Byla 2-2283-304/2014
Dėl baudos skyrimo

1Telšių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Staševičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio Vaido Drungilo pareiškimą suinteresuotam asmeniui Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos, skolininkui G. S., ( - ) dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas vykdo Telšių rajono apylinkės teismo 2011-10-21 nutarimą Nr. A2.1.-720-344/2011 dėl piniginių lėšų išieškojimo iš skolininko G. S. išieškotojos Valstybinei mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos naudai. Skolininkas G. S. dirba ( - ), todėl 2012-02-24 į skolininko darbovietę išsiuntė patvarkymą dėl skolininkui mokamo darbo užmokesčio bei jam prilygintų išmokų darymo. ( - ),“ nevykdant patvarkymo, 2012-11-22 išsiųstas antstolio reikalavimas daryti išskaitas ir pateikti duomenis apie teismo vykdomojo dokumento ir patvarkymo vykdymą. 2014-10-08 ( - ),vadovui G. S. įteiktas reikalavimas daryti išskaitas ir pateikti duomenis apie teismo vykdomojo dokumento ir patvarkymo vykdymą. Nuo 2012-02-28 iki šiol ( - ),nepervedė išskaitytinų lėšų, neįvykdė patvarkymo ir vykdomojo dokumento, nevykdė antstolio reikalavimo. Pareiškėjas prašo skirti ( - ), direktoriui G. S. baudas už patvarkymo ir reikalavimų nevykdymą.

3Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

4Iš antstolio V. Drungilo pateiktos vykdomosios bylos matyti, kad skolininkas G. S. dirba ( - ). Vykdydamas Telšių rajono apylinkės teismo 2011-10-21 nutarimą Nr. A2.1.-720-344/2011 dėl 8000 Lt baudos iš skolininko G. S. išieškojimo, antstolis 2012-02-24 išsiuntė į ( - ) patvarkymą dėl baudos išieškojimo, nurodydamas atlikti išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų. Patvarkymas dėl baudos išieškojimo įteiktas direktoriui G. S.. Patvarkymas nebuvo vykdomas, išskaitymai iš darbo užmokesčio nebuvo pervedami valstybei, todėl antstolis 2012-11-22 reikalavimu pareikalavo ( - ), pranešti apie patvarkymo nevykdymo priežastis. Reikalavimas ( - ),įteiktas 2012-11-30. Antstolis 2014-10-08 reikalavimu pareikalavo ( - ), pranešti apie patvarkymo nevykdymo priežastis, šis reikalavimas ( - ), įteiktas 2014-10-08

5Institucijų ir pareigūnų nutarimai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jie susiję su turtinio pobūdžio išieškojimais yra vykdomasis dokumentas ir vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (LR CPK 584 str. 2 d. 1 p., 586 str. 1 d., 587 str. 6 p.). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (LR antstolių įstatymo 2 str. 1 d., LR CPK 585 str. 1 d.). Asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. Patvarkymo nevykdymas, o vėliau to sąlygotas reikalavimų pateikti duomenis nevykdymas yra susiję. Įvertinus nurodytas aplinkybes, baudos nustatymo kriterijus, pareigos nevykdymo mastą, G. S. už patvarkymo ir reikalavimų pateikti duomenis bei daryti išskaitas nevykdymą skirtina konkreti 1000 Lt bauda (LR CPK 585 str. 2 d., 3 d.).

6Teismas, vadovaudamasis LR CPK 290–292 str., 585 str., 593 str.,

Nutarė

7( - ), į. k. ( - ),, direktoriui G. S., a. k. ( - ) skirti 1000 (vieno tūkstančio) Lt baudą už antstolio Vaido Drungilo 2012-02-24 patvarkymo ir 2012-11-22 ir 2014-10-08 reikalavimų nevykdymą.

8Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per Telšių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai