Byla eB2-697-777/2020
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AutoRC“ priėmimo klausimą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jolanta Gailevičienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo M. A., uždarosios akcinės bendrovės „AutoRC Klaipėda“ vienintelio akcininko ir vadovo, pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AutoRC“ priėmimo klausimą.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas 2020 m. sausio 15 d. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo atsakovei iškelti bankroto bylą.

6Pareiškimą atsisakytina priimti.

72.

8Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 str.). Ieškovas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei pateikė 2020 m. sausio 15 d., todėl ieškovo inicijuojamam įmonės nemokumo procesui taikytinos JANĮ nuostatos.

93.

10Pagal JANĮ 6 straipsnio nuostatas juridiniam asmeniui tapus nemokiam, juridinio asmens vadovas privalo atlikti šiuos veiksmus: 1) nedelsdamas informuoti juridinio asmens dalyvius apie juridinio asmens nemokumą ir siūlyti spręsti juridinio asmens mokumo atkūrimo klausimą; 2) nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą; 3) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dienos, kai tapo žinoma ar turėjo būti žinoma, kad susitarimas dėl pagalbos finansiniams sunkumams įveikti (toliau – susitarimas dėl pagalbos) yra nevykdomas arba netinkamai vykdomas, inicijuoti nemokumo procesą.

114.

12JANĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad juridinio asmens vadovas ar likvidatorius nemokumo procesą inicijuoja registruotu laišku, per antstolius ar pasiuntinių paslaugų teikėjus pateikdamas pranešimą kreditoriams jų gyvenamosios vietos ar buveinės adresu, arba pateikdamas pranešimą elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti asmens tapatybę. Jeigu nemokumo procesas inicijuojamas elektroninių ryšių priemonėmis, turi būti gautas patvirtinimas apie pranešimo gavimą. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo jo išsiuntimo dienos, jeigu jis nebuvo pateiktas elektroninių ryšių priemonėmis. Pranešime nurodoma juridinio asmens neįvykdyta prievolė ir pažymima, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, juridinis asmuo kreipsis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo (JANĮ 8 str. 2 d.). Susitarimui dėl pagalbos sudaryti arba sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti nustatomas ne trumpesnis kaip 15 dienų ir ne ilgesnis kaip 30 dienų terminas nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos (JANĮ 8 str. 3 d.). Šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos dėl siūlymo sudaryti susitarimą dėl pagalbos ar priimti sprendimą bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka gali būti netaikomos, jeigu tenkinama kuri nors iš šių sąlygų: 1) anksčiau sudarytas susitarimas dėl pagalbos nevykdomas arba netinkamai vykdomas; 2) likvidatorius inicijuoja bankroto procesą, nes juridinis asmuo yra nemokus; 3) antstolis grąžino kreditoriui vykdomuosius dokumentus, nes juridinis asmuo neturi turto ar pajamų, iš kurių gali būti tenkinami reikalavimai (JANĮ 8 str. 4 d.). Teisė kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo atsiranda nuo termino, skirto prievolei įvykdyti, susitarimui dėl pagalbos sudaryti ar sprendimui bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka priimti, pabaigos (JANĮ 16 str. 1 d. 1 p.).

135.

14Susipažinus su ieškovo kartu su pareiškimu pateiktais dokumentais, nustatyta, kad teismui nepateikti įrodymai, jog yra įvykdyti JANĮ 8 straipsnio 1-3 dalyse nustatyti reikalavimai, tai yra ieškovas nepateikė įrodymų, kad pateikė pranešimą kiekvienam kreditoriui, kuriame nurodė juridinio asmens neįvykdytas prievoles ir pažymėjo, kad, jeigu per šiame pranešime nurodytą terminą (ne trumpesnį kaip 15 dienų ir ne ilgesnį kaip 30 dienų terminą nuo pranešimo įteikimo kreditoriui dienos) nebus sudarytas susitarimas dėl pagalbos arba priimtas sprendimas bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Taip pat ieškovas teismui nepateikė įrodymų, kad yra tenkinama bent viena iš JANĮ 8 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų, dėl kurių šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos gali būti netaikomos.

156.

16Įvertinus nustatytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovas nesilaikė privalomos įstatymo nustatytos ikiteisminės ginčo sprendimo tvarkos, todėl ieškovo pareiškimas dėl nemokumo bylos atsakovei iškėlimo atsisakytinas priimti ir grąžintinas jį padavusiam asmeniui (JANĮ 6 str. 3 p., 8 str. 1 d., 16 str. 1 d. 1 p., CPK 137 str. 2 d. 3 p.).

177.

18Pažymėtina, kad atsisakymas priimti pareiškimą CPK 137 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu neužkerta kelio ieškovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos atsakovei iškėlimo, tinkamai pasinaudojus JANĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta išankstine ginčo sprendimo ne teisme tvarka.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 8 straipsniu, 16 straipsnio 1 dalimi, 19 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

20atsisakyti priimti ieškovo M. A., uždarosios akcinės bendrovės „AutoRC Klaipėda“ vienintelio akcininko ir vadovo, pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „AutoRC“ ir pareiškimą bei jo priedus grąžinti jį pateikusiam asmeniui.

21Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai