Byla 2-14-838/2014
Dėl sutarties nutraukimo, pinigų išieškojimo ir neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant Vidai Pareigienei, dalyvaujant ieškovų A. Ž. ir A. Ž. atstovui advokatui Henrikui Mackevičiui, advokato padėjėjui Karoliui Gerbauskui, atsakovui A. L., jo atstovui advokatui Vitalijui Gunčiui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovų A. Ž. ir A. Ž. ieškinį atsakovui A. L. dėl sutarties nutraukimo, pinigų išieškojimo ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovai ieškiniu (I tomas, 3-5 b.l.) pareiškė reikalavimą nutraukti 2010-11-06 lokaline sąmata patvirtintą faktinę rangos sutartį, priteisti jiems iš atsakovo 20000,00 Lt sumokėtą avansą, 121,00 Lt patirtas išlaidas, po 1000,00 Lt neturtinės žalos ir bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad 2010-11-06 atsakovas sudarė darbų lokalinę sąmatą, pagal kurią įsipareigojo atlikti kelio įrengimo darbus, žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), už 22030 Lt. Ieškovas A. Ž. 2010-11-16 sumokėjo 5000,00 Lt avansą, 2010-12-07 primokėjo dar 10000,00 Lt. Atsakovas įrengti kelią neskubėjo, darbai buvo vykdomi vangiai ir atmestinai, ieškovas 2011-05-08 dar primokėjo 5000,00 Lt avanso. Atsakovui nevykdant įsipareigojimų, ieškovas paprašė arba įrengti kelią visiškai, arba grąžinti sumokėtus pinigus. 2011-08-25 atsakovas raštu pažadėjo iki 2011-08-20 pataisyti įrenginėjamo kelio trūkumus, papildomai atvežė žvyro ir vėliau kelią palygino, nepaisant to, kelio trūkumai nebuvo ištaisyti, avansas ieškovui grąžintas taip pat nebuvo. 2011-10-20 atlikti kontroliniai kelio matavimai ir nustatyti trūkumai. Dėl atsakovo veiksmų kilo daug problemų su rangovais, teko atidėti statybos darbus, ieškovai patyrė didžiulį nusivylimą, todėl prašo priteisti po 1000,00 Lt kiekvienam neturtinės žalos.

3Atsakovo atstovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriuo su ieškiniu nesutiko. Motyvavo tuo, jog rangos darbai dėl kelio tiesimo buvo atlikti tinkamai ir laiku. Ieškovų atlikti kontroliniai kelio matavimai be atsakovo dalyvavimo, todėl jis negalėjęs pareikšti prieštaravimų. Mano, jog ieškovai nepateikė jokių rašytinių įrodymų, jog būtų patyrę neturtinę žalą (I tomas, 77 b.l.).

4Teismo posėdžio metu ieškovų atstovai ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais ir prašė jį tenkinti.

5Teismo posėdžio metu atsakovas A. L. ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškino, jog ieškovas neturėjo lėšų, todėl buvo sutarta kelią įrengti už 20000,00 Lt, toks kelias ir buvo įrengtas, - t.y. kaimo keliukas be ypatingų technologijų ar medžiagų, ir ilgesnis negu buvo sutarta su ieškovu.

6Liudytojas H. A. paaiškino, jog 2011-10-20 surašė privažiavimo kelio įrengimo kontrolinių matavimų aktą, kuriame užfiksavo tuo metu buvusius kelio įrengimo trūkumus. Pamena, jog automobiliu važiuojant minimu keliu buvo užklimpęs. Be to, prisimena, jog A. Ž. jam skundėsi, jog A. L. neatvyko nors ir prašė jo atvykti, kai bus atliekami kelio matavimai. Kelias buvo netinkamai įrengtas.

7Liudytojas E. A. teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2012 metų balandžio mėnesį, prašant atsakovui, neturėdamas kelio projekto, ar kitokio šalių susitarimo dokumento, surašė minimo įrengto kelio atliktų darbų aktą. Paaiškino, jog nustatė faktinę kelio būklę. Mano, jog kelias buvo rengiamas etapais. Pagal padarytus darbus matyti, jog kelias nėra visiškai užbaigtas. Tik pabaigus ieškovui namo statybą, turėtų būti baigtas ir kelio įrengimas, tai yra turėtų būti pilnai išpiltas kelio sluoksnis. Mano, jog keliu važiuoja sunkiasvorės mašinos, todėl padarė išvadą, jog kelio konstrukcija gali atlaikyti transporto apkrovą ir toks kelias yra geras.

8Ieškinys tekintinas iš dalies.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad žemės sklypas, unikalus Nr. 4400-1040-1720, nuosavybės teise priklauso A. Ž. (I tomas, 18-20 b.l.). 2010-11-06 atsakovas sudarė lokalinę sąmatą, kurioje nurodė, kad bus įrenginėjamas kelio privažiavimas (190 m) prie A. Ž. sodybos ( - )kaime, Klaipėdos r., už 22030,00 Lt (I tomas, 7,68 b.l.). Teismui pateiktas techninio projekto susisiekimo sistemos brėžinys (I tomas, 8-9, 66-67 b.l.). 2010-11-16, 2010-12-07, 2011-05-08 pakvitavimais ieškovas sumokėjo 20000,00 Lt (I tomas, 10-12 b.l.). 2011-05-08 pakvitavime atsakovas papildomai nurodė, jog kelio įrengimo darbus baigs dešimties dienų laikotarpyje. Atsakovui netinkamai vykdant įsipareigojimus, ieškovas 2011-08-04 kreipėsi į advokatą, kuris atsakovą raštu paragino grąžinti ieškovo sumokėtus 20000,00 Lt (I tomas, 14-17 b.l.). 2011-08-25 atsakovas raštu garantavo, jog iki 2011-08-29 pataisys privažiavimo kelią į A. Ž. sodybą pagal parengtą sąmatą ir pagal susisiekimo sistemos brėžinį (I tomas, 13 b.l.). Atsakovas teismui pateikė lokalinę sąmatą, kurioje nurodė, kad įrengtas kelio privažiavimas (320 m) prie A. Ž. sodybos ( - )kaime, Klaipėdos r., už 33380,00 Lt ir 2011 m. 08 mėn. atliktų darbų aktas (I tomas, 87-88 b.l.). Sudaryta atsakovo 2013 m. kovo mėnesį dar viena lokalinė sąmata už 33049,00 Lt (I tomas, 185 b.l.). Teismui pateiktos privažiavimo kelio fotonuotraukos ir atestuoto kvalifikuoto specialisto H. A. surašytas 2011-10-20 kontrolinių matavimų aktas, kuriame nurodyta išvada, jog įrengtas kelias neatitinka techninio projekto ir lokalinės sąmatos, nesivadovauta jokiais normatyviniais dokumentais, kelias netinkamas naudoti pagal paskirtį (I tomas, 21-65 b.l.). Atsakovo prašymu, 2012-04-18 techninės priežiūros inžinierius E. A. surašė atliktų darbų apžiūros aktą, kuriame nurodyta, jog privažiavimo kelias atitinka susisiekimo brėžinį, sunkiasvorių mašinų apkrovą kelias gali atlaikyti, eksploatavimo problemų nėra, laikytąsi kelių technologijos (I tomas, 97-99 b.l.). 2013-10-03 pranešimu kviestas atsakovas ir jo atstovas atvykti 2013-10-07 į ginčo kelio apžiūrą (167 b.l.). 2013-10-07 antstolis Aleksandras Selezniovas surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr.86 dėl įrengto kelio į sklypą, kurio kadastrinis Nr. ( - ) (I tomas, 168-171 b.l.).

10Šiuo atveju tarp šalių kilo ginčas dėl 2010-11-06 lokaline sąmata patvirtintos faktinės rangos sutartiers nutraukimo bei avanso grąžinimo.

11Pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu, įsipareigoja pagal fizinio asmens (vartotojo) užsakymą atlikti tam tikrą darbą, skirtą buitiniams ar asmeniniams užsakovo ar jo šeimos poreikiams tenkinti, o užsakovas – priimti darbo rezultatą ir už jį sumokėti. Vartojimo rangos sutarčiai mutatis mutandis taikomos CK 6.188, 6.350–6.370 straipsniuose nustatytos taisyklės (Lietuvos Respublikos CK 6.672 str.). Toks vartojimo rangos sutarčių teisinis reglamentavimas leidžia teigti, kad sutartis kvalifikuojama kaip vartojimo rangos, jei ji atitinka šiuos požymius: a) darbai atliekami fiziniam asmeniui; b) fizinis asmuo darbų rezultatą įsigyja savo asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; c) prekes ar paslaugas teikia verslininkas ar asmuo, vykdantis profesinę veiklą. Taigi nagrinėjamu atveju matyti, jog tarp šalių susiklostė vartojimo rangos teisiniai santykiai 2010-11-06 lokalinės sąmatos pagrindu, pagal kurią atsakovas įsipareigojo įrengti kelio privažiavimą (190 m) prie A. Ž. sodybos ( - )kaime, Klaipėdos r., už 22030,00 Lt, o ieškovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir teismo posėdžio metu duotų parodymų nustatyta, kad ieškovas sumokėjo atsakovui 20000,00 Lt avanso. Ieškovas pagal susitarimą tikėjosi, jog bus tinkamai įrengtas privažiavimas prie sodybos, tačiau atsakovas netinkamai vykdė įsipareigojimus, ko pasekmėje ieškovo atstovas advokatas kreipėsi dėl sumokėto avanso grąžinimo.

12Rangovui pažeidus vartojimo rangos sutartį, užsakovas savo teises gali ginti ne tik bendraisiais užsakovo, bet ir specialiaisiais – vartotojo teisių gynybos būdais, nustatytais vartojimo rangą ir vartojimo pirkimą–pardavimą reglamentuojančiose teisės normose. Rangovui neatlikus ar netinkamai atlikus vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas savo teises gali ginti vienu šių būdų: pareikšti vieną iš Lietuvos Respublikos CK 6.665 straipsnyje numatytų reikalavimų; reikalauti pakartotinai ir neatlygintinai atlikti darbus; atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas (Lietuvos Respublikos CK 6.678 str. 1 d.); pasinaudoti Lietuvos Respublikos CK 6.334 straipsnyje numatytomis pirkėjo teisėmis (Lietuvos Respublikos CK 6.680 str.). Pažymėtina, jog pagal šias teisės normas, jei rangovas neatlieka ar netinkamai atlieka vartojimo rangos sutartyje numatytą darbą, užsakovas turi teisę savo pasirinkimu reikalauti alternatyvių jo teisių gynimo būdų, o būtent, kad: darbas būtų atliktas iš naujo, išskyrus atvejus, kai darbo trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl užsakovo kaltės; kad būtų atitinkamai sumažinta darbų kaina; kad rangovas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų darbų trūkumus arba atlygintų užsakovo išlaidas jiems ištaisyti, jei trūkumus įmanoma pašalinti; grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties. Šie užsakovo teisių gynybos būdai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.672 straipsnio 2 dalimi, mutatis mutandis turi būti derinami su Lietuvos Respublikos CK 6.363 straipsnyje įtvirtintu reglamentavimu, nustatančiu pirkėjo (vartotojo) teises, tarp jų ir teisę nutraukti sutartį bei pareikalauti grąžinti sumokėtą kainą ne tik esant esminiam sutarties pažeidimui, bet ir kitais atvejais, kai toks užsakovo pasirinktas gynybos būdas suderinamas su proporcingumo ir interesų pusiausvyros principais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/781). Taigi, pirkėjas (vartotojas), vadovaujantis CPK 6.334 straipsnio 1 dalies bei 6.363 straipsnio nuostatomis, tuomet, kai parduotas daiktas neatitinka kokybės reikalavimų, turi plačias galimybes, tačiau privalo pasirinkti tik vieną iš aukščiau įvardintų būdų savo pažeistai teisei apginti. Nagrinėjamu atveju, ieškovai ieškinyje pareiškė reikalavimą nutraukti 2010-11-06 lokaline sąmata patvirtintą faktinę rangos sutartį, priteisti jiems iš atsakovo 20000,00 Lt sumokėtą avansą, 121,00 Lt patirtas išlaidas. Taigi faktinės bylos aplinkybės rodo, kad ieškovai, nutraukus sutartį, reikalaus grąžinti sumokėtą darbų rezultato (daikto) kainos dalį (avansą) (Lietuvos Respublikos CK 6.334 str. 1 d. 4 p.).

13Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovas sudarė lokalinę sąmatą (I tomas, 7, 68 b.l.) ir sutiko įrengti kelią pagal techninį projektą (I tomas, 8-9, 66-67 b.l.).), tačiau kelią įrengė su esminiais trūkumais. Iš atsakovo pateiktos 2011-08-25 garantijos matyti, jog jis pats patvirtino aplinkybę, jog kelio įrengimas turi trūkumų, kuriuos stengsis ištaisyti, tačiau trūkumai nebuvo ištaisyti, tai nustatyta 2011-10-20 kontrolinių matavimų akte, kuriame nurodyta išvada, jog įrengtas kelias neatitinka techninio projekto ir lokalinės sąmatos, nesivadovauta jokiais normatyviniais dokumentais, kelias netinkamas naudoti pagal paskirtį (I tomas, 21-65 b.l.), tai sudaro pagrindą konstatuoti esminį sutarties pažeidimą.

14Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims. Lietuvos Respublikos CPK 178 straipsnyje nustatyta, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta bendroji įrodinėjimo pareiga – ji nustatyta tam asmeniui, kuris teigia, o ne tam, kuris neigia. Taigi, ieškovė turi įrodyti savo reikalavimo pagrįstumą – ieškinio faktinį pagrindimą, šiuo atveju ieškovė tiek rašytiniais įrodymais, tiek teismo posėdžio metu duotais paaiškinimais įrodė, jog atsakovas pažeidė tarp jų sudarytą vartojimo rangos sutartį, tai yra 2010-11-06 lokalinę sąmatą. Ieškovų ir liudytojo H. A. parodymai yra nuoseklūs ir detalizuoti, todėl teismas turi pagrindo jais tikėti. Liudytojo H. A. parodymai iš esmės patvirtina faktą dėl netinkamo kelio įrengimo.

15Atsakovas teismui pateikė 2012-04-18 atliktų darbų apžiūros aktą, kuriame techninės priežiūros inžinierius E. A. nurodė, jog privažiavimo kelias atitinka susisiekimo brėžinį, sunkiasvorių mašinų apkrovą kelias gali atlaikyti, eksploatavimo problemų nėra, laikytąsi kelių technologijos (I tomas, 97-99 b.l.). Tačiau teismo posėdžio metu liudytojas E. A. pripažino, jog surašydamas atliktų darbų aktą vadovavosi nuojauta, tikimybe, nebuvo matęs techninio projekto, jo nuomone, kelias nėra įrengtas visiškai. Minimi įrodymai prieštarauja vienas kitam, todėl teismas abejoja jų patikimumu. Taigi atsakovui nepateikus duomenų, kad jis ieškovui sutartus darbus atliko (įrengė kelią) tinkamai pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas, o ieškovui pateikus rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad atlikti darbai neatitiko sutartyje aptartų sąlygų, teismas daro išvadą, jog atsakovas ne iki galo įvykdė sutartinį įsipareigojimą įrengti šalių aptartą kelią, tai yra privažiavimą prie sodybos.

16Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad įrodymus, vadovaudamasis įstatymais, vertina tik teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu bylos aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu teismo posėdyje. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas tikėtinumo taisykle – laisvo įrodymų vertinimo principu, reiškiančiu, kad teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tiems įrodymams, kurie suponuoja didesnę vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę. Pagal Lietuvos Respublikos CPK 185 straipsnio 2 dalį jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus oficialiuosius rašytinius įrodymus (prima facie), kuriais patvirtintos aplinkybės laikomos visiškai įrodytomis, iki jos nebus paneigtos įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 197 str. 2 d.). Įvertindamas įrodymus, teismas turi įsitikinti, ar jų pakanka reikšmingoms bylos aplinkybėms nustatyti, ar tinkamai paskirstytos įrodinėjimo pareigos, ar įrodymai turi ryšį su įrodinėjimo dalyku, ar jie yra leistini, patikimi, ar nebuvo pateikta suklastotų įrodymų, ar nepaneigtos pagal įstatymus nustatytos prezumpcijos, ar yra prejudicinių faktų.

17Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2014).

18Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, įvertinus rašytinius įrodymus, teismo posėdžio metu duotus paaiškinimus, teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas tenkinti ieškovų reikalavimą nutraukti 2010-11-06 lokaline sąmata patvirtintą faktinę rangos sutartį, priteisti jiems iš atsakovo 20000,00 Lt sumokėtą avansą, 121,00 Lt patirtas išlaidas. (Lietuvos Respublikos CPK 178 str., 185 str.).

19Dėl neturtinės žalos priteismo.

20Neturtinės žalos dydis yra nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių visumą. Tai reiškia, kad teismo sprendime turi būti išvardyti ir pasverti argumentai, dėl kurių žalos dydis gali būti nustatomas didesnis, ir motyvai, dėl kurių žalos atlyginimo dydis gali būti mažesnis. Tai priklauso nuo pažeistų vertybių, atsiradusių pasekmių ir kitų kriterijų. Atlygintinos neturtinės žalos ribų (minimumo ar maksimumo) įstatymas (Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnis) nenustato, todėl įvertinti neturtinę žalą palikta teismui, nes tai yra fakto klausimas. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi vadovautis Civilinio kodekso 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais neturtinės žalos piniginio įvertinimo kriterijais, t.y. nustatydamas neturtinės žalos dydį turi atsižvelgti į: 1) jos pasekmes; 2) žalą padariusio asmens kaltę; 3) jo turtinę padėtį; 4) padarytos turtinės žalos dydį; 5) kitas turinčias reikšmės bylai aplinkybes; 6) sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus.

21Kaip galima spręsti iš ieškinio, ieškovai Alvydas ir A. Ž. dėl atsakovo kaltų veiksmų patirtą neturtinę žalą sieja su dvasiniais išgyvenimais, pablogėjusia sveikata bei nepatogumais visai šeimai. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog teismų praktika dėl neturtinės žalos atlyginimo tik formuojasi, ir kiekvienas atvejis yra individualus ir turi būti svarstomas individualiai. Nustatant, ar buvo padaryta neturtinė žala, turėtų būti vertinama ne reakcija į išgyvenimus, dvasinius sukrėtimus, o patys padariniai, pasireiškiantys išgyvenimais, sukrėtimais, taip pat sukeltas sunkumo laipsnis bei galimos pasekmės ateityje. Nagrinėjamoje byloje ieškovai nepateikė jokių rašytinių įrodymų, ar dėl patirtų išgyvenimų patyrė realias pasekmes, galbūt kreipėsi į medikus, gydėsi ligoninėje, galbūt buvo nutrauktos sutartys dėl namo statybos, gautos pretenzijos iš rangovų. Teismas daro išvadą, kad ieškovų patirti dvasiniai išgyvenimai, gali būti vertinami kaip momentiniai emociniai sukrėtimai, kurie nesukėlė tokių pasekmių, dėl kurių teismas galėtų įvertinti kaip atsakovo padarytą neturtinę žalą.

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais bei Lietuvos Respublikos CK 6.250 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovų reikalavimas dėl neturtinės žalos priteisimo, netenkintinas.

23Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, rašytinius įrodymus ir teismo posėdžio metu duotus parodymus, teismas daro išvadą, jog yra pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies.

24Ieškinį tenkinus iš dalies (91 procentų) proporcingai patenkintų reikalavimų sumai priteistinos šalių turėtos bylinėjimosi išlaidos.

25Iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra 1059,24 Lt žyminio mokesčio (I tomas, 6 b.l.), 4109,30 Lt už advokato paslaugas (II tomas, 36 b.l.), 330,33 Lt už antstolio paslaugas (I tomas, 176 b.l.) (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1d. 1 p., 8 str. 1 d. 6 p., 9 p., 93 str., 98 str.).

26Atsakovas į bylą nepateikė rašytinių įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi išlaidų, todėl jo naudai bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

27Iš atsakovo priteistinos 111,76 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (Lietuvos Respublikos CPK 92 str.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 270 straipsniu, teismas,

Nutarė

29ieškinį tenkinti iš dalies.

30Nutraukti 2010-11-06 lokaline sąmata patvirtintą faktinę rangos sutartį tarp ieškovo A. Ž. ir atsakovo A. L..

31Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r. 20000,00 Lt sumokėtą avansą, 121,00 Lt patirtas išlaidas, iš viso 20121,00 Lt (dvidešimt tūkstančių vieno šimto dvidešimt vieną litą) bei 5498,87 Lt (penkių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt aštuonių litų ir 87 ct) bylinėjimosi išlaidų (1059,24 Lt žyminio mokesčio, 4109,30 Lt už advokato paslaugas, 330,33 Lt už antstolio paslaugas) ieškovų A. Ž., a.k. ( - ) gyv. Rūko g. 5-17, Klaipėda ir A. Ž., a.k. ( - ) gyv. Rūko g. 5-17, Klaipėda, naudai.

32Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 111,76 Lt Lt (vieno šimto vienuolikos itų ir 76 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

33Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sąskaitą, įmokos kodas 5660.

34Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

35Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos rajono apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėja Lina Jociuvienė, sekretoriaujant... 2. ieškovai ieškiniu (I tomas, 3-5 b.l.) pareiškė reikalavimą nutraukti... 3. Atsakovo atstovas per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą, kuriuo... 4. Teismo posėdžio metu ieškovų atstovai ieškinį palaikė jame išdėstytais... 5. Teismo posėdžio metu atsakovas A. L. ir jo atstovas prašė ieškinį atmesti... 6. Liudytojas H. A. paaiškino, jog 2011-10-20 surašė privažiavimo kelio... 7. Liudytojas E. A. teismo posėdžio metu paaiškino, jog 2012 metų balandžio... 8. Ieškinys tekintinas iš dalies.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad žemės sklypas,... 10. Šiuo atveju tarp šalių kilo ginčas dėl 2010-11-06 lokaline sąmata... 11. Pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, kuris verčiasi tam tikru verslu,... 12. Rangovui pažeidus vartojimo rangos sutartį, užsakovas savo teises gali ginti... 13. Šioje byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovas sudarė lokalinę sąmatą... 14. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (Lietuvos Respublikos CPK... 15. Atsakovas teismui pateikė 2012-04-18 atliktų darbų apžiūros aktą, kuriame... 16. Įrodymų vertinimo taisyklės suformuluotos Lietuvos Respublikos CPK 185... 17. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai,... 18. Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, įvertinus rašytinius įrodymus,... 19. Dėl neturtinės žalos priteismo.... 20. Neturtinės žalos dydis yra nustatomas pagal bylai reikšmingų aplinkybių... 21. Kaip galima spręsti iš ieškinio, ieškovai Alvydas ir A. Ž. dėl atsakovo... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais protingumo,... 23. Atsižvelgiant į teisinę reglamentaciją, rašytinius įrodymus ir teismo... 24. Ieškinį tenkinus iš dalies (91 procentų) proporcingai patenkintų... 25. Iš atsakovo priteistinos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos, tai yra... 26. Atsakovas į bylą nepateikė rašytinių įrodymų dėl patirtų bylinėjimosi... 27. Iš atsakovo priteistinos 111,76 Lt išlaidos, susijusios su procesinių... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259-260 straipsniais, 270 straipsniu,... 29. ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. Nutraukti 2010-11-06 lokaline sąmata patvirtintą faktinę rangos sutartį... 31. Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) gyv. ( - ), Klaipėdos r. 20000,00 Lt... 32. Priteisti iš atsakovo A. L., a.k. ( - ) 111,76 Lt Lt (vieno šimto vienuolikos... 33. Valstybės naudai priteistos išlaidos turi būti sumokėtos į Valstybinės... 34. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 35. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos...