Byla 2A-1162-260/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Aušros Baubienės ir Evaldo Burzdiko, sekretoriaujant Editai Vazgienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Vladislavui Papu ir atsakovo atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Terama“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-7172-435/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Rodiklis“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Terama“ dėl skolos bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

22007-08-02 Kauno miesto apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-13351-435/2007, kuriuo pilnai patenkino ieškovo UAB „Rodiklis“ ieškinį ir priteisė iš atsakovo UAB „Terama“ 4366,00Lt skolos už internetinės svetainės sukūrimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2007-07-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 65,49 Lt bylinėjimosi išlaidų.

3Atsakovas 2007-09-03 pateikė prieštaravimus, nurodydamas, kad preliminarus teismo sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, todėl turėtų būti panaikintas ir priimtas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys turėtų būti atmestas, kadangi ieškovas pats neįvykdė sutarties ir siekia pasipelnyti dėl darbo, kurio neatliko. Nurodė, kad pagal 2004-06-29 šalių pasirašytos sutarties II dalies 5 punktą vykdytojas interneto svetainės kūrimo projektinę medžiagą pradeda kurti tik po to, kai gauna iš užsakovo avansą. Užsakovas avanso nesumokėjo, tačiau ieškovas parengė projektinę medžiagą, kurios atsakovas nepatvirtino. Tokiu būdu sutartis nutrūko. Visi kiti ieškovo nurodyti darbai atlikti savo rizika, todėl atsakovas jų atlyginti neprivalo, o 2007-06-28 jis apmokėjo tik už ieškovo realiai atliktas paslaugas – subdomenų įkūrimą ir pratęsimą.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. liepos 4 d. sprendimu preliminarų sprendimą, priimtą 2007 m. rugpjūčio 2 d. civilinėje byloje Nr.2-13351-435/2007, paliko nepakeistą. Teismas nustatė, kad ieškovas ir atsakovas 2004-06-29 sudarė sutartį Nr. ESC 040629/1 dėl interneto svetainės kompiuterių programos sukūrimo, pagal kurią atsakovas įsipareigojo sumokėti ieškovui atlyginimą už atliktus darbus. Sutarties priedas dėl interneto svetainės projekto kainos patvirtina šalių sutartas kainas už atliktus darbus ir atsiskaitymo tvarką. Ieškovas 2007-05-17 pareikalavo atsakovo apmokėti už atliktus darbus pagal šalių pasirašytos sutarties priede nurodytus įkainius, taip pat išsiuntė Turinio valdymo sistemos kompiuterių programą, prašydamas pasirašyti šios programos perdavimo-priėmimo aktą ir nurodė, kad atsisako tolesnio sutarties vykdymo. Atsakovas atsisakė apmokėti už atliktus darbus, kadangi nesumokėjus sutartyje numatyto avanso, sutartį laikė negaliojančia, o ieškovą - įvykdžiusį užduotį laisvanoriškai ir nesilaikant sutarties sąlygų, apie neavansinio darbo įvykdymą užsakovui pranešant beveik po trijų metų. Atsakovas pagal ieškovo išrašytą sąskaitą 2007-06-28 apmokėjo už subdomenų bikes.lt ir bike.lt įkūrimą ir pratęsimą – už laikotarpį nuo 2004-06-02 iki 2007-06-30, už likusias paslaugas apmokėti atsisakė motyvuodamas, kad ieškovas kitų paslaugų neatliko. Teismas, remdamasis liudytojo parodymais, kurie patvirtino, jog atsakovo direktorė sutiko su ieškovo pateikta projektine dokumentacija, atsakovo raštu, kuriame atsakovas išdėstė savo nesutikimą dėl ieškovo pareikštos pretenzijos, padarė išvadą, kad atsakovo atstovė 2004-07-28, pasirašydama ant interneto svetainės dizaino projekto, raštu patvirtino vykdytojo pateiktą projektinės medžiagos variantą, kas reiškia įvykdė sutarties 5 punktą. Esant tokioms teismo nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad tas faktas, kad atsakovas, pažeisdamas savo sutartinį įsipareigojimą per 7 dienas nuo sutarties įsigaliojimo sumokėti vykdytojui avansą, jo nesumokėjo, nereiškia, kad šalių pasirašyta sutartis pasibaigė. Teismo nuomone, tokia sąlyga nėra numatyta atsakovo nurodytame sutarties 5 punkte, kuris numato sutarties pasibaigimą tuo atveju, kai užsakovas nepatvirtina projektinės medžiagos varianto, o sutarties 10 punktas, numatantis užsakovo atsakomybę dėl pavėluoto piniginių prievolių vykdymo, aiškiai nurodo delspinigių skaičiavimą ir vykdytojo teisę nutraukti sutartį, užsakovui laiku nesumokėjus avanso. Teismas sutiko su ieškovo atstovo išsakyta pozicija, kad tai yra sutarties vykdytojo teisė, kuria, šiuo atveju, ieškovas nepasinaudojo. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas atsakovo užsakymu atliko tam tikrus šalių pasirašytoje sutartyje numatytus darbus, ir nors per sutartyje numatytus terminus darbai nebuvo atlikti, tačiau šie terminai užtruko dėl abiejų šalių kaltės. Byloje nebuvo pateikta įrodymų apie tai, jog šalys būtų reiškę viena kitai pretenzijas dėl sutarties pažeidimų - darbų atlikimo terminų ar kokybės, avanso nesumokėjimo. Byloje surinkti įrodymai patvirtino, kad ieškovas išsiuntė atsakovui pagal sutartį atliktų darbų dalies rezultatą, prašydamas pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą, o atsakovas šį aktą grąžino nepasirašęs, todėl ieškovas pagrįstai surašė vienašalį perdavimo aktą. Įvertinęs šalių paaiškinimus, pateiktus rašytinius įrodymus bei liudytojo parodymus, teismas padarė išvadą, kad atsakovas vienašališkai atsisakė įvykdyti prievolę ir liko ieškovui skolingas.

5Apeliaciniu skundu (b.l. 77-81) atsakovas UAB „Terama“ prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą civilinėje byloje Nr.2-7172-435/2008 ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, Kauno miesto apylinkės teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, padarė nepagrįstų išvadų, dėl ko liko neatskleista bylos esmė. Taip pat Kauno miesto apylinkės teismas neteisingai aiškino materialinės teisės normas, bei nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimų. Skunde atsakovas nurodė tokius motyvus:

6l. Pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnyje, dėl ko neteisingai vertino tarp šalių sudarytos 2004-06-29 sutarties sąlygas ir jos pasibaigimo pagrindus. 2004-06-29 Sutarties II punkto 5 d. buvo numatyta, kad "Užsakovas įsipareigoja per 5 dienas po projektinės medžiagos gavimo dienos raštu patvirtinti dizaino variantą ir pateikti jį Vykdytojui su motyvuotomis pastabomis bei konkrečiais pageidavimais, papildančiais projektinę medžiagą. Užsakovui nustatytu terminu nepatvirtinus projektinės medžiagos varianto, sutartis pasibaigia ir avansas negrąžinamas. Pagal II punkto 4 dalį vykdytojas interneto svetainės kūrimo projektinę medžiagą pradeda kurti tik po to, kai gauna avansą. Tačiau jokio avanso UAB „Terama" ieškovui nemokėjo. Net ir negavęs avanso, kas reiškia atsakovui atsisakius sutarties, netinkamai ieškovui ją vykdant, ieškovas parengė interneto svetainės dizainą, kurios UAB „Terama" nepatvirtino. Kadangi sutartį parengė ir ją pateikė ieškovas, todėl sutarties sąlygos dėl jos pasibaigimo, vykdymo, besąlygiškai turi būti aiškinamos atsakovo UAB "Terama" naudai (CK 6.193 str. 4 d.). UAB „Teramos" direktorė N. Lasienė, pasirašydama ant preliminaraus interneto svetainės dizaino, jokiu būdu nepatvirtino, kad sutinka su tokiu dizainu. Sutarties 5 punkte nurodytas reikalavimas "raštu patvirtinti dizaino variantą" reiškia, kad užsakovas privalo nurodyti raštu, kad toks variantas yra tinkamas. Tačiau tokių patvirtinimų N.Lasienė nedavė. Pirmosios instancijos teismas pats sau prieštarauja teigdamas, jog tik prierašas galėtų reikšti šalies nuomonę dėl pateikto dokumento, vėliau gi teigdamas, kad parašas vertinamas kaip dokumento patvirtinimas. Teismas vertino tik dalinius liudytojo M. J. parodymus, tačiau liudytojas patvirtino ir tokias aplinkybes, kad „bendradarbiavimas su UAB „Terama" nutrūko, užsakovas nepateikė reikiamos medžiagos sutarties įvykdymui, dėl ko sutarties įvykdyti buvo neįmanoma, ir pan.“, kas tik patvirtina sutarties pasibaigimo aplinkybes.

72. Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė civilinio proceso kodekso reikalavimus teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstyti įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados. Pirmosios instancijos teismas nenurodė įrodymų, kurių pagrindu padarė išvadą, jog atsakovas keitė savo poziciją. Tokių duomenų byloje nėra ir UAB „Terama" nuosekliai visuose procesiniuose dokumentuose laikėsi tos pačios pozicijos. Teismas sprendime visiškai nepagrįstai nurodė, kad 2004-06-29 sutartį ieškovas įvykdė. Toks teismo sprendimo motyvas rodo, jog teismas visiškai neįsigilino į bylos esmę ir netinkamai vertino įrodymus. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, kad buvo sukurta kompiuterinė programa. Priešingai teismo sprendimui, jokia interneto svetainės programinė įranga sukurta nebuvo ir būti negalėjo, nes demonstracinės versijos kūrimui yra naudojama pirmame punkte nurodytos jau sukurtos ir užpatentuotos programos, o demonstracinės versijos peržiūrai internete yra naudojamos interneto naršymui skirtos programos (Internet Explorer, Opera ir kitos), kurios yra bet kurio vartotojo, besinaudojančio internetu, kompiuteryje. Interneto svetainė yra kuriama jau sukurtomis programomis, tai ne atskira programa, kurią reiktų kurti. Turinio valdymo sistema minėtoje demonstracinėje versijoje nepritaikyta ir nepanaudota. Techniškai jos veikimas neaktyvuotas, nes demonstracinėje versijoje nėra jokios informacijos, kuri galėtų būti naudojama (prekybinė produkcija, jos aprašymai, teikiamų paslaugų aprašymai ir t.t. ), t.y. ji nepritaikyta ir neįdiegta šioje versijoje. Todėl teigti, kad ieškovas „pritaikė ir įdiegė Turinio valdymo sistemą“, už kurią yra priteista, yra nesąžininga. Teismas savo sprendime visiškai neanalizavo ir nepasisakė dėl darbų atlikimo, kurie yra nurodyti PVM sąskaitoje-faktūroje. Teismas visiškai neįvertino aplinkybės, kad ieškovas pareikalavo už neva atliktus darbus atsiskaityti tik 2007 metais, kai atsakovas kreipėsi į jį su prašymu perkelti domenų vardus bike.lt ir bikes.lt į kito paslaugų teikėjo tarnybinę stotį. Teismas visiškai nepasisakė ir nevertino aplinkybės, kad sąskaita-faktūra buvo išrašyta tik po trejų metų, nors ieškovų teigimu darbai buvo atlikti 2004 metais. Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą sąskaita už paslaugas turi būti išrašyta nedelsiant po darbų atlikimo. Teismas netinkamai vertino 2004-06-29 sutarties 8 punkte įtvirtintą ieškovo įsipareigojimą darbus atlikti per 10 dienų. Akivaizdu, jog esant šalių sutartam 10 dienų terminui, tariamo darbo atlikimas po trijų metų negali būti paaiškinamas jokia logika. Visiškai nepagrįstas pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvas, kad ,,ir nors per sutartyje numatytus terminus darbai nebuvo atlikti, tačiau byloje surinkti įrodymai leidžia teigti, kad šie terminai užtruko dėl abiejų šalių kaltės". Kauno miesto apylinkės teismo sprendime nėra visiškai jokių įrodymų, aukščiau išvardintiems teiginiams patvirtinti. Todėl darytina išvada, kad šio ginčo atveju pirmosios instancijos teismas gynė ieškovo UAB „Rodiklis" teises, nepaisydamas šalių interesų pusiausvyros, todėl buvo pažeistas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 6 straipsnyje įtvirtintas asmenų lygybės įstatymui ir teismui principas, bei Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnis, numatantis, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

83. Nors teismas teisingai kvalifikavo ginčo santykius, tačiau teismas visiškai netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias rangos santykius. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtino apie sutartyje numatytų darbų atlikimą. 2007-06-14 perdavimo aktas ieškovo buvo įformintas vienašališkai, dėl ko jis negali patvirtinti sutartyje numatytų darbų atlikimo. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka įtvirtinta civilinio kodekso 6.662 straipsnyje, kuris numato, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Be to buvo akivaizdžiai praleistas darbų atlikimo terminas, todėl užsakovas turėjo teisę atsisakyti darbus priimti (CK 6.652 str. 4 d.). Pagal civilinio kodekso 6.658 straipsnio 2 dalį užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti nuostolių atlyginimo tik tuo atveju, jeigu rangovas nepradeda laiku vykdyti sutarties arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima. Remdamasis šiuo pagrindu užsakovas įgyja teisę atsisakyti nuo sutarties ir reikalauti nuostolių. Kadangi jokių aplinkybių, kad atsakovas būtų trukdęs rangovui vykdyti sutartį pagal joje nustatytus terminus nėra, darytina išvada, kad atsakovas atsisakė sutarties pagrįstai, sutartis buvo praradusi juridinę galią, kas reiškia, jog ieškovas ėmėsi vykdyti užduotį laisvanoriškai ir nesilaikydamas sutarties sąlygų.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 88-90) ieškovas UAB „Rodiklis“ prašo apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovas nurodė, jog apeliacinio skundo argumentą, kad sutartis pasibaigė, kadangi atsakovas nesumokėjo numatyto avanso, laiko teisiškai nepagrįstu. Sutarties pagrindu atsiradusios atsakovo piniginės prievolės neįvykdymas reiškia sutarties pažeidimą, o ne atsisakymą sutarties. Avanso nesumokėjimas nėra naikinamoji sutarties sąlyga, kadangi tokia pasekmė sutartyje nenumatyta. Sutarties 10 punkte būtent ieškovui paliekama diskrecijos teisė pasirinkti, vykdyti sutartį ar ją nutraukti, jeigu atsakovas nemoka avanso. Ieškovas vykdė sutartį, nes nelaikė avanso nesumokėjimo esminiu pažeidimu. Todėl teismas teisingai aiškino sutarties sąlygas ir pagrįstai atmetė atsakovo atsikirtimą šioje dalyje. Teismas tinkamai vertino atsakovo vadovės parašą ant interneto svetainės dizaino projekto kaip tvirtinimo žymą. Tai, jog atsakovas 2004-07-28 pateikė ieškovui pasirašytą dizaino variantą, sutarties 5 punkto prasme reiškia projektinės medžiagos patvirtinimą be pastabų. Liudytojas M. J. nurodė, jog atsakovo vadovė N. Lasienė pasirašė dizaino projektą jam pritardama ir ragindama tęsti darbus. Kad atsakovas nelaikė sutarties pasibaigusia, įrodo ir tai, kad tik 2007-05-04 atsakovas pareikalavo perkelti pas kitą paslaugų teikėją sutarčiai vykdyti specialiai įkurtus subdomenus bike.lt ir bikes.lt. 2007 m. pradžioje tarp šalių vyko derybos dėl atsiskaitymo už atliktus darbus ir suteiktas paslaugas. Tiek atsakovo vadovė N.Lasienė, tiek liudytojas M. J. patvirtino derybų faktą (tuomet atsakovo vadovė N.Lasienė neginčijo pačios prievolės sumokėti už atliktus darbus, tačiau derėjosi dėl apmokėjimo dydžio ir būdo). Teismas pagrįstai konstatavo, jog sutartis iš dalies neįvykdyta dėl abiejų šalių kaltės: ieškovas pažeidė įsipareigojimą atlikti tam tikrus darbus sutartyje nustatytais terminais, tačiau tai susiję su atsakovo vilkinimu pateikti reikiamą informaciją. Atsakovo argumentas, jog ieškovas neva savavališkai ėmėsi sutarties vykdymo po trejų metų, aiškiai neatitinka tikrovės. Rašytiniai įrodymai, atsakovo vadovės N.Lasienės patvirtintas 2004-07-28, taip pat liudytojo M. J. parodymas, kad demonstracinė versija buvo patalpinta viešai adresu http://bikes.rodiklis.lt iki 2007 metų, paneigia atsakovo teiginį, jog ieškovas nevykdė sutarties trejus metus. Pats atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė: „Nuo 2004 iki 2007-05-16, kada užsakovo reikalavimu jam buvo perduoti subdomenų bikes.lt ir bike.lt prisijungimo ID, UAB „Rodiklis" sukūrė ir patalpino <...>"). Tuo atsakovas pripažino sutarties vykdymą per visą nurodytą laikotarpį, o ne po trejų metų. Tai, kad atsakovas apeliaciniame skunde detaliai nagrinėja programines priemones, kurios galėjo būti naudojamos vykdant sutartį, ir pasisako dėl CD laikmenos turinio, patvirtina, kad atsakovas gavo darbų rezultatą. Bylos išsprendimui neturi reikšmės programiniai sprendiniai (priemonės), kadangi jų pasirinkimas pagal sutarties 6 punktą priklauso tik nuo ieškovo, ir nėra svarbu, ar pagal atsakovo pageidavimus parengta interneto svetainės kompiuterių programą yra išvestinė, ar parašyta nauja programavimo kalba.

10Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovė prašė apeliacinį skundą tenkinti, panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o ieškovo atstovas – apeliacinį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.), t.y. pirma, apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir neanalizuoja tų sprendimo dalių teisėtumo ir pagrįstumo, kurios nėra skundžiamos. Antra, apskųsto teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus.

13Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė.

14Vertindama apskųstojo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei pagrįstumą, teisėjų kolegija daro išvadą, jog šį sprendimą naikinti ar keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Todėl šis sprendimas nekeistinas, o apeliacinis skundas atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Šias išvadas kolegija daro dėl tokių priežasčių.

15Apeliantas nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė sutarčių aiškinimo taisykles, įtvirtintas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.193 straipsnyje, dėl ko neteisingai vertino tarp šalių sudarytos 2004-06-29 sutarties sąlygas ir jos pasibaigimo pagrindus. Atsakovui nesumokėjus sutartyje numatyto avanso bei raštu nepatvirtinus interneto svetainės dizaino, atsakovas laikė sutartį pasibaigusia. O kadangi sutartį parengė ir ją pateikė ieškovas, tai sutarties sąlygos dėl jos pasibaigimo ir vykdymo besąlygiškai turėjo būti aiškinamos atsakovo UAB „Terama“ naudai (CK 6.193 str. 4 d.).

16Teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta tokius apelianto argumentus. Visi byloje surinkti įrodymai patvirtina, kad atsakovas nebuvo nutraukęs sutarties ir jos nelaikė pasibaigusia. Pagal 2004-06-29 Sutarties 14 punktą, Sutartis įsigaliojo jos pasirašymo dieną. 16.3 punkte buvo numatyta galimybė Užsakovo iniciatyva nutraukti sutartį prieš tai Vykdytoją įspėjus apie sutarties nutraukimą raštu prieš 14 dienų. Užsakovui (atsakovui) nesumokėjus sutarto avanso, sutarties 10 punktas numatė Vykdytojo (ieškovo) teisę nutraukti sutartį, bet nenumatė, kad sutartis nutrūksta dėl šios aplinkybės savaime. Šiuo atveju avanso nesumokėjimas nelaikytinas sutarties atsisakymu iš Užsakavo (atsakovo) pusės ar sutarties pasibaigimu, kadangi tai tik Vykdytojui (ieškovui) suteikta teisė nutraukti sutartį. Atsakovas jokių įrodymų, jog sutartis būtų nutraukta 2004-06-29 Sutartyje numatytais atvejais, nepateikė. Priešingai, byloje surinkti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog sutartis buvo pradėta vykdyti.

17Ginčas byloje kilo ir dėl atsakovo direktorės parašo ant interneto svetainės dizaino projekto. Apelianto teigimu, UAB „Teramos“ direktorė N. Lasienė, pasirašydama ant preliminaraus interneto svetainės dizaino, jokiu būdu nepatvirtino, kad sutinka su tokiu dizainu, kadangi sutarties 5 punkte nurodytas reikalavimas „raštu patvirtinti dizaino variantą“ reiškia, kad Užsakovas privalo nurodyti raštu, kad toks variantas yra tinkamas, o tokių patvirtinimų N.Lasienė nedavė.

18Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, jog nesant jokio prierašo, atsakovo parašas turėtų būti vertintinas kaip to dokumento patvirtinimas ar sutikimas, yra pagrįsta. 2007-05-29 raštu (b.l.18) atsakovas pripažino, jog UAB „Terama“ užsakė subdomeno bikes.lt ir bike.lt pas paslaugos tiekėją UAB „Rodiklis“. Liudytojas M. J. , buvęs UAB “Rodiklis“ Elektroninių sprendimų centro vadovas, patvirtino, jog atsakovo direktorė N.Lasienė sutiko su ieškovo pateikta projektine dokumentacija. Pažymėtina ir tai, jog aiškinant sutarties 5 punktą, kuris numatė, jog Vykdytojas patvirtinti dizaino variantą turėjo raštu ir pateikti Užsakovui su motyvuotomis pastabomis (jei tokių bus) bei konkrečiais pageidavimais, papildančiais projektinę medžiagą, darytina išvada, jog pageidavimus ar pastabas Užsakovas turėjo išreikšti raštu. Atsakovo direktorė, teigdama, jog jai netiko ieškovo pateiktas interneto svetainės dizaino variantas, jokių prierašų ar pastabų nenurodė. Todėl laikytina, jog parašu buvo pritarta pasiūlytam projektui.

19Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, jog Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė civilinio proceso kodekso reikalavimus teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje išdėstyti įrodymus, kuriais grindžiamos teismo išvados.

20Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais, pagrindė savo padarytas išvadas, bei tinkamai įvertino byloje surinktus įrodymus. Atsakovo argumentą, jog ieškovas savavališkai ėmėsi sutarties vykdymo po trejų metų, paneigia byloje esantys duomenys. Rašytiniai įrodymai, atsakovo vadovės N.Lasienės patvirtintas 2004-07-28 interneto svetainės dizaino projektas (b.l. 10) , taip pat liudytojo M. J. parodymai, kad demonstracinė versija buvo patalpinta viešai adresu http://bikes.rodiklis.lt iki 2007 metų, paneigia atsakovo argumentą, jog ieškovas nevykdė sutarties trejus metus. Pats atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nurodė, kad „Nuo 2004 metų iki 2007-05-16, kada užsakovo reikalavimu jam buvo perduoti subdomenų bikes.lt ir bike.lt prisijungimo ID, UAB „Rodiklis“ sukūrė ir patalpino <...>“. Tuo atsakovas pripažino sutarties vykdymą per visą nurodytą laikotarpį, o ne po trejų metų.

21Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias rangos santykius. Teismas nepagrįstai konstatavo, jog ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai patvirtino apie sutartyje numatytų darbų atlikimą.

22Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka įtvirtinta civilinio kodekso 6.662 straipsnyje, kuris numato, kad atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas - perdavęs atliktus darbus. Sutarties 8 punkte šalys taip pat buvo numatę, jog Užsakovui nustatytu terminu nepareiškus pastabų dėl demonstracinės versijos arba pareiškus nepagrįstas pastabas, Vykdytojas per 10 dienų perduoda kompiuterių programą Užsakovui laikmenoje surašant perdavimo-priėmimo aktą. Jeigu Užsakovas vengia pasirašyti aktą, Vykdytojas surašo vienašalį perdavimo dokumentą.

23Bylos duomenimis ieškovas išsiuntė atsakovui pagal sutartį atliktų darbų dalies rezultatą, taip pat perdavimo-priėmimo aktą, tačiau atsakovas grąžino šį aktą nepasirašęs, todėl ieškovas surašė vienašalį perdavimo aktą, remdamasis Sutarties 8 punktu. Negalima sutikti su apeliantu, jog atsakovas turėjo teisę atsisakyti sutarties, kadangi buvo akivaizdžiai praleistas darbų atlikimo terminas, ir kad ieškovas nepradėjo laiku vykdyti sutarties. Kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, šalys nepateikė į bylą duomenų, jog būtų reiškusios viena kitai pretenzijas dėl darbų atlikimo terminų arba dėl kokybės, arba dėl avanso sumokėjimo.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies pirmu punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25apeliacinį skundą atmesti.

26Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. 2007-08-02 Kauno miesto apylinkės teismas priėmė preliminarų sprendimą... 3. Atsakovas 2007-09-03 pateikė prieštaravimus, nurodydamas, kad preliminarus... 4. Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. liepos 4 d. sprendimu preliminarų... 5. Apeliaciniu skundu (b.l. 77-81) atsakovas UAB „Terama“ prašo panaikinti... 6. l. Pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė sutarčių... 7. 2. Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė civilinio proceso kodekso... 8. 3. Nors teismas teisingai kvalifikavo ginčo santykius, tačiau teismas... 9. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 88-90) ieškovas UAB „Rodiklis“... 10. Nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme atsakovo atstovė prašė... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 13. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija... 14. Vertindama apskųstojo pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą bei... 15. Apeliantas nurodo, kad pirmos instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė... 16. Teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta tokius apelianto argumentus. Visi... 17. Ginčas byloje kilo ir dėl atsakovo direktorės parašo ant interneto... 18. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo padaryta išvada,... 19. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus, jog Kauno... 20. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis byloje surinktais įrodymais,... 21. Apeliantas taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai... 22. Darbų perdavimo ir priėmimo tvarka įtvirtinta civilinio kodekso 6.662... 23. Bylos duomenimis ieškovas išsiuntė atsakovui pagal sutartį atliktų darbų... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio... 25. apeliacinį skundą atmesti.... 26. Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. liepos 4 d. sprendimą palikti... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....