Byla e1-1099-1033/2020
Dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas, išnagrinėjęs Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 2-ojo skyriaus prokurorės Miglės Lukoševičienės pareiškimą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu bei ikiteisminio tyrimo metu surinktą medžiagą, kurioje

2S. M., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pradinio išsilavinimo, išsiskyręs, nedirbantis, registruotas Užimtumo tarnyboje, gyvenantis ( - ), teistas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 22 d. baudžiamuoju įsakymu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalį, vadovaujantis BK 641, 65, 66 straipsniais, – 48 MGL (2 400 Eur) dydžio bauda (mokėjimo terminas iki 2020-07-12), vadovaujantis BK 68, 72 straipsniais, paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimas naudotis teise vairuoti kelių transporto priemones 2 (dvejus) metus ir automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ) konfiskavimas, 2018 m. liepos 20 d. įtrauktas į probuojamųjų asmenų duomenų registrą, bausmės neatlikęs, teistumas neišnykęs,

3kaltinamas pagal BK 246 straipsnio 1 dalį.

4Teismas

Nustatė

5S. M. neteisėtai perleido turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, o būtent: jis, 2018 m. birželio 4 d. Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybos Nusikalstamų veikų eismo saugumui tyrimo skyriaus patalpose Vilniuje, Mėnulio g. 11, susipažinęs su Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės 4-ojo skyriaus prokuroro 2018 m. birželio 4 d. nutarimu, kuriuo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 116, 151, 152 straipsniais, buvo laikinai apribotos nuosavybės teisės į jam nuosavybės teise priklausantį turtą – automobilį „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), identifikavimo Nr. ( - ), nustatant dalinį nuosavybės teisių apribojimą – uždraudžiant juo disponuoti ir naudotis, bei 2018 m. birželio 4 d. laikino nuosavybės teisės apribojimo protokolu šis turtas buvo perduotas saugojimui S. M., kuris pasirašytinai įspėtas apie atsakomybę už šio turto perleidimą, paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą pagal BK 246 straipsnį, 2018 m. vasarą, tiksliai ikiteisminio tyrimo metu ir nenustatytoje vietoje, neteisėtai perleido (pardavė) jam priklausantį automobilį „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), P. B., t. y. tokiais veiksmais padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 246 straipsnio 1 dalyje.

6Kaltinamasis S. M. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę visiškai pripažino ir parodė, kad 2018 metais, tikslios datos neatsimena, dėl to, kad vairavo automobilį būdamas neblaivus (daugiau nei 1,51 promilės), jam buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuris baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu. Ikiteisminio tyrimo metu jam buvo grąžintas automobilis „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), ir paaiškinta, kad jis negali naudotis automobiliu, t. y. juo važinėtis. Pareigūno duotus dokumentus pasirašė. Jam taip pat buvo įteikti pasirašytų dokumentų nuorašai, tačiau dokumentų neskaitė, nesigilino į jų turinį, t. y. nesigilino, kad automobilio negali niekam perleisti ar parduoti. Supranta, kad tai yra jo kaltė, jog neperskaitė įteiktų dokumentų. 2018 metais, galimai vasarą, pas jį atėjo kaimyno sūnus P. B., kuris paprašė parduoti minėtą automobilį. P. B. žinojo, kad jo automobiliui taikytas areštas, tačiau vis tiek norėjo pirkti. Tiek jis, tiek P. B. galvojo, kad automobilio iš jo nekonfiskuos, o tik paskirs baudą, kurią turės sumokėti, o automobiliu P. B. galės naudotis savo reikmėms ir vėliau persirašys savo vardu. Už automobilį P. B. sumokėjo jam 400 eurų, o jis tą pačią dieną P. B. atidavė automobilio raktelius ir dokumentus. Po kiek laiko P. B. jį informavo, kad su automobiliu kažkas negerai, kitaip tariant automobilis netinkamas eksploatuoti ir jau perduotas į metalo laužą. Kadangi automobilį buvo pardavęs P. B., negalėjo P. B. priekaištauti. Apie tai, kad automobilis iš jo yra konfiskuotas, nežinojo, manė, kad iš jo automobilio neatims, todėl automobilį ir perleido. Kiek atsimena, teismo baudžiamojo įsakymo nėra gavęs, o jei ir gavo, tai nesusipažino su juo. Prisimena, kad buvo gavęs pranešimą, kad jam yra kažkoks registruotas laiškas, tačiau taip ir nenuėjo laiško pasiimti, nes pasimetė pranešimas. Sutinka, kad ikiteisminis tyrimas būtų baigtas teismo baudžiamuoju įsakymu ir, kad jam būtų paskirta viešųjų darbų bausmė. Dėl padaryto nuoširdžiai gailisi (b. l. 67).

7Liudytoja J. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pagal 2018 m. liepos 12 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą nuo 2018 m. liepos 20 d. vykdo išieškojimą iš S. M. dėl automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimo. 2018 m. liepos 23 d. buvo priimti procesiniai dokumentai – patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą, reikalavimas pateikti duomenis apie konfiskuotos transporto priemonės buvimo vietą, kurie 2018 m. liepos 28 d. asmeniškai įteikti S. M. (registruotu paštu). Nuo dokumentų įteikimo iki dabar S. M. nepateikė duomenų apie konfiskuotos transporto priemonės buvimo vietą, todėl 2019 m. kovo 27 d. buvo priimtas patvarkymas dėl transporto priemonės paieškos paskelbimo ir kreiptasi į komisariatą. Šiam momentui automobilio vieta nenustatyta. Su S. M. susisiekti kitomis ryšio priemonėmis nebuvo bandoma, kadangi S. M. už procesinius dokumentus asmeniškai pasirašė, ir tai laikoma tinkamu procesinių dokumentų įteikimu (b. l. 16).

8Liudytojas P. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metais, tikslios datos neatsimena, jam reikėjo skubiai įsigyti automobilį važinėjimui į darbą. Tada pasikalbėjo su tėvu V. B., kuris pasakė, kad kaimynas S. M. pardavinėja savo automobilį „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ). Nuėjęs pas kaimyną susitarė ir už 400 eurų nusipirko minėtą automobilį. Tą pačią dieną S. M. davė automobilio raktus ir techninį pasą. Pirkimo-pardavimo sutarties nepasirašė, nes S. M. jį informavo, kad automobilis yra konfiskuotas VMI, tačiau patikino, kad sumokės visas skolas ir automobilį galės vėliau persirašyti. Praėjus porai mėnesių sugedo automobilio variklis, taisyti neapsimokėjo, todėl nusprendė priduoti automobilį į metalo laužą (neatsimena kokį, susirado internete). Su supirkėju susitarė ir kitą dieną atvykęs į jo namus, supirkėjas pasikrovė ir išvežė automobilį, jam už metalo laužą sumokėjo 90 eurų. Prieš parduodamas automobilį į metalo laužą jis neklausė S. M. ar susitvarkė skolas (b. l. 21).

9Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad P. B. pateikė automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), registracijos liudijimą ir valstybių numerių ženklų lenteles, kurios išsiųstos į VĮ „Regitra“ (b. l. 22).

10Iš antstolės J. B. pateiktų dokumentų matyti, kad 2019 m. kovo 27 d. buvo priimtas patvarkymas dėl transporto priemonės paieškos paskelbimo Nr. 0018/18/01493, kuriuo kreiptasi į Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos valdybą paskelbti automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), paiešką. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 12 d. vykdomasis raštas Nr. 1-2300-827/2018 patvirtina, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 22 d. baudžiamasis įsakymas, kuriuo S. M. paskirtas transporto priemonės – automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimas, įsiteisėjo 2018 m. liepos 12 d. ir atiduotas vykdyti. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. birželio 22 d. baudžiamojo įsakymo matyti, kad laikinas nuosavybės teisės apribojimas į S. M. turtą – automobilį „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), ( - ), paliktas galioti iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies įvykdymo dėl turto konfiskavimo (b. l. 5-11).

11Registruotos siuntos įteikimo pranešimo kopija patvirtina, kad 2018 m. liepos 28 d. S. M. asmeniškai įteiktas registruotas laiškas Nr. 6128 (b. l. 19).

122018 m. birželio 4 d. laikino nuosavybės teisės apribojimo protokolas patvirtina, kad S. M. pasirašytinai įpareigotas saugoti turto apyraše nurodytą turtą („Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), 940 Eur vertės), kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, ir jis įspėtas dėl baudžiamosios atsakomybės pagal BK 246 straipsnį dėl šio turto iššvaistymo ar paslėpimo, turto saugotoju paskirtas S. M.. Prokurorė, siekdama užtikrinti galimą turto konfiskavimą, nutarimu nuo 2018 m. birželio 4 d. iki 2018 m. gruodžio 4 d. apribojo S. M. nuosavybės teises į automobilį „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), ( - ), uždraudžiant naudotis ir disponuoti turtu, bei turto saugotoju paskyrė S. M. (b. l. 30-34).

13Iš S. M. 2019 m. birželio 14 d. paaiškinimo matyti, kad jis nurodė aplinkybes dėl savo automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), pardavimo P. B. (b. l. 41).

14BK 246 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas paslėpė, sunaikino ar sugadino aprašytą, areštuotą ir jam patikėtą turtą arba turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas, arba šį turtą neteisėtai perleido kitam asmeniui.

15Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus, konstatuoja, kad yra visiškai įrodyta, jog S. M. padarė jam inkriminuotą nusikalstamą veiką, t . y. 2018 m. birželio 4 d. būdamas pasirašytinai susipažinęs su prokuroro 2018 m. birželio 4 d. nutarimu, kuriuo laikinai apribotos jo nuosavybės teisės į automobilį „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), nustatant dalinį nuosavybės teisių apribojimą – uždraudžiant juo disponuoti ir naudotis, bei 2018 m. birželio 4 d. laikino nuosavybės teisės apribojimo protokolu, kuriuo šis turtas buvo perduotas saugojimui S. M. ir būnant jam pasirašytinai įspėtam apie atsakomybę už šio turto perleidimą, paslėpimą, sunaikinimą ar sugadinimą pagal BK 246 straipsnį, šį turtą 2018 m. vasarą, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu ir nenustatytoje vietoje, neteisėtai perleido (pardavė) P. B.. Jo kaltę patvirtina paties kaltinamojo S. M. prisipažinimas, taip pat aukščiau nurodyti rašytiniai įrodymai. S. M. veiksmai atitinka BK 246 straipsnio 1 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį ir kvalifikuoti teisingai, nes jis perleido areštuotą ir jam patikėtą saugoti turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės teisės apribojimas.

16Kaltinamojo S. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir nuoširdžiai gailisi (BK 59 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

17S. M. neprieštaravo dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, su prokurorės pasiūlyta bausmės rūšimi ir dydžiu sutiko (b. l. 92-94).

18Skirdamas bausmę S. M., teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, pavojingumą ir pasekmes (padarė nesunkų tyčinį nusikaltimą, dėl konfiskuoto automobilio perleidimo atsirado žala valstybės biudžetui), į kaltinamojo asmenybę (yra pradinio išsilavinimo, nedirba, registruojasi Užimtumo tarnyboje, anksčiau teistas vieną kartą, baustas administracine tvarka, galiojančių nuobaudų neturi), taip pat į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir tai, kad nėra sunkinančių aplinkybių, todėl skiria kaltinamajam BK 246 straipsnio 1 dalies sankcijoje numatytą švelniausią bausmę – viešuosius darbus, kurių dydis artimas tokios bausmės minimumui (BK 46 straipsnis). Atsižvelgiant į aukščiau paminėtas bausmės individualizavimui reikšmingas aplinkybes, teismas mano, kad prokurorės siūlomas maksimalus bausmės terminas yra per didelis (vieneri metai), todėl mažintinas, taip pat nustatytinas didesnis per mėnesį atliekamų viešųjų valandų skaičius.

19Baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis S. M. prisipažino esąs kaltas, todėl jam skiriama bausmė mažinama vienu trečdaliu (BK 641 straipsnis).

20Ikiteisminio tyrimo metu S. M. kardomoji priemonė nebuvo paskirta, iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo nauja neskirtina.

21Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai ir nagrinėti – automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), registracijos liudijimas Nr. ( - ), saugomas prie bylos, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus perduotinas VĮ „Regitra“.

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 421 straipsniu, teismas

Nutarė

23S. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 246 straipsnio 1 dalyje, ir paskirti bausmę – 3 (tris) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti 40 valandų per mėnesį visuomenės labui.

24Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę – 2 (du) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti 40 valandų per mėnesį visuomenės labui ir per bausmės laiką atlikti 80 valandų viešųjų darbų.

25Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo baudžiamojo įsakymo nuorašo gavimo bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

26Kardomosios priemonės S. M. iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neskirti.

27Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai ir nagrinėti – automobilio „Opel Astra“, valstybinis Nr. ( - ), registracijos liudijimą Nr. ( - ), saugomą prie bylos, baudžiamajam įsakymui įsiteisėjus perduoti VĮ „Regitra“.

28Išaiškinti S. M., kad:

291) jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką neišdirbo paskirtų viešųjų darbų valandų, teismas gali pratęsti viešųjų darbų laiką, kol asmuo išdirbs paskirtas valandas; jeigu asmuo vengia atlikti viešųjų darbų bausmę, teismas bausmę vykdančios institucijos teikimu gali pakeisti viešuosius darbus bauda arba laisvės apribojimu (BK 46 straipsnio 6, 7 dalys).

302) nesutikdamas su bausmės paskyrimu, per 14 dienų nuo šio baudžiamojo įsakymo nuorašo įteikimo dienos jis turi teisę paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą, reikalaudamas surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis paduoda tokį prašymą, teismo baudžiamasis įsakymas neįgyja teisinės galios. Teismas, išnagrinėjęs bylą ir pripažinęs kaltinamąjį kaltu, gali paskirti kitos rūšies ar dydžio bausmę (švelnesnę arba griežtesnę), negu buvo paskirta baudžiamuoju įsakymu. Kaltinamajam šia teise nepasinaudojus, baudžiamasis įsakymas įsiteisėja ir vykdomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka.

31Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Rolandas Bužinskas,... 2. S. M., a. k. ( - ), gimęs ( - ), Lietuvos Respublikos pilietis, pradinio... 3. kaltinamas pagal BK 246 straipsnio 1 dalį.... 4. Teismas... 5. S. M. neteisėtai perleido turtą, kuriam nustatytas laikinas nuosavybės... 6. Kaltinamasis S. M. ikiteisminio tyrimo metu savo kaltę visiškai pripažino ir... 7. Liudytoja J. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad pagal 2018 m. liepos 12... 8. Liudytojas P. B. ikiteisminio tyrimo metu parodė, kad 2018 metais, tikslios... 9. Savanoriško daiktų, dokumentų pateikimo protokolas patvirtina, kad P. B.... 10. Iš antstolės J. B. pateiktų dokumentų matyti, kad 2019 m. kovo 27 d. buvo... 11. Registruotos siuntos įteikimo pranešimo kopija patvirtina, kad 2018 m. liepos... 12. 2018 m. birželio 4 d. laikino nuosavybės teisės apribojimo protokolas... 13. Iš S. M. 2019 m. birželio 14 d. paaiškinimo matyti, kad jis nurodė... 14. BK 246 straipsnio 1 dalis numato baudžiamąją atsakomybę tam, kas paslėpė,... 15. Teismas, ištyręs ir įvertinęs baudžiamojoje byloje esančius įrodymus,... 16. Kaltinamojo S. M. atsakomybę lengvina tai, kad jis prisipažino padaręs... 17. S. M. neprieštaravo dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu, su... 18. Skirdamas bausmę S. M., teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos... 19. Baudžiamoji byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis S. M.... 20. Ikiteisminio tyrimo metu S. M. kardomoji priemonė nebuvo paskirta, iki... 21. Daiktas, turintis reikšmės nusikalstamai veikai ir nagrinėti – automobilio... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 420 straipsnio... 23. S. M. pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 246... 24. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu... 25. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo baudžiamojo įsakymo... 26. Kardomosios priemonės S. M. iki baudžiamojo įsakymo įsiteisėjimo neskirti.... 27. Daiktą, turintį reikšmės nusikalstamai veikai ir nagrinėti – automobilio... 28. Išaiškinti S. M., kad:... 29. 1) jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių per teismo paskirtą laiką... 30. 2) nesutikdamas su bausmės paskyrimu, per 14 dienų nuo šio baudžiamojo... 31. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas....