Byla 2-449-945/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei Sinkevičiūtei, dalyvaujant trečiojo asmens 319-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos atstovei advokatei Ritai Petručionytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams A. Č., B. Č., UAB „duomenys neskelbtini“, V. Č., R. P., A. P., A. S., G. J., L. J., A. G., S. Z., D. E. K., E. M., T. B., A. J., G. B., M. S., R. B., E. K., O. J., B. Ž., O. R., G. G., UAB „duomenys neskelbtini.“, D. V., S. V., J. Š., D. K., T. K., tretiesiems asmenims S. Š., 319-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl žalos atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. Č. 54,15 Eur, iš atsakovų A. Č. ir B. Č. solidariai 27,48 Eur, iš atsakovės UAB „duomenys neskelbtini“ 31,75 Eur, iš atsakovo V. Č. 33,81 Eur, iš atsakovės R. P. 27,54 Eur, iš atsakovo A. P. 29,20 Eur, iš atsakovo A. S. 33,24 Eur, iš atsakovų G. J. ir L. J. solidariai 24,40 Eur, iš atsakovo A. G. 6,84 Eur, iš atsakovo S. Z. 6,84 Eur, iš atsakovės D. E. K. 22,68 Eur, iš atsakovės E. M. 17,26 Eur, iš atsakovės T. B. 14,19 Eur, iš atsakovės A. J. 17,77 Eur, iš atsakovo G. B. 14,24 Eur, iš atsakovo M. S. 36,82 Eur, iš atsakovės R. B. 14,24 Eur, iš atsakovo E. K. 19,77 Eur, iš atsakovo O. J. 27,76 Eur, iš atsakovės B. Ž. 20,37 Eur, iš atsakovės O. R. 28,57 Eur, iš atsakovės G. G. 27,74 Eur, iš atsakovės UAB „duomenys neskelbtini“ 62,33 Eur, iš atsakovės D. V. 10,09 Eur, iš atsakovo S. V. 19,19 Eur, iš atsakovės J. Š. 26,94 Eur, iš atsakovo T. K. 20,04 Eur, iš atsakovo D. K. 20,04 Eur, iš atsakovų V. S. ir J. D. M. solidariai 14,83 Eur, iš atsakovų R. K. ir K. K. solidariai 19,73 Eur, iš atsakovo V. Ž. 28,35 Eur, iš atsakovės L. M. 5,94 Eur, iš atsakovės J. G. N. 5,94 Eur, iš atsakovo R. N. 32,17 Eur turtinės žalos atlyginimo, taip pat iš visų atsakovų priteisti 5% metines procesines palūkanas, bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Ieškinyje nurodoma, jog 2011 m. kovo 30 d. trečiasis asmuo S. Š. pastebėjo, jog jam priklausanti transporto priemonė Volvo XC90, v/n ( - ), yra sugadinta nuo pastato, esančio adresu ( - ), Kaune, fasado nukritusio betono gabalo (b.l. 12, 31, 106, t. 1). Apie įvykį draudėjas informavo policijos pareigūnus (b.l. 13, 32, 107, t. 1). Apžiūros metu nustatyti sugadinimai: būtina keisti variklio gaubtą, priekinį dešinės pusės žibintą, priekinio dešinės pusės žibinto tarpinę; būtina remontuoti priekinį bamperį, priekinio dešinės pusės purkštuko dangtelį (b.l. 14, 33, 109, t. 1). Kadangi transporto priemonė buvo apdrausta (b.l. 10-11, 29-30, 104-105, t. 1), trečiasis asmuo pateikė ieškovei UAB „Akstė-servisas“ sudarytą remonto sąmatą Nr. SERV009020 (b.l. 15-17, 34-36, 108, 110-111, t. 1) ir PVM sąskaitą – faktūrą serija ASER Nr. 0011037 3.382,14 Lt sumai (b.l. 18, 37, 112, t. 1). Ieškovė įvertino ir apskaičiavo, kad dėl eismo įvykio sugadintų transporto priemonės dalių atkūrimo išlaidos, būtinos atkurti sugadintų transporto priemonės dalių rinkos vertę iki įvykio, sudaro 3.082,14 Lt (atskaitė 300 Lt besąlyginę išskaitą) (b.l. 19-20, 38-39, 113-114, t. 1), bei šią sumą kompensavo išmokėdama draudimo išmoką. Pradiniame 2014 m. kovo 31 d. teismui teiktame ieškinyje (b.l. 3-5, 26-28, t. 1) ieškovė atsakove įvardijo gyvenamojo namo savininkų bendriją (b.l. 21, 40, 115, t. 1). Įvertinusi trečiojo asmens 319-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos atsiliepime į pradinį ieškinį (b.l. 60-62, t. 1) pateiktus argumentus dėl atsakovo byloje netinkamumo, ieškovė 2014 m. liepos 29 d. teismui pateikė patikslintą ieškinį (b.l. 96-103, t. 1), kuriame atsakovais nurodė patalpų savininkus, žalos dydį tarp jų padalindama vadovaudamasi atitinkamų asmenų valdomų patalpų kiekiu (b.l. 116-136, t. 1). 2015 m. kovo 3 d. teismui pateiktas dar kartą patikslintas ieškinys (b.l. 3-12, t. 4), kuriame prašomos iš atsakovų priteisti sumos siejamos su jų valdomų patalpų plotais. Papildomai teismui teiktuose rašytiniuose paaiškinimuose (b.l. 122-125, t. 3) ieškovė, vertindama reikalavimą taikyti ieškinio senatį, nurodė, jog dalis namo gyventojų skolą pripažino ir su ieškove atsiskaitė. Teismui pripažinus, jog senaties terminas praleistas, ieškovės atstovo nuomone, jis turėtų būti atnaujintas atsižvelgiant į tai, jog tik bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo aplinkybė, kad atsakovais į bylą turi būti traukiami butų savininkai.

3Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 10-11, t. 3) ir patikslintą ieškinį (b.l. 81-84, t. 4) atsakovė UAB „( - )“ prašė ieškinį atmesti nurodydama, jog byloje nėra jokių įrodymų, kurie leistų spręsti, jog betono gabalas nukrito atskilęs nuo namo stogo, tokią išvadą teikdamas paaiškinimus policijai vienašališkai nurodė automobilio savininkas. Patikslintas ieškinys pateiktas 2014 m. liepos 29 d., t.y. praleidus ieškinio senaties terminą.

4A. O. R., pateikusi prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nurodė palaikanti trečiojo asmens 319-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos atsiliepime į ieškinį išdėstytą poziciją (b.l. 107, t. 4).

5Trečiasis asmuo 319-oji daugiabučių namų savininkų bendrija atsiliepimais į pradinį ieškinį (b.l. 60-62, t. 1) ir patikslintus ieškinius (b.l. 3-6, t. 3; b.l. 68-72, t. 4) prašė ieškinį atmesti ir nurodė, jog pradinis ieškinys be pagrindo buvo pareikštas bendrijai, o ne patalpų savininkams (b.l. 63-69, t. 1), ieškinys pareikštas praleidus senaties terminą. Be to, ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų spręsti, jog betono gabalas nukrito būtent nuo stogo, nepateikė įrodymų, kurie patvirtintų skolos dydžio paskaičiavimo pagrįstumą.

6Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 9, t. 3) trečiasis asmuo S. Š. nurodė, jog jam papildomai turėtų būti priteista 300 Lt išskaita. Parengiamojo teismo posėdžio metu trečiajam asmeniui buvo išaiškinta, jog siekdamas kokių nors sumų jo atžvilgiu priteisimo trečiasis asmuo turi reikšti savarankišką reikalavimą šioje ar kitose civilinėse bylose, trečiasis asmuo patvirtino reikalavimo nereiškiantis.

7Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. (b.l. 58-59, t. 4) nutartimi patenkintas ieškovės prašymas dėl ieškinio reikalavimų su ieškove atsiskaičiusių atsakovų R. N., V. Ž., L. M., J. G. N., K. K., R. K., V. S. atžvilgiu atsisakymo, byla šių atsakovų atžvilgiu nutraukta, 2015 m. balandžio 1 d. nutartimi nutraukta byla atsakovo J. D. M. atžvilgiu (b.l. 79, t. 4).

8Ieškinys atmestinas.

9Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo savininkų pareigos atlyginti turtinę žalą. CK 6.1015 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad reikalavimo teisė, perėjusi draudikui, įgyvendinama laikantis taisyklių, kurios nustato draudėjo (naudos gavėjo) ir už žalą atsakingo asmens santykius. Todėl nagrinėjamu atveju reikia vadovautis teisės normomis, reglamentuojančiomis deliktinę atsakomybę.

10Asmens pareiga atlyginti savo veiksmais kitam asmeniui padarytą iš nesutartinių santykių kylančią žalą įtvirtinta CK 6.245 straipsnio 4 dalyje, 6.263 straipsnyje. Būtinos sąlygos deliktinei atsakomybei taikyti yra asmens neteisėti veiksmai, patirta žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė (CK 6.246-6.249 str.). Kadangi neteisėtus veiksmus atlikusio asmens kaltė yra preziumuojama, civilinį ieškinį dėl deliktinės atsakomybės taikymo pareiškiančiam asmeniui tenka pareiga įrodyti likusių trijų sąlygų egzistavimo faktą, tuo tarpu asmeniui, kurio atžvilgiu reiškiamas reikalavimas, tenka procesinė pareiga nuginčyti savo kaltės prezumpciją.

11Kaip teisingai nurodoma ieškinyje (pastarąją aplinkybę akcentavo ir trečiasis asmuo 319-oji daugiabučių namų savininkų bendrija), tuo atveju, kai žala kyla dėl netinkamo daugiabučio namo eksploatavimo, civilinės atsakomybės subjektu pripažintini nurodytame name patalpas valdantys asmenys, kuriems priklauso ir pastato konstrukcijos bei bendrojo naudojimo objektai, o kartu ir pareiga juos prižiūrėti bei eksploatuoti taip, kad nebūtų padaroma žala kitiems asmenims (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007). Ginčo dėl to, jog, egzistuojant kitoms civilinės atsakomybės taikymo sąlygoms, būtent atsakovams tektų pareiga atlyginti ieškovės patirtą žalą, byloje nėra (atsakovai savo pozicijos negrindė argumentais, susijusiais su įstatyminės kaltės prezumpcijos ginčijimu). Kartu, įvertinus į bylą pateiktų nekilnojamojo turto registro išrašų turinį (b.l. 116-136, t. 1) pabrėžtina, jog ieškovės pasirinktas žalos paskirstymo būdas negali būti pripažintas iš esmės nepagrįstu: ieškovė žalos dydį padalino iš gyvenamojo namo bendro ploto (4.425,89 m2) (b.l. 116, t. 1) ir vėliau iš kiekvieno atsakovo prašomą priteisti sumą apskaičiavo padaugindama gautą 0,20 Eur už 1 m2 dydį iš kiekvieno atsakovo valdomų patalpų bendro ploto (vieninteliu netikslumu pripažintina ieškinio reikalavimo dalis dėl solidariosios atsakomybės atsakovų R. K. ir K. K. atžvilgiu taikymo, nors, kaip matyti iš registro išrašo (b.l. 128, t. 1), jie turtą valdo bendrosios dalinės nuosavybės teise); nors, kaip patvirtino bendrijos atstovė ir matyti iš į bylą pateikto patalpų sąrašo (b.l. 69, t. 1), ieškovė įvardijo visas patalpas ir jų savininkus, bendras atsakovų ir trečiojo asmens S. Š. valdomų patalpų plotas yra mažesnis už bendrąjį namo plotą, dėl ko ieškovės prašoma priteisti suma yra mažesnė už bendrą ieškovės nurodomą žalos dydį.

12Nėra ginčo byloje ir dėl to, jog trečiajam asmeniui priklausantis automobilis buvo apgadintas galiojant draudiminei apsaugai, taip pat dėl išlaidų automobilio remontui dydžio ir ieškovės išmokėtos draudimo išmokos. Nors trečiojo asmens atstovė ir nurodė, jog ieškovės pateikti duomenys apie žalos dydį neatitinka teisės aktų reikalavimų, dėmesys atkreiptinas į tai, jog ieškovė pateikė teismui duomenis tiek apie transporto priemonės apgadinimus, tiek ir apie atliktus remonto darbus bei už juos išrašytą sąskaitą. Abejoti šių duomenų pagrįstumu nėra pagrindo. Kartu pabrėžtina, jog ieškovė atlygino ne visą išlaidų sumą, be to, ir reikalavimas reiškiamas ne dėl visos sumos priteisimo. Pagrindu žalos sumai paskirstyti, kaip minėta, ieškovė pasirinko gyvenamojo namo bendrąjį plotą- 4.425,89 m2, tuo tarpu prašoma priteisti suma paskaičiuota už atsakovų valdomą 4.029,49 m2 plotą. Net ir pridėjus trečiojo asmens S. Š. valdomą 146,65 m2 plotą (jam tektų 29,33 Eur žalos dalis), bendra suma gaunasi 57,22 Eur mažesnė už ieškovės išmokėtą sumą. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovė įvykdė jai tenkančią pareigą įrodyti žalos dydį.

13Esminis bylos nagrinėjimo metu kilęs nesutarimas yra dėl neteisėto veiksmo pobūdžio. Atsakovų civilinę atsakomybę ieškovė sieja su tuo, jog žala trečiajam asmeniui priklausančiai transporto priemonei buvo padaryta nuo namo fasado nukritus betono gabalui. Vadovaujantis CPK 178 straipsniu, pareiga įrodyti nurodytą aplinkybę teko ieškovei. Įvykio aplinkybes ieškovė sieja su dviem į bylą pateiktais rašytiniais įrodymais: trečiojo asmens S. Š. kreipimusi į ieškovę pranešant apie draudiminį įvykį (b.l. 12, 31, 106, t. 1) bei policijos pareigūnų draudikui pateikta informacija (b.l. 13, 32, 107, t. 1). Byloje visa apimtimi galiojant rungimosi ir dispozityvumo principams, ieškovės atstovas, net ir atsiliepimuose į ieškinį esant iškeltoms abejonėms dėl pateiktų įrodymų atitinkamu klausimu pakankamumo, vienareikšmiškai nurodė, jog ieškinio reikalavimai suformuluoti tiksliai, pateikti visi turimi įrodymai, kitų įrodymų išreikalauti nepageidaujama ir pateikė prašymą bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b.l. 76-78, 108-110, t. 4). Reikšmingomis šiuo aspektu pripažintinos kelios aplinkybės. Pirma, trečiojo asmens kreipimesi į draudiką nėra įvardinta transporto priemonės sugadinimo priežastis, todėl šis dokumentas negali būti vertinamas kaip leidžiantis daryti išvadą dėl draudiminio įvykio pobūdžio. Antra, policijos pareigūnų draudikui pateiktame rašte nėra konstatuojama transporto priemonės apgadinimo priežastis, tenurodoma, jog kreipęsis į pareigūnus trečiasis asmuo įvardijo galimą apgadinimų priežastį. Iš rašto turinio nėra pagrindo spręsti, jog policijos pareigūnai tikrino trečiojo asmens jiems pateiktų duomenų teisingumą. Trečia, pats trečiasis asmuo S. Š., dalyvavęs parengiamajame teismo posėdyje, įvertinęs su ieškiniu nesutinkančių dalyvaujančių byloje asmenų pozicijas, nurodė negalintis vienareikšmiškai patvirtinti ar paneigti, jog automobilis buvo apgadintas būtent nuo namo fasado atitrūkusia detale. Šiuo aspektu reikšminga pripažintina aplinkybė, jog, kaip matyti iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų, automobilį įvykio vietoje trečiasis asmuo buvo palikęs pakankamai ilgą laiko tarpą (ilgiau nei dvi savaites), iš į bylą pateiktų duomenų nėra aišku, kokio turinio pareiškimas buvo pateiktas policijai ir kuo remdamasis trečiasis asmuo įvardijo įvykio aplinkybes. Ketvirta, kaip minėta, ieškovės atstovas ne tik nedalyvavo teismo posėdyje, kuriame byla išnagrinėta iš esmės, bet ir neprašė apklausti trečiąjį asmenį, išreikalauti iš policijos papildomą medžiagą. Penkta, ieškovė neįrodinėjo atlikusi įvykio tyrimą, pati neteikė ir neprašė išreikalauti duomenų apie pastato būklę (ar nuo pastato fasado yra atitrūkę detalių, kurios galėjo padaryti atitinkamus pažeidimus, kokia fasado būklė buvo iki ir po įvykio), nors apie įvykį pranešimas buvo pateiktas 2011 m. kovo 30 d. (tą pačią dieną, kai trečiasis asmuo nurodo pastebėjęs įvykį), nesiėmė ir neįpareigojo trečiąjį asmenį imtis jokių veiksmų, kuriais būtų objektyviai užfiksuotos įvykio aplinkybės. Šešta, liko nepaneigta su ieškiniu nesutikusių asmenų išdėstyta pozicija, jog betono ar kitokios sunkios kietos medžiagos gabalas, kuriuo transporto priemonei padaryti apgadinimai, ant automobilio galėjo būti užmestas piktavališkai arba neatsakingai besielgusio pašalinio asmens. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia daryti išvadą, jog ieškovė nagrinėjamoje byloje neįvykdė jai tenkančios pareigos įrodyti neteisėto veiksmo faktą, t.y. faktą, jog trečiajam asmeniui priklausanti transporto priemonė buvo apgadinta dėl nuo gyvenamojo namo atskilusios fasado detalės. Priešinga išvada sukurtų logiškai nepateisinamą su šalių lygiateisiškumo ir proporcingumo principais nesuderinamą situaciją, kai draudikas, negalėdamas nesuvokti duomenų apie įvykusį draudiminį įvykį subjektyvumo, remdamasis vien nešališkų subjektų nepatikrintu situacijos sprendimu suinteresuoto asmens paaiškinimu, pats turėdamas visas galimybes, tačiau nesiimdamas jokių veiksmų situacijai įvertinti ir objektyviems duomenims užfiksuoti ir įrodymams surinkti, siekia perkelti įvykio nulemtą finansinę naštą kitiems asmenims, kurių ryšys su įvykiu, dėl atitinkamo draudiko elgesio, yra grindžiamas tik prielaidomis. Dėmesys atkreiptinas į tai, jog nurodytų aplinkybių vertinimo apimtį nulėmė ir ieškovės atstovo pasirinktas procesinis elgesys prašant bylą nagrinėti jam nedalyvaujant ir aiškiai išreiškiant valią, jog byla būtų nagrinėjama pagal į bylą pateiktus duomenis, t.y. prisiimant riziką dėl tokių duomenų nepakankamumo įtakos galutinei teismo išvadai.

14Nesant įrodytos šios civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra pagrindo spręsti ir dėl priežastinio ryšio tarp neįrodyto neteisėto veiksmo ir atsiradusios žalos egzistavimo.

15Papildomai trečiasis asmuo bei savo pozicijas teismui pateikę atsakovai UAB „( - )“ ir O. R. nurodė, jog reikalavimas byloje pareikštas praleidus ieškinio senaties terminą.

16Kaip matyti iš bylos medžiagos, įvykis, su kuriuo siejamas žalos atsiradimas, įvyko iki 2011 m. kovo 30 d., draudimo išmoka paskaičiuota 2011 m. balandžio 29 d., pretenzija trečiajam asmeniui pareikšta 2011 m. birželio 28 d., tuo tarpu į teismą su ieškiniu netinkamo atsakovo atžvilgiu ieškovė kreipėsi 2014 m. kovo 31 d., ieškinį namo patalpų savininkų atžvilgiu ieškovė pareiškė tik 2014 m. liepos 29 d. Būtent pastaroji data, kaip tinkamo kreipimosi į teismą momentas, yra reikšminga ieškinio senaties taikymo aspektu.

17Kaip matyti iš susiklosčiusio teisinio santykio, žalą patyręs asmuo sutartinio teisinio santykio pagrindu pareiškė reikalavimą ieškovei, tuo tarpu ieškovė, atlyginusi žalą, reiškia reikalavimą dėl deliktinės atsakomybės taikymo. Skirtingai, nei nurodyta bendrijos atsiliepime į ieškinį, toks teisių perėmimas pripažintinas ne subrogacija (subrogacija yra situacija, kai tiek asmuo, kuriam padaryta žala draudiko atžvilgiu, tiek ir draudikas žalą padariusio asmens atžvilgiu reikalavimą reiškia remdamasis tuo pačiu teisiniu pagrindu), o regresu (regresas- tai situacija, kai žalą atlyginęs remdamasis vienu teisiniu pagrindu (šiuo atveju- sutartimi), atgręžtinį reikalavimą draudikas reiškia kitu pagrindu (šiuo atveju- deliktu)). Vadovaujantis CK 1.127 straipsnio 4 dalimi, senaties termino pradžia regresinio reikalavimo atveju skaičiuojama nuo pagrindinio reikalavimo įvykdymo momento (nagrinėjamu atveju- 2011 m. balandžio 29 d.). Reikalavimui dėl žalos atlyginimo priteisimo, vadovaujantis CK 1.128 straipsnio 8 dalimi, taikytinas 3 metų sutrumpintas ieškinio senaties terminas, kas lemia, jog, siekdama nepraleisti senaties termino, ieškovė į teismą privalėjo kreiptis iki 2014 m. balandžio 29 d., todėl ieškinį tinkamų atsakovų atžvilgiu pareiškusi 2014 m. liepos 29 d. ieškovė praleido ieškinio senaties terminą.

18Netiesiogiai pripažindamas, jog senaties terminas buvo praleistas, ieškovės atstovas pateikė prašymą šį terminą atnaujinti nurodydamas, jog apie tai, kad reikalavimas turi būti reiškiamas ne bendrijos, o patalpų savininkų atžvilgiu, tapo žinoma tik bylos nagrinėjimo metu. Nurodyta aplinkybė negali būti vertinama kaip svarbi priežastis, įgalinanti teismą atnaujinti praleistą ieškinio senaties terminą remiantis CK 1.131 straipsnio 2 dalimi. Pabrėžtina, jog ieškinio pareiškimas netinkamo subjekto atžvilgiu negali būti vertinamas kaip turintis įtakos senaties termino skaičiavimui. Iš kitos pusės, verslo subjektas, su kurio pagrindine veikla yra tiesiogiai susijęs reiškiamas reikalavimas, atstovaujamas profesionalaus teisininko negali teisintis aplinkybe, jog jam nebuvo žinomas teisinis reglamentavimas ir teismų praktika, kuriais remiantis nustatomas civilinės atsakomybės subjektas, ir kad atitinkamus duomenis ieškovė sužinojo tik po to, kai nepagrįstai atsakovu į bylą įtrauktas asmuo pateikė byloje atsiliepimą į ieškinį. Nurodytos aplinkybės lemia prašymo dėl termino atnaujinimo nepagrįstumą.

19Pripažinus, jog terminas buvo praleistas ir pagrindo jį atnaujinti nėra, pastaroji aplinkybė vertintina kaip savarankiškai sąlygojanti CK 1.131 straipsnio 1 dalyje numatytas pasekmes.

20Ieškinį atmetus trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinas trečiojo asmens patirtų atstovavimo išlaidų atlyginimas- 634,43 Eur (b.l. 126-128, t. 3; b.l. 111-115, t. 4) (CPK 93 str.). Šios išlaidos negali būti vertinamos kaip nepagrįstai didelės tiek atsižvelgus į byloje atliktų procesinių veiksmų apimtį, kuris priklausė būtent nuo besikeičiančios ieškovės procesinės pozicijos, tiek į faktą, jog ieškovė pradinį ieškinį buvo pareiškusi būtent trečiojo asmens atžvilgiu, kas sąlygojo būtinybę aktyviai dalyvauti procese. Iš ieškovės valstybei taip pat priteistinas teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu atlyginimas- 114,04 Eur (CPK 96 str.).

21Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas

Nutarė

22ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, trečiajam asmeniui 319-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, juridinio asmens kodas 235363390, 634,43 Eur (šešių šimtų trisdešimt keturių eurų 43 ct) atstovavimo išlaidų atlyginimą.

24Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas 110051834, valstybei 114,04 Eur (šimto keturiolikos eurų 4 ct) teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimą.

25Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas, sekretoriaujant Agnei... 2. Ieškovė patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. Č. 54,15... 3. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 10-11, t. 3) ir patikslintą ieškinį (b.l.... 4. A. O. R., pateikusi prašymą bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nurodė... 5. Trečiasis asmuo 319-oji daugiabučių namų savininkų bendrija atsiliepimais... 6. Atsiliepimu į ieškinį (b.l. 9, t. 3) trečiasis asmuo S. Š. nurodė, jog... 7. Kauno apylinkės teismo 2015 m. kovo 20 d. (b.l. 58-59, t. 4) nutartimi... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Byloje kilo ginčas dėl gyvenamojo namo savininkų pareigos atlyginti turtinę... 10. Asmens pareiga atlyginti savo veiksmais kitam asmeniui padarytą iš... 11. Kaip teisingai nurodoma ieškinyje (pastarąją aplinkybę akcentavo ir... 12. Nėra ginčo byloje ir dėl to, jog trečiajam asmeniui priklausantis... 13. Esminis bylos nagrinėjimo metu kilęs nesutarimas yra dėl neteisėto veiksmo... 14. Nesant įrodytos šios civilinės atsakomybės taikymo sąlygos, nėra pagrindo... 15. Papildomai trečiasis asmuo bei savo pozicijas teismui pateikę atsakovai UAB... 16. Kaip matyti iš bylos medžiagos, įvykis, su kuriuo siejamas žalos... 17. Kaip matyti iš susiklosčiusio teisinio santykio, žalą patyręs asmuo... 18. Netiesiogiai pripažindamas, jog senaties terminas buvo praleistas, ieškovės... 19. Pripažinus, jog terminas buvo praleistas ir pagrindo jį atnaujinti nėra,... 20. Ieškinį atmetus trečiajam asmeniui iš ieškovės priteistinas trečiojo... 21. Vadovaudamasis CPK 259, 263-271 str., teismas... 22. ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas... 24. Priteisti iš ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, juridinio asmens kodas... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...