Byla 2FB-28118-592/2016
Dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys UAB „HST Komunikacijos“, UAB „Finverta“, UAB „Mano kreditai“, AB „BnP Finance“, BIGBANK, AB „TEO LT“, uab „Omnitel“, UAB „SB Lizingas“, UAB „TELE2“, UAB „Sigirė“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant Vasarei Kašinskei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei Agatai Staševskajai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo D. R. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, suinteresuoti asmenys UAB „HST Komunikacijos“, UAB „Finverta“, UAB „Mano kreditai“, AB „BnP Finance“, BIGBANK, AB „TEO LT“, uab „Omnitel“, UAB „SB Lizingas“, UAB „TELE2“, UAB „Sigirė“.

3Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,

Nustatė

4pareiškėjas D. R. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto bylą.

5Nurodo, kad skolintis pradėjo prieš tris metus, kai neturėjo gerai apmokamo darbo. Pinigai buvo reikalingi mokėti už studijas kolegijoje, asmeninėms reikmėms. Pareiškėjas skolas stengėsi grąžinti laiku, tačiau neapskaičiavo, kad palūkanos bus didesnės nei jo darbo užmokestis. Tokiu būdu ši padėtis tapo kritiška. Pareiškėjas pradėjo skolintis, kad grąžintų senas skolas, tikėdamasis, jog pavyks atsiskaityti su kreditoriais. 2016-05-05 pareiškėjas iš UAB „Mano kreditas“ pasiskolino 3 000 Eur su 283,03 procentų bendra vartojimo kredito kainos metine norma, grąžinimo terminas - 2016-06-04. 2016-05-06 pareiškėjas pasiskolino dar 1 000 Eur su 447,63 procentų bendra vartojimo kredito kainos metine norma, grąžinimo terminas - 2016-06-06. Taip pat pareiškėjas pasirašė du neprotestuotinus vekselius po 1 700 Eur sumai kiekvieną. Šių sumų pareiškėjas negali apmokėti, nes jo darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, sudaro 850 Eur per mėnesį. 2016-06-06 kreditorius UAB „Mano kreditas“ atsiuntė pranešimą, jog nesumokėjus skolų, jos bus perduotos išieškojimui. Pažymi, kad pareiškėjas dirba Izraelio ambasadoje ir jei į darbovietę bus atsiųsti vykdomieji raštai, tai pareiškėjas galimai bus atleistas dėl blogos reputacijos, nes tai numato darbo sutartis. Darbo praradimas pablogintų ne tik pareiškėjo, bet ir jo kreditoriaus interesus. Bendra pareiškėjo skola kreditoriams sudaro 33 773,04 Eur, t. y. daugiau nei 25 MMA. Pažymi, kad dirba, išlaikytinių neturi. Banko sąskaitose, priklausančiose pareiškėjui, lėšų nėra. Pareiškėjas neturi registruoto kilnojamojo, nekilnojamojo turto, jo atžvilgiu pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo padavimo dienai nėra iškeltų civilinių bylų.

6Suinteresuotas asmuo UAB „HST Komunikacijos“ atsiliepimu nurodė, kad pareiškėjo skola yra 664,52 Eur. Nurodo, kad 2016-04-15 suinteresuotas asmuo suteikė pareiškėjui kreditą 7 mėnesių terminui. Pareiškėjas, pateikdamas paraišką kreditui gauti, nurodė turintis 50 Eur įsipareigojimų, o 2016-05-17 suinteresuotas asmuo gavo pranešimą, jog pareiškėjas ketina kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Suinteresuotas asmuo patikrino pareiškėjo įsiskolinimo valdymo duomenis ir nustatė, jog jis gavo tris kreditus iš kitų kredito bendrovių 2016-04-15 ir 2016-05-06. Iš pareiškėjo pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo matyti, jog pareiškėjas, nors ir turėdamas pastovias pajamas, ėmė įrangos už dideles sumas iš AB „TEO LT“, UAB „TELE2“, UAB „Omnitel“, tarp kai kurių pirkinių nėra praėję nei mėnesio laikotarpis. Pažymi, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog pasiskolinti pinigai buvo panaudoti esamoms skoloms padengti, taip pat nepateikia informacijos, kam buvo reikalinga įranga ir kur ji panaudota. Teigia, kad pareiškėjas, imdamas kreditus ir įsigydamas įrangą, sąmoningai leido susidaryti skoloms, tikėdamasis, jog nepatenkinti kreditorių reikalavimai bus nurašyti, todėl pareiškėjas pripažintinas nesąžiningu. Nesutinka, jog pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla. Prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Mano kreditas“ atsiliepimu nurodė, kad pareiškėjo pateiktomis faktinėmis aplinkybėmis, jis nuo 2014-06-19 iki 2016-04-23 išsimokėtinai įsigijo 14 vnt. „išmaniųjų“ mobiliųjų telefonų, 3 vnt. kompiuterių bei papildomos kompiuterinės technikos už 14 386,72 Eur sumą. Teigia, kad pareiškėjas siekdamas naudos, tęstiniu laikotarpiu vykdė šių prekių pardavimus, tačiau duomenų apie tai į bylą nepateikė. Nurodo, kad pareiškėjas dirba, jo gaunamas darbo užmokestis yra beveik dvigubai didesnis nei vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje, gyvena pareiškėjo tėvams priklausančioje gyvenamojoje patalpoje, už būstą nemokėdamas nuomos mokesčio, nevedęs, išlaikytinių neturi. Todėl mano, jog pareiškėjo prisiimti įsipareigojimai ir jų pagrindu gautos lėšos nebuvo naudojamos būtiniausiems ir esminiams poreikiams patenkinti, o buvo naudojami neprotingai. Pareiškėjas nesiėmė priemonių išvengti įsiskolinimų. Todėl toks pareiškėjo elgesys yra pagrindas konstatuoti jo nesąžiningumą. Prašo teismo atsisakyti iškelti fizinio asmens bankroto bylą pareiškėjui.

8Suinteresuotas asmuo AB „BnP Finance“ atsiliepimu nurodo, kad pareiškėjui 2016-03-21 vartojimo sutarties pagrindu buvo suteiktas 2 500,49 Eur vartojimo kreditas 36 mėnesių terminui. Pažymi, kad pareiškėjas nuo 2016-01-02 iki 2016-05-06 sudarė net keturiolika vartojimo kreditų ir kitų finansinius įsipareigojimus sukuriančių sutarčių. Mano, kad toks finansinių galimybių neįvertinimas aplaidumas rodo pareiškėjo nesąžiningumą, nes kryptingai leido skolos susidaryti. Taip pat kreditoriams teikė klaidinamus duomenis apie savo finansinę padėtį. Pareiškėjas nepateikė įrodymų, kad skolintos lėšos buvo naudojamos įsipareigojimams dengti ar konkretiems daiktams įsigyti. Pareiškėjas buvo pasyvus, nesidomėjo apie savo įsiskolinimus, nemėgino susitarti su kreditoriais dėl skolų grąžinimo. Prašo atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą.

9Suinteresuotas asmuo UAB „SB Lizingas“ atsiliepimu su pareiškėjo pareiškimu iškelti bankroto bylą nesutinka. Nurodo, kad pareiškėjas su suinteresuotu asmeniu sandorius sudarė 2016-03-16 ir 2016-03-18, t. y. prieš pat pateikiant pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir žinant, jog su kreditoriumi nebus atsiskaityta. Be to, tikėtinai šie sandoriai sudaryti dėl skolų, kurių mokėjimo terminai dar nesuėję, mokėjimo, kas laikoma nesąžiningumo prezumpcija pagal CK 6.67 str. 5 p., todėl mano, jog egzistuoja aplinkybės, dėl kurių bankroto byla negali būti iškelta. Suinteresuotas asmuo nesutinka, kad pareiškėjui būtų iškelta bankroto byla, paršo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

10Suinteresuotas asmuo UAB „Sigirė“ atsiliepimu prašo atsisakyti iškelti pareiškėjui bankroto bylą. Teigia, kad pareiškėjas nustojo vykdyti įsipareigojimus ir kryptingai ruošėsi bankroto bylos iškėlimui, taip dar labiau apsunkindamas savo finansinę padėtį. Pareiškėjo skola atsiliepimo surašymo dienai yra 719,30 Eur. Prašo bylą nagrinėti suinteresuoto asmens atstovui nedalyvaujant.

11Suinteresuotas asmuo UAB „Finverta“ atsiliepimu nurodė, kad pareiškėjo įsiskolinimo suma sudaro 723,27 Eur. Pažymėjo, kad pareiškėjas klaidino kreditorių, pateikdamas mokumo deklaraciją ir nenurodydamas turįs finansinių įsipareigojimų. Pareiškėjo veiksmai esant konkrečioms aplinkybėms negali būti vertinami kaip protingi ar teisingi. Dauguma finansinių įsipareigojimų buvo prisiimti per 2016 m. kovo-gegužės mėnesius, kas suponuoja mintį, jog jie buvo prisiimti su ketinimu jų negrąžinti, iškėlus bankroto bylą. Nurodo, kad pareiškėjo elgesys yra nesąžiningas. Prašo bylą nagrinėti suinteresuoti asmens atstovui nedalyvaujant.

12Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.

13Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė prašymą iškelti bankroto bylą, pagrįsdama jį iš esmės pareiškime nurodytais argumentais. Paaiškino, kad dėl šeimos sukūrimo buvo padidėjusios išlaidos.

14Pareiškimas atmestinas.

15Įstatymas 1 straipsnio 1 dalis numato, kad šio įstatymo paskirtis – sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą šio įstatymo nustatyta tvarka siekiant teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Taigi sąžiningo fizinio asmens mokumo atkūrimas galimas tada, kai yra užtikrinamas kreditorių reikalavimų tenkinimas, siekiama teisingos skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyros. Įstatymo 6 straipsnio 1 dalis numato, jog teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies nustatytų pagrindų. Atsižvelgiant į tai, fizinio asmens bankroto bylos iškėlimui būtina nustatyti ne tik fizinio asmens nemokumo faktą, bet ir įvertinti, ar nėra Įstatymo 5 straipsnio 8 dalies numatytų pagrindų, kuriems esant teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą.

16Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 MMA, tačiau teismas pažymi, kad vien pareiškėjo skolinių įsipareigojimų suma, kuri viršija 25 MMA, savaime nesudaro pagrindo pareiškėjo nemokumui pagal Įstatymą konstatuoti, nes turi būti nustatyta, jog fizinis asmuo negali vykdyti savo skolinių įsipareigojimų. Teismų praktikoje pripažįstama, kad sąžiningas fizinis asmuo laikytinas visiškai nemokiu tada, kai sąžiningo fizinio asmens finansinė būklė yra kritinė ir jis negali vykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių įvykdymo terminai yra suėję. Be to, pripažįstama, kad nemokumui nustatyti reikia atlikti fizinio asmens nemokumo priežasčių analizę, įvertinti fizinio asmens skolinių įsipareigojimų apimtį, turimo turto masę, taip pat galimas skolininko perspektyvas įvykdyti savo skolinius įsipareigojimus, atitinkamai sprendžiant galimybę kelti ar nekelti fiziniam asmeniui bankroto bylą (Vilniaus apygardos teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-1628-345/2013).

17Be to, pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatas ir į jų prasmę, jog fizinio asmens nemokumas yra tokia jo būklė, kai jis ne tik turi skolinių įsipareigojimų, kurie viršija 25 MMA ir kurių mokėjimo terminai jau yra suėję, tačiau ir realiai asmuo negali šių įpareigojimų įvykdyti, be to, jeigu asmens skoliniai įsipareigojimai yra ir didesni nei turimas turtas, tačiau gaunamos nuolatinės kasmėnesinės pajamos leidžia per protingą laikotarpį juos asmeniui įvykdyti pilnai ar bent pradėti vykdyti dalinai, tada darytina išvada, jog šis asmuo gali ir yra pajėgus finansine prasme vykdyti jau turimus skolinius įsipareigojimus, kur šis vykdymas iš esmės priklauso tik nuo paties asmens noro ir valios išraiškos stengtis pilnai įvykdyti turimus skolinius įsipareigojimus. Šio Įstatymo nuostatų prasmė ir esmė yra ta, kad Įstatymo nuostatų taikymas ir fizinio asmens bankroto bylos iškėlimas (ar neiškėlimas) konkrečiam asmeniui turi sudaryti visas sąlygas atkurti sąžiningų fizinių asmenų mokumą, tačiau užtikrinant kreditorių reikalavimų tenkinimą ir visais atvejais yra būtina siekti teisingos tiek asmens - skolininko, tiek jo kreditorių interesų pusiausvyros, nepiktnaudžiaujant suteiktomis teisėmis.

18Pagal Įstatymo 5 straipsnio 8 dalį teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjimo metu teismas nustato, kad fizinio asmens būklė neatitinka Įstatymo 2 str. 2 d. nurodytosios; 2) paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos CK 6.67 str. nurodytų sudarytų sandorių, pažeidžiančių kreditorių teises, neprivalėdamas sudaryti šių sandorių, ar kitų veiksmų, kurie CK nustatyta tvarka laikomi nesąžiningais; 3) paaiškėja, kad fizinis asmuo tapo nemokus dėl savo žalingų įpročių (piktnaudžiavo alkoholiu, narkotinėmis ar kitomis psichotropinėmis medžiagomis, azartinių lošimų ir kitų); 4) paaiškėja kad fizinis asmuo yra nubaustas už nusikaltimus ar baudžiamuosius nusižengimus, nurodytus LR BK 207, 208, 209, 216, 222, 223 str., ir teistumas nėra išnykęs, jeigu dėl to jis tapo nemokus; 5) nuo fizinio asmens bankroto proceso nutraukimo ar pabaigos nepraėję 10 metų, išskyrus Įstatymo 10 str. 1 d. 1, 2 ir 7 p. nurodytus atvejus; 6) paaiškėja, kad fiziniam asmeniui yra iškelta neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens, kurio dalyvis yra fizinis asmuo, bankroto byla.

19Pareiškėjas įvardija šias savo nemokumo priežastis: 1) paskolų ėmimas dėl neturėjimo gerai apmokamo darbo, mokestis už studijas; 2) paskolų ėmimas ir senesnių skolų dengimas; 3) savo galimybių grąžinti skolas neįvertinimas dėl didelių palūkanų normų. Tačiau aplinkybės, jog naujos paskolos buvo imamos tikslu padengti anksčiau susidariusias skolas, įrodymais nepagrindžia, todėl manytina, kad pareiškėjas negali remtis šia aplinkybe, kadangi byloje nėra įrodymų, pagrindžiančių tai, kad pareiškėjas iš kredito įstaigų gautomis lėšomis padengė ankščiau susidariusius įsiskolinimus. Taip pat pareiškėjo atstovė negalėjo paaiškinti ir pateikti įrodymų, kokiu tikslu pareiškėjas nuo 2014-06-19 iki 2016-04-23 išsimokėtinai įsigijo net 14 vnt. „išmaniųjų“ mobiliųjų telefonų, 3 vnt. kompiuterių bei papildomos kompiuterinės technikos. Aplinkybė, kad pareiškėjas skolinosi, nes turėjo mokėti už studijas kolegijoje, taip pat nepagrindžia tokio intensyvaus skolinimosi, nes pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu yra tik antro kurso studentas, ištęstinės studijos Vilniaus verslo kolegijoje mobiliųjų technologijų ir saugumo studijų programos trunka 4 metus, studijų metinė kaina - 1 100 Eur (informacija www.kolegija.lt), tai už studijas pareiškėjas per šiuos du metus realiai turėjo sumokėti 2 200 Eur, o bendra pareiškėjo skola kreditoriams sudaro 33 773,04 Eur. Taigi, pareiškėjas nei su pareiškimu, nei bylos nagrinėjimo metu nepateikė įrodymų, iš kurių šias jo nurodytas aplinkybes galima būtų objektyviai nustatyti (CPK 178, 185 str.).

20Sprendžiant fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą, teismas vertina, ar nėra sąlygų, trukdančių iškelti bankroto bylą (Įstatymo 5 str. 8 d.), o viena iš jų yra ta, kad pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu, teismas turi nustatyti fizinio asmens sąžiningumą (Įstatymo 5 str. 8 d. 2 p.). Teismui sprendžiant dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo, pareiškėjo sąžiningumas vertintinas dviem aspektais: pirma, ar skolininkas, kreipdamasis dėl bankroto bylos iškėlimo, sąžiningai pateikė visą informaciją, antra, ar jis tapo nemokus elgdamasis sąžiningai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2014 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-516/2014).

21Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog pareiškėjas, prieš kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos jam iškėlimo (byla teisme gauta 2016-06-14), nuo 2016-01-02 iki 2016-05-06 sudarė net keturiolika vartojimo kreditų ir kitų finansinius įsipareigojimus sukuriančių sutarčių. Šių sandorių sudarymas dėl skolų, kurių mokėjimo terminai dar nesuėję, mokėjimo, kas laikoma nesąžiningumo prezumpcija pagal CK 6.67 str. 5 p., todėl šis faktas suponuoja išvadą, jog pareiškėjas tapo nemokus dėl nesąžiningo elgesio, t. y. turėdamas žinoti, jog nebus galimybių atsiskaityti su naujai įgyjamais kreditoriais. Iš daugumos suinteresuotų asmenų atsiliepimų nustatyta, kad pareiškėjas, pildydamas mokumo deklaracijas, sąmoningai nenurodydavo savo realios turtinės padėties (nurodydavo tikrovės neatitinkantį gaunamą darbo užmokestį) ir prisiimtų kreditorinių įsipareigojimų (nenurodydavo, jog turi įsipareigojimų arba nurodydavo, kad turi neženklius įsipareigojimus). Teismas mano, kad pareiškėjo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad pareiškėjas, nurodydamas aplinkybę pareiškime, jog naujas sutartis sudarė su tikslu padengti senesnius skolinius įsipareigojimus, jos nepagrindžia jokiais įrodymais. Be to, pareiškėjas nepaaiškina, ir šis aplinkybė yra teismui nesuprantama, kodėl esant gana ženkliems pareiškėjo įsipareigojimams, jis perka išsimokėtinai telefonus ir kompiuterinę įrangą, t. y. ne pirmo būtinumo prekes, kurios yra vertingos. Kad šias prekes parduodavo ir atsiskaitydavo su kreditoriais, įrodymų nėra, todėl negalima daryti išvados, jog tokius sandorius sudarė, siekdamas atsiskaityti su kreditoriais. Manytina, kad pareiškėjo nesąžiningumą patvirtina ir tai, kad jis, dirbdamas Izraelio ambasadoje ir žinodamas, jog darbo sutartyje yra darbuotojui numatyta sąlyga nutraukti darbo sutartį dėl nesąžiningo elgesio, siekia išvengti drausminių nuobaudų bankroto procedūros būdu. Teismo nuomone, toks pareiškėjo elgesys netoleruotinas, nes sąžiningai ir protingai elgdamasis, jis turėjo ir turi informuoti darbdavį apie pareiškėjo gyvenimo įvykusius ir jam gero vardo nesuteikiančius faktus, jei tarp jų yra susitarimas dėl reputacijos. Nustatytų pareiškėjo elgesio aplinkybių daugetas ne tik parodo pareiškėjo nesąžiningumą, bet ir jo tikslą ne atkurti savo mokumą, o mėginimą pasinaudoti Įstatymu ir išvengti skolinių įsipareigojimų vykdymo.

22Kiti pareiškėjo, jo atstovės nurodyti argumentai, aplinkybės neturi esminės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas nepasisako (CPK 185 str.).

23Teismas, atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad pareiškėjui bankroto byla nekeltina Įstatymo 5 str. 8 d. 2 punkto, 1 str. 1 dalies pagrindais.

24Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 1 straipsnio 1 dalimi teismas

Nutarė

25atsisakyti iškelti pareiškėjui D. R. bankroto bylą.

26Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Igoris Kasimovas, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo D. R. pareiškimą dėl... 3. Teismas, išnagrinėjęs pareiškimą,... 4. pareiškėjas D. R. kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti jam bankroto... 5. Nurodo, kad skolintis pradėjo prieš tris metus, kai neturėjo gerai apmokamo... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „HST Komunikacijos“ atsiliepimu nurodė, kad... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Mano kreditas“ atsiliepimu nurodė, kad... 8. Suinteresuotas asmuo AB „BnP Finance“ atsiliepimu nurodo, kad pareiškėjui... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „SB Lizingas“ atsiliepimu su pareiškėjo... 10. Suinteresuotas asmuo UAB „Sigirė“ atsiliepimu prašo atsisakyti iškelti... 11. Suinteresuotas asmuo UAB „Finverta“ atsiliepimu nurodė, kad pareiškėjo... 12. Kiti suinteresuoti asmenys atsiliepimų į pareiškimą nepateikė.... 13. Teismo posėdžio metu pareiškėjo atstovė palaikė prašymą iškelti... 14. Pareiškimas atmestinas.... 15. Įstatymas 1 straipsnio 1 dalis numato, kad šio įstatymo paskirtis –... 16. Įstatymo 2 straipsnio 2 dalis numato, kad fizinio asmens nemokumas yra fizinio... 17. Be to, pažymėtina tai, kad atsižvelgiant į Įstatymo 2 straipsnio 2 dalies... 18. Pagal Įstatymo 5 straipsnio 8 dalį teismas atsisako iškelti fizinio asmens... 19. Pareiškėjas įvardija šias savo nemokumo priežastis: 1) paskolų ėmimas... 20. Sprendžiant fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo klausimą, teismas... 21. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog pareiškėjas, prieš... 22. Kiti pareiškėjo, jo atstovės nurodyti argumentai, aplinkybės neturi... 23. Teismas, atsižvelgęs į išdėstytus motyvus, konstatuoja, kad pareiškėjui... 24. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 5... 25. atsisakyti iškelti pareiškėjui D. R. bankroto bylą.... 26. Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...