Byla 2A-808-324/2012
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo akcinės bendrovės „City Service“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1732-717/2011 pagal akcinės bendrovės „City Service“ ieškinį atsakovei V. U., trečiajam asmeniui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1 917,13 Lt skolai grąžinti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. Ieškovas Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. A-I557 pagrindu nuo 2006 m. liepos 1 d. teikia namo, esančio ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso minėto namo bendrojo naudojimo objektai, kuriuos ji privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Kiekvieną mėnesį ieškovas patalpų savininkams, taip pat ir atsakovei, apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius už ( - ) namo bendrosios nuosavybės administravimą eksploatavimą ir kitas komunalines paslaugas. Kiekvieną mėnesį atsakovei jos buto adresu yra pateikiami mokėjimo pranešimai (sąskaitos) su nurodytomis priskaičiuotomis mokėti sumomis. Mokėjimo pranešimuose nurodytos sumos turi būti sumokėtos iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, paskutinės dienos. Atsakovės įsiskolinimas už per laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2010 m. spalio 31 d. priskaičiuotus mokesčius už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir suteiktas komunalines paslaugas yra 1 917,13 Lt. Atsakovei buvo siųsti pranešimai su raginimu įvykdyti prievolę, tačiau atsakovė iki šiol neatsiskaitė už suteiktas paslaugas ir nesumokėjo visų mokesčių.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį iš dalies patenkino. Priteisė iš atsakovės ieškovui 1 682,59 Lt skolai grąžinti, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2010 m. spalio 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 65,9 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjus, jog atsakovės buto plotas yra ne 44,56, o 44,19 kv. m., ieškovas perskaičiavo atsakovei tenkančius mokesčius ir prašomą priteisti skolos sumą sumažino 10,1 Lt. Konstatavo, kad atsakovės dalies bendrojoje nuosavybėje skaičiavimas yra pagrįstas Daugiabučių namų savininkų bendrijos įstatymo 2 straipsniu ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtintomis Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklėmis. Sprendė, kad administravimo mokestis už laikotarpį nuo 2006 m. liepos mėn. iki 2010 m. spalio mėn. sudaro 105,03 Lt, mokestis už pastatų techninę priežiūrą – 342,05 Lt, šilumos sistemų priežiūros mokestis – 403,62 Lt. Konstatavęs, kad atsakovė neįrodė, jog buvo atsisakyta ieškovo teritorijos tvarkymo paslaugų ir teritoriją tvarkė ji pati bei kiti namo gyventojai, sprendė, kad atsakovei pagrįstai už šias paslaugas priskaičiuota 288,63 Lt. Apskaičiuodamas atsakovei tenkančią sumokėti remonto darbų išlaidų dalį, vadovavosi ne ieškovo pateiktu žiniaraščiu, o detaliai ieškovo atstovės įvardintais remonto darbais ir paskaičiavimais. Laikė, kad už remonto darbus buvo priskaičiuota ne 759,9 Lt, o 599,99 Lt suma. Sprendė, kad atsakovė savo lėšomis atsiremontavo namo sieną (užsandarino tarpblokines siūles ir kiaurymes sienoje), todėl ji neprivalo savo lėšomis prisidėti prie analogiškų name atliktų darbų. Nustatęs, kad namo tarpblokinių siūlių sandarinimo darbų atsakovei priskaičiuota dalis sudaro 56,63 Lt, konstatavo, kad už remonto darbus iš atsakovės priteistina 543,36 Lt (599,99 Lt – 56,63 Lt).

5Apeliaciniu skundu ieškovas nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

6Nepagrįstai spręsta, kad ieškovas nežino ir nenurodė, kokias sumas prašo priteisti. Teismo posėdžio metu ir pateikdamas 2011 m. spalio 5 d. rašytinius paaiškinimus ieškovas kelis kartus išdėstė, iš ko susidaro prašoma priteisti suma, pateikė detalizuotą kiekvieno mėnesio skolos susidarymo skleistinę, paaiškino skaičiavimo metodiką.

7Nevertinta, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė patvirtino, jog visą ieškovo administravimo laikotarpį gaudavo visas jai siunčiamas sąskaitas ir priminimus dėl įsiskolinimo, pati pateikė gautų sąskaitų kopijas. Dėl to atsakovės teiginiai, kad ji negavo ( - ) adresu siųstų sąskaitų, prieštarauja bylos medžiagai ir jos pačios teiginiams. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė kreipėsi į administratorių ar AB „City Service“ veiklą prižiūrinčią instituciją – Kauno miesto savivaldybę dėl administratoriaus veiksmų, atsakovė nepateikė raštų ar kt. dokumentų, patvirtinančių jos teiginius. Atsakovė nebendradarbiavo su ieškovu, vengė atsiskaityti už suteiktas paslaugas daugiau nei ketverius metus, taip pažeisdama konstitucinį teisėtų lūkesčių principą ir kitų ( - ) namo bendrasavininkų teises.

8Neteisingai konstatuota, kad ieškovas mokesčius apskaičiuoja vadovaudamasis ( - ) namo gyvenamuoju plotu, kurį sudaro 4040,70 kv. m, ieškovo skaičiavimai yra pagrįsti Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsniu ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtintomis Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklėmis. Šie teisės aktai neįtvirtina mokesčių apskaičiavimo tvarkos. Apskaičiuodamas bendrasavininkams tenkančius mokesčius bendro naudojimo objektams išlaikyti, ieškovas vadovaujasi imperatyvia CK 4.82 straipsnio 5 dalies nuostata, numatančia, kad buto ir kitų patalpų savininkui priklausanti bendrosios dalinės nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas Nekilnojamo turto registre yra neregistruojamas. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje nėra individualizuota ir kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (CK 4.82 straipsnio 5 dalis). Kuo didesnio ploto yra butas ar patalpa, tuo didesnė yra šio buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje ir atitinkamai daugiau savininkas turi prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo (CK 4.82 straipsnio 3 dalis). Ne ieškovas, o CK nustato imperatyvią pareigą visiems bendraturčiams proporcingai savo daliai prisidėti prie bendro naudojimo objektų priežiūros ir atnaujinimo.

9Neteisingai nusprendus dėl mokesčių apskaičiavimui taikytinų teisės aktų, netiksliai nurodytos prašomos priteisti sumos pagal atskiras paslaugų rūšis. Nemotyvuojant nurodyta, kad administravimo mokestis sudarė 105,03 Lt, pastatų techninės priežiūros – 342,05 Lt, teritorijos tvarkymo – 288,63 Lt, šilumos sistemų priežiūros – 403,62 Lt, remonto darbai – 759,9 Lt. Ieškovas suteikė administravimo paslaugų už 106,56 Lt, pastatų techninės priežiūros – už 348,26 Lt, teritorijos tvarkymo – už 286,48 Lt, šilumos sistemų priežiūros – už 410 Lt, papildomi remonto darbai kainavo 755,73 Lt. Nemotyvuota, kodėl nepriteista 224,44 Lt suma už atliktus remonto darbus, yra prieštaravimų tarp 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo 2 psl., kuriame nurodyta, jog 2009 m. kovo mėn. bendrasavininkų prašymu nupirktos ir sumontuotos laiptinės ir rūsio durys iš viso už 3060 Lt, ir sprendimo 5 psl., kuriame tokie darbai nepažymėti. Byloje yra pateiktas raštiškas ( - ) namo bendrasavininkų prašymas namo administratoriui pakeisti duris ir įsipareigojama už atliktus darbus sumokėti, atsakovė taip pat pasirašė ant prašymo ir garantavo darbų apmokėjimą. Dėl to nėra pagrindo atlesti atsakovę nuo pareigos atsiskaityti už darbus, nes kitaip būtų pažeistas bendrasavininkų lygiateisiškumo principas (CK 4.86 straipsnio 1 dalis). Atsakovei tenkanti dalis už durų keitimą yra 204 Lt, todėl iš teismo nepriteistos sumos už remonto darbus (224,44 Lt) atėmus durų kainą (204 Lt), gaunasi 20,44 Lt skirtumas. Neaišku, kuo vadovaujantis apskaičiuota nepriteistina 56,63 Lt suma už siūlių remontą. Nepagrįstai spręsta, kad už remonto darbus priteistina tik 599,99 Lt, nors ieškovo patirtos išlaidos, paremtos bylos medžiaga, sudaro 755,73 Lt.

10Nepagrįsta išvada, kad atsakovė neprivalo apmokėti tarpblokinių siūlių remonto išlaidų. Byloje nėra pateikta įrodymų (atliktų darbų akto, PVM sąskaitos–faktūros, kt.), kad ieškovo administravimo laikotarpiu atsakovė už savo lėšas atliko tarpblokinių siūlių remontą. Ieškovas tinkamai vykdė jam teisės aktų numatytas pareigas ir remonto darbai buvo organizuojami tada, kai kompetentingų administratoriaus specialistų, teisės aktuose numatytu periodiškumu atliekančių administruojamo namo apžiūras, buvo nustatyta, kad egzistuoja toks darbų poreikis. Administratorius veikia išimtinai bendrasavininkų interesais, todėl atsakovės teiginiai, kad tarpblokinių siūlių remontas prie jos kambario buvo būtinas, nėra pagrįstas įrodymais, be to, ( - ) namo bendrasavininkai pagal CK 4.83 straipsnio 4 dalį neprivalo apmokėti išlaidų, nesusijusių su privalomųjų statinio naudojimo reikalavimų įgyvendinimu. Atsakovės subjektyvi nuomonė dėl darbų reikalingumo negali būti prilyginta profesionalių darbuotojų kompetentingai išvadai. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad ( - ) namo administratorius buvo informuotas apie atsakovės pageidavimą suremontuoti tarpblokines siūles.

11Nepagrįstai atsisakyta prie bylos prijungti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius ieškovo patirtas išlaidas už ( - ) namo išrašo iš Nekilnojamo turto registro paruošimą, ir dėl to, pažeidžiant CPK 93 straipsnio nuostatas, neteisingai paskirstytos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos. Atsisakymas prijungti rašytinius įrodymus motyvuotas tuo, kad ieškovo atstovė pagal įgaliojimą (teisininkė A. Č.) nepateikė įrodymų, kad jai suteikta teisė tvirtinti dokumentų kopijas. Ieškovo atstovės įgaliojimas suteikia teisę įgaliojamajai atstovauti AB „City Service“ visose institucijose, taip pat ir teismuose. Tai suponuoja, kad įgaliotas asmuo turi veiksmų laisvę tvarkyti įmonės teisinius reikalus, kuris būtų neįmanomas be galimybės greitai ir laiku pateikti teismui dokumentus, prieš tai juos patvirtinus įmonės išduotu vardiniu antspaudu ir antspaudu „kopija tikra“. Visi byloje esantys įrodymai yra patvirtinti ieškovo atstovių, pirmosios instancijos teismui visą bylos nagrinėjimo laikotarpį nekilo abejonių dėl atstovių galimybės tvirtinti dokumentus. Tik mokėjimą patvirtinantys dokumentai, pateikti teismo posėdyje prieš baigiamąsias kalbas, nebuvo prijungti. Tokie pirmosios instancijos teismo veiksmai yra nenuoseklūs ir prieštaraujantys protingumo bei teisingumo principams.

12Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo patenkinti apeliacinį skundą.

14Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.

15Apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas faktines ribas, teisinius pagrindus, patikrinęs, ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo aplinkybių, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, nustatydamas tenkintiną ieškinio dalį, netinkamai pritaikė įrodymų vertinimą ir teismo sprendimo argumentavimą reglamentuojantį CPK 270 straipsnio 4 dalies 3 punktą, todėl be pagrindo neįtraukė ieškovo įrodytų sumų už suteiktas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas, ( CPK 185 str., 329 str. 1 d.).

16Iš dalies sutiktina su apelianto argumentais dėl pirmosios instancijos teismo motyvų apie ieškovo tiksliai nenurodytas ieškininio reikalavimo sudėtinėmis dalimis esančius paslaugų dydžius.

17Bylos nagrinėjimo metu savo reikalavimus ieškovas tikslino, negalėjo pateikti įrodymų apie kai kurias atsakovei priskaičiuotas sumas (t. 2 b.l. 65-66) ir tai pažymėta aprašomojoje sprendimo dalyje, išdėstant ieškovo reikalavimų santrauką, tačiau apeliantas pagrįstai teigia, jog 2011 m. spalio 7 d. pateiktais rašytiniais paaiškinimais prašomas priteisti sumas jis tiksliai detalizavo, pristatė papildomus reikalavimą pagrindžiančius rašytinius įrodymus apie darbų, dėl kurių apmokėjimo pareiškė ieškinį, aktus ( t. 2 b.l. 74-77, 81-82, 98-196, t. 3 b.l. 2-38). Apeliantas taip pat pagrįstai teigia, kad atsakovė pripažino gaudavusi ieškovo siunčiamas sąskaitas (tai patvirtina rašytinio jos paaiškinimo pirmoji pastraipa t. 2 b.l. 87), vienok pastaroji aplinkybė bei tai, jog aprašomojoje sprendimo dalyje pažymėta visa ieškininių reikalavimų dėstymo ir grindimo eiga, neįtakojo teismo išvadų ieškinį patenkinti iš dalies.

18Apeliantas pagrįstai nurodo apie neteisingą pirmosios instancijos teismo išvadą, kad ieškovas mokesčius apskaičiuoja vadovaudamasis Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 2 straipsniu ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtintomis Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklėmis - šie teisės aktai mokesčių apskaičiavimo tvarkos neįtvirtina. Pastarasis netikslumas pirmosios instancijos teismo sprendime taipogi nebuvo jo išvadų sumažinti prašomą priteisti sumą argumentu – antrojoje sprendimo motyvuojamosios dalies pastraipoje pažymėta, jog mokėjimai apskaičiuojami pagal CK 4.82 straipsnio 3,5 dalyse įtvirtintą proporcingumo principą, kuomet buto savininkas privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, o buto savininkui priklausanti bendrosios nuosavybės dalis yra lygi jam nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui. Pažymėtina, kad teismas pripažino teisinga ieškovo nurodytą atsakovės dalį bendrojoje nuosavybėje (62,76).

19Ieškovas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo savo išvados dėl administravimo mokesčio – sprendime nurodyta suma pagrįsta ir t. 2 b.l. 52-53 esančia Kauno m. savivaldybės patvirtinta metodika, detalia skaičiuote ir ieškovo pateiktu žiniaraščiu t. 2 b.l. 100-101, tačiau teismas, nurodydamas administravimo mokesčio dydį ginčo laikotarpiu, padarė klaidą 2009 m. rugsėjo – 2010 m. spalio mėn. laikotarpio apskaičiavime (vietoje 14 mėnesių nurodė 13). Tuo pagrindu sutiktina su ieškovu, jog atsakovei jis suteikė ne 105,03 Lt, o 106,56 Lt vertės administravimo paslaugų. Analogiškas apsirikimas padarytas, apskaičiuojant mokestinį 52 mėnesių laikotarpį už pastatų techninę priežiūrą, teritorijos tvarkymą (pastaroji suma be pagrindo padidinta), šilumos sistemų priežiūrą.

20AB „City service“ teisingai nurodo, kad už remonto darbus jis priskaičiavo ne sprendime įvardintus 759,90 Lt, o 755,73 Lt (t. 2 b.l. 100-101), tačiau šis apsirikimas nėra esminis teismo išvados dėl remonto darbų požiūriu – konstatuodamas, jog remonto darbų buvo atlikta už 599,99 Lt, pirmosios instancijos teismas rėmėsi ne žiniaraščiu, o ieškovo atstovės paaiškinimu teismo posėdyje apie atliktus konkrečius įrodymais pagrįstus remonto darbus ir atsakovės mokėtinų sumų apskaičiavimą. Sutiktina, kad toks remonto darbų nustatymo ir apskaičiavimo principas yra teisingas, tačiau pirmosios instancijos teismas netiksliai nurodė kai kurias ieškovo atstovės teismo posėdyje įvardintas sumas, kai kurias praleido, todėl galutinė suma buvo nustatyta netinkamai. Ieškovo atstovė nurodė, jog remonto išlaidos litais 2006 m. spalio mėn. sudarė ne 1,23, o 1,21, 2007 m. spalį – ne 6,31, o 6,21, 2009 m. sausį – ne 4,98, o 4,28, 2010 m. vasarį – ne 33,38, o 1,02; be to, teismas neįtraukė jos nurodytų 2009 metų kovo mėn. 204,00, birželio mėn. 32,36 ir rugpjūčio mėn. 32,36 sumų.

21Sutiktina su apelianto argumentais dėl nepagrįstai netenkintos ieškinio dalies už namo siūlių remonto darbus. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad ( - ) namo administratorius buvo informuotas apie atsakovės pageidavimą suremontuoti tarpblokines siūles jos bute bei duomenų apie savo lėšomis atliktą tarpblokinių siūlų remontą (atliktų darbų akto, PVM sąskaitos–faktūros, kt.). Ieškovas įrodė, jog tarpblokinių siūlų remonto darbus organizavo tada, kai kompetentingų administratoriaus specialistų, teisės aktuose numatytu periodiškumu atliekančių administruojamo namo apžiūras, buvo nustatytas tokio remonto poreikis (t. 2b.l. 123-139). Administratorius veikia išimtinai bendrasavininkų interesais, todėl atsisakymas paskirstyti visiems butų savininkams remonto išlaidas motyvuojant, jog vienas ar keli iš jų tą darbą atliko patys, prieštarauja CK 4.82 straipsnio 3 dalyje įtvirtintam išlaidų namui išsaugoti mokėjimo ir jų proporcingo paskirstymo nuostatai bei 2001 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų IV skyriuje reglamentuotam mokesčių apskaičiavimui ir paskirstymui (pažymėtina, kad ieškovė neginčijo viso namo tarpblokinių siūlų remonto reikalingumo – t. 3 b.l. 46). Byloje yra raštiškas ( - ) namo bendrasavininkų prašymas namo administratoriui pakeisti duris ir įsipareigojama už atliktus darbus sumokėti, atsakovė taip pat pasirašė ant prašymo ir garantavo darbų apmokėjimą. Tuo pagrindu sutiktina su apeliantu, jog nėra pagrindo atleisti atsakovę nuo pareigos atsiskaityti už darbus, nes kitaip būtų pažeistas bendrasavininkų lygiateisiškumo principas (CK 4.86 straipsnio 1 dalis). Atsakovei tenkanti dalis už durų keitimą yra 204 Lt ( pažymėtina, kad apylinkės teismas, netenkindamas šios ieškinio dalies, savo išvados nemotyvavo).

22Sudėjus t.3 b.l. 45 ieškovo atstovės išvardintas sumas matyti, jog sprendime nurodytu principu atsakovei turėjo būti priskaičiuota remonto darbų išlaidų ne už 599,99 Lt, už 625,52 Lt (1,21+6,16+2,83+2,78+6,21+10,56+29,49+7,97+2,56+7,29+10,91+5,39+1,53+13,84+4,28+2,99+204+3,02+32,36+32,36+36,87+32,36+32,36+7,46+32,36+13,72+32,36+8,04+32,36+1,15+1,02+5,84+1,88).

23Vadovaujantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad bendra tenkintina ieškinio suma sudaro 1776,82 Lt (106,56 Lt administravimo mokesčio, 348,26 Lt už pastatų techninę priežiūrą, 286,48 Lt už teritorijos tvarkymą, 410 Lt už šildymo sistemų priežiūrą, 625,52 Lt už remonto darbus), bylinėjimosi išlaidų ieškovui atlygintina 93 procentai (pareikšto 1907,03 Lt ieškinio ir patenkinto 1776,82 Lt ieškinio santykio proporcija). Ieškovas yra sumokėjęs 66 Lt žyminio mokesčio ( t. 1 b.l. 3,42). Jam iš atsakovės priteistina 61,38 Lt šių bylinėjimosi išlaidų ( CPK 93 str. 1 dalis).

24Atmestinas apeliacinio skundo argumentas dėl nepagrįsto atsisakymo priimti rašytinius įrodymus, pagrindžiančius ieškovo patirtas išlaidas už namo išrašo iš Nekilnojamo turto registro paruošimą.

25Nesutiktina su apeliantu, kad jo įgaliotas asmuo turi veiksmų laisvę tvarkyti įmonės teisinius reikalus, kuris būtų neįmanomas be galimybės greitai ir laiku pateikti teismui dokumentus, prieš tai juos patvirtinus įmonės išduotu vardiniu antspaudu ir antspaudu „kopija tikra“. Atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime ( CPK 57 str. 1 d.). 2011 m. rugpjūčio 24 d. ieškovo išduotas įgaliojimas t. 3 b.l. 39 nesuteikia teisės byloje dalyvavusiai jo atstovei tvirtinti dokumentų nuorašus. Tai, kad atstovė tvirtino paties ieškovo išduotų dokumentų kopijas, CPK 114 straipsnio pirmosios dalies nuostatas pažeidžia ( pagal joje įtvirtintą procesinės teisės normą dalyvaujantis byloje asmuo, kuris procesinio dokumento turinį pagrindžia rašytiniais įrodymais, prideda jų originalus arba kopijas (skaitmenines kopijas), patvirtintas teismo, notaro (ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens), byloje dalyvaujančio advokato ar dokumentą išdavusio (gavusio) asmens), tačiau, nesant atsakovės apeliacinio skundo dėl netinkamai patvirtintų ieškinio priedų kopijų, šiuo aspektu teismo sprendimo teisėtumas nevertintinas ( CPK 320 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas, atsisakęs priimti mokėjimo dokumentų kopijas, kurių tikrumą patvirtinto ieškovo neįgaliota tokį veiksmą atlikti atstovė, minėtus civilinio proceso įstatymus pritaikė tinkamai.

26Vadovaujantis išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas ( CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

27Kauno apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-330 straipsniais,

Nutarė

28pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą, ieškovui iš atsakovės priteistą sumą padidinant iki 1776,82 (vieno tūkstančio septynių šimtų septyniasdešimt šešių Lt 82 ct), bylinėjimosi išlaidas sumažinant iki 61,38 ( šešiasdešimt vieno Lt 38 ct).

29Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Virginija Gudynienė, apeliacine rašytinio... 2. ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 1 917,13 Lt skolai grąžinti, 5... 3. Nurodė, kad atsakovė yra buto, esančio ( - ), savininkė. Ieškovas Kauno... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu ieškinį iš... 5. Apeliaciniu skundu ieškovas nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir... 6. Nepagrįstai spręsta, kad ieškovas nežino ir nenurodė, kokias sumas prašo... 7. Nevertinta, kad bylos nagrinėjimo metu atsakovė patvirtino, jog visą... 8. Neteisingai konstatuota, kad ieškovas mokesčius apskaičiuoja vadovaudamasis... 9. Neteisingai nusprendus dėl mokesčių apskaičiavimui taikytinų teisės... 10. Nepagrįsta išvada, kad atsakovė neprivalo apmokėti tarpblokinių siūlių... 11. Nepagrįstai atsisakyta prie bylos prijungti rašytinius įrodymus,... 12. Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį patenkinti... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo prašo patenkinti... 14. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas.... 15. Apygardos teismas, išnagrinėjęs bylą pagal apeliaciniame skunde nurodytas... 16. Iš dalies sutiktina su apelianto argumentais dėl pirmosios instancijos teismo... 17. Bylos nagrinėjimo metu savo reikalavimus ieškovas tikslino, negalėjo... 18. Apeliantas pagrįstai nurodo apie neteisingą pirmosios instancijos teismo... 19. Ieškovas nepagrįstai teigia, jog pirmosios instancijos teismas nemotyvavo... 20. AB „City service“ teisingai nurodo, kad už remonto darbus jis... 21. Sutiktina su apelianto argumentais dėl nepagrįstai netenkintos ieškinio... 22. Sudėjus t.3 b.l. 45 ieškovo atstovės išvardintas sumas matyti, jog... 23. Vadovaujantis išdėstytais motyvais darytina išvada, kad bendra tenkintina... 24. Atmestinas apeliacinio skundo argumentas dėl nepagrįsto atsisakymo priimti... 25. Nesutiktina su apeliantu, kad jo įgaliotas asmuo turi veiksmų laisvę... 26. Vadovaujantis išdėstytais argumentais, pirmosios instancijos teismo... 27. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. pakeisti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimą,... 29. Likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą....