Byla N-575-4689-11
Dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo S. K. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Antano Ablingio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Ričardo Piličiausko (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo S. K. administracinio teisės pažeidimo byloje apskundimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – ir Institucija) teikimą dėl S. K. už Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ir ATPK) 87 straipsnio 3 dalyje numatyto pažeidimo padarymą paskirtos baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais arba administraciniu areštu kartu su visais priedais grąžino Institucijai, konstatavęs, kad nagrinėjamu atveju ji turi spręsti klausimą dėl baudos pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais.

5Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011 m. rugsėjo 23 d. pateikė apeliacinį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo panaikinimo kartu su prašymu atnaujinti praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą. Prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti Institucija grindžia pavėluotu nutarimo nuorašo gavimu. Nurodo, kad skundžiamo akto nuorašą gavo tik 2011 m. rugsėjo 14 d.

6Teisėjų kolegija

konstatuoja:

7II.

8Prašymas atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti tenkinamas.

9ATPK 293 straipsnyje (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo Nr. VIII-1931 redakcija, galiojusi iki 2011 m. sausio 1 d.) įtvirtinta, jog skundas dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje gali būti paduotas per dešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos. Jeigu šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo prašymu gali atnaujinti atitinkamas administracinis teismas.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad skundžiamas Zarasų rajono apylinkės teismo nutarimas priimtas 2011 m. rugpjūčio 29 d., taigi, vadovaujantis ATPK 293 straipsniu, paskutinė termino diena apeliaciniam skundui paduoti buvo 2011 m. rugsėjo 8 d. Tačiau Institucija apeliacinį skundą teismui pateikė 2011 m. rugsėjo 23 d. (pagal pašto spaudą ant voko), t. y. praleidusi įstatymo numatytą terminą.

11Kaip ne kartą yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sprendžiant termino atnaujinimo klausimą būtina nustatyti, dėl kokių priežasčių jis praleistas, svarbiomis termino praleidimo priežastimis pripažįstant tik objektyvias, nuo asmens valios nepriklausiusias aplinkybes, sutrukdžiusias asmeniui įstatymo nustatytu terminu pateikti apeliacinį skundą.

12Prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti Institucija grindžia tuo, kad skundžiamo pirmosios instancijos teismo nutarimo nuorašą gavo tik 2011 m. rugsėjo 14 d.

13Iš ginčijamo pirmosios instancijos teismo nutarimo turinio matyti, kad Institucijos atstovas nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame buvo priimtas ir paskelbtas minėtas nutarimas (b. l. 2). ATPK 288 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad nutarimo nuorašas per tris dienas įteikiamas arba išsiunčiamas asmeniui, dėl kurio nutarimas priimtas, organui, kurio pareigūnas surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą, taip pat nukentėjusiajam. Ši teisės norma laikytina vienu iš teisės apskųsti administracinio teisės pažeidimo byloje priimtą nutarimą užtikrinimo pagrindų. Kaip matyti iš byloje esančio pirmosios instancijos teismo lydraščio dėl nutarimo (b. l. 3), neįsiteisėjęs ginčijamo nutarimo nuorašas Institucijai buvo išsiųstas 2011 m. rugpjūčio 29 d., tai yra nepažeidus ATPK 288 straipsnyje nustatyto trijų dienų termino. Kita vertus, duomenų apie tai, kad Institucija gavo minėtą nuorašą, byloje nėra. Tuo tarpu iš byloje esančio Zarasų rajono apylinkės teismo lydraščio dėl teikimų grąžinimo (b. l. 4) matyti, kad 2011 m. rugsėjo 9 d. Institucijai buvo išsiųstas jau įsiteisėjusio nutarimo nuorašas. Iš Institucijos pateiktos pirmosios instancijos teismo lydraščio su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento spaudu, žyminčiu dokumento gavimo datą, kopijos matyti, kad minėtą įsiteisėjusio nutarimo nuorašą Institucija gavo tik 2011 m. rugsėjo 14 d., kai apeliacinio skundo padavimo terminas jau buvo pasibaigęs.

14Kaip minėta, Institucija apeliacinį skundą, praleidusi apskundimo terminą, Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė 2011 m. rugsėjo 23 d. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes ir tai, kad ATPK 293 straipsnyje apsisprendimui skųsti byloje priimtą nutarimą, apeliacinio skundo paruošimui ir pateikimui numatytas dešimties dienų terminas, terminas, per kurį Institucija paruošė ir pateikė apeliacinį skundą, laikytinas protingu ir būtinu šiems veiksmams atlikti. Gavusi nutarimo nuorašą, Institucija veikė operatyviai, byloje nėra duomenų, kad ji būtų delsusi pateikti skundą. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, konstatuotina, jog terminas apeliaciniam skundui paduoti buvo praleistas dėl svarbių, objektyvių priežasčių, todėl jis atnaujintinas.

15Pateiktas apeliacinis skundas iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 130 straipsnyje nustatytus reikalavimus, jis priimtinas nagrinėti.

16Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 135 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas išsiunčia dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims apeliacinio skundo ir jo priedų nuorašus, reikalaudamas per keturiolika dienų raštu pateikti apeliacinės instancijos teismui išsamius atsiliepimus į apeliacinį skundą.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 122 straipsnio 5 dalimi, 127 straipsnio 2 dalimi, 128 straipsniu, 134 straipsnio 1 dalimi, 135 straipsnio 2 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

18Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento prašymą tenkinti ir atnaujinti apeliacinio skundo padavimo terminą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 29 d. nutarimo.

19Apeliacinį skundą priimti nagrinėjimui.

20Išsiųsti kitiems proceso dalyviams apeliacinio skundo nuorašus ir pasiūlyti per keturiolika dienų pateikti išsamius atsiliepimus į jį.

21Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai