Byla 2-311/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Gintaro Pečiulio (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo B. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, civilinėje byloje Nr. 2-1595-54/2007 pagal ieškovo B. R. ieškinį atsakovui viešajai įstaigai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kompensacijos bei turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, teisės pažeidimų ir kitų išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas B. R. 2007 m. kovo 13 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kompensacijos bei turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, teisės pažeidimų ir kitų išlaidų priteisimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo B. R. ieškinį atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms paliko nenagrinėtą.

5Nutartyje rašoma, kad ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Jam apie parengiamojo teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, ieškovas teismui dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, nepateikė. Atsakovo atstovė neprašė priimti sprendimo už akių, todėl ieškovo ieškinys paliktas nenagrinėtas.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą dėl to paties teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties atsisakė priimti. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį paliko nepakeistą.

7Ieškovas B. R. 2008 m. vasario 21 d. pareiškimu prašė atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti. Ieškovas nurodė, kad teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi jo ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas. Jis teismo nutartį skundė atskiruoju skundu, tačiau teismas atsisakė skundą priimti dėl to, jog buvo praleistas apskundimo terminas ir ieškovas jo neprašė atnaujinti. Į parengiamąjį teismo posėdį ieškovas neatvyko dėl svarbios priežasties, nes sirgo. Teismas neturėjo pagrindo palikti ieškinį nenagrinėtą. Kadangi ieškovas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį gavo tik 2007 m. rugsėjo 24 d., todėl termino nepraleido, o paskutinė diena paduoti atskirąjį skundą buvo 2007 m. spalio 1 d., ieškovas atskirąjį skundą per klaidą padavė Lietuvos apeliaciniam teismui.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 14 d. nutartimi ieškovo B. R. prašymo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti netenkino.

9Nutartyje rašoma, kad teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą dėl teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuria ieškinys buvo paliktas nenagrinėtas, buvo atsisakyta priimti, kadangi ieškovas praleido apskundimo terminą ir neprašė jo atnaujinti. Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutartimi teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį paliko nepakeistą bei išaiškino apeliantui, jog jis turi teisę kreiptis į teismą su prašymu atnaujinti dėl svarbios priežasties praleistą terminą. Teismas pažymėjo, kad turi būti pateikti neginčijami įrodymai, jog ieškovas įstatymo nustatytą terminą praleido dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis (CPK 78 str. 1 d.). Pagal ieškovo nurodytas aplinkybes teismui neaišku, dėl kokių priežasčių jis praleido įstatymo nustatytą terminą apskųsti teismo nutartį. Ieškovas taip pat nepateikė įrodymų, pagrindžiančių praleisto termino atnaujinimo būtinumą. Dalyvaujantis byloje asmuo privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jam priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus ir argumentus, kuriais grindžiami jo reikalavimai (CPK 7 str. 2 d.). Lietuvos apeliacinis teismas dar 2007 m. lapkričio 29 d. nutartimi paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį, tačiau ieškovo prašymas dėl praleisto termino atnaujinimo teisme gautas tik 2008 m. vasario 29 d. Tai leidžia teigti, kad ieškovas nerūpestingai naudojasi bei piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, pažeidžia proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Teismo įsitikinimu, ieškovo prašymas nėra pagrįstas, todėl atmestinas.

10Ieškovas B. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti terminą atskirajam skundui ir pareiškimui priimti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Ieškovas neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį 2007 m. rugsėjo 17 d., nes sirgo. Ieškovas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį gavo tik 2007 m. rugsėjo 24 d., todėl termino pateikti skundą nepraleido. Ieškovas turėjo lankytis pas gydytojus dėl ligos, o tai svarbi priežastis atnaujinti terminą.
  2. Ieškovas laikotarpiu nuo 2007 m. birželio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d. sunkiai sirgo, todėl nuolat lankėsi pas gydytojus. Ieškovo prašymas yra pagrįstas įrodymais bei motyvuotas.

11Ieškovas taip pat prašo iškelti teisėjui D. Rinkevičiui drausmės bylą, laikyti neteisėtomis ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį, 2007 m. spalio 8 d. nutartį, Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartį, kreiptis į Konstitucinį Teismą ir išaiškinti, ar CPK 246 straipsnis, 95 straipsnio 2 dalis atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Asmens teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus nustatytam terminui (CPK 75 str. 1 d.), tačiau tai dar nereiškia, kad asmuo apskritai praranda galimybę tą procesinį veiksmą atlikti. Asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas. Pareiškimas dėl termino atnaujinimo turi būti motyvuotas. Prie pareiškimo turi būti pridedami įrodymai, pagrindžiantys praleisto termino atnaujinimo būtinumą (CPK 78 str. 1, 4 d.). Paduodant pareiškimą dėl termino atnaujinimo, kartu turi būti atliekamas procesinis veiksmas (paduodamas skundas, dokumentai ar atliekami kiti veiksmai), kuriam atlikti praleistas terminas (CPK 78 str. 3 d.). Procesiniams veiksmams atlikti įstatyme nustatyti terminai drausmina proceso dalyvius, užtikrina sklandesnę, operatyvesnę teismo veiklą, civilinių teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkerta kelią procesui vilkinti.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas B. R. 2007 m. kovo 13 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą atsakovui VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, kompensacijos bei turtinės ir neturtinės žalos priteisimo, teisės pažeidimo ir kitų išlaidų priteisimo (t. 1, b. l. 1-11). Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtą, kadangi ieškovas neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį. Jam apie parengiamąjį teismo posėdį buvo pranešta tinkamai, jis teismui nepateikė dokumentų, pateisinančių savo neatvykimą, o atsakovo atstovė neprašė priimti sprendimo už akių (t. 1, b. l. 140). Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties, kuris paštu buvo teismui išsiųstas 2007 m. rugsėjo 29 d. (aplinkybė, jog skundas buvo gautas Lietuvos apeliaciniame teisme ir perduotas Vilniaus apygardos teismui, neturi reikšmės, nes skundas išsiųstas 2007 m. rugsėjo 29 d. (t. 1, b. l. 145, 146-148, 149)). Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo atskirąjį skundą dėl teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties atsisakė priimti (t. 1, b. l. 150). Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį paliko nepakeistą (t. 1, b. l. 177-180). Ieškovas B. R. 2008 m. vasario 21 d. pareiškimu (teisme pareiškimas gautas 2008 m. vasario 29 d.) be kitų reiškiamų reikalavimų prašė atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui dėl teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties paduoti (t. 2, b. l. 2-6). Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 14 d. nutartimi netenkino ieškovo B. R. prašymo atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti (t. 2, b. l. 21-22).

15Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso dalykas yra tik Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis, kuria atsisakyta atnaujinti praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, bei šios nutarties teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, todėl kiti apelianto reikalavimai ir argumentai nagrinėjant skundžiamą nutartį neturi teisinės reikšmės (CPK 301 str. 1 d., 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

16Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo spręsti ieškovo (apelianto) prašymo pripažinti neteisėtomis ir panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartį, to paties teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartį, nes tai nėra šios apeliacijos dalykas (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.) (t. 2, b. l. 45). Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutartimi jau pasisakė dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 8 d. nutarties pagrįstumo ir teisėtumo. Ši nutartis yra įsiteisėjusi, todėl teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo dar kartą vertinti jos pagrįstumą ir teisėtumą (CPK 301, 338 str.). Teisėjų kolegija apeliacine tvarka tikrina tik neįsiteisėjusių pirmosios instancijos teismo nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą (CPK 301 str. 1 d.). Jai įstatymu taip pat nesuteikti įgaliojimai iškelti ieškovo prašymu pirmosios instancijos teismo teisėjui drausmės bylą, todėl teisėjų kolegija negali spręsti tokio klausimo (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 84 str.).

17Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teisėjas sustabdo šios bylos nagrinėjimą ir kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas spręsti, ar šis įstatymas ar kitas teisinis aktas atitinka Konstituciją (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 110 str. 2 d., CPK 3 str. 3 d.). Ieškovas prašo kreiptis į Lietuvos Konstitucinį Teismą bei išaiškinti, ar CPK 95 straipsnio 2 dalis ir 246 straipsnis atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją. Pažymėtina, jog skundžiama nutartimi buvo sprendžiamas tik klausimas, ar yra pagrindas atnaujinti ieškovo praleistą procesinį terminą atskirajam skundui paduoti, o teismas priimdamas skundžiamą nutartį iš esmės vadovavosi CPK 78 straipsniu, reglamentuojančių procesinių terminų atnaujinimo tvarką. Kadangi apelianto nurodytos teisės normos tiesiogiai skundžiama nutartimi nebuvo taikytos, o jų taip pat netaiko ir apeliacinio teismo teisėjų kolegija, byloje vertinant skundžiamos nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti praleistą terminą teisėtumą ir pagrįstumą, nėra pagrindo kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl ieškovo nurodytų teisės normų, reglamentuojančių šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes (CPK 246 str.) bei piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes (CPK 95 str. 2 d.), atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

18Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinę tvarką nustato CPK ir kiti įstatymai, todėl šią teisę būtina įgyvendinti laikantis įstatymų nustatytos procesinės tvarkos. Šioje byloje svarbu nustatyti, ar apelianto pateikti įrodymai ir išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą atnaujinti praleistą procesinį terminą atskirajam skundui paduoti, tai yra, ar procesinis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių (CPK 78 str.). Vertinant bylos aplinkybes pažymėtina tai, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdį 2007 m. rugsėjo 17 d. (ieškovui šaukimas į teismo posėdį įteiktas 2007 m. liepos 10 d.) (t. 1, b. l. 137), į kurį ieškovui neatvykus buvo priimtas procesinis sprendimas - ieškinį palikti nenagrinėtą (t. 1, b. l. 140). Ieškovui 2007 m. rugsėjo 18 d. buvo išsiųsta teismo nutartis, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtas (t. 1, b. l. 141). Įstatymas įpareigoja dalyvaujančius byloje asmenis sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu (CPK 7 str. 2 d.). Įstatymų nežinojimas ar netinkamas jų suvokimas neatleidžia nuo juose numatytų sankcijų taikymo ir nepateisina įstatymų reikalavimų nevykdymo ar netinkamo jų vykdymo (CK 1.6 str.). Ieškovas savo prašymą dėl procesinio termino atnaujinimo iš esmės grindžia tuo, jog jis sirgo. Vertinant nurodytus argumentus pažymėtina, kad ieškovas apie 2007 m. rugsėjo 17 d. teismo posėdį žinojo jau nuo 2007 m. liepos 10 d., todėl būdamas apdairus ir rūpestingas, galėjo planuoti apsilankymus pas gydytojus. Iš pateiktų įrodymų matyti, jog ieškovas nuo 2007 m. rugpjūčio 14 d. iki 20 d. negalėjo vykti į darbo biržą (t. 2, b. l. 17, 35), jis 2007 m. rugsėjo 17 d. lankėsi pas gydytojus (t. 2, b. l. 18, 19, 35, 36) (negalėjo vykti į darbo biržą), taip pat pas gydytojus lankėsi 2007 m. gruodžio 12 d. (t. 2, b. l. 39), 2007 m. spalio 25 d. ir 29 d. (t. 2, b. l. 40), 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 10 d. (t. 2, b. l. 41). 2008 m. sausio 17 d. ieškovui buvo nustatytas 50 procentų nedarbingumo lygis (t. 2, b. l. 42). Įstatyme nustatyto skundo padavimo termino, kai jis yra praleistas, atnaujinimui (CPK 78 str.) yra svarbios aplinkybės ir įrodymai, pateisinantys termino praleidimą laikotarpiu nuo 2007 m. rugsėjo 17 d. iki 2007 m. rugsėjo 24 d. Pažymėtina, kad toks apskundimo termino skaičiavimas nurodytas ir Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. lapkričio 29 d. nutartyje (t. 1, b. l. 177-180).

19Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus pažymi, kad ieškovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, kad tinkamai pasinaudotų įstatymo suteiktomis procesinėmis teisėmis. Jis, iš anksto žinodamas apie teismo posėdį, nepasirūpino dėl tinkamo dalyvavimo jame, be to, nesidomėjo, koks jo atžvilgiu dėl nedalyvavimo teismo posėdyje yra priimtas procesinis sprendimas (CK 1.6 str., CPK 7 str. 2 d.). Analizuojant laikotarpį skundui dėl 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties paduoti, iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas pas gydytojus lankėsi 2007 m. rugsėjo 17 d., vėliau 2007 m. rugsėjo 26 d., todėl laikytina, jog būdamas rūpestingas, apdairus bei siekdamas tinkamai realizuoti jam įstatymo nustatytas teises, tarp jų apskųsti jo manymu nepagrįstą ir neteisėtą nutartį, turėjo objektyvią galimybę laiku paduoti atskirąjį skundą dėl teismo 2007 m. rugsėjo 17 d. nutarties. Apelianto nurodytos aplinkybės bei pateikti įrodymai, atsižvelgiant į civilinio proceso tikslus (CPK 2 str.) bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nesudaro pagrindo teigti, jog apeliantas terminą paduoti atskirąjį skundą praleido dėl svarbių priežasčių, jog remiantis pateiktais įrodymais ir motyvais yra pagrindas terminą atnaujinti (CPK 78 str.). Ieškovas (apeliantas) būdamas rūpestingas, atsakingas ir apdairus galėjo įstatymo nustatyta tvarka, nepraleisdamas termino, pateikti atskirąjį skundą. Apelianto pateikti įrodymai nesudaro pagrindo spręsti, jog įstatymo nustatytą 7 dienų terminą nutarčiai apskųsti jis praleido dėl svarbių priežasčių. Civilinių teisinių santykių subjektai, įgyvendindami savo teises bei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir sąžiningumo reikalavimus (CK 1.5 str.). Ieškovo elgesys neatitiko šių reikalavimų, todėl nesudaro pagrindo atnaujinti praleistą terminą (CPK 78 str.).

20Teisėjų kolegija sutinka su teismo argumentais, kad ieškovo prašymas dėl procesinio termino atnaujinimo nėra pagrįstas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl procesinio termino atnaujinimo atskirajam skundui paduoti, teisingai taikė teisės normas ir pagrįstai netenkino ieškovo prašymo dėl termino atskirajam skundui paduoti atnaujinimo. Skundo motyvais skundžiamos nutarties teisėtumas ir pagrįstumas nepaneigtas, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas B. R. 2007 m. kovo 13 d. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. rugsėjo 17 d. nutartimi ieškovo B. R.... 5. Nutartyje rašoma, kad ieškovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo atskirąjį... 7. Ieškovas B. R. 2008 m. vasario 21 d. pareiškimu prašė atnaujinti praleistą... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 14 d. nutartimi ieškovo B. R. prašymo... 9. Nutartyje rašoma, kad teismo 2007 m. spalio 8 d. nutartimi ieškovo... 10. Ieškovas B. R. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. Ieškovas taip pat prašo iškelti teisėjui D. Rinkevičiui drausmės bylą,... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Asmens teisė atlikti procesinį veiksmą išnyksta pasibaigus nustatytam... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas B. R. 2007 m. kovo 13 d. ieškiniu... 15. Teisėjų kolegija pažymi, jog apeliacinio proceso dalykas yra tik Vilniaus... 16. Teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo spręsti ieškovo (apelianto)... 17. Tais atvejais, kai yra pagrindo manyti, kad įstatymas ar kitas teisinis aktas,... 18. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo procesinę tvarką nustato CPK ir... 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi išdėstytas aplinkybes ir pateiktus įrodymus... 20. Teisėjų kolegija sutinka su teismo argumentais, kad ieškovo prašymas dėl... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....