Byla 2-549/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus troleibusai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr.2-2382-51/2006 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendroves „Omnitel“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus troleibusai“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Omnitel“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Vilniaus troleibusai“, prašydamas pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Vilniaus troleibusai“ sprendimą atmesti ieškovo UAB „Omnitel“ pateiktą pasiūlymą, įpareigoti atsakovą vykdyti viešojo konkurso dėl judriojo ryšio paslaugų pirkimo atviro supaprastinto konkurso būdu konkurso sąlygų 9.2 punktą. Ieškinyje ieškovas taip pat prašė nepranešus atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti tolimesnes viešojo pirkimo procedūras, uždrausti atsakovui atlikti bet kokias pirkimo procedūras, susijusias su šiuo viešuoju konkursu (sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, vykdyti numerių perkėlimo procedūrą iš UAB „Omnitel“ į kito operatoriaus tinklą), uždrausti vykdyti mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su perkančiosios organizacijos sprendimu laimėjusį pasiūlymą pateikusiu tiekėju.

4Vilniaus apygardos teismas 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino ir sustabdė atsakovo UAB „Vilniaus troleibusai“ tolimesnes viešojo pirkimo procedūras: uždraudė atsakovui atlikti bet kokias pirkimo procedūras, susijusias su šiuo viešuoju konkursu (sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, vykdyti numerių perkėlimo procedūrą iš UAB „Omnitel“ į kito operatoriaus tinklą), o tuo atveju, jei šio konkurso pagrindu yra sudaryta mobiliojo ryšio paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis - uždrausti ją vykdyti. Teismas nurodė, kad atsakovui tęsiant viešojo pirkimo procedūras ir sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su kitu konkurso dalyviu, ieškinio tenkinimo atveju konkurso rezultatų pakeitimas būtų pakankamai komplikuotas, be to, sudarius pirkimo-pardavimo sutartį su kitu konkurso dalyviu, ieškovui ginant savo pažeistas teises reikės ilgalaikių teismo procesų, sutarties šalys jau gali būti atlikusios veiksmus, kurių padarinių pašalinimas būtų sudėtingas ir joms pačioms, todėl teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar tapti realiai nebeįmanomas. Teismas nurodė, kad tokia įvykių eiga galėtų kelti grėsmę ir ieškovo turtiniams interesams, nes būtų prarasta galimybė gauti pajamas ieškovo laimėjimo konkurse atveju, kai tuo tarpu šiuo atveju nėra pakankamo pagrindo manyti, kad viešojo pirkimo sustabdymo atveju atsakovas patirtų ženklius nuostolius ar nepatogumus. Teismas pažymėjo, kad prieš pradedant nagrinėti prašymą faksu gautas atsakovo raštas, kuriame nurodyta, kad su laimėjusiu tiekėju jau yra sudaryta sutartis, tačiau tai patvirtinančių įrodymų nėra pateikta, todėl nėra galimybės nustatyti, ar rašte nurodytos aplinkybės iš tikrųjų egzistuoja. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad yra tikslinga taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti tolimesnes viešojo pirkimo procedūras - uždrausti atsakovui atlikti bet kokias pirkimo procedūras, susijusias su šiuo viešuoju konkursu (sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį, vykdyti numerių perkėlimo procedūrą iš UAB „Omnitel“ į kito operatoriaus tinklą), o, jei atsakovas jau yra sudaręs sutartį su konkursą laimėjusiu subjektu, - uždrausti ją vykdyti.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Vilniaus troleibusai“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, kadangi byloje, kurioje yra ginčijami tik perkančiosios organizacijos veiksmai ar sprendimai, laikinosios apsaugos priemonės, susijusios su draudimu atsakovui vykdyti jau sudarytą pirkimo sutartį, negali būti taikomos. Reikalavimas sustabdyti pirkimo sutarties vykdymą gali būti pareiškiamas tik tuomet, kai ieškiniu yra ginčijama pati viešojo pirkimo sutartis. Kadangi atsakovo organizuotos viešojo pirkimo procedūros baigėsi sudarius sutartį su konkursą laimėjusiu tiekėju UAB „Bitė Lietuva“, šios sutarties vykdymas negali būti traktuojamas kaip su viešuoju pirkimu susijusi procedūra, o ieškovas pateiktu ieškiniu neginčija tarp atsakovo ir UAB „Bitė Lietuva“ sudarytos sutarties.
  2. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neturi prasmės, kadangi ieškovo prašomos sustabdyti pirkimo procedūros jau įvyko.
  3. Teismui tenkinus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nebuvo išlaikyta šalių interesų pusiausvyra, buvo atsižvelgta tik į ieškovo interesus. Teismui taikius laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudus vykdyti tarp atsakovo ir UAB „Bitė Lietuva“ sudarytą telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartį, susidarė situacija, kad nebeliko jokios sutarties, pagal kurią atsakovui būtų teikiamos judriojo ryšio paslaugos, kadangi tarp ieškovo ir atsakovo 2005 m. rugpjūčio 12 d. susitarimas dėl įrangos/paslaugų tiekimo nuo 2006 m. rugpjūčio 16 d. yra pasibaigęs ir nepratęstas.
  4. Laikinosios apsaugos priemonės nėra proporcingos siekiamiems tikslams, prieštarauja protingumo ir sąžiningumo principams, pažeidžia tiek atsakovo, tiek viešąjį interesą. Neleidus atsakovui vykdyti sutarties su UAB „Bitė Lietuva“ atsakovas patirs žymius nuostolius, nebus pasiektas Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintas pirkimų tikslas - pirkimo sutarties sudarymas, leidžiantis racionaliai naudojant tam skirtas lėšas įsigyti atsakovui reikalingas paslaugas.
  5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nėra būtinas, kadangi atsakovas yra seniai veikianti įmonė, jo finansinė padėtis yra gera, todėl net patenkinus ieškovo ieškinį, nuostolių atlyginimas ieškovui gali būti nesunkiai įgyvendintas.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas UAB „Omnitel“ nurodo, kad atsakovo UAB „Vilniaus troleibusai“ atskirasis skundas yra nepagrįstas, ir prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 2 p.).

8Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Pažymėtina, kad teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, t. y. teisingumas reikalauja užtikrinti asmens, prašančio taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir asmens, kuriam laikinosios apsaugos priemonės taikomos, teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą.

9Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktu, pirkimas (ar atskiros dalies pirkimas) pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis. Į bylą yra pateikta 2006 m. rugpjūčio 24 d. UAB „Vilniaus troleibusai“ ir konkurso laimėtojo UAB „Bitė Lietuva“ sudaryta telekomunikacijų paslaugų teikimo sutartis Nr.BDTR0608116/1, todėl laikytina, kad viešasis pirkimas dėl telekomunikacijų paslaugų teikimo yra pasibaigęs, todėl pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės - uždraudimas atsakovui atlikti bet kokias pirkimo procedūras, susijusias su šiuo viešuoju konkursu, yra netikslingos.

10Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškiniu yra prašoma pripažinti negaliojančiu atsakovo UAB „Vilniaus troleibusai“ sprendimą atmesti ieškovo UAB „Omnitel“ pateiktą pasiūlymą bei įpareigoti atsakovą vykdyti viešojo konkurso dėl judriojo ryšio paslaugų pirkimo atviro supaprastinto konkurso būdu konkurso sąlygų 9.2 punktą, tačiau ieškiniu nėra ginčijama UAB „Vilniaus troleibusai“ su konkurso laimėtoju sudaryta sutartis. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių tikslas yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė laikinąją apsaugos priemonę – uždraudimą vykdyti su konkurso laimėtoju sudarytą sutartį, kadangi tokia laikinoji apsaugos priemonė nėra susijusi su ieškinio reikalavimais ir jos taikymas neužtikrins būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo. Pažymėtina, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo Viešųjų pirkimų įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo (Viešųjų pirkimų įstatymo 123 str.).

11Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas yra pagrįstas ir tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2006 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Omnitel“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

Proceso dalyviai