Byla 2-522-570/2015
Dėl skolos priteisimo ir atsakovų G. B. ir R. B. priešieškinį ieškovei M. K. dėl ieškovės iškeldinimo iš atsakovams nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų patalpų, esančių (duomenys neskelbtini) ir kt

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja R. N., sekretoriaujant Sigutei Pranskevičienei, dalyvaujant ieškovei M. K. ir jos atstovei advokatei V. K., atsakovų G. B. ir R. B. atstovei advokato padėjėjai R. J., nedalyvaujant atsakovams G. B. ir R. B., Kalvarijos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atstovui,

2teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. K. ieškinį atsakovams G. B. ir R. B. dėl skolos priteisimo ir atsakovų G. B. ir R. B. priešieškinį ieškovei M. K. dėl ieškovės iškeldinimo iš atsakovams nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo namo ir kitų patalpų, esančių ( - ) ir kt.,

Nustatė

3Ieškovė M. K. patikslinus ieškinio reikalavimus, prašė priteisti solidariai iš atsakovų G. B. ir R. B. 1387,86 Eur paskolos dalį, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo pradinio ieškinio teismui pateikimo dienos, nuo 1387,86 Eur sumos, 863,07 Eur patirtų išlaidų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio reikalavimų patikslinimų teismui pateikimo dienos, nuo 863,07 Eur sumos, valstybės naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai patikslintu priešieškiniu prašė pripažinti, kad atsakovų likusi nesumokėta 2845,52 Eur (9825 Lt) skolos dalis ieškovei įskaitoma už ieškovės nesumokėtus mokesčius, gyvenant minėtame name ir kt.

42015-09-08 teismo posėdžio metu šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo teismo patvirtinti. Jojekurioje susitarė, kad ieškovė atsisako ieškinio reikalavimų, susijusių su paskola, ieškovė iš dalies atsisako ieškinio reikalavimo dėl 863,07 Eur turėtų išlaidų už langus ir sutinka, kad atsakovai sumokėtų 700 Eur ieškovės turėtų išlaidų už langus ir kt. Atsakovai atsisako savo priešieškinio reikalavimų, kiekviena iš šalių savo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginti nereikalauja.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 3 d. numato, kad šalys bet kurioje proceso stadijoje gali baigti bylą taikos sutartimi.

6Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.

7Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ar viešam interesui, šalims teismo išaiškintos ir jų buvo suprastos taikos sutarties sudarymo ir bylos nutraukimo pasekmės, todėl taikos sutartis tvirtinama, o byla nutraukiama (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 str., CPK 42 str. 1d., 2 d., 140 str. 3 d., 294 str., 293 str. 1 d. 5 p.).

8Atsakovai, paduodami priešieškinį, sumokėjo 159,54 Eur (550,85 Lt) žyminį mokestį (b.l.70, 95). Kadangi šalys sudarė taikos sutartį jiems grąžintina 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio, t.y. 119,66 Eur (159,54 Eur x 75 proc.) (CPK 87 str. 2 d.). Ieškovė nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleista, todėl taikos sutartimi iš dalies patenkinus ieškinį, iš atsakovų valstybei priteistina 25 proc. žyminio mokesčio nuo patenkintos reikalavimų dalies (700 Eur x 3 proc. x 25 proc.), t.y. 16 Eur, o nuo likusios 75 proc. dalies žyminio mokesčio mokėjimo atsakovai atleistini. Iš atsakovams grąžintinos žyminio mokesčio dalies (119,66 Eur) išskaičiuotinas iš jų valstybei priteistinas žyminis mokestis (16 Eur) ir atsakovams grąžintina 104 Eur likusi žyminio mokesčio dalis. Žyminį mokestį grąžinti pavedama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos (CPK 87 str. 3 d.).

9Taikos sutarties 9 punktu, šalys susitarė, jog išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei atlygina atsakovai, tačiau vadovaujantis LR Finansų ir Teisingumo ministrų 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, pakeistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290, šioje civilinėje byloje susidariusios mažiau nei 3 Eur dydžio išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, jos iš atsakovų valstybei nepriteistinos.

10Šalys taikos sutartimi taip pat aptarė (9 punktas), jog viena kitai patirtų bylinėjimosi išlaidų neatlygina.

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d., 290-291str., 293 str. 1 d. 5 p., teismas

Nutarė

12Patvirtinti ieškovės M. K., a.k. ( - ) ir atsakovų G. B., a.k. ( - ) bei R. B. a.k. ( - ) taikos sutartį civilinėje byloje šiomis sąlygomis:

131. Šalys nutarė civilinę bylą Nr. 2-522-570/2015 baigti taikos sutartimi, sutinkamai su LR CPK 140 str. d., prašo taikos sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka ir civilinę bylą nutraukti.

142. Ieškovė M. K. atsisako ieškinio reikalavimų, susijusių su paskola, o atsakovai su atsisakymu sutinka.

153. Ieškovė M. K. iš dalies atsisako ieškinio reikalavimo dėl 863,07 Eur turėtų išlaidų už langus ir sutinka, kad atsakovai R. B. ir G. B. sumokėtų 700 Eur (septynis šimtus eurų) ieškovės turėtų išlaidų už langus.

164. Atsakovai R. B. ir G. B. įsipareigoja sumokėti ieškovei M. K. 700 Eur (septynis šimtus eurų) jos turėtų išlaidų už atsakovės gyvenamajam namui nupirktus langus, solidariai.

175. Abi šalys susitaria,kad 700 Eur atsakovai išmokės ieškovei per 14 (keturiolika) mėnesių, mokėdami kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis po 50 Eur iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, pradedant 2015 m. rugsėjo mėn.

186. Atsakovai R. B. ir G. B. visiškai atsisako priešieškinio reikalavimų, o ieškovė su suo sutinka.

197. Ieškovė M. K. atsisako savo ieškinio reikalavimų dėl 5 procentų metinių palūkanų.

208. Nuo šios sutarties sudarymo momento šalys įsipareigoja viena iš kitos nereikalauti jokių piniginių išmokų pagal paskolos sutartis/raštelius ir jokių piniginių išmokų už komunalinius patarnavimus.

219. Šalys susitaria nereikalauti viena iš kitos išlaidų, susijusių su civilinės bylos vedimu teisme. Išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidos), įsipareigoja sumokėti atsakovai.

2210. Atsakovai prašo teismą grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio pateikiant teismui procesinius dokumentus.

2311. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties tvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės, įtvirtintos LR CPK 293 str. 1 d. 5 p., 294 str. 2 d.

2412. Atsakovai R. B. ir G. B. prašo nepriteisti iš jų valstybės turėtų išlaidų, susijusių su ieškovei suteikta teisine pagalba.

25Civilinę bylą nutraukti.

26Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos grąžinti G. B., a.k. ( - ), bei R. B., a.k. ( - ), sumokėtą 104 Eur (vieno šimtą keturis eurus) žyminio mokesčio, mokėjimo datos 2014-04-15 ir 2014-10-29.

27Išaiškinti šalims, kad jei nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis, suinteresuota šalis gali kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo.

28Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėja R. N., sekretoriaujant Sigutei... 2. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės M. K. ieškinį... 3. Ieškovė M. K. patikslinus ieškinio reikalavimus, prašė priteisti... 4. 2015-09-08 teismo posėdžio metu šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 3 d.... 6. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas.... 7. Šalių sudarytos taikos sutarties sąlygos neprieštarauja imperatyvioms... 8. Atsakovai, paduodami priešieškinį, sumokėjo 159,54 Eur (550,85 Lt) žyminį... 9. Taikos sutarties 9 punktu, šalys susitarė, jog išlaidas, susijusias su... 10. Šalys taikos sutartimi taip pat aptarė (9 punktas), jog viena kitai patirtų... 11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 6.983 str., CPK 140 str. 3 d.,... 12. Patvirtinti ieškovės M. K., a.k. ( - ) ir atsakovų G. B., a.k. ( - ) bei R.... 13. 1. Šalys nutarė civilinę bylą Nr. 2-522-570/2015 baigti taikos sutartimi,... 14. 2. Ieškovė M. K. atsisako ieškinio reikalavimų, susijusių su paskola, o... 15. 3. Ieškovė M. K. iš dalies atsisako ieškinio reikalavimo dėl 863,07 Eur... 16. 4. Atsakovai R. B. ir G. B. įsipareigoja sumokėti ieškovei M. K. 700 Eur... 17. 5. Abi šalys susitaria,kad 700 Eur atsakovai išmokės ieškovei per 14... 18. 6. Atsakovai R. B. ir G. B. visiškai atsisako priešieškinio reikalavimų, o... 19. 7. Ieškovė M. K. atsisako savo ieškinio reikalavimų dėl 5 procentų... 20. 8. Nuo šios sutarties sudarymo momento šalys įsipareigoja viena iš kitos... 21. 9. Šalys susitaria nereikalauti viena iš kitos išlaidų, susijusių su... 22. 10. Atsakovai prašo teismą grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio... 23. 11. Šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties tvirtinimo ir... 24. 12. Atsakovai R. B. ir G. B. prašo nepriteisti iš jų valstybės turėtų... 25. Civilinę bylą nutraukti.... 26. Pavesti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų... 27. Išaiškinti šalims, kad jei nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis,... 28. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...