Byla e2VP-289-446/2016
Dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą suinteresuotiems asmenims A. G., bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui Snoras ir antstolei Vaivai Šimkienei dėl išieškotojo pakeitimo vykdymo procese,

Nustatė

22016 m. vasario 15 d. teisme gautas pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kredito sprendimai“ prašymas, kuriuo jis prašo vykdomojoje byloje Nr. 0071/08/02045 pakeisti išieškotoją bankrutavusią akcinę bendrovę bankas Snoras, jo teisių perėmėju uždarąja akcine bendrove „Baltijos kredito sprendimai“.

3Prašymas išnagrinėtas rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 3 dalis).

4Prašymas pagrįstas ir tenkintinas.

5Kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalis).

6Lietuvos Respublikos CPK 596 straipsnio 1 dalies nuostatos numato, kad pirmosios instancijos teismas, kuriame buvo išnagrinėta byla, antstolio ar suinteresuotų asmenų prašymu nutartimi vykdymo procese pakeičia išieškotoją ar skolininką, fizinio asmens mirties, juridinio asmens reorganizavimo ar likvidavimo, taip pat reikalavimo perleidimo ar skolos perkėlimo atveju, kitais įstatymų numatytais atvejais.

7Iš teismui pateiktos pirkimo-pardavimo sutarties matyti, kad 2015 m. liepos 21 d. akcinė bendrovė bankas Snoras (bankrutavusi) (pardavėjas) uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos kredito sprendimai“ (pirkėjui), vadovaudamiesi sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka, bei atsižvelgdami įė pagal šią sutartį šalių prisiimtus įsipareigojimus, pardavėjas pardavė, perdavė, perleido ir suteikė pirkėjui, o pirkėjas nupirko, perėmė ir priėmė iš pardavėjo reikalavimus, teises ir turtą, išskyrus šioje sutartyje toliau numatytas išimtis, už sutartyje numatytomis sąlygomis nustatytą pirkimo kainą, visas pardavėjo teises, reikalavimus, nuosavybės teisę, interesus ir naudą pagal turto sutartis ir su jomis susijusias užtikrinimo priemones, įskaitant teises į pagal turto sutartis suteiktų paskolų pagrindinę sumą, įskaitant, kai taikytina, bet kokį jų padidėjimą ir sukauptas palūkanas, delspinigius, netesybas, baudas arba panašius mokesčius, įskaitant suvaržytą turtą, kurį pardavėjas perduoda pirkėjui šios sutarties 2.2 punkte numatyta tvarka (pirkimo-pardavimo sutarties 2.1.1. punkto a papunktis) (tame tarpe ir A. G.). Pardavėjas bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras pagal perleistą reikalavimo teisę į skolininką A. G. yra gavęs teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-425-496/2008, kuris pateiktas vykdyti antstolių kontorai ir iki šiol antstolės Vaivos Šimkienės yra vykdomas.

8Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenys patvirtina, kad Kelmės rajono apylinkės teismo 2008 m. liepos 30 d. sprendimu už akių Nr. 2-425-496/2008 buvo nuspręsta ieškinį tenkinti, priteista solidariai iš A. G. ir R. G. 28010,71 Lt (8112,46 Eur) skolos, 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2008 m. balandžio 14 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteista iš A. G. 420 Lt (121,64 Eur) ir R. G. 556,80 Lt (161,26 Eur) bylinėjimosi išlaidų akcinės bendrovės banko Snoras naudai. 2008 m. spalio 27 d. ieškovui akcinei bendrovei bankui Snoras buvo išduotas vykdomasis raštas dėl skolos išieškojimo iš atsakovo A. G..

9Esant nurodytoms aplinkybėms darytina išvada, kad yra visos Lietuvos Respublikos CK 6.101-6.109 straipsniuose išvardintos sąlygos, reikalavimo teisės perleidimas uždarajai akcinei bendrovei „Baltijos kredito sprendimai“ nepažeidžia skolininko A. G. teisių ir labiau nesuvaržo jo prievolės, draudimų, numatytų CK 6.102 straipsnyje, perleisti bankrutavusiai akcinei bendrovei bankui Snoras priklausantį reikalavimą nenustatyta, todėl laikytina, jog kliūčių pakeisti išieškotoją vykdymo procese nėra, pareiškėjo prašymas tenkintinas ir išieškotojas bankrutavusi akcinė bendrovė bankas Snoras vykdomojoje byloje Nr. 0071/08/02045 pakeistinas į uždarąją akcinę bendrovę „Baltijos kredito sprendimai“ (Lietuvos Respublikos CPK 596 straipsnio 1 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 48 straipsniu, 290-291 straipsniais ir 596 straipsniu, teismas

Nutarė

11Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą tenkinti.

12Vykdymo procese (vykdomojoje byloje Nr. 0071/08/02045) pakeisti Kelmės rajono apylinkės teismo išduotame vykdomajame rašte Nr. 2-425-496/2008 nurodytą išieškotoją iš akcinės bendrovės banko Snoras (bankrutavusi), juridinio asmens kodas ( - ), į uždarąją akcinę bendrovę „Baltijos kredito sprendimai“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinės adresas ( - ), a. s. Nr. ( - ), AB DNB bankas.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai