Byla N2-1761-796/2015
Dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovės atstovei V. S., atsakovo ir trečiojo asmens Ž. M. atstovui advokato padėjėjui S. J., trečiojo asmens D. B. atstovei advokato padėjėjai J. J., žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus patikslintą ieškinį atsakovui J. T. (J. T.), tretiesiems asmenims D. B., Ž. M. dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos ir globos vietos nustatymo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo atskirti nepilnametį T. T. nuo tėvo J. T., nustatyti nepilnamečiui T. T. nuolatinę globą, paskiriant nuolatine globėja jo seserį D. B., nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su jo seserimi D. B. bei priteisti iš J. T. sūnaus T. T. išlaikymui po 150 Lt (43,44 Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka. Nurodė, kad nepilnamečio vaiko T. T. mama mirė ( - ), o vaiko tėvas J. T. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-04 nutartimi pripažintas neveiksniu, jo globėja paskirta Ž. M.. Dėl pašlijusios sveikatos atsakovas negali pasirūpinti ne tik savimi, bet ir savo vaiku, todėl nuo 2012-11-01 vaikas apsigyveno su savo seserimi D. B.. 2012-12-11 Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu laikinoji vaiko globa nustatyta D. B. šeimoje. Atsakovą pripažinus neveiksniu, atsirado pagrindas atskirti vaiką nuo tėvo ir nustatyti jam nuolatinę globą, vaiko nuolatine globėja paskiriant jo seserį D. B.. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir juos atskyrus nuo tėvų, todėl iš atsakovo nepilnamečiui T. T. priteistinas 150 Lt (43,44 Eur) išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės.

3Atsakovo J. T. įstatyminė atstovė ir trečiasis asmuo Ž. M. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka iš dalies. Nurodė, kad neprieštarauja patikslinto ieškinio reikalavimams atskirti nepilnametį T. T. nuo tėvo J. T., nustatyti nepilnamečiui T. T. nuolatinę globą, paskiriant nuolatine globėja D. B. bei nustatyti vaiko gyvenamąją vietą su D. B.. Nesutinka su patikslinto ieškinio reikalavimu priteisti iš J. T. sūnaus T. T. išlaikymui po 150 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Mano, kad ieškovas šiuo atveju neturi teisės reikšti reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo iš neįgalaus asmens.

4Trečiasis asmuo D. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka. Nurodė, kad yra A. S., mirusios ( - ), dukra, todėl nepilnametis T. T. yra jos brolis. Dėl pašlijusios sveikatos atsakovas nebegalėjo tinkamai pasirūpinti savo sūnumi, todėl nuo 2012-11-01 vaikas gyvena su ja. Klaipėdos m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-11 įsakymu laikinoji vaiko globa nustatyta D. B. šeimoje. Atsakovą pripažinus neveiksniu, atsirado pagrindas nustatyti vaiko nuolatinę globą, todėl sutinka su visais patikslinto ieškinio reikalavimais.

5Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovo atstovė V. S. palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes ir prašė ieškinį tenkinti.

6Bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovo J. T. ir trečiojo asmens Ž. M. atstovas advokato padėjėjas S. J. atsiliepimą į patikslintą ieškinį palaikė. Nurodė, jog nei atsakovas, nei tretysis asmuo neprieštarauja, kad nepilnametis T. T. būtų atskirtas nuo tėvo, jam nustatyta nuolatinė globa ir globėja paskirta D. B.. Prašo nepriteisti išlaikymo iš atsakovo, nes jis yra neįgalus, jo gaunamos pajamos yra nedidelės, o dėl sveikatos problemų turi daug papildomų išlaidų. Sprendžiant dėl išlaikymo dydžio prašo vadovautis pateiktu iššifravimu apie atsakovo poreikius ir gydymo išlaidas.

7Bylos nagrinėjimo iš esmės metu tretysis asmuo D. B. ir jos atstovė prašė ieškinį tenkinti. D. B. papildomai paaiškino, jog broliuką augina nuo jo gimimo. Taip sutapo, jog jai ir jos mamai beveik vienu metu gimė vaikai, jie visi kartu gyveno tėvų name. Mamai susirgus ir mirus ji padėjo atsakovui auginti T., juo rūpintis. Vėliau atsakovui susirgus ir nebegalint pasirūpinti T., ji brolį augina, prižiūri ir juo rūpinasi. Gyvena dviejų kambarių bute, vienas kambarys yra skirtas vaikams, kitas jai su vyru. Dėl išlaikymo priteisimo iš atsakovo palieka spręsti teismui. Jei išlaikymas bus priteistas, atidarys banke sąskaitą brolio vardu ir kaups pinigus.

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas J. T. yra nepilnamečio T. T., gim. ( - ), tėvas, vaiko motina A. S. ( - ) mirė (b.l. 11-12, 54-60). Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-175-122/2014 atsakovas J. T. pripažintas neveiksniu. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-06-04 nutartimi atsakovui nustatyta globa, jo globėja ir turto administratore paskirta Ž. M. (b.l. 23-24). Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-12-11 įsakymu Nr. AD1-2877 „Dėl vaiko laikinosios globos nustatymo“ be tėvų globos likusiam T. T. nuo 2012-11-13 nustatyta laikinoji globa, laikinąja vaiko globėja paskirta D. B. (buvusi pavardė – S.) (b.l. 7). Trečiasis asmuo D. B. 2014-06-10 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui pateikė prašymą kreiptis į teismą dėl T. T. nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.179 straipsnis numato, kad tais atvejais, kai tėvai (tėvas ar motina) negyvena kartu su vaiku dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių (dėl ligos ir pan.) ir reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas, teismas gali nuspręsti atskirti vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos). Vaiko atskyrimas nuo tėvų yra vaiko interesų ir teisių apsaugos priemonė, kuri taikoma, kai tėvai nevykdo ar negali vykdyti savo pareigų vaikams dėl tam tikrų aplinkybių, nesant tėvų kaltės. Nurodytos priemonės taikymui būtina nustatyti dvi aplinkybes, t.y. 1) abu tėvai ar vienas iš jų dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių negyvena ar negali gyventi su vaiku; 2) reikia nuspręsti, kur turi gyventi vaikas. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad nepilnamečio vaiko T. T. mama A. S. ( - ) mirė, o vaiko tėvas J. T. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimu pripažintas neveiksniu, jam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (b.l. 8-10). Dėl nurodytų priežasčių nuo 2012-11-01 T. T. gyvena su seserimi D. B., kuri yra paskirta laikinąja vaiko globėja. Pažymėtina, jog atsakovo įstatyminė atstovė bylos nagrinėjimo metu neginčijo aplinkybės, kad dėl sveikatos būklės atsakovas negali tinkamai pasirūpinti savo nepilnamečiu sūnumi ir su ieškiniu šioje dalyje sutiko. Esant nurodytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad dėl susiklosčiusių objektyvių aplinkybių, atsakovas šiuo metu neturi realių galimybių užtikrinti tinkamą sūnaus priežiūrą, jo auklėjimą bei įgyvendinti kitas įstatyme numatytas tėvo teises ir pareigas, todėl tai sudaro pagrindą nepilnametį T. T. atskirti nuo tėvo J. T. (CK 3.179 str. 1 d.). Išaiškintina, jog atskirtam nuo tėvų vaikui išsaugomos visos asmeninės ir turtinės teisės ir pareigos, pagrįstos giminyste. Atskyrus vaiką nuo tėvų (tėvo ar motinos), tėvai netenka teisės gyventi kartu su vaiku ir reikalauti jį grąžinti iš kitų asmenų, tačiau kitomis teisėmis tėvai gali naudotis tiek, kiek tai įmanoma negyvenant kartu su vaiku (CK 3.179 straipsnio 2 ir 3 dalys).

11Nepilnamečio vaiko atskyrimas nuo tėvo įstatymų nustatyta tvarka sudaro pagrindą nustatyti nuolatinę vaiko globą (CK 3.251 str. 1 d., 3.257 str. 1 d. 3 p.). Ieškovas prašo nuolatine vaiko globėja skirti jo seserį D. B.. Trečiasis asmuo D. B., taip pat atsakovo įstatyminė atstovė ir trečiasis asmuo Ž. M. su šiuo ieškinio reikalavimu sutinka. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2012-12-06 sprendimu D. B. pripažinta tinkama būti skiriama vaiko globėja. D. B. yra susituokusi, į bylą yra pateiktas su ja gyvenančių jos sutuoktinio S. B. taip pat jos, bei T. T. močiutės V. U. rašytiniai sutikimai dėl jos skyrimo globėja (b.l. 50, 65, 68, 155). Jos sveikatos būklė yra tinkama būti paskirtai vaiko globėja (b.l. 77). D. B. dirba AB ( - ), darbovietės yra charakterizuojama teigiamai (b.l. 70). Bylos duomenimis, D. B. administracine tvarka nebausta, neteista (b.l. 78, 76). Jos sutuoktinis S. B. neteistas, yra baustas administracine tvarka (b.l. 74, 75). Iš Klaipėdos AVPK Valdymo organizavimo skyriaus pateiktų duomenų matyti, jog paskutinį kartą S. B. administracine tvarka baustas 2007-03-13, todėl teismo vertinimu, sutuoktinio baudimas administracine tvarka šiuo atveju nėra kliūtis D. B. būti paskirtai nepilnamečio vaiko globėja. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, taip pat įvertinus tai, kad D. B. nuo 2012-11-01 faktiškai prižiūri ir rūpinasi nepilnamečiu T. T., yra jo sesuo bei išreiškė norą būti paskirta nuolatine vaiko globėja, atsižvelgiant į tai, kad pagal savo sveikatos būklę ir asmenines savybes ji gali būti skiriama globėja, konstatuotina, jog yra pagrindas D. B. paskirti T. T. nuolatine globėja, nustatant globos vietą globėjos gyvenamojoje vietoje (CK 3.264 str. 3 d., 3.265 str. 1 d. 1 p.). Globėjai išaiškintinos globėjo teisės ir pareigos (CK 3.243-3.245 str., 3.271 - 3.276 str.).

12Nustatyta, kad nepilnametis vaikas turi daiktines teises į nekilnojamuosius daiktus: 83/400 pastato-gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ); ¼ pastato-ūkinio pastato, unikalus Nr. ( - ), ¼ pastato–garažo, unikalus Nr. ( - ); 83/400 kiemo statinių, unikalus Nr. ( - ); 641/4436 žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), todėl nagrinėjant šią bylą sprendžiamas klausimas dėl turto administravimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.245 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 493 straipsnis) (b.l. 54-60). Įvertinus byloje esančius įrodymus bei į tai, kad nepilnamečio T. T. globėja skirtina D. B., ji taip pat skirtina nepilnamečio vaiko T. T. turto administratoriumi (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4. 236-4.252 straipsniai). Turto administratoriui išaiškintinos jo teisės ir pareigos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.240, 4.241, 4.242, 4.243, 4.244 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 508 straipsnio 4 dalis).

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš J. T. sūnaus T. T. išlaikymui po 150 Lt (43,44 Eur) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės. Nors atsakovo įstatyminė atstovė nesutiko su ieškinio reikalavimu dėl išlaikymo priteisimo, tačiau pažymėtina, kad tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų, todėl vaiko atskyrimas nuo tėvo šiuo atveju nešalina atsakovo pareigos išlaikyti savo nepilnametį sūnų (CK 3.192, 3.195 str.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius. Teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi, nustatant priteistino išlaikymo dydį, laikoma CK 6.461 str. 2 dalies nuostata, pagal kurią vieno mėnesio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesio algą, kuri šiuo metu yra 300 Eur. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovo gaunamas pajamas sudaro valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos mokama netekto darbingumo pensija – 342,81 Lt (99,28 Eur) per mėnesį. Atsakovas savo vardu registruoto nekilnojamojo turto, taip pat transporto priemonių neturi. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-07 sprendimu atsakovas pripažintas neveiksniu, jam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis. Esant nurodytoms aplinkybėms teismas konstatuoja, jog dėl atsakovo turtinės padėties ir sveikatos būklės, jo galimybės teikti reikalingo dydžio išlaikymą nepilnamečiui sūnui yra ribotos. Teismo posėdžio metu trečiasis asmuo D. B. nurodė, jog turi galimybę išlaikyti brolį, tą faktiškai daro jau nuo 2012-11-01. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog vaiko globėja skiriama D. B. yra dirbanti, savo vardu turi registruoto nekilnojamojo turto, t.y. 641/4436 dalį žemės sklypo ir 83/400 dalį pastato – gyvenamojo namo, 1/4 dalį pastato – ūkinio pastato, 1/4 dalį pastato – garažo, 83/200 kitų statinių, esančių ( - ), taip pat butą, esantį ( - ). Esant nustatytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į atsakovo turtinę padėtį, jo sveikatos būklę, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, iš atsakovo nepilnamečio sūnaus išlaikymui priteistinas 30 Eur dydžio išlaikymas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, jas kasmet indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją iki vaiko pilnametystės, paskiriant D. B. disponuoti išlaikymui skirtomis lėšomis (CK 3.275 str.).

14Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo vykdytinas skubiai (CPK 282 str. 2 d., 496 str.).

15Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimo daliai (CPK 96 str. l d.). Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Atsižvelgiant į tai, kad patikslinto ieškinio reikalavimai dėl vaiko atskyrimo nuo tėvo, nuolatinės globos nustatymo ir globėjo paskyrimo tenkinti visa apimtimi, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 41 Eur žyminis mokestis kaip už neturtinį reikalavimą (CPK 80 str. 1 d. 5 p.) bei 13,80 Eur žyminio mokesčio už patenkintą reikalavimo dalį dėl išlaikymo priteisimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d. 3 p.), iš viso 54,80 Eur žyminio mokesčio.

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

17patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.

18Atskirti nepilnametį T. T. (T. T.), gim. ( - ), a.k. ( - ) nuo jo tėvo J. T. (J. T.) a.k. ( - ).

19Nustatyti T. T. (T. T.), gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę globą, nuolatine globėja ir turto administratore paskiriant D. B. a.k. ( - ) nustatant nuolatinės globos vietą globėjos gyvenamojoje vietoje.

20Priteisti iš atsakovo J. T. (J. T.) a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus T. T. (T. T.), gim. ( - ), a.k. ( - ) išlaikymui po 30,00 Eur (trisdešimt Eur 00 ct) kas mėnesį mokamų periodinių išmokų, jas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją, nuo civilinės bylos iškėlimo dienos, t.y. 2014-08-20, iki T. T. (T. T.) pilnametystės.

21Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

22Priteisti iš atsakovo J. T. (J. T.) a.k. ( - ) 54,80 Eur (penkiasdešimt keturis Eur 80 ct) žyminio mokesčio valstybės naudai.

23Išaiškinti globėjai D. B. globėjo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272 straipsniai), kad ji yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus, turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jai vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai, privalo užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą, rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi, auklėti vaiką, spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis, informuoti artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais, rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdama į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius, rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

24Sprendimą dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

25Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo atskirti... 3. Atsakovo J. T. įstatyminė atstovė ir trečiasis asmuo Ž. M. pateikė... 4. Trečiasis asmuo D. B. pateikė atsiliepimą į patikslintą ieškinį, kuriame... 5. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovo atstovė V. S. palaikė ieškinyje... 6. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu atsakovo J. T. ir trečiojo asmens Ž. M.... 7. Bylos nagrinėjimo iš esmės metu tretysis asmuo D. B. ir jos atstovė prašė... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Byloje dalyvaujančių asmenų paaiškinimais ir byloje esančiais rašytiniais... 10. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.179 straipsnis numato,... 11. Nepilnamečio vaiko atskyrimas nuo tėvo įstatymų nustatyta tvarka sudaro... 12. Nustatyta, kad nepilnametis vaikas turi daiktines teises į nekilnojamuosius... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš J. T. sūnaus T. T. išlaikymui po 150... 14. Sprendimas dėl išlaikymo priteisimo, globos nustatymo ir globėjo paskyrimo... 15. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas,... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 17. patikslintą ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Atskirti nepilnametį T. T. (T. T.), gim. ( - ), a.k. ( - ) nuo jo tėvo J. T.... 19. Nustatyti T. T. (T. T.), gim. ( - ), a.k. ( - ) nuolatinę globą, nuolatine... 20. Priteisti iš atsakovo J. T. (J. T.) a.k. ( - ) nepilnamečio sūnaus T. T. (T.... 21. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Priteisti iš atsakovo J. T. (J. T.) a.k. ( - ) 54,80 Eur (penkiasdešimt... 23. Išaiškinti globėjai D. B. globėjo teises ir pareigas (CK 3.271-3.272... 24. Sprendimą dalyje dėl globos nustatymo, globėjo paskyrimo ir išlaikymo... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...