Byla 2-3260-151/2015
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Sweco Lietuva“ ieškinio pareiškimą atsakovui UAB „FEZ Developments Limited“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas pateikė teismui ieškinio pareiškimą prašydamas priteisti iš atsakovo 14481,00 Eur (50000,00 Lt) negrąžintos skolos, 2898,56 Eur (10008,16 Lt) palūkanų, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas – 195,49 Eur (675,00 Lt) žyminio mokesčio ir 525,66 Eur (1815,00 Lt) už teisinę pagalbą. Bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Atsižvelgiant į tai, kad ieškinio dalykas yra piniginis reikalavimas, ieškovas pareikštą reikalavimą grindžia leistinais rašytiniais įrodymais, pripažintina, kad yra pagrindas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka (CPK 424 str. 1 d.).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš teismui pateiktų dokumentų nustatyta, kad ieškovas UAB „Sweco Lietuva" ir atsakovas UAB „FEZ Developments Limited" 2011-12-30 sudarė Sutartį Nr. 11127, pagal kurią atsakovas (Sutartyje - Užsakovas) pavedė, o ieškovas (Sutartyje - Vykdytojas) įsipareigojo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteikti Užsakovui techninėje užduotyje nurodytas su projektu susijusias paslaugas, o atsakovas (Užsakovas) įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais priimti atliktus darbus ir sumokėti Vykdytojui atliktų darbų kainą pagal šalių pasirašytus perdavimo - priėmimo aktus bei išrašytas atitinkamas PVM sąskaitas - faktūras (Sutarties 1, 2, 3 dalys). Ieškovas ir atsakovas 2012-09-03 sudarė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie 2011 m. gruodžio 30 d. Sutarties Nr. 11127. Papildomu susitarimu šalys susitarė pakeisti Sutarties 2.1. punktą ir nustatyti, kad pagal Sutartį atliekamų darbų bendra kaina, įskaitant PVM, yra 199650 Lt. Šalys Sutartimi susitarė dėl atsiskaitymo už sutartinius darbus tvarkos ir terminų (Sutarties 2.2.-2.3. punktai). Atsakovas įsipareigojo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos sumokėti ieškovui 50000 Lt avansą (Sutarties 2.2. punktas), kuris įskaitomas į šalių sutartą bendrą darbų kainą proporcingai atskiro atliktų darbų etapo vertei (Sutarties 2.3. punktas). Likusią Sutarties kainos dalį atsakovas įsipareigojo sumokėti pagal šalių pasirašytus atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus, sudarytus atskirais etapais atliktiems darbams, ir ieškovo atsakovui pateiktas atitinkamas PVM sąskaitas - faktūras per 10 (dešimt) darbo dienų nuo atitinkamo darbų perdavimo - priėmimo akto pasirašymo bei PVM sąskaitos - faktūros pateikimo dienos (Sutarties 2.3. punktas). Vykdydamas aukščiau aptartą šalių sudarytos Sutarties 2.2. punktą, atsakovas 2011-12-30 ieškovui sumokėjo sutarto dydžio avansą. Vykdydamas savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovas tinkamai atliko visus Sutartyje numatytus darbus, kuriuos pagal atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktus perdavė atsakovui. Šalių susitartais terminais atsakovas nevykdė savo pareigos sumokėti tinkamai atliktų ir atsakovui perduotų darbų kainos. Atsakovas neatliko nei vieno mokėjimo, išskyrus aukščiau nurodytą avansinį mokėjimą. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovas delsia atsiskaityti, ieškovas nuolatos ragino atsakovą vykdyti savo pinigines prievoles. Atsakovas į raginimus nereagavo. Praėjus net devyniolikai mėnesių nuo seniausios atsakovui išrašytos PVM sąskaitos - faktūros apmokėjimo termino pabaigos dienos, atsakovas ieškovui pateikė 2014-11-14 prašymą dėl skolos, kuriuo prašė leisti skolą (bendra skolos suma 149650 Lt) sumokėti konkrečiais nurodytais terminais ir nurodytomis dalimis. Atsakydamas į gautą atsakovo prašymą, ieškovas atsakovui pateikė 2014-11-21 raštą, kuriuo pranešė apie savo susitikimą, kad savo skolą atsakovas sumokėtų prašyme nurodytomis dalimis ir terminais. Be to, savo atsakymu ieškovas atsakovui nurodė, kad neatsisako savo teisės iš atsakovo reikalauti ir gauti sumų, mokėtinų už atsakovo piniginių prievolių vykdymo termino praleidimą. Pirmasis skolos dalinis mokėjimas, lygus 50000 Lt, turėjo būti atliktas ne vėliau kaip iki 2014-11-30. Nurodytu terminu atsakovas neatliko jokių mokėjimų. Šio ieškinio pareiškimo dieną atsakovo skola ieškovui siekia 149650 Lt, tačiau, vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, ieškovas šiuo ieškiniu reiškia reikalavimą ieškovui iš atsakovo priteisti 50000 Lt dydžio skolos dalį. Atsakovas, nustatytais terminais neįvykdęs savo piniginių prievolių, turi sumokėti ieškovui komercines palūkanas, paskaičiuotas už laiku nesumokėtas sumas už visą vėluojamą atsiskaityti laiką. Bendra atsakovui paskaičiuotų palūkanų suma sudaro 10008,16 Lt. CK 6.37 str. 2 d. nustato atsakovo pareigą mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įstatymas nustato, jog skaičiuojamos 6 % dydžio metinės palūkanos, kai abi šalys yra verslininkai ar privatūs juridiniai asmenys (CK 6.210 str. 2 d.). Tam, kad ieškovas galėtų tinkamai apginti savo pažeistas teisės, jis turėjo naudotis teisine pagalba ir dėl to patyrė 1815 Lt išlaidų.

6Išdėstytas aplinkybes patvirtina prie ieškinio pateikti dokumentai: žyminio mokesčio sumokėjimą patvirtinantis dokumentas; 2011-12-30 Sutarties Nr. 11127 ir jos priedų (Priedo Nr. 1 Techninė užduotis ir Priedo Nr. 2 Darbų etapai ir vertės) kopijos; 2012-09-03 Papildomo susitarimo Nr. 1 prie 2011 m. gruodžio 30 d. Sutarties Nr. 11127 kopija;išrašas iš banko sąskaitos apie gautą mokėjimą (50000 Lt); atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktų Nr. 1, 2, 3 kopijos; PVM sąskaitų - faktūrų SWE Nr. 2013, 2337, 2545 kopijos; 2014-11-14 prašymo dėl skolos kopija ir 2014-11-21 atsakymo dėl prašymo dėl skolos kopija; palūkanų paskaičiavimo lentelė; įrodymai apie skaičiuojant palūkanas taikytinas VILIBOR palūkanų normas; įrodymai apie prastą atsakovo turtinę padėtį; atstovavimo teisę suteikiantis dokumentas; išrašas iš juridinių asmenų registro; įrodymai apie patirtas teisinės pagalbos išlaidas.

7Ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 14481,00 Eur (50000,00 Lt) negrąžintos skolos.

8CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovaujantis protingumo kriterijais.

9Šalys privalo vykdyti sutartis tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, jų neįvykdęs ar įvykdęs netinkamai, privalo kitai šaliai atlyginti jo patirtus nuostolius ir sumokėti netesybas (CK 6.256 str.). Atsakovas skolos nurodytu terminu nesumokėjo, todėl yra skolingas ieškovui 2898,56 Eur (10008,16 Lt) palūkanų (CK 6.205 str., 6.210 str. 2 d., 6.261 str., Lietuvos Respublikos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas).

10CK 6.37 str. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 2 d. nustatyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti šešių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovui iš atsakovo yra pagrindas priteisti 6 proc. dydžio metinių palūkanų, nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.71 str., 6.210 str.).

11Ieškovas paduodant ieškinį teismui yra sumokėjęs žyminį mokestį. Visiškai patenkinus ieškinį, iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos ieškovui – 195,49 Eur (675,00 Lt) žyminio mokesčio ir 525,66 Eur (1815,00 Lt) už teisinę pagalbą (CPK 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 6, 9 p., 93 str. 1 d.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 428 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti ieškovui UAB „Sweco Lietuva“, į. k. ( - ), buveinė - ( - ), a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440) iš atsakovo UAB „FEZ Developments Limited“, į.k. ( - ), buveinė - ( - ), 14481,00 Eur (keturiolika tūkstančių keturis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą ir 00 euro centų) (50000,00 Lt) negrąžintos skolos, 2898,56 Eur (du tūkstančius aštuonis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus ir 56 euro centus) (10008,16 Lt) palūkanų, 6 (šešių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2015-01-05) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 195,49 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt penkis eurus ir 49 euro centus) (675,00 Lt) žyminio mokesčio ir 525,66 Eur (penkis šimtus dvidešimt penkis eurus ir 66 euro centus) (1815,00 Lt) už teisinę pagalbą.

15Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti sprendimą arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus;

16Nurodyti: jeigu per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas;

17Informuoti atsakovą: nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

18Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

19Šis teismo sprendimas įsiteisėja, jeigu per 20 dienų nuo preliminaraus sprendimo įteikimo dienos atsakovas nepareiškia motyvuotų prieštaravimų.

Proceso dalyviai