Nukentėjusysis Č. P. nuo pat jo pristatymo 2011-06-23 į gydymo įstaigą gydytojams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams, tiek apklausiamas teisiamojo posėdžio metu duoda nuoseklius parodymus, kad būtent kaltinamasis grumtinių metu sudavė jam smūgį, jis iš karto pajuto skausmą, kad negali valdyti savo dešiniosios rankos ir būtent nuo šio kaltinamojo veiksmų jam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas- jis ilgą laiką gydėsi, nes dėl dešinio žastikaulio lūžių jo sveikata buvo sutrikdyta ilgesniam nei 10 dienų laikotarpiui. Kaltinamasis tvirtino, kad jis gynėsi ir galėjo tik apdraskyti veidą nukentėjusiajam, o nukentėjusysis pats atsitrenkė į savo automobilio atramą ir taip galėjo save sužaloti. Tačiau toks kaltinamojo aiškinimas, jog jis mušė nukentėjusįjį besigindamas nuo jo galimo užpuolimo prieštarauja kitiems byloje surinktiems įrodymams. Jo gynybinė pozicija paneigta paties nukentėjusiojo ir liudytojų parodymais. Nukentėjusysis parodė, kad konfliktas kilo dėl to, kad stovint ( - ) pasienio posto teritorijoje netoli patikros punkto staiga netikėtai prieš jo automobilį į eilę užlindo baltos spalvos „( - )“ markės automobilis, dėl to jis labai susinervino, nes pats eilėje stovėjo virš 4 valandų. Nukentėjusysis priėjo prie vairuotojo ir paklausė kodėl taip padarė, vairuotojas (kaltinamasis) paaiškino tik tiek, kad jam reikia dėl to jis taip darė. Po atsakymo nespėjo grįžti iki savo automobilio, kaltinamasis išlipo iš automobilio ir trenkė jam du ar tris kartus į veidą. Gal ir jis atgal davė. Jie buvo susistumdę 3 kartus. 3 kartą kiek kas kam sudavė smūgių jis pasakyti negali, tik staiga jis pajuto, kad negali valdyti savo dešiniosios rankos. Pamatė, kad ranka galėtų būti lūžusi, paprašė iškviesti greitosios medicinos pagalbą ir policiją. Liudytojos J. P. ir G. D. tik patvirtino, kad tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo įvykio konfliktas ir jie susistumdė. Liudytojas V. M. atėjo į teismą liudyti apie įvykį, kurį nematė ir negalėjo matyti, tačiau paprašytas kaltinamojo liudyti prieš nukentėjusįjį. Liudytojo V. M. parodymus, kuris parodė, kad kaltas dėl konflikto nukentėjusysis, nes jis pirmas pradėjo muštis, teismas vertina kaip neišsamus, nes šis liudytojas nestebėjo kaltinamojo ir nukentėjusiojo bendravimą per visą konflikto laiką. Teismo medicinos specialisto išvadose ir teismo medicinos ekspertės J.Gincman-Dorošenko specialistės parodymuose nustatyta, kad nukentėjusiajam dešinio žastikaulio lūžiai įvyko nuo netiesioginės traumos, griūnant ant dešinės rankos su kūno pasisukimu ir mažai tikėtina, kad nuo smūgio į dešinį žastą bei kategoriškai atmetama ir susižalojimo galimybė pačiam nukentėjusiajam rankos kumščiu smūgiuojant į kliūtį, todėl atmestini kaltinamojo parodymai, kad nukentėjusysis pats susižalodamas patyrė lūžius, kai apsisukinėdamas smūgiavo iš šono, kuomet dešinioji ranka įlindo ir atsitrenkė į durų atidaryto lango metalinį rėmą (statramstį), (b.l. 37-38, 81). Aptartų įrodymų pagrindu teismas sprendžia, jog neabejotinai nustatyta, kad Medininkų pasienio posto teritorijoje, kilusio konflikto metu tarp kaltinamojo ir nukentėjusiojo tyčia, būdamas konfliktiškai nusiteikęs, kaltinamasis per tris kartus kumščiu sudavė nukentėjusiajam smūgius į įvairias kūno vietas, grumtiniu metu nukentėjusiojo kūnas kontaktavo su automobilio dalimis ir žemės ir kelio danga, tuo tyčia kaltinamasis padarydamas odos nubrozdijimus veide, poodines kraujosruvas dešiniajame žaste, dešinio žastikaulio kūno spiralinį bei dešinio žastikaulio didžiojo gumburo lūžis ir tuo padarė nesunkų sveikatos sutrikdymą nukentėjusiajam. Sužalojimai galėjo būti padaryti įvykio aplinkybėse nurodytu laiku.

20Neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis aukščiau nurodytais tyčiniais veiksmais nesunkiai sutrikdė nukentėjusiojo sveikatą ir jo veika atitinka nusikaltimo, numatyto LR BK 138 str. 1 d. požymius.

21Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos prašo priteisti iš kaltinamojo 4672,84 Lt padarytos turtinės žalos. Ieškinyje nurodoma, jog dėl kaltinamojo neteisėtų veiksmų buvo sužalotas nukentėjusysis. Dėl patirtų sužalojimų nukentėjusysis gydytas asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Suteiktų paslaugų kaina- 4762,84 Lt. Kaltinamasis ieškinio nepripažino, paaiškindamas kad jis Č. P. sužalojimo nepadarė. Teismas aptartais įrodymais ir motyvais sprendė, kad kaltinamojo V. D. kaltė tyčia nesunkiai sutrikdžius nukentėjusiojo sveikatą įrodyta visiškai, dėl šių jo kaltų veiksmų buvo padaryta turtinė žala Valstybinė ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Ieškinys įrodytas ir pagrįstas įrodymais (b .l. 39-50), tenkintinas visiškai, šią sumą priteisiant iš kaltinamojo V. D. ( LR BPK 109 str., LR CK 6.283 str. 2d., 6.280 str., Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 15 str., 1 d. 8 p., 30 str. 1 p., 31 str. 1 p., 33 str. 1 p.).

22Nukentėjusysis Č. P. pareiškė 10 000 Lt ieškinį neturtinei žalai atlyginti. Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti asmens patirtą fizinį ir dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt., nustatant protingą kompensacijos už neturtinę žalą dydį, tačiau nesudarant galimybės iš to neteisėtai pasipelnyti. Sprendžiant klausimą dėl neturtinės žalos atlyginimo atsižvelgta į nukentėjusiojo sužalojimo sunkumą, patirtą fizinį skausmą, dvasinius sukrėtimus ir išgyvenimus, sužalojimų pasekmes ir galimybes jas pašalinti, jo turtinę padėtį ir negalėjimą dėl traumos dirbti tam tikro pobūdžio darbus. Įvertinęs visas šias aplinkybes, teismas pripažįsta, kad civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo tenkintinas iš dalies. Nustatydamas jos dydį teismas atsižvelgė į visas nusikaltimo padarymo aplinkybes, pasekmes ir įvertino ne tik į žalą padariusio asmens kaltę, bet ir kaltinamojo bei nukentėjusiųjų turtinę padėtį, ir vadovaudamasis sąžiningumo, teisingumo bei protingumo kriterijais, bei teismų praktika dėl tokio pobūdžio bylose priteistinas neturtinės žalos dydžio pripažįsta, kad Č. P. priteistini 4 000 Lt neturtinei žalai atlyginti (BPK 115 str. 1 d.), (b.l. 126-127).

23Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.

24Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, veikos pobūdį ir pavojingumą, kuri priskiriama nesunkiems nusikaltimams (BK 11 str. 3 d.), kaltės formą- tiesioginę tyčią, sunkias veikos pasekmes ir tai, kad šiuo metu sunkių liekamųjų reiškinių nėra, į kaltinamojo asmenybę, kuris nedirba, neteistas, baustas administracine tvarka, baudos sumokėtos ir galiojančių nuobaudų ATPK 36 str. tvarka nėra, į tai, kad nėra jo atsakomybę lengvinančių nei sunkinančių aplinkybių, todėl jam skirtina sankcijoje už padarytą nusikaltimą numatyta laisvės apribojimo bausmė skiriant teismo įpareigojimus ir tame tarpe prokurorės prašomus: kaltinamąjį įpareigoti tęsti registravimąsi darbo biržoje arba legaliai dirbti per visą paskirtą laisvės apribojimo laiką, nes teismo manymu tai darytų teigiamą įtaką kaltinamojo elgesiui (b.l. 88-98, 154, 179), (BK 48 str. 7 d.).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 300-308, 313 str.

Nutarė

26V. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d. ir nuteisti laisvės apribojimu 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant jį bausmės vykdymo laikotarpiu be ją vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos, tęsti registravimąsi darbo biržoje arba legaliai dirbti.

27Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti šiai kasai iš V. D. 4672,84 Lt už nukentėjusiojo Č. P. gydymą.

28Nukentėjusiojo Č. P. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti šiam nukentėjusiajam iš V. D. 4000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

29Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Tadeušas... 2. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 138 str. 1 d.... 3. V. (V.) D. tyčia nesunkiai sužalojo žmogų, o būtent:... 4. jis 2011 m. birželio 23 d., apie 21 val. ( - ) pasienio posto teritorijoje,... 5. V. D. (toliau-kaltinamasis) kaltu dėl jam inkriminuoto nusikaltimo... 6. Savo parodymus kaltinamasis patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu... 7. Nors kaltinamasis neprisipažįsta kaltu dėl jam inkriminuoto nusikaltimo, jo... 8. nukentėjusiojo Č. P. (toliau-nukentėjusysis) paaiškinimu ikiteisminio... 9. Savo parodymus nukentėjusysis patvirtino ir parodymų patikrinimo vietoje metu... 10. Liudytojos J. P. parodymais, kuri palaikė savo parodymus, duotus ikiteisminio... 11. Liudytoja G. D. parodė, kad 2011-06-23 apie 18 val. ji su sūnumi atvyko į (... 12. Vilniaus AVPK Vilniaus rajono PK VTS PP ( - ) PN turėjo R. I. 2011-06-24... 13. Įvykio vietos apžiūros protokolu ir nuotraukomis, kurie patvirtina, kad... 14. Teismo medicinos specialisto išvada Nr. ( - ) patvirtina, kad Č. P. nustatyti... 15. Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 16. Teisiamajame posėdyje teismo medicinos ekspertas V.Kolomiec specialisto... 17. Teisiamajame posėdyje specialistė apklausos metu teismo medicinos ekspertė... 18. Kaltinamojo kaltė dėl jam inkriminuoto nusikaltimo įrodyta nukentėjusiojo... 19. Vertinant kaltinimo pagrįstumą pripažintina, kad kaltinamojo pozicija, jog... 20. Neabejotinai nustatyta, kad kaltinamasis aukščiau nurodytais tyčiniais... 21. Civilinis ieškovas Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos... 22. Nukentėjusysis Č. P. pareiškė 10 000 Lt ieškinį neturtinei žalai... 23. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nėra.... 24. Skiriant bausmę atsižvelgta į nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 300-308, 313 str.... 26. V. D. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 27. Valstybinės ligonių kasos ieškinį tenkinti ir priteisti šiai kasai iš V.... 28. Nukentėjusiojo Č. P. civilinį ieškinį tenkinti iš dalies ir priteisti... 29. Nuosprendis per 20 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...