Byla e2A-1609-275/2019
Dėl išlaidų už profesinės reabilitacijos paslaugas priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (atsakovo) E. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 31 d. sprendimo, civilinėje byloje pagal ieškovės Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ieškinį atsakovui E. Š. dėl išlaidų už profesinės reabilitacijos paslaugas priteisimo, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė ieškinį, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 1 626,48 Eur faktiškai patirtų išlaidų profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti.

62.

7Nurodė, kad E. Š. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriuje buvo įregistruotas 2015-03-23 kaip darbo ieškantis asmuo. 2015-06-15 atsakovui buvo išduotas siuntimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. 2015-06-15 išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio Nr. PROF-11 atsakovui buvo nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis. Atsakovas ir Vilniaus teritorinė darbo birža (nuo 2018-10-01 – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), vadovaudamiesi Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, sudarė Sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų Nr. PAN/PRSA-59(1). Pagal sutarties 2.1.2 punktą Užimtumo tarnyba įsipareigojo išduoti atsakovui, kuriam nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis, siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, pagal 2.1.8 punktą – sumokėti profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančiai įstaigai už atsakovui, dalyvaujančiam profesinės reabilitacijos programoje, suteiktas paslaugas.

83.

9Pažymėjo, kad Vykdant sutarties sąlygas bei vadovaujantis išvada, atsakovas buvo nusiųstas (2015-06-22 siuntimas Nr. PR-64) į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą VšĮ „Rastis“ dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje. Atsakovui buvo sudaryta Individuali profesinės reabilitacijos programa Nr. IPR 15/17. Pagal 2015-07-07 Sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo Nr. PAN/PRS-55(1), pasirašytą Užimtumo tarnybos ir VšĮ „Rastis“, Užimtumo tarnyba įsipareigojo sumokėti VšĮ „Rastis“ 3 783,73 Eur už atsakovui suteiktas profesinės reabilitacijos ir kitas paslaugas. Vadovaujantis šios sutarties 1.1 punktu ir Individualia profesinės reabilitacijos programa Nr. IPR 15/17, atsakovui profesinės reabilitacijos paslaugos pagal administracijos darbuotojo padėjėjo mokymo programą turėjo būti teikiamos iki 2016-01-18. Atsakovas sutartyje įsipareigojo dalyvauti profesinės reabilitacijos programos užsiėmimuose (2.3.2 punktas), įgyti profesinės reabilitacijos programoje numatytą kvalifikaciją ar kompetenciją (2.3.5 punktas), taip pat nedelsiant informuoti įstaigą ir užimtumo tarnybą apie užsiėmimų nelankymą ir pateikti nelankymo priežastis pateisinančius dokumentus (2.3.3 punktas).

104.

11Nurodė, kad VšĮ „Rastis“ 2015-12-01 raštu Nr. S-3774 „Dėl profesinės reabilitacijos dalyvio E. Š. programos nutraukimo“ informavo Užimtumo tarnybą, kad atsakovo individuali profesinės reabilitacijos programa nuo 2015-11-30 nutraukiama (atsakovas 2015-11-03 informavo VšĮ „Rastis“, kad nedalyvaus paslaugose dėl ligos, tačiau vėliau įstaigai su atsakovu susisiekti nepavyko). Pagal Užimtumo tarnybos turimus Sodros duomenis, atsakovui buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas 2015-11-06 – 12, vėliau nedarbingumo pažymėjimų išduota nebuvo. Taisyklių 28.7 punkte nustatyta, kad nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa nutraukiama teritorinės darbo biržos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje.

125.

13Pažymėjo, kad atsižvelgiant į VšĮ „Rastis“ raštą ir vadovaujantis Taisyklių 28.7 punktu Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriaus 2015-12-09 įsakymu Nr. V5-154 atsakovo profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta nuo 2015-11-30. Užimtumo tarnyba už atsakovui suteiktas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančias paslaugas VšĮ „Rastis“ iš viso sumokėjo 1 626,48 Eur, iš jų pagal: 2015-07-31 suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2933 ir sąskaitą faktūrą VPSRC Nr. 01835 - 112,95 Eur, pagal 2015-07-31 suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2934 ir sąskaitą faktūrą VPSRC Nr. 01836 - 496,98 Eur, pagal 2015-08-31 suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 2973 ir sąskaitą faktūrą VPSRC Nr. 01857 - 406,62 Eur, pagal 2015-09-30 suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Nr. 3048 ir sąskaitą faktūrą VPSRC Nr. 01882 - 496,98 Eur, pagal 2015-11-02 suteiktų paslaugų priėmimo- perdavimo aktą Nr. 3069 ir sąskaitą faktūrą VPSRC Nr. 01906 - 112,95 Eur.

146.

15Nurodė, kad pagal sutarties 2.3.6.3 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas išlaidas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti, kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta jos nepabaigus praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po profesinės reabilitacijos pradžios, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Taisyklių 41 punkte nustatyta, kad asmuo turi atlyginti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas, kai nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 28.7 punkte nurodytos priežasties. Vadovaujantis sutarties ir Taisyklių nuostatomis, atsakovas privalo atlyginti Užimtumo tarnybos faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas – 1 626,48 Eur. Užimtumo tarnyba atsakovą apie sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir pareigą atlyginti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas informavo 2016-03-03 raštu Nr. S-751-(1.35).

167.

17Atsakovas E. Š. atsiliepime prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir sudarytą pažeidžiant bendruosius teisės bei sutarčių principus.

188.

19Nurodė, kad 2015-06-15 atsakovui buvo išduotas siuntimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Šiame siuntime nurodyti asmens duomenys, t. y. asmens išsilavinimas, kvalifikacija bei darbo patirtis, neatitinka tikrovės. Atsakovo išsilavinimas - aukštesnysis, kvalifikacija - agronomas-technologas, darbo patirtis: nuo 18 metų atsakovas dirbo vadybininku, o nuo 2000 m. iki 2008 m. turėjo savo įmonę. Taigi duomenys, kuriais grindžiant atsakovui buvo išduotas siuntimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio, buvo klaidingi ir remiantis tikra atsakovo situacija toks siuntimas neturėjo būti išduotas. Atsakovas Vilniaus teritorinei darbo biržai pateikė teisingus faktus ir tikėjosi, kad jais bus grindžiami sprendimai, tačiau siuntime dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio buvo nurodyti klaidingi duomenys. Apie tai atsakovas sužinojo tik gavęs ieškinį ir jo priedus. Sprendžiant dėl atsakovo dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje nebuvo tinkamai įvertinta atsakovo sveikatos būklė.

209.

21Pažymėjo, kad 2006 m. atsakovas patyrė rimtą galvos smegenų traumą. Nustatyta dalinė motorinė afazija. Struktūrinė židininė epilepsija su bilateraliai išplintančiais traukulių priepuoliais. Atsakovui diagnozuotos nervų sistemos degeneracija, išplitusi idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, centrinės nervų sistemos sužalojimas, kitų kojos lūžimų padariniai, lėtinis virusinis hepatitas C, kitos krūtinės anginos formos, kita pirminė ganotrozė, pasikartojantis depresinis sutrikimas vidutinio sunkumo. Po traumos atsakovo sveikatos būklė dažnai netikėtai pablogėja ir atlikti kasdieninius įsipareigojimus atsakovui tampa neįmanoma. Dėl sunkios ir neprognozuojamos atsakovo sveikatos būklės, ši programa atsakovui neturėjo būti priskirta. Būtent dėl netikėto sveikatos būklės pablogėjimo atsakovas laikinai nutraukė užsiėmimus. Vos pasijutęs geriau, nepraėjus 60 dienų terminui (Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų 2.4.3 punktas) asmuo kreipėsi dėl galimybės tęsti užsiėmimus, bet į užsiėmimus jį priimti buvo atsisakyta, atsakovas buvo informuotas, kad sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų buvo nutraukta.

2210.

23Nurodė, kad dėl nepastovios ir neprognozuojamos sveikatos būklės atsakovui buvo perdėtai sudėtinga įgyvendinti sutarties sąlygas, tačiau atsakovas dėjo visas pastangas, kad profesinės reabilitacijos programa būtų baigta iki galo. Tačiau dėl nutrauktos profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties, tuo laikotarpiu, kai atsakovas dėl sveikatos sutrikimo negalėjo lankyti užsiėmimų, atsakovui nebuvo suteikta galimybė programą baigti iki galo. Atsakovas nebuvo informuotas apie galimas programos išlaidas. Ieškovas reikalauja sumų, kurių atsakovas dėl labai sunkios finansinės padėties negalėtų padengti. Atsakovą nustebino reikalaujamų išlaidų dydis ir jei atsakovas būtų žinojęs apie galimas tokias programos išlaidas, jis nebūtų dalyvavęs šioje programoje.

24II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2511.

26Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė ieškovei Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 1 626,48 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, iš atsakovo E. Š..

2712.

28Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad į bylą teiktas profesinėje reabilitacijos programoje dalyvavusio E. Š. lankomumo, maitinimo ir apgyvendinimo apskaitos žiniaraštis. Iš lapkričio mėn. žiniaraščio matyti, kad nebuvo lankyta 2, 5-9, 12-14, 16, 20-22, 27-30 dienomis. Pagal teiktus duomenis E. Š. nedarbingumas fiksuotas tik 2015-11-06 – 2015-11-12. Taigi nagrinėjamu atveju atsakovo E. Š. nustatyti neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje bei nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jo nedalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje svarbias priežastis. Taigi atsakovas pažeidė sudarytos sutarties sąlygas. Be to, nors atsakovas atsiliepime mini sudarytos sutarties 2.4.3 punkto nuostatą, pagal kurią turi teisę pateikti prašymą sustabdyti profesinės reabilitacijos programą laikinojo nedarbingumo atveju dėl ligos ar šeimos nario slaugos, bet ne ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų per dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje laikotarpį, tačiau į bylą nėra pateikta duomenų, kad tokį prašymą, kuriame būtų nurodytos pagrįstos priežastys ir teikiami įrodymai, patvirtinantys šias priežastis, atsakovas būtų teikęs. Ir bylos nagrinėjimo metu atsakovas nepateikė duomenų apie tai, kad aukščiau nurodytomis nelankytomis dienomis jis sirgo. Jau minėta, kad pagal teiktus duomenis E. Š. nedarbingumas fiksuotas tik 2015-11-06 – 2015-11-12.

2913.

30Pažymėjo, kad atsakovas atsiliepime nurodė, kad jam 2015-06-15 buvo išduotas siuntimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Šiame siuntime esą nurodyti asmens duomenys, t. y. asmens išsilavinimas, kvalifikacija bei darbo patirtis, neatitinka tikrovės. Taip pat teigiama, kad sprendžiant dėl atsakovo dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje nebuvo tinkamai įvertinta atsakovo sveikatos būklė. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, tokie atsakovo argumentai nepaneigia atsakovo nustatytų neteisėtų veiksmų. Be to, atsakovas jau buvo pradėjęs lankyti (gauti) profesinės reabilitacijos paslaugas. Aukščiau nurodytų Taisyklių 42 punktas numato, kad sprendimai dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Duomenų, kad įstatymo nustatyta tvarka atsakovas tokia teise naudojosi, į bylą nėra pateikta. Gi šioje byloje sprendžiamas klausimas dėl atsakovo sudarytos sutarties nuostatų taikymo, dėl atsakovo pareigos grąžinti ieškovui faktiškai patirtas išlaidas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų (sutarties sąlygų nevykdymo). Pirmosios instancijos teismas pažymėjo ir tai, kad atsakovas nereiškė materialių reikalavimų pripažinti sprendimus nutraukti profesinės reabilitacijos programą E. Š. nuo 2015-11-30 negaliojančiais.

3114.

32Nurodė, kad į bylą teikti įrodymai patvirtinta tai, kad buvo sumokėta 1 626,48 Eur profesinės reabilitacijos paslaugas teikusiai VšĮ „Rastis“. Byloje taip pat nėra įrodymų apie tai, kad atsakovas būtų padengęs ieškovo išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu (CPK 178, 185 straipsniai). Nors atsakovas teigia, kad nebuvo informuotas apie galimas programos išlaidas, tačiau atsižvelgiant į sutarties sąlygas ir prisiimtus įsipareigojimus atlyginti tokias išlaidas sutartyje numatytais atvejais, jis turėjo visas galimybes sužinoti apie galimas išlaidas dalyvaujant jam skirtoje programoje. Pirmosios instancijos teismas nenustatė aplinkybių, kurios leistų teigti, jog sudaryta su atsakovu sutartis pažeistų sutarčių teisės principus.

3315.

34Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tarp atsakovo aukščiau nurodytų neteisėtų veiksmų ir ieškovo išmokėtų sumų VšĮ „Rastis“ (patirtų nuostolių) egzistuoja priežastinis ryšys. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 626,48 Eur išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38, 6.63. 6.200 straipsniai).

35III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

3616.

37Apeliantas E. Š. pateikė apeliacinį skundą ir prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 31 d. sprendimą (visą) ir priimti naują sprendimą - ieškinį atmesti.

3816.1.

39Nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nebuvo informuotas apie galimas programos išlaidas. Suma, kurios reikalauja ieškovė, yra jam nepakeliamai didelė, nes jo turtinė padėtis yra labai prasta. Kadangi atsakovas nežinojo galimų išlaidų dydžio, apie jas nebuvo informuotas, todėl ir neprivalo jų atlyginti. Jis būtų nedalyvavęs programoje, jei būtų žinojęs apie tai. Atsakovas ne tik nežinojo galimo išlaidų dydžio, bet ir sudarant sutartį, nežinojo, o ir sutartyje nedetalizuota, kokios išlaidos turimos omenyje. Sumos, kurių reikalauja ieškovė, yra programos kaina, todėl nėra pagrindo jų laikyti išlaidomis ir priteisti jas.

4016.2.

41Pažymėjo, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad 2006 m. atsakovas yra patyręs rimtą galvos smegenų traumą. Nustatyta dalinė motorinė afazija, epilepsija, su bilateraliai išpilintančiais traukulių priepoliais, atsakovui diagnozuotosmnervų sistemos degeneracija, išplitusi idiopatinė epilepsija ir epilepsiniai sindromai, centrinės nervų sistemos sužalojimai, kitų kojos lūžimų padariniai, lėtinis virusisnis hepatitas c, kitos krūtinės anginos formos, kita pirminė ganotrozė, pasikartojantis depresinis sutrikimas vidutinio sunkumo. Po traumos atsakovo sveikatos būklė dažnai netikėtai pablogėja ir atlikti kasdienius įsipareigojimus atsakovui neįmanoma, todėl atsakovas laikinai nutraukė užsiėmimus. Pasijutęs geriau po 60 dienų atsakovas norėjo tęsti mokymąsi, bet jam buvo atsakyta. Dėl sveikatos būklės jis negalėjo tinkamai įgyvendinti sutarties sąlygų ir baigti programą. Tai kad atsakovas neturėjo nedarbingumo per visą nurodomą ligos periodą, nepaneigia aplinkybės kad jis yra sergantis sunkiai asmuo ir toks ilgas be pertraukų mokymosi periodas jam yra per sudėtingas. Atsakovui E. Š. nustatytas buvo 30 procentų darbingumo lygis. Bet kokiu atveju atsakovas pranešė Užimtumo tarnybai, kad negali lankyti užsiėmimų dėl ligos. Remiantis išdėstytu, atsakovas turi būti atleistas nuo sutarties vykdymo remiantis CK 6.212 str.

4217.

43Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

4417.1.

45Nurodė, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina atsakovo teiginio, kad dėl sveikatos būklės jis negalėjo tinkamai įgyvendinti Sutarties sąlygų ir baigti profesinės reabilitacijos programos. Tai, kad atsakovui siuntimo į profesinę reabilitaciją metu buvo nustatytas 30 proc. darbingumo lygis, visiškai nereiškia, kad atsakovas dėl ligos negalėjo įgyvendinti Sutarties sąlygų. Būtent atsižvelgiant į atsakovo neįgalumą jam ir buvo nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, kitaip tariant, atsakovo 2006 m. trauma ir jo neįgalumas (darbingumo lygis) buvo įvertinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ji sprendė dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio (2015 m. birželio 15 d. išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio Nr. PROF-11). Pažymėjo ir tai, kad atsakovas susipažino ir sutiko su jam sudaryta individualia profesinės reabilitacijos programa Nr. IPR 15/17 (tai liudija atsakovo parašas šioje į bylą pateiktoje programoje), ir vėliau, profesinės reabilitacijos metu, atsakovas nereiškė jokių pretenzijų dėl to, kad programa jam būtų per sudėtinga dėl sveikatos būklės ar pan.

4617.2.

47Pažymėjo, kad visiškai nepagrįstas apelianto teiginys, kad „sumos, kurių reikalauja ieškovė, yra programos kaina, todėl nėra pagrindo jų laikyti išlaidomis ir priteisti jas“. Užimtumo tarnybos prašyta priteisti ir Sprendimu priteista 1626,48 Eur suma yra Užimtumo tarnybos išlaidos, faktiškai patirtos apmokant atsakovui suteiktas profesinės reabilitacijos paslaugas ir pagrįstos į bylą pateiktais dokumentais (paslaugų priėmimo-perdavimo aktais, sąskaitomis faktūromis, mokėjimą patvirtinančiais dokumentais). Užimtumo tarnyba tikrai neprašė priteisti visos profesinės reabilitacijos programos kainos (3783,73 Eur), nurodytos 2015 m. liepos 7 d. sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo Nr. PAN/PRS-55(1) 3.1 papunktyje ir 2015 m. liepos 3 d. sudarytoje 2015 metų išlaidų programos sąmatoje.

4817.3.

49Pabrėžė, kad jokiuose teisės aktuose nėra numatyta Užimtumo tarnybos pareiga informuoti atsakovą apie galimų profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo išlaidų dydį. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad Užimtumo tarnyba Sutarties su atsakovu sudarymo metu netgi neturėjo (ir kitais analogiškų sutarčių sudarymo atvejais neturi) galimybės nurodyti, kokios tiksliai bus profesinės reabilitacijos programos įgyvendinimo išlaidos, nes jos nustatomos vėliau, jau po Sutarties pasirašymo: t. y., sutartį dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų su Užimtumo tarnyba pasirašęs asmuo nuvyksta į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą, ten atliekamas asmens profesinių gebėjimų įvertinimas, jam sudaroma individuali profesinės reabilitacijos programa ir tik tuomet pagal programą sudaroma atitinkamų metų išlaidų programos sąmata bei pasirašoma Užimtumo tarnybos ir profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo (Taisyklių 20, 31 punktai).

50IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

51Apeliacinis skundas atmestinas.

5218.

53Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Pagrindų, nurodytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

5419.

55Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš atsakovo E. Š. priteista 1 626,48 Eur išlaidų, susijusių su profesiniu mokymu, ieškovės Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos naudai, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5620.

57Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus teritorinė darbo birža 2015-06-15 priėmė sprendimą „Dėl siuntimo nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio“ Nr. PRPS/1-74, kuriuo nusprendė, jog E. Š., kuriam nustatytas 30 procentų darbingumo lygis iki 2015-12-22, teritorinėje darbo biržoje registruotas nuo 2015-03-23/010962531 ir priskirtas tikslinei grupei, nepasirengęs darbo rinkai, motyvuotas, siunčiamas į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyti profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio. Vilniaus teritorinė darbo birža 2015-06-15 priėmė siuntimą „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio“ Nr. PRPP/1-74. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus IV teritorinis skyrius išvadoje dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nurodė, kad E. Š., bazinio darbingumo procentai 32; darbingumo lygis 30 procentų nuo 2013-12-22 iki 2015-12-22; nustatytas profesinės reabilitacijos poreikis 2015-06-15 veikiant fiziniams, cheminiams ir biologiniams rizikos veiksniams, ergonominiams rizikos veiksniams, psichosoliniams rizikos veiksniams, fiziniams rizikos veiksniams, rekomenduojama dirbti 4-5 val. per dieną ar 3-4 dienas per savaitę. 2015-06-22 tarp Vilniaus teritorinės darbo biržos ir E. Š. pasirašyta (ESF projektas „Pagalba neįgaliesiems“ 7.3-SADM-ESFA-402-V-03-001) Sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų Nr. PAN/PRSA-59(1). Sutartis sudaryta vadovaujantis Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-12-31 įsakymu Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-05-20 įsakymu Nr. A1-144 „Dėl profesinės reabilitacijos pažymėjimo formos ir Profesinės reabilitacijos pažymėjimo davimo taisyklių patvirtinimo“. Sutarties dalykas – asmens dalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje, kurios metu bus suteiktos paslaugos, numatytos profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos jam sudarytoje individualioje profesinės reabilitacijos programoje, finansavimas (1.1 punktas). Sutarties 2.3.1 punktas numatė, kad E. Š. įsipareigoja sutartyje ir Darbo biržos išduotame siuntime (sutarties 1 priedas) nurodytu laiku nuvykti į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą. E. Š. skirta individuali profesinės reabilitacijos programa Nr. IPR 15/17. Numatoma individualios programos trukmė 145 dienos. Neformali administracijos darbuotojo padėjėjo mokymo programa, adaptuota asmenims su psichikos. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyrius 2015-06-22 priėmė siuntimą į profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančią įstaigą Nr. PER-64, kuriuo E. Š. nuo 2015-06-23 siunčiamas dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje VšĮ „Rastis“. E. Š. yra pasirašęs ant siuntimo. 2015-07-07 tarp Vilniaus teritorinės darbo biržos ir VšĮ „Rastis“ (ESF projektas „Pagalba neįgaliesiems“ 7.3-SADM-ESFA-402-V-03-001) sudaryta sutartis dėl profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo ir finansavimo Nr. PAN/PRS-55(1) pagal kurią profesinės reabilitacijos, o esant poreikiui, ir maitinimo, apgyvendinimo bei transporto paslaugų teikimas E. Š. pagal administracijos darbuotojo padėjėjo mokymo programą nuo 2015-06-23 iki 2016-01-18 (1.1. punktas). Teikta 2015 m. išlaidų programos sąmata, kurios suma nurodyta 3 783,73 Eur. VšĮ „Rastis“ 2015-12-01 rašte Nr. S-3774, adresuotame Vilniaus teritorinės darbo biržos direktoriui, nurodė, kad nuo lapkričio 3 d. profesinės reabilitacijos dalyvis E. Š., atsiųstas Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriaus, pranešė, kad nedalyvaus dėl ligos. Pastarosiomis dienomis susisiekti su dalyviu nepavyksta. Susisiekus su gydančiu gydytoju, paaiškėjo, kad pas gydytoją nesilankė ir šiuo metu neserga. Todėl E. Š. nuo lapkričio 30 d. individuali profesinės reabilitacijos programa Nr. IPR 15/17 nutraukiama. Vilniaus teritorinės darbo biržos direktorius 2015-12-09 priėmė įsakymą Nr. V5-154 nutraukti profesinės reabilitacijos programą E. Š. nuo 2015-11-30.

5821.

59Apeliantas nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nebuvo informuotas apie galimas programos išlaidas, todėl ir neprivalo jų atlyginti.

6022.

61Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis 2015-06-22 tarp Vilniaus teritorinės darbo biržos ir E. Š. pasirašyta (ESF projektas „Pagalba neįgaliesiems“ 7.3-SADM-ESFA-402-V-03-001) Sutarties dėl profesinės reabilitacijos paslaugų finansavimo sąlygų Nr. PAN/PRSA-59(1), 2.3.6.3 punktu atsakovas įsipareigojo grąžinti Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas išlaidas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančioms paslaugoms teikti, kai profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta jos nepabaigus praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų po profesinės reabilitacijos pradžios, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Kaip jau buvo minėta, iš bylos medžiagos nustatyta, kad iš lapkričio mėn. žiniaraščio matyti, kad nebuvo lankyta 2, 5-9, 12-14, 16, 20-22, 27-30. Pagal teiktus duomenis E. Š. nedarbingumas fiksuotas tik 2015-11-06 – 2015-11-12. Todėl nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad atsakovo E. Š. nustatyti neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje bei nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų jo nedalyvavimo profesinės reabilitacijos programoje svarbias priežastis. Taigi atsakovas pažeidė sudarytos sutarties sąlygas. Be to atmestinas, kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad jis pranešė Užimtumo tarnybai, kad negali lankyti užsiėmimų dėl ligos, kadangi, kaip jau buvo minėta, E. Š. nedarbingumas fiksuotas tik 2015-11-06 – 2015-11-12, o profesinės reabilitacijos programoje apeliantas nedalyvavo ir 14, 16, 20-22, 27-30 dienomis.

6223.

63Be to apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad minėta sutartis sudaryta vadovaujantis Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-12-31 įsakymu Nr. A1-302 „Dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“, kurių 41 punktas numato, kad jei nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa buvo nutraukta praėjus daugiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo profesinės reabilitacijos programos pradžios dėl Taisyklių 28.4, 28.5 bei 28.7 papunkčiuose nurodytų priežasčių, asmuo atlygina Užimtumo tarnybai faktiškai patirtas profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudarančių paslaugų teikimo išlaidas. Taisyklių 28.7 punktas numato, kad nebaigta įgyvendinti profesinės reabilitacijos programa nutraukiama Užimtumo tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, gavus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos pateiktą informaciją, kai: asmuo be pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 darbo dienas nedalyvauja profesinės reabilitacijos programoje. Darytina išvada, kad apeliantas be pateisinamos priežasties nedalyvavo profesinės reabilitacijos programoje daugiau kaip 3 darbo dienas, todėl pažeidė pasirašytos sutarties nuostatas.

6424.

65Apelianto argumentai, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad 2006 m. atsakovas yra patyręs rimtą galvos smegenų traumą, atmestini, kaip nepagrįsti, kadangi vadovaujantis 2015 m. birželio 15 d. išvada dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio Nr. PROF-11, būtent atsižvelgiant į atsakovo neįgalumą jam ir buvo nustatytas profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis, kitaip tariant, atsakovo 2006 m. trauma ir jo neįgalumas (darbingumo lygis) buvo įvertinti Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai ji sprendė dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio.

6625.

67Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. lapkričio 19 d. nutartimi apeliantui buvo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti. Minėtoje nutartyje teismas pažymėjo, kad apeliantas nepateikė įrodymų pagrindžiančių, kad būtent paskirtos profesinės reabilitacijos paslaugos apeliantui dėl jo sveikatos būklės buvo per sudėtingos ir tai buvo priežastimi, dėl ko jis negalėjo lankyti užsiėmimų, tačiau tokius įrodymus turi galimybę pateikti, todėl apeliantas įpareigotinas pateikti medicininę išvadą, pagrindžiančią jo paaiškinimą, t. y. kad paskirtos profesinės reabilitacijos paslaugos apeliantui yra per sudėtingos. 2019 m. gruodžio 3 d. teisme gautas atsakovo E. Š. atstovės pranešimas, kuriame paaiškinta, kad atsakovas vykdydamas teismo 2019-11-19 nutartį kreipėsi į Karoliniškių polikliniką prašydamas išduoti medicininę pažymą, kad paskirtos profesinės reabilitacijos paslaugos apeliantui yra per sudėtingos, kad intensyviai mokytis negali. Tačiau Karoliniškių poliklinika atsisakė vykdyti pateiktą prašymą. Todėl esant galimybei prašo teismo išreikalauti šiuos duomenis iš gydymo įstaigos. Vilniaus apygardos teismas 2019 m. gruodžio 5 d. nutartimi nustatė apeliantui papildomą terminą trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad VĮ Karoliniškių poliklinika atsisakė pateikti informaciją tik dėl to, kad prašyme nėra nurodytas informacijos teikimo pagrindas bei tikslas. Todėl atsakovas turi galimybę gauti siūlomus pateikti įrodymus pats, su atitinkamu prašymu, nurodydamas būtinybę gauti šį įrodymą, kreiptis į VĮ Karoliniškių polikliniką pakartotinai. Apeliantas 2019 m. gruodžio 23 d. pateikė teismui dokumentą, užvardintą kaip psichiatro pažymą. Darytina išvada, kad apeliacinės instancijos teismas suteikė galimybę pašalinti trūkumus, tačiau apeliantas minėta galimybe nepasinaudojo, trūkumų nepašalino, todėl laikytina, kad apeliantui profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis buvo nustatytas atsižvelgiant į apelianto neįgalumą.

6826.

69Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Prievolės neįvykdymas ar netinkamas jos vykdymas (CK 6.205 str.) lemia prievolę pažeidusios šalies civilinę atsakomybę, kurią taikant pasireiškia turtinis (ekonominis) prievolės pobūdis, nes skolininkas už tinkamą prievolių vykdymą atsako savo turtu. Apeliacinė instancijos teismas pažymi, kad į bylą pateikti įrodymai patvirtina tai, kad buvo sumokėta 1 626,48 Eur profesinės reabilitacijos paslaugas teikusiai VšĮ „Rastis“, be to pažymėtina, kad visa profesinės reabilitacijos programos kaina 3 783,73 Eur. Todėl apeliacinės instancijos teismas pilnai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad tarp atsakovo aukščiau nurodytų neteisėtų veiksmų ir ieškovo išmokėtų sumų VšĮ „Rastis“ (patirtų nuostolių) egzistuoja priežastinis ryšys. Pagal CK 6.247 straipsnį atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1 626,48 Eur išlaidas, susijusias su profesiniu mokymu, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl tenkintinas (CK 6.38, 6.63. 6.200 straipsniai).

7027.

71Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino civilinės teisės normas, reglamentuojančias civilinės atsakomybės sąlygas, jų atsiradimą ir taikymą, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamos praktikos, objektyviai ir visapusiškai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio apeliaciniame skunde nurodytais motyvais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo, todėl jis paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

72Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

73Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 31 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė,... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 6. 2.... 7. Nurodė, kad E. Š. Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto... 8. 3.... 9. Pažymėjo, kad Vykdant sutarties sąlygas bei vadovaujantis išvada, atsakovas... 10. 4.... 11. Nurodė, kad VšĮ „Rastis“ 2015-12-01 raštu Nr. S-3774 „Dėl... 12. 5.... 13. Pažymėjo, kad atsižvelgiant į VšĮ „Rastis“ raštą ir vadovaujantis... 14. 6.... 15. Nurodė, kad pagal sutarties 2.3.6.3 punktą atsakovas įsipareigojo grąžinti... 16. 7.... 17. Atsakovas E. Š. atsiliepime prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą ir... 18. 8.... 19. Nurodė, kad 2015-06-15 atsakovui buvo išduotas siuntimas dėl profesinės... 20. 9.... 21. Pažymėjo, kad 2006 m. atsakovas patyrė rimtą galvos smegenų traumą.... 22. 10.... 23. Nurodė, kad dėl nepastovios ir neprognozuojamos sveikatos būklės atsakovui... 24. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 25. 11.... 26. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 31 d. sprendimu ieškinį... 27. 12.... 28. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad į bylą teiktas profesinėje... 29. 13.... 30. Pažymėjo, kad atsakovas atsiliepime nurodė, kad jam 2015-06-15 buvo... 31. 14.... 32. Nurodė, kad į bylą teikti įrodymai patvirtinta tai, kad buvo sumokėta 1... 33. 15.... 34. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad tarp atsakovo aukščiau... 35. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 36. 16.... 37. Apeliantas E. Š. pateikė apeliacinį skundą ir prašo panaikinti Vilniaus... 38. 16.1.... 39. Nurodė, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nebuvo informuotas... 40. 16.2.... 41. Pažymėjo, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad 2006 m. atsakovas yra... 42. 17.... 43. Ieškovė Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir... 44. 17.1.... 45. Nurodė, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina atsakovo teiginio, kad dėl... 46. 17.2.... 47. Pažymėjo, kad visiškai nepagrįstas apelianto teiginys, kad „sumos, kurių... 48. 17.3.... 49. Pabrėžė, kad jokiuose teisės aktuose nėra numatyta Užimtumo tarnybos... 50. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 51. Apeliacinis skundas atmestinas.... 52. 18.... 53. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 54. 19.... 55. Apeliacijos dalykas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria iš... 56. 20.... 57. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus teritorinė darbo birža... 58. 21.... 59. Apeliantas nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas nebuvo... 60. 22.... 61. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vadovaujantis 2015-06-22 tarp... 62. 23.... 63. Be to apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad minėta... 64. 24.... 65. Apelianto argumentai, kad teismas neįvertino tos aplinkybės, kad 2006 m.... 66. 25.... 67. Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad Vilniaus apygardos teismo... 68. 26.... 69. Pagal CK 6.38 str. 1 d. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai... 70. 27.... 71. Vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 72. Teismas, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1... 73. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 31 d. sprendimą palikti...