Byla N2-81-786/2010

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė , sekretoriaujant Evelinai Neniškytei , dalyvaujant pareiškėjai L. J. , jos atstovui advokatui Dariui Karveliui , suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovei Ingai Lackuvienei, A. M., institucijos, duodančios išvadą- Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Laimai Zukienei , viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. J. pareiškimą dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo , vaikų gyvenamosios vietos nustatymo ir,-

Nustatė

2Pareiškėja ir jos atstovas paaiškino, kad 2009m. vasario 4 d, teismo sprendimu pareiškėjai laikinai apribota motinos valdžia vaikams- dukrai A. M., sūnui D. M. ir sūnui E. J. . Tuo metu buvo nustatyta, jog ji nesirūpino vaikais, girtavo . Tuo pačiu teismo sprendimu sūnui E. J. buvo nustatyta nuolatinė globa , jis buvo apgyvendintas Aulelių vaikų namuose ir namai tapo vaiko globėju. A. ir D. pasiėmė jų tėvas A. M.. Netekusi vaikų, pareiškėja suprato, jog gyveno ir elgėsi netinkami, todėl pakeitė savo gyvenimo būdą. Nevartoja alkoholinių gėrimų, vaikus labai dažnai lankė , jais rūpinosi. Atostogoms pasiėmė sūnų E. ir šiuo metu jis gyvena su ja. Tarp jos ir vaikų ryšys niekada nebuvo nutrūkęs. Gyvena su draugu. Jos draugas dirba, vaikus myli, turi normalias gyvenimo sąlygas. Prašė panaikinti motinos valdžios laikiną apribojimą vaikų atžvilgiu, bei nustatyti sūnaus E. J. gyvenamąją vietą su ja, panaikinti nustatytą globą ir išlaikymo priteisimą.

3Suinteresuoto asmens Aulelių vaikų globos namų atstovė pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino , jog pareiškėja labai rūpinasi vaiku, jį lankė ir šiuo metu vaikas gyvena su ja. Mano, jog pati pareiškėja pasikeitė, nepiktnaudžiauja alkoholiu, suprato, jog gyveno netinkamai. Mano , jog ji yra pasirengusi vaikus auginti pati.

4Suinteresuotas asmuo A. M. pareiškėjos pareiškimą palaikė ir prašė tenkinti. Nurodė, jog pareiškėjo ir po motinos valdžios apribojimo su vaikais ryšį palaikė, su jais bendravo. Mano, jog pareiškėja L. J. supratusi, kad gyveno netinkamai ir šiuo metu ji yra pasikeitusi. Sūnus D. ir dukra A. nori bendrauti su motina, tačiau jie nori gyventi su juo, todėl prašė nekeisti vaikų gyvenamosios vietos.

5Institucijos, duodančios išvadą Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAT atstovė paaiškino , kad palaiko L. J. pareiškimą dėl laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimo. Pareiškėja po teismo sprendimo labai pasikeitė, nebevartoja alkoholio, rūpinasi namais. Vaikus visada lankė , jais rūpinosi, ir tarp jų ryšys nebuvo nutrūkęs, vaikai nori bendrauti su motina . Pareiškėja gyvena su draugu, turi normalias gyvenimo sąlygas. Šiuo metu sūnus E. gyvena su motina. Dukra A. M. ir sūnus D. M. gyvena su tėvu ir mano, jog šių vaikų gyvenimo vietos keisti nereikia, nes vaikai nori gyventi su tėvu. Motinos valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarautų nepilnamečių vaikų A., D. ir E. interesams.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Bylos medžiaga, pareiškėjos ir jos atstovo, suinteresuotų asmenų paaiškinimais ir liudytojo parodymais nustatyta, kad 2009m. vasario 4 d. Anykščių rajono apylinkės teismas sprendimu pareiškėjai L. J. laikinai apribojo motinos valdžią jos vaikams- dukrai A., sūnui D. ir sūnui E.. Vaikus A. ir D. pasiėmė jų tėvas – suinteresuotas asmuo A. M., o sūnui E. nustatė nuolatinę globą ir jo nuolatiniu globėju paskyrė Aulelių vaikų globos namus bei priteisė iš motinos vaikui išlaikymą. Nustatyta, kad po motinos valdžios apribojimo iš esmės pasikeitė pareiškėjos L. J. gyvenimo būdas, ji nebevartoja alkoholio, rūpinosi vaikais, juos lankė, E. per pasiimdavo į namus . Šiuo metu vaikas ir gyvena su motina. Pareiškėja gyvena su draugu, turi nuolatinę gyvenamąją vietą , turi pajamų, rūpinasi namais, todėl pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašo jos pareiškimą tenkinti. Vaiko teisų apsaugos skyrius, išvadoje dėl šio pareiškimo neprieštaravo tokiam prašymui, patikrinę visus faktus, mano, jog pareiškėja gali pati vaikus auginti, jais rūpintis ir tam turi visas sąlygas.

8LR CK 3.181 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikinamas, jei įrodoma, kad tėvai (tėvas ar motina) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaikus, ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaikų interesams.

9Teismas , išklausęs proceso dalyvius, bei išklausęs liudytoją , daro išvadą, kad byloje nėra duomenų, kad laikino motinos valdžios apribojimo panaikinimas prieštarautų vaikų interesams. Todėl , naikintinas 2009 m. vasario 4 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu paskirtas laikinas L. J. motinos valdžios apribojimas nepilnamečiams vaikams - dukrai A. M., sūnui D. M. ir sūnui E. J. . Naikintina E. J. nustatyta nuolatinė globa, naikintinas priteistas iš pareiškėjos išlaikymas vaikui. Nepilnamečio vaiko – E. J. gyvenamoji vieta nustatytina su motina.

10Teismas , vadovaudamasis LR CPK 259str., 270 str., 497-504 str.,

Nutarė

11pareiškėjos L. J. pareiškimą patenkinti.

12Panaikinti 2009 m. vasario 4 d. Anykščių rajono apylinkės teismo sprendimu laikinai apribotą L. J. motinos valdžią nepilnamečiams vaikams- dukrai A. M., gim. ( - ), sūnui D. M. , gim. ( - ), ir sūnui E. J., gim. ( - ).

13Panaikinti E. J., 2009-02-04 teismo sprendimu nustatytą nuolatinę globą ir nepilnamečio vaiko gyvenamąją vietą nustatyti su jo motina L. J..

14Panaikinti 2009-02-04 teismo sprendimu iš L. J. priteistą išlaikymą sūnui E. J..

15Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai