Byla 2A-212-372/2008

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Petro Povilaičio, sekretoriaujant Ignei Urlakienei, dalyvaujant ieškovo atstovui Anridui Vinkleriui, atsakovei R. B., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. B. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008-02-26 sprendimo panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vaivorykštė“ ieškinį atsakovei R. B. dėl nuomos sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo bei atsakovės R. B. priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Vaivorykštė“ dėl pripažinimo, kad nuomos sutartis nutraukta 2006 m. gruodžio 1 d. Teisėjų kolegija

Nustatė

2Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašydamas pripažinti nuomininkės R. B. 2005-08-12 nuomos sutarties, sudarytos tarp nuomotojo UAB „Vaivorykštė“ ir nuomininkės R. B., nutraukimą prieš terminą neteisėtu ir negaliojančiu, priteisti iš atsakovės R. B. 1147,52 Lt skolą už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus, 206,55 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas, grąžinti permokėtą žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, kad 2005-08-12 su atsakove R. B. buvo sudaryta terminuota negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, pagal kurią ieškovas atsakovei perdavė nuomos teise naudotis 11,42 m2 patalpas, esančias ( - ). Nuomos sutarties terminas buvo trys metai, o atsakovė kas mėnesį įsipareigojo ieškovui mokėti 257 Lt nuomos mokesčio bei mokesčius už komunalinius patarnavimus. Nurodė, kad pagal nuomos sutarties 4.1 p. nuomininkui buvo numatytos ir sankcijos - laiku nesumokėjus nuomos ir kitų mokesčio, atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovui po 0,1 % dydžio delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Sutarties 5 p. buvo numatyta, kada galima nutraukti nuomos sutartį. Nuomininkui nebuvo suteikta teisė nutraukti šią sutartį, jis tai galėjo padaryti tik teismine tvarka. Ieškovas teigė, kad iš pradžių nuomos mokestį atsakovė mokėjo sistemingai, o nuo 2006 m. lapkričio mėnesio ji nuomos mokesčio nebemokėjo. 2006-08-03 iš atsakovės ieškovas gavo pranešimą, kad ji nutraukia patalpų nuomos sutartį po 9 dienų, tai yra nuo 2006-08-12, nenurodant jokios priežastis. 2006-08-19 raštu ieškovas atsakovei paaiškino, kad terminuotos nuomos sutarties nutraukti ne teismo tvarka negalima. Po šio rašto atsakovė savo ketinimų atsisakė ir toliau naudojosi tomis patalpomis. 2006-11-06 iš atsakovės ieškovas gavo dar vieną raštą, kuriame ji nurodė, kad nuo 2006-12-01 vienašališkai pirma laiko nutraukia 2005-08-12 nuomos sutartį pagal sutarties 4.2 p., ko, ieškovo manymu, pagal sutartį padaryti neturėjo teisės. Nurodė, kad bet kuriuo atveju, nutraukęs sutartį nuomininkas privalėjo grąžinti patalpas pagal perdavimo – priėmimo aktą, tačiau patalpos ieškovui nebuvo perduotos ir ieškovas jomis disponuoti negalėjo. Teigė, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo nutraukti nuomos sutartį prieš terminą. Todėl, ieškovo manymu, atsakovė nutraukė nuomos sutartį neteisėtai. Vėliau ieškovas savo iniciatyva nutraukė nuomos sutartį tuo pagrindu, kad atsakovė daugiau kaip 10 dienų vėluoja sumokėti nuomos mokestį. Nuomos mokestis nebuvo sumokėtas už laikotarpį nuo 2006-11-02 iki 2007-05-02. Mokesčiai už komunalinius patarnavimus nesumokėti nuo 2006 m. gruodžio mėnesio iki 2007-05-02.

3Atsakovė R. B., nesutikdama su ieškovo ieškiniu, Šiaulių miesto apylinkės teismui pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad nuomos sutartis, sudaryta 2005-08-12 tarp nuomotojo UAB „Vaivorykštė“ ir nuomininkės R. B., buvo nutraukta 2006-12-01 bei priteisti bylinėjimosi išlaidas iš ieškovo. Atsakovė pripažino, kad nuomos sutartį su ieškovu buvo sudariusi 3 metų terminui. Nurodė, jog, nepasibaigus šiam terminui, jai atsirado būtinybė nutraukti šią sutartį, kadangi minėtų patalpų nuoma jos veikloje nepasiteisino. Teigė, kad patalpose pastoviai girdėdavosi ventiliacinių sistemų ūžesys, atsidarius langą, jis buvo dar garsesnis. Dėl šių priežasčių ženkliai sumažėjo jos gaunamas pelnas ir ji šių patalpų nebepajėgė išlaikyti. Apie tai atsakovė informavusi ieškovą 2006-08-03 raštu, tačiau termino, nuo kada išsikraustys - nenurodė, nes ieškovui buvo reikalingas laikas susirasti kitą klientą. Paaiškino, kad antrame 2006-11-06 rašte ieškovui ji jau nurodė, kad nuo 2006-12-01 nutraukia nuomos sutartį. Pasirašydama nuomos sutartį su ieškovu, atsakovė galvojo, kad sutarties 4.2 p. yra numatyta jai teisė vienašališkai nutraukti šią sutartį, nes sutartyje nėra nurodyta, kad ji sutartį gali nutraukti vienašališkai tik teismine tvarka. Šią sąlygą šalys buvo aptarę ir žodžiu, nes, priešingu atveju, atsakovė šių patalpų nebūtų nuomavusi. Atsakovė teigė, kad tinkamai įspėjo ieškovą apie nuomos sutarties nutraukimą, sumokėjo sutartyje nurodytą baudą ir ieškovui nesanti neskolinga. Teigė, kad iš nuomojamų patalpų ji išsikraustė 2006 m. spalio mėnesį, o raktus nuo patalpų ieškovo atstovui ji atidavė 2006 m. lapkričio mėnesį. Kadangi ieškovo atstovas atsisakė pasirašyti patalpų priėmimo – perdavimo aktą, šis aktas ieškovui buvo išsiųstas paštu.

4Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies, o priešieškinį atmetė. Teismas pripažino nuomininkės R. B. 2005-08-12 nuomos sutarties, sudarytos tarp nuomotojo UAB „Vaivorykštė“ ir nuomininkės R. B., nutraukimą prieš terminą neteisėtu. Priteisė ieškovo UAB „Vaivorykštė“ naudai iš atsakovės R. B. 1147,52 Lt skolą už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus, 206,55 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo dienos – 2007-02-15 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 1274,62 Lt bylinėjimosi išlaidų. Kitoje ieškinio dalyje civilinę bylą teismas nutraukė. Tuo pačiu teismas įpareigojo Šiaulių apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ 12,55 Lt permokėto žyminio mokesčio. Teismas konstatavo, kad iš byloje esančios patalpų nuomos sutarties matyti, kad galimybė nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą nuomininkui nebuvo numatyta, o sutarties 4.2 p. už tokių veiksmų atlikimą buvo numatytą sankciją negalima laikyti nuomos sutarties nutraukimo pagrindu. Teismas atmetė atsakovės argumentą, kad ji, pasirašydama neteisingai suprato sutarties 4.2 p. ir manė, jog sutartį vienašališkai nutraukti galės bet kada, sumokėjusi ieškovui 300 Lt baudą. Tokią išvadą motyvavo tuo, kad atsakovė turi aukštąjį išsilavinimą, užsiima prekyba. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė pripažino, jog sutarties sąlygas su ieškovu derino ilgai, teismas konstatavo, kad atsakovė turėjo galimybę, prieš pasirašant sutartį, konsultuotis su advokatu. Pažymėjo, jog atsakovė nepateikė priešieškinio ir neprašė pripažinti sandorį iš dalies negaliojančiu ar pakeisti sutarties sąlygas, kaip numato CK 6.228 straipsnis. Nurodė, jog savo pranešime nutraukti terminuotą sutartį prieš terminą atsakovė nenurodė nei vienos nuomos sutarties nutraukimo priežasties, nei vieno CK 6.498 str. numatytų nuomos sutarties nutraukimo pagrindų. Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovė neturėjo teisinio pagrindo vienašališkai neteismine tvarka nutraukti negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties prieš terminą - nuo 2006-12-01, todėl 2005-08-12 patalpų nuomos sutarties nutraukimą pripažino neteisėtu. Pripažinęs, kad nuomos santykiai tarp šalių tęsėsi iki 2007-05-02, teismas nurodė, jog iki to laiko išliko nuomininkės pareiga mokėti nuomotojui nuomos mokestį ir mokesčius už komunalinius patarnavimus. Atsakovei nevykdžius savo pagal sutartį prisiimtų įsipareigojimų, laiku nesumokėjus ieškovui sutartyje numatytų mokesčių, teismas iš jos ieškovui priteisė 1147,52 Lt skolą. Konstatavo, kad atsakovė pagal sutarties 4.1 p. privalo sumokėti ieškovui 0,1 % dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną – iš viso 206,55 Lt. Be to, teismas iš atsakovės ieškovui priteisė 5 % dydžio metinės palūkanos nuo teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Nurodęs, kad ieškovas sumažino ieškininį reikalavimą dalyje dėl skolos už patalpų nuomą ir komunalines paslaugas priteisimo, t.y. iš esmės atsisakė nuo dalies ieškinio, teismas bylą šioje dalyje nutraukė. Patenkinęs ieškinį iš dalies, teismas priteisė iš atsakovės ieškovui 1274,62 Lt jo turėtų bylinėjimosi išlaidų bei grąžino 12,55 Lt permokėto žyminio mokesčio.

5Apeliaciniu skundu atsakovė R. B. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ieškinį atmesti, o atsakovės R. B. priešieškinį patenkinti. Apeliantės motyvai yra tokie:

61. Nustatant šalių tikruosius ketinimus teismas privalėjo įvertinti ir šalių elgesį po sutarties sudarymo, vykdymo ar nutraukimo – ieškovo elgesį po pranešimo apie sutarties nutraukimą. Atsakovė, siekdama sąžiningai vykdyti sutarties sąlygas, 2006-08-03 raštiškai pranešė ieškovui apie sutarties nutraukimą Ieškovas 2006-08-19 rašte iš esmės neprieštaravo sutarties nutraukimui, o atsakovė tai suprato kaip sutikimą nutraukti sutartį.

72. 2005-08-12 patalpų nuomos sutartis ir joje numatytos dviprasmiškos sutarties nutraukimo prieš terminą sąlygos nepagrįstai suteikė ieškovui perdėtą pranašumą. Teismas, spręsdamas šį ginčą turėjo atsižvelgti į tai, kad ieškovas – nuomotojas – nesąžiningai pasinaudojo tuo, kad nuomininkas nuo jo priklauso, yra ekonomiškai silpnas, neinformuotas, nepatyręs, veikia neapdairiai, neturi derybų patirties (CK 6.228 str.). Apie tai teismo sprendime visiškai nepasisakyta. Vien tik argumentas, jog atsakovė turi aukštąjį išsilavinimą ir užsiimu prekyba, nėra joks įrodymas.

83. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė procesines normas, reglamentuojančias sprendimo surašymą (CPK 265 str. 1 d., 270 str. 3 d. 2 p., 4 d. 2, 3 p.). Pirmosios instancijos teismas savo sprendime neišdėstė motyvų, kodėl atmetami atsakovės priešieškinio argumentai.

9Atsiliepimu į atsakovės R. B. apeliacinį skundą ieškovas UAB „Vaivorykštė“ prašo atmesti apeliacinį skundą ir palikti nepakeistą Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

101. Teismas tinkamai taikė tiek CK 6.193 str. suformuluotas sutarčių aiškinimo taisykles, tiek kitas sutarčių aiškinimą, o taip pat sutarčių sudarymą, pakeitimą ir nutraukimą reglamentuojančias teisės normas, inter alia apeliaciniame skunde minimus CK 6.154, 6.156, 6.158 straipsnius, taip pat nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos. Teismas pagrįstai pripažino, kad atsakovės Nuomos sutarties nutraukimas buvo neteisėtas, kadangi neatitiko nei įstatymų reikalavimų, nei Nuomos sutarties sąlygų.

112. Nors apeliantė nurodo, kad sudarydamas Nuomos sutartį ieškovas pasinaudojo tuo, kad apeliantė nuo jo priklausė, buvo ekonomiškai silpna, neturėjo derybų patirties ir pan., tokie jos teiginiai visiškai nepagrįsti. Nuomos teisiniai santykiai a priori nereiškia nuomininko priklausomybės ir pan. Apeliantės niekas nevertė ir neįkalbinėjo pasirašyti Nuomos sutartį.

123. Teismas pagrįstai pripažino, kad buvo visos sąlygos apeliantės sutartinei civilinei atsakomybei, kadangi apeliantė, pažeisdama CK ir Nuomos sutarties sąlygas, vienašališkai nutraukė Nuomos sutartį ir nustojo mokėti nuomos mokestį ir mokėjimus už komunalines ir kitas paslaugas.

134. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, priešingai nei nepagrįstai teigiama apeliaciniame skunde, atitinka CPK 270 str. ir teismų praktikoje keliamus reikalavimus tokio teismo procesinio dokumento turiniui. Byloje, kurioje pareikštas priešieškinys, teismas neprivalo atskirai išdėstyti priešieškinio atmetimo argumentų. Šiuo atveju ieškovas prašė pripažinti Nuomos sutarties nutraukimą prieš terminą neteisėtu, o apeliantė prašė pripažinti, kad Nuomos Sutartis teisėtai buvo nutraukta nuo 2006-12-01. Teismo pateikti argumentai, kodėl, teismo nuomone, apeliantė Nuomos sutartį nutraukė neteisėtai, tuo pačiu yra ir ieškinio šioje dalyje tenkinimo, ir priešieškinio atmetimo argumentai.

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Kolegija bylą nagrinėja, analizuodama apeliacinio skundo faktinius ir teisinius pagrindus bei patikrina, ar sprendime nėra absoliučių jo negaliojimo pagrindų ( CPK 320 straipsnio 1 dalis). Tuo pačiu neperžengiama apeliacinio skundo ribų ( CPK 320 straipsnio 2 dalis).

162005 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytos Patalpų nuomos sutarties ( b.l.3-5, t.1) 4.2 punkte numatyta nuostata, jog jei nuomininkas ar nuomotojas ( išskyrus sutarties 5.2., 5.3 punktuose nurodytus atvejus) vienašališkai pirma laiko nutraukia šią sutartį, jis privalo sumokėti 300 Lt dydžio baudą kitai šaliai. Kadangi sutartyje nuomininkui nėra suteikta jokių kitokių sutarties nutraukimo galimybių, atsakovė galėjo suvokti, kad vienašališkai galėjo nutraukti terminuotą šalių pasirašytą sutartį, kaip šio veiksmo sankciją privalėdama sumokėti 300 Lt baudą. Kaip matyti iš 2006-11-03 Pranešimo (b.l.37, t.1), atsakovė registruotu laišku ieškovui pranešė, kad nuo 2006-12-01 vienašališkai nutraukia sutartį, tuo pačiu prašydama nurodyti, kur turėtų pervesti 4.2 punkte nurodytą 300 Lt baudą. Kolegija daro išvadą, kad atsakovė šiame sandoryje laikoma silpnąja jo šalimi, o ieškovas, be kita ko, yra patalpų nuoma užsiimanti korporacija. Byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovė prieš tai turėjo patirties, sudarant nuomos sutarties sandorius. Taip pat nenuginčytas tas faktas, kad sutartį paruošė būtent ieškovas. Šalių pasirašytos sutarties sąlygos turi būti aiškiai nurodytos arba numanomos ( CK 6.196 straipsnio 1 dalis). Tačiau privalu atsižvelgti į tai, kad numanomos sutarties sąlygos nustatomos, atsižvelgiant į sutarties esmę ir tikslą, šalių santykių pobūdį, sąžiningumo, protingumo ir teisėtumo kriterijus ( CK 1.5 straipsnio 4 dalis, 6.196 straipsnio 2 dalis). Šalių pasirašytos sutarties 4..2 punktas yra neaiškus asmeniui, neturinčiam teisinio išsilavinimo ar sandorių sudarymo patirties. Sutarties 5 punkte išdėstyti jos galiojimo ir nutraukimo pagrindai. Nė vienas iš jų nesuteikia galimybės apginti nuomininko teises, leidžiant nutraukti terminuotą nuomos sutartį Esant tokioms aplinkybėms, atsakovė turėjo pagrindo daryti išvadą, kad būtent vienintelis 4.2 punktas gina jos teises. Visais atvejais sutarties sąlygos turi būti aiškinamos vartotojų naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Įvertinus šias aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad apeliantės reikalavimas tenkinti jos priešieškinį yra pagrįstas. Pranešimu ( b.l.37, t.1) apeliantė per pakankamai protingą terminą nurodė ieškovui, kad pasirašyta šalių sutartis nutraukiama nuo 2006-12-01. Būtent šis terminas rodo, kad ši sutartis nutraukiama. Kolegijai pripažinus, kad apeliantė sutartį nuo 2006-12-01 nutraukė teisėtai, ieškovo reikalavimas dėl jos pripažinimo neteisėta ir negaliojančia atmestinas. Tenkinant priešieškinį, praranda prasmę analizė apeliantės motyvų, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK normas ir nemotyvavo, kodėl jos priešieškinį atmeta.

17Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino turtinius ieškovo reikalavimus. Nors pripažįstama, kad apeliantė sutartį nutraukė nuo 2006-12-01, tačiau ji privalėjo apmokėti ieškovo turėtus nuostolius. Pasirašydama Patalpų nuomos sutarties 2005 08 12 priėmimo-perdavimo aktą ( b.l.80,t.1) ir pateikdama jo kopiją ieškovui, apeliantė nenurodė, kada būtent pastarasis privalėjo atvykti ir patalpas perimti. Vien tai, kad šis preliminarus aktas išsiųstas registruotu laišku (b.l.81, t.1) nepagrindžia to fakto, kad apeliantė pakankamai aiškiai išreiškė savo valią ieškovui perduoti išnuomotas patalpas. Ieškovas yra verslininkas, pasirašydamas sutartį su apeliante, jis pagrįstai tikėjosi gauti pajamų. Kol apeliantė patalpų nustatyta tvarka neperdavė, ieškovas jomis naudotis negalėjo. 2007-04-20 ieškovas informavo apeliantę, kad sutartis nutraukiama ir ji 2007 m. gegužės 2 d. 10 val. turi atvykti ir perduoti nuomotas patalpas (b.l.105, t.1). Tik 2007 m. gegužės 2 d. ieškovas sudarė Patalpų nuomos sutartį su kitu asmeniu ( b.l.101-103, t. 1), todėl iki to laiko apeliantė privalėjo mokyti šalių pasirašytoje sutartyje numatytus mokesčius. Pripažinus, kad šalių sutartis buvo nutraukta nuo 2006-12-01, tačiau apeliantei nustatyta tvarka negrąžinus patalpų, ieškovas negalėjo jų išnuomoti kitam asmeniui, tuo pačiu negaudamas pajamų ir iš apeliantės. CK 6.221 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo. Dėl šios priežasties kolegija daro išvadą, kad nuomotojas turi teisę reikalauti, jog nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, bei atlyginti nuostolius ( CK 6.499 straipsnio 1 ir 2 dalys). Apeliantė teigia, kad ji nesinaudojo patalpomis. Šio fakto niekas neginčija. Tačiau tai, jog ji tinkamai jų negrąžino, rodo, kad ji privalėjo mokėti, tačiau nemokėjo ir komunalinių mokesčių. Kad patalpos buvo grąžintos ieškovui jo paties aktyviais veiksmais, įtvirtinta Patalpų atidarymo aktu 2007 m. gegužės 2 d. (b.l.145, t.1). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino ieškovo turtinį reikalavimą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo..

18Atsižvelgiant į tai, kad patenkintas tik vienas ieškovo reikalavimas, o apeliantės reikalavimas patenkintas visiškai, iš atsakovės ieškovui priteisiamos atstovavimo išlaidos ir sumokėtas žyminis mokestis patenkinto reikalavimo daliai. Taigi, ieškovo turėtos išlaidos sudaro 1/3 dalį, kurią privalo sumokėti apeliantė. Ieškovas sumokėjo 53,17 žyminio mokesčio ( b.l.30, 71, 113, t.1). Visiškai suformulavus ieškovo reikalavimus, jų suma sudarė 1354,07 (b.l.12, 130, t.1). Tokiu būdu ieškovas privalėjo sumokėti 50 Lt žyminio mokesčio valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Patenkinus tik 1/3 dalį jo reikalavimų, iš apeliantės jam priteisiama 16,67 Lt žyminio mokesčio. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai įpareigojo Šiaulių apskrities VMI grąžinti ieškovui 12,55 Lt permokėto žyminio mokesčio. Kadangi žyminis mokestis negali sudaryti mažiau nei 50 Lt, o ieškovas sumokėjo 53,17 Lt, būtent 3,17 Lt permokėtos sumos jam grąžintina (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 3 dalis). Pirmosios instancijos teisme ieškovas sumokėjo 1062 Lt advokato pagalbos išlaidų ( b.l.134-135, t.1). Kiekviena proceso šalis turi teisę pasinaudoti teisine pagalba, tačiau apmokėjimas už ją įvertinamas atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio numatyta, kad atstovavimo išlaidų dydis priklauso nuo pakankamai daug kriterijų. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teisme nagrinėjama byla nebuvo sudėtinga, nereikalaujanti specialių žinių, advokatui nebuvo būtina vykti į kitą vietovę, prašoma priteisti suma yra labai nedidelė. Ieškovas pats pripažino, kad jau ne pirmą kartą kreipėsi į teismą su analogiškais reikalavimais, todėl praktika jau susiformavusi. Įvertinus šias aplinkybes, kolegija daro išvadą, kad ieškovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti įvertinamos 400 Lt suma. Visiškai analogiškai sprendžiamas klausimas ir dėl teisinės pagalbos apmokėjimo apeliacinėje instancijoje, atsižvelgiant ir į tai, kad apeliacinis skundas iš dalies patenkinamas. Kiekvienas proceso dalyvis privalo įvertinti savo galimybes ir galimą bylos baigtį. Ieškovas, apmokėdamas advokatui 1416 Lt už atsiliepimo į apeliacinį skundą paruošimą, turėjo įvertinti galimą šių išlaidų grąžą. Kolegija daro išvadą, kad apeliacinėje instancijoje ieškovui priteisiama 400 Lt advokato pagalbos išlaidų. Byloje yra pateikta PVM sąskaita-faktūra Nr.073444 (b.l.136, t.1), kuri patvirtina, jog ieškovas sumokėjo antstoliui už Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr.L2-1277-410/2007 įvykdymą. Apeliantės atžvilgiu taikytos laikinosios apsaugos priemonės buvo būtinos. Dėl šios priežasties kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė ieškovui jo turėtas išlaidas antstoliui ( CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

19Apeliantės priešieškinys patenkintas, todėl iš ieškovo , kurio reikalavimai patenkinti tik 1/3 dalimi, jai priteisiama 2/3 sumokėto žyminio mokesčio – 66,66 Lt ( b.l.93, t.1) pirmosios instancijos teisme ir 78,66 Lt ( b.l.164, t.1) apeliacinėje instancijoje.

20Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė ( CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalis).

21Kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeičia. Dėl šios priežasties pagal patenkintų reikalavimų dydį tuo pačiu proporcingai priteisiamos valstybei bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje ( CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iš ieškovo priteisiama 4,50 Lt, o iš apeliantės – 2,25 Lt.

22Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą pakeisti. Rezoliucinę sprendimo dalį išdėstyti taip : „ Ieškinį tenkinti iš dalies, priešieškinį patenkinti visiškai. Priteisti iš atsakovės R. B. ieškovui UAB „Vaivorykštė“ 1147,52 Lt skolos, 206,55 Lt delspinigių, 588,67 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisti iš atsakovės R. B. 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1354,07 Lt sumos nuo 2007-02-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pripažinti, kad Patalpų nuomos sutartis, sudaryta 2005-08-12 tarp ieškovo UAB „Vaivorykštė“ ir atsakovės R. B., buvo nutraukta 2006-12-01. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ atsakovei R. B. 66,66 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusius reikalavimus atmesti. Įpareigoti Šiaulių apskrities VMI grąžinti ieškovui UAB „Vaivorykštė“ 3,17 Lt sumokėto žyminio mokesčio.“ Priteisti iš atsakovės R. B. ieškovui UAB „Vaivorykštė“ 400 Lt atstovavimo išlaidų apeliacinėje instancijoje. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ atsakovei R. B. 78,66 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykštė“ 4,50 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei apeliacinėje instancijoje. Priteisti iš atsakovės R. B. 2,25 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei apeliacinėje instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB „Vaivorykštė“ kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės... 3. Atsakovė R. B., nesutikdama su ieškovo ieškiniu, Šiaulių miesto apylinkės... 4. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2008 m. vasario 26 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovė R. B. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 6. 1. Nustatant šalių tikruosius ketinimus teismas privalėjo įvertinti ir... 7. 2. 2005-08-12 patalpų nuomos sutartis ir joje numatytos dviprasmiškos... 8. 3. Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, pažeidė procesines normas,... 9. Atsiliepimu į atsakovės R. B. apeliacinį skundą ieškovas UAB... 10. 1. Teismas tinkamai taikė tiek CK 6.193 str. suformuluotas sutarčių... 11. 2. Nors apeliantė nurodo, kad sudarydamas Nuomos sutartį ieškovas... 12. 3. Teismas pagrįstai pripažino, kad buvo visos sąlygos apeliantės... 13. 4. Pirmosios instancijos teismo sprendimas, priešingai nei nepagrįstai... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Kolegija bylą nagrinėja, analizuodama apeliacinio skundo faktinius ir... 16. 2005 m. rugpjūčio 12 d. pasirašytos Patalpų nuomos sutarties ( b.l.3-5,... 17. Kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai patenkino... 18. Atsižvelgiant į tai, kad patenkintas tik vienas ieškovo reikalavimas, o... 19. Apeliantės priešieškinys patenkintas, todėl iš ieškovo , kurio... 20. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų kolegija nenustatė ( CPK... 21. Kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą pakeičia. Dėl šios... 22. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 23. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. vasario 26 d. sprendimą pakeisti....