Byla 2-108-763/2013
Dėl A. K. rūpintojo ir gyvenamosios vietos pakeitimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Rūtai Lazauskienei, dalyvaujant pareiškėjo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus atstovui D. C., suinteresuoto asmens Pabradės vaikų globos namų administracijos atstovei I. F., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus pareiškimą dėl A. K. rūpintojo ir gyvenamosios vietos pakeitimo

Nustatė

2Pareiškėjas savo pareiškime prašė atleisti iš A. K., gim. ( - ) , globėjos pareigų Pabradės vaikų globos namų administraciją ir jo globėja paskirti Vilijampolės socialinės globos namų administraciją, o taip pat nustatyti vaiko gyvenamąją vietą kartu su globėja bei ją paskirti globotinio turto administratoriumi.

3Pareiškėjo atstovas D. C. paaiškino, kad 2005-04-05 nepilnamečio vaiko A.K. tėvams buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia. Vaiko motina mirė 2011 m., bet vaikas faktiškai nuo pat savo gimimo yra globojamas įvairiose globos įstaigose, iš karto pateko į sutrikusių vaikų globos namus, po to jis buvo globojamas specialioje internatinėje mokykloje, o 2008 m. buvo priimtas sprendimas ir vaikui buvo paskirtas naujas globėjas -Pabradės vaikų globos namai. Laikui bėgant paaiškėjo, kad vaikas dėl savo psichinės sveikatos būklės negali būti globojamas šiuose namuose. Jam anksčiau buvo nustatytas mišrus elgesio ir emocijų sutrikimas, lengvas protinis atsilikimas. Jis vaikų globos namuose kelia pavojų kitiems vaikams ir pažeidžia jų interesus, nes elgiasi neadekvačiai, grubiai. Pernai buvo kreiptasi į Socialinės globos įstaigų administravimo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos , kad būtų pasiūlytas kitas globėjas. Į tai buvo atsakyta, kad kol nėra nustatytas vaiko negalios lygis, jis ir toliau turi gyventi Pabradės vaikų globos namuose. 2012-10-19 neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba A.K. nustatė vidutinį neįgalumo lygį. Po to Socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo 2012-10-31 atsakyme neprieštaravo, kad Vilijampolės socialinės globos namai būtų paskirti A.K. globėju. Socialinės globos namuose, kaip konstatavo ir Socialinės globos administravimo įstaigų tarnyba 2012-07-26, skirtuose vaikams ir jaunimui su negalia, apgyvendinami vaikai iki 18 metų, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis. Kadangi A.K. tik 2012-10-19 neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustatė vidutinį neįgalumo lygį, reiškia tik nuo tos dienos atsirado teisė vaikui pakeisti globėją, kad vaikas būtų globojamas Vilijampolės socialinės globos namuose. Atsižvelgiant į tai, kad vaikas negali būti globojamas Pabradės vaikų globos namuose, toks rūpintojo pakeitimas visiškai atitinka nepilnamečio vaiko interesus. Prašo pareiškimą patenkinti.

4Suinteresuoto asmens Pabradės vaikų globos namų atstovė I. F. paaiškino, jog pareiškimą palaiko, nes Pabradės vaikų globos namai negalėjo organizuoti šio vaiko ugdymo dėl pareiškėjo atstovo aukščiau nurodytų priežasčių. Taip pat negali jam suteikti ir tinkamos medicininės priežiūros, kadangi teturi tik vieną slaugytoją iš personalo tarpo, o Vilijampolėje jam bus tinkamai suteiktos visos socialinės paslaugos. Pabradės vaikų globos namai, t.y. įstaiga vaikams, kuriems nustatyta globa, kurie ugdomi, o Vilijampolėje- vaikai, jaunimas, kurie turi negalią. Negalia augant išryškėja ir progresuoja. A.K. į Pabradės globos namus pateko po reorganizacijos 2008 m., nes internatinė mokykla negalėjo vykdyti globėjo funkcijų. A.K. motina mirusi, tėvo valdžia apribota, o be to jis irgi nuo vaikystės - neįgalus. A.K. gyventi Vilijampolės socialinės globos namai - tinkama įstaiga, kurioje galės tenkinti savo poreikius. Pabradės globos namuose nėra galimybių patenkinti visų jo poreikių, tuomet ir kiti ten gyvenantys vaikai yra pažeidžiami.

5Suinteresuotas asmuo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo 2013-04-08 rašte neprieštaravo pareiškėjo reikalavimams.

6Suinteresuoto asmens Vilijampolės socialinės globos namų administracija pranešė teismui, kad neprieštarauja būti paskirtai vaiko A.K. globėja ir kad vaikas gyventų Vilijampolės socialinės lobos namuose. Globotinis A. K. teismo posėdyje nedalyvavo dėl ligos.

7Pareiškimas tenkinamas.

8Nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo 2005-04-05 sprendimu A. K. tėvams D. P. ir V. K. buvo neterminuotai apribota tėvų valdžia jų sūnaus atžvilgiu (b.l.28-29). Vilniaus m.3 apylinkės teismo 2008-12-04 nutartimi vaiko globėju paskirti Pabradės vaikų globos namai ir juose nustatyta jo gyvenamoji vieta (b.l.26-27). Iš A. K. charakteristikų, pasirašytų vadovų institucijų, kuriose jis gyveno ir mokėsi, epikrizės, matyti, kad A.K. dėl jam diagnozuoto mišraus elgesio ir emocijų sutrikimo (F.92.8.), lengvo protinio atsilikimo (F.70.0), yra dirglus, impulsyvus, nekontroliuojantis savo veiksmų, dažnai išprovokuojantis muštynes, į pastabas reaguojantis neadekvačiai (b.l.11,15-25).Toks A.K. elgesys daro žalą ir kelia grėsmę jam pačiam, kitiems globos namuose gyvenantiems vaikams ir darbuotojams (b.l.6,7-9,14). A. K. yra nustatytas vidutinis neįgalumo lygis iki 2014-03-07 (diagnozės kodas pagal TLK-10 – F71.1), (b.l.11-12). Aukščiau išdėstytas aplinkybes be pareiškėjos, suinteresuotų asmenų atstovų paaiškinimų patvirtina ir byloje esantys dokumentai: Pabradės vaikų globos namų 2012-10-25 raštas, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2012-10-24 raštas, Švenčionių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-07-09 raštas, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2013-04-08 raštas bei kt. (b.l.7-10, 13-17, 96-97). Iš Vilijampolės socialinės globos namų nuostatų (patvirtintų LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010-06-22 įsakymu Nr.A1-280) 1p. matyti, kad šiuose globos namuose apgyvendinami vaikai iki 18 metų amžiaus, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos at nuolatinės priežiūros poreikis ir jaunuoliai iki 29 metų, kuriems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis (b.l.41-44). Nustatyta, kad A.K. sveikatos būklė (jam nustatyta diagnozė ir nedarbingumo lygis) atitinka aukščiau minėtus reikalavimus tiems asmenims, kurie gali būti globojami Vilijampolės socialinės globos namuose. Šių namų administracija neprieštarauja dėl A. K. rūpintojo ir gyvenamosios vietos pakeitimo (b.l.98).

9Todėl atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą bei teismo posėdyje išklausius aukščiau minėtus asmenis teismas nepilnamečio A.K. rūpintoju paskiria Vilijampolės socialinės globos namus, juos skiria nepilnamečio gaunamų lėšų tvarkytoju ir jo gyvenamąją vietą nustato šiuose namuose, o buvusį A.K. rūpintoją atleidžia iš rūpintojo pareigų.

10Vadovaudamasis, LR CPK 497-504 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Atleisti Pabradės vaikų globos namus (įmonės kodas 190980288, buveinė Mokyklos g.5, Pabradėje, Švenčionių r.) nuo nepilnamečio A. K., a.k. ( - ) , rūpintojo pareigų.

13Paskirti Vilijampolės socialinės globos namus (įmonės kodas 290797850, buveinė Apuolės g.44, Kaunas), nepilnamečio A. K., a.k. ( - ) , rūpintoju.

14Nustatyti nepilnamečio A. K. gyvenamąją vietą Vilijampolės socialinės globos namuose, Apuolės g.44, Kaune.

15Paskirti Vilijampolės socialinės globos namus, (įmonės kodas 290797850, buveinė- Apuolės g.44, Kaunas), nepilnamečio A. K. gaunamų lėšų tvarkytoju.

16Nutartis per 7 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai