Byla 2-1924/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD bankas atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-7010-798/2010, pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Macro Investment“, akcinei bendrovei „Vilma“, uždarajai akcinei bendrovei „Medalpas“, Lietuvos ir Vokietijos uždarajai akcinei bendrovei „Gealan Baltic“ ir AS „UniCredit Bank“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir priverstinės hipotekos nustatymo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Macro Investment“, AB „Vilma", UAB „Medalpas“, Lietuvos ir Vokietijos UAB „GEALAN BALTIC“ ir AS „UniCredit Bank“ dėl nekilnojamojo turto perleidimo sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 6.66 str. pagrindu ir CK 1.80 str. pagrindu bei priverstinės hipotekos nustatymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti ginčijamais sandoriais perleistus nekilnojamojo turto objektus: atsakovui nuosavybės teise priklausančias 6994/25946 dalis žemės sklypo ( - ) ir pastatą ( - ); 1892/8437 dalį žemės sklypo ( - ) ir pastatą ( - ) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo ( - ) nuomos teisę, esantį ( - ); 1,0484 ha žemės sklypą ( - ), šešis pastatus, esančius ( - ) ir uždrausti vykdyti išieškojimą iš žemės sklypo ( - ) pagal 2009 m. lapkričio 2 d. sudarytą ir 2009 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos hipotekos registre įregistruotą hipotekos lakštą, pastarąjį draudimą registruojant viešuosiuose Nekilnojamojo turto ir Hipotekos registruose. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo nutartį pakeitė – ieškovo prašymą tenkino iš dalies, t. y. areštavo 6994/25946 dalis žemės sklypo ( - ) ir pastatą ( - ); 1892/8437 dalis žemės sklypo ( - ) ir pastatą ( - ) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo ( - ) nuomos teisę, esančius ( - ); 1,0484 ha žemės sklypą ( - ) ir šešis pastatus ( - ) Kitą nutarties dalį paliko nepakeistą.

5Ieškovas pateikė teismui prašymą taikyti turto areštą pastatui, kurio unikalus Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausančiam atsakovui UAB „Medalpas“. Nurodė, kad nutartyje, kuria Lietuvos apeliacinis teismas nutarė areštuoti visą ginčijamais sandoriais perleistą nekilnojamąjį turtą, nebuvo įvardintas šis pastatas, nuosavybės teise priklausantis UAB „Medalpas“, kurį vienu iš ginčijamų sandorių atsakovas UAB „Macro Investment“ perleido atsakovui UAB „Medalpas“.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Teismas pažymėjo, kad ieškovas nenurodė jokių motyvų ir argumentų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Taip pat ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo šioje civilinėje byloje įvykdymas bus iš esmės apsunkintas, t. y. ieškovas neįrodė, jog neareštavus pastato, esančio ( - ), atsakovas UAB „Medalpas“ perleis šį turtą tretiesiems asmenims.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, t. y. areštuoti UAB „Medalpas“ nuosavybės teise priklausantį pastatą, esantį ( - ). Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Lietuvos apeliacinis teismas nustatė pagrindą taikyti areštą visam ginčijamais sandoriais perleistam turtui, todėl skundžiama nutartimi teismas neteisingai nurodė, kad nėra pagrindo daryti išvadą, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nes ieškovas esą neįrodė grėsmės dėl galimybės atsakovui perleisti pastatą tretiesiems asmenims. Ieškovas, pateikdamas prašymą, siekė tik ištaisyti situaciją, dėl kurios liko neareštuotas tas nekilnojamojo turto objektas, kuris turėjo būti areštuotas.
  2. Tiek Lietuvos apeliacinio teismo nutarties priėmimo metu, tiek prašymo pateikimo metu egzistavo ir egzistuoja tas pats faktinis pagrindas taikyti areštą ginčijamais sandoriais perleistam pastatui - grėsmė, kad pastatas gali būti perleistas tretiesiems asmenims. Vienas iš grėsmę teismo sprendimo įvykdymui lemiančių veiksnių yra atsakovų, įskaitant ir UAB „Medalpas“ nesąžiningumas. Nesąžiningą atsakovų elgesį patvirtina netinamas kredito sutartimis prisiimtų įsipareigojimų vykdymas ieškovo atžvilgiu, sąmoningas veikimas priešingai ieškovo interesams, jau esant galiojančiai ieškovo reikalavimo teisei perleidžiant pagal ginčijamus sandorius turtą susijusių asmenų valdomoms įmonėms už mažesnę nei rinkos kaina ir tokiu būdu padidinant savo nemokumą bei sumenkinant galimybes atsiskaityti su ieškovu. Be to, šiuo atveju yra pagrindas taikyti nesąžiningumo prezumpciją, įtvirtintą CK 6.67 str. 7 p., nes ginčijamų sandorių šalys yra glaudžiai susijusios. Be to, vertinant atsakovų nesąžiningumą, byloje neprivalo būti duomenų, jog atsakovas siekia perleisti ar kitaip apsunkinti jam priklausantį turtą, pakanka, jog aplinkybių visuma leistų daryti išvadą, jog tokie atsakovo veiksmai yra tikėtini.
  3. Prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užkirsti kelią turto perleidimui tretiesiems asmenims, o ne sutrikdyti atsakovo veiklą. Areštavus šį turtą, atsakovai ir toliau galėtų juo naudotis, todėl jokių realių nuostolių nepatirtų.

10Atsakovas AB „Vilma“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovas nenurodė aplinkybių, kurios objektyviai patvirtintų grėsmę galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui. Skunde nurodomos aplinkybės dėl tariamo atsakovų nesąžiningumo ir ginčijamų sandorių neteisėtumo yra tik ieškovo nuomonė, nepagrįsta jokiais objektyviais įrodymais.

11Atsakovas AS „UniCredit Bank“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, jog laikinąsias apsaugos priemones prašoma pritaikyti nekilnojamam turtui, kuriuo bankas nėra tiesiogiai ar kitaip suinteresuotas, todėl klausimą prašo spręsti teismo nuožiūra.

12Atsakovas UAB „Medalpas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti bei palikti galioti skundžiamą nutartį. Teismas pagrįstai nutartyje konstatavo, jog ieškovas nenurodė aplinkybių, pagrindžiančių teismo sprendimo neįvykdymo riziką, t. y. ieškovas neįrodė, kad neareštavus atsakovui priklausančio pastato, esančio ( - ), yra grėsmė, jog atsakovas minėtą turtą perleis tretiesiems asmenims. Vilniaus apygardos teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, taip pat ir dėl atsakovui priklausančio pastato, esančio ( - ), sprendė dar 2010 m. rugpjūčio 11 d. ir atsisakė taikyti areštą minėtam pastatui. Atsakovas per tą laiką nesiėmė jokių veiksmų perleisti jam priklausantį turtą tretiesiems asmenims. Be to, Lietuvos apeliaciniam teismui iš dalies patenkinus ieškovo atskirąjį skundą, tačiau nepritaikius arešto pastatui, esančiam ( - ) ieškovas nei kartu su prašymu, nei su atskiruoju skundu nepateikė įrodymų, kad atsakovas po minėtos nutarties priėmimo ėmėsi veiksmų, kurie leistų manyti, jog prašomą areštuoti turtą bandoma kokiais nors būdais perleisti tretiesiems asmenims. Be to, ieškovo skunde nurodomos aplinkybės, susijusios su ieškinio pagrįstumu, tariamu sandorių neteisėtumu bei atsakovų nesąžiningumu, yra nenagrinėtinos, nes ieškinio pagrįstumas vertinamas priimant sprendimą dėl ginčo esmės. Pažymėtina, kad skunde ne kartą nurodoma Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 9 d. nutartis buvo priimta visiškai kitoje byloje. Atskirojo skundo tenkinimas, atsakovo manymu, pažeistų ekonomiškumo, teisingumo bei kitus civilinio proceso principus.

13Atsakovas UAB „Macro Investment“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo jį atmesti bei palikti galioti skundžiamą nutartį. Byloje nėra jokių įrodymų, kad atsakovas UAB „Medalpas“ ėmėsi kokių nors veiksmų perleisti turtą tretiesiems asmenims, taip pat byloje nėra duomenų apie atsakovo UAB „Medalpas“ ketinimus kokiais nors būdais perleisti turtą tretiesiems asmenims, todėl teismas pagrįstai ir teisėtai atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 11 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: areštavo 6994/25946 dalis žemės sklypo ( - ) ir pastatą ( - ); 1892/8437 dalis žemės sklypo ( - ) ir pastatą ( - ) bei 1492/8437 dalies žemės sklypo ( - ) nuomos teisę; 1,0484 ha žemės sklypą ( - ) ir šešis pastatus ( - ) Šioje nutartyje nurodyta, kad ginčijamais sandoriais perleistų nekilnojamojo turto objektų, nuosavybės teise priklausančių atsakovams, areštas yra tiesiogiai susijęs su ieškinio dalyku, t. y. su ieškovo materialiaisiais reikalavimais. Taigi teisėjų kolegija konstatavo, kad yra pagrindas taikyti areštą ginčijamais sandoriais perleistam turtui kaip šių sandorių objektui.

16Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą pritaikyti turto areštą pastatui, kurio unikalus Nr., ( - ) nuosavybės teise priklausančiam atsakovui UAB „Medalpas“, nurodydamas, kad minėtas daiktas taip pat buvo perleistas ginčijamais sandoriais, tačiau jis per klaidą nebuvo įrašytas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. vasario 17 d. nutartyje. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atmetė šį ieškovo prašymą, nurodęs, kad ieškovas nepateikė jokių motyvų ir argumentų, patvirtinančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę. Be to, teismas laikėsi pozicijos, kad ieškovas neįrodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neareštavus šio pastato, atsakovas UAB „Medalpas“ gali perleisti jį tretiesiems asmenims. Teisėjų kolegija su šiais pirmosios instancijos teismo motyvais nesutinka. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad minėtą pastatą atsakovas UAB „Medalpas“ įsigijo 2009 m. balandžio 1 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 1-2134 (b. l. 103), kurią šioje byloje ieškovas ginčija ir siekia jos pripažinimo negaliojančia. Nagrinėjamu atveju pažymėtina, jog prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ieškovas nurodė iš dalies netikslius turto identifikacinius duomenis, t. y. vietoj pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ieškovas įrašė pastato unikalų Nr. ( - ). Dėl šios priežasties Lietuvos apeliacinis teismas, areštuodamas ginčijamais sandoriais perleistą turtą, nurodė areštuoti pastatą, kurio unikalus Nr. ( - ), nors daiktas tokiu unikaliu numeriu net nebuvo perleistas ginčijamais sandoriais ir nėra susijęs su byla. Tik per klaidą nebuvo nurodyta, kad areštas taikytinas ir pastatui, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ). Atsižvelgiant į šias aplinkybes, taip pat į tai, kad aukščiau minėta apeliacinės instancijos teismo nutartimi buvo konstatuotas pagrindas taikyti areštą visiems ginčijamais sandoriais perleistiems nekilnojamojo turto objektams, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti ieškovo prašymą dėl pastato, kurio unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), arešto.

17Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir proporcingumo principais. Šie principai reiškia, jog laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos taip, jog maksimaliai užtikrintų būsimo teismo sprendimo įvykdymą, bet tuo pačiu atsakovui sukeltų minimalius neigiamus padarinius. Teisėjų kolegijos manymu, pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė sudarys galimybę užtikrinti tinkamą būsimo teismo sprendimo, jeigu jis būtų palankus ieškovui, įvykdymą, tačiau nesuteiks nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir nesuvaržys nei vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Dėl šios priežasties atmestini atsakovo UAB „Medalpas“ atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai, jog skundo tenkinimas pažeistų ekonomiškumo, teisingumo ir kitus civilinio proceso principus.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

19Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko (kodas 112029270, registracijos adresas J. Basanavičiaus g. 26, Vilnius) reikalavimų užtikrinimui taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti uždarajai akcinei bendrovei „Medalpas“ (kodas 123469716, registracijos adresas Lakūnų g. 3A, Vilnius) nuosavybės teise priklausantį pastatą (unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

20Nutarties nuorašą nusiųsti Centrinei hipotekos įstaigai.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB... 5. Ieškovas pateikė teismui prašymą taikyti turto areštą pastatui, kurio... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. gegužės 4 d. nutartimi ieškovo prašymą... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas AB DnB NORD bankas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 10. Atsakovas AB „Vilma“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 11. Atsakovas AS „UniCredit Bank“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo,... 12. Atsakovas UAB „Medalpas“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą... 13. Atsakovas UAB „Macro Investment“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 15. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 17 d. nutartimi pakeitė Vilniaus... 16. Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė prašymą pritaikyti turto... 17. Laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo ir... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 19. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. gegužės 4 d. nutartį ir... 20. Nutarties nuorašą nusiųsti Centrinei hipotekos įstaigai....