Byla I-1305-561/2008
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotasis asmuo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos)

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Arūnas Kaminskas, sekretoriaujant V. Rodzienei, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo N. P. skundą atsakovei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo (trečiasis suinteresuotasis asmuo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėjas N. P. su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovės Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Visagino miesto ir Ignalinos atominės elektrinės apsaugai (toliau – Tarnyba) 25 084,69 Lt atlyginimo skirtumą, susidariusį dėl netinkamo minimalios mėnesinės algos taikymo. Nurodė, kad Tarnyboje dirbo Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcijos viršininku iki 2006-05-31. Paaiškino, kad darbo Tarnyboje metu jo pareiginės algos dydis buvo skaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą padauginus iš LR Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA). Nuo 2003 m. LR Vyriausybė nuolat didino MMA tik darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, o pareigūnų darbo užmokestis ir toliau buvo skaičiuojamas taikant 430 Lt MMA dydį. Tokia teisinė situacija pažeidžia konstitucinius teisėtų lūkesčių principą, proporcingumo principą, visų asmenų lygybės principą, prieštarauja LR Konstitucijos 29 str., 48 str. nuostatoms. Reikalavimą grindžia pateiktais preliminariais paskaičiavimais.

4Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjo N. P. skundą prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad apskaičiuodama ir mokėdama pareiškėjui darbo užmokestį, vadovavosi galiojančiais teisės aktais, veikė teisėtai, todėl pareiškėjo reikalavimui išmokėti darbo užmokestį tenkinti nėra teisinio pagrindo.

5Pareiškėjas N. P. kelia ginčą dėl to, kad vadovaujantis LR Vyriausybės 2003 07 18 nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2003, Nr.73-3371), LR Vyriausybės 2004 03 24 nutarimu Nr. 316 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2004, Nr.46-1511), LR Vyriausybės 2005 04 04 nutarimu Nr. 361 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2005, Nr.45-1444) ir LR Vyriausybės 2006 03 27 nutarimu Nr. 298 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ (Žin., 2006, Nr.35-1251), nuo 2003 09 01 apskaičiuojant jam darbo užmokestį, buvo taikomas tas pats MMA - 430 litų, neatsižvelgiant į tai, kad minimali mėnesinė alga buvo nuolat didinama, bet tik darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA.

6Valstybės tarnautojų darbo užmokesčio klausimus ginčijamu laikotarpiu reguliavo Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto 1 str., 2 d., 45 str., 48 str., LR Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.IX-855, priimto 2002 04 23, 23 straipsnis, kuris nustatė, kad valstybės tarnautojo darbo užmokestį sudaro pareiginė alga, priedai ir priemokos, bei šio įstatymo 24 straipsnis, kuris numatė, kad valstybės tarnautojo pareiginė alga nustatoma pagal pareigybės kategoriją ir yra vienoda visoms tos pačios kategorijos pareigybėms. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas taikant pareiginės algos koeficientą, pagal šio įstatymo priedėlį. Koeficiento vienetas yra Vyriausybės patvirtintos MMA dydžio. Pareiginės algos dydis apskaičiuojamas atitinkamą pareiginės algos koeficientą dauginant iš MMA.

7LR Konstitucinis Teismas 2007 03 20 nutarimu pripažino, kad LR Vyriausybės 2003 07 18 nutarimo Nr.937 1, 2 punktai, LR Vyriausybės 2004 03 24 nutarimo Nr.316 1, 2 punktai ir LR Vyriausybės 2005 04 04 nutarimo Nr.361 1, 2 punktai ta apimtimi, kuria valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams patvirtinti mažesnis minimalusis valandinis atlygis ir mažesnė MMA negu darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos, ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma MMA, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

8LR Konstituciniam teismui pripažinus, kad teisės aktai, kurių pagrindu pareiškėjui buvo apskaičiuotas ir mokamas darbo užmokestis, neprieštarauja LR Konstitucijai, teismas daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo įpareigoti atsakovę mokėti pareiškėjui N. P. kitokio dydžio darbo užmokestį, nei buvo apskaičiuotas ir jam išmokėtas.

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85 str., 86 str., 87 str., 88 str. 1 p., 127 str.,

Nutarė

10pareiškėjo N. P. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

11Sprendimas per 14 d. apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai