Byla N2-2802-826/2012
Dėl vaiko globėjo (rūpintojo) ir gyvenamosios vietos pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Marius Dobrovolskis, viešame teismo posėdyje, sekretoriaujant Joanai Runelienei, dalyvaujant pareiškėjo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovėms A. V. ir I. A., suinteresuotų asmenų Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atstovei M. M. ir Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atstovui A. V., išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjos Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos skyriaus pareiškimą suinteresuotiems asmenims Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namams ir Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ dėl vaiko globėjo (rūpintojo) ir gyvenamosios vietos pakeitimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašo teismo atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo S. K., gim. ( - ) globėjo (rūpintojo) pareigų, paskirti S. K., gim.( - ) globėjais (rūpintojais) Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, nustatyti S. K. globos (rūpybos) vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“. Pareiškime pareiškėja nurodė ir teismo posėdyje pareiškėjo atstovai paaiškino, kad S. K. yra be tėvų likęs vaikas, jos tėvams J. K. ir V. K. 2009 m. rugsėjo 11 d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu neterminuotai apribota tėvų valdžia, priteistas išlaikymas vaikui, S. K. nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) bei globos (rūpybos) vieta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, vaikui nustatytas vidutinis neįgalumas. Kadangi S. K. tuoj sukaks šešeri metukai, tikslinga perkelti S. K. į Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, kur jai bus teikiama ilgalaikė socialinė globa.

3Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai atsiliepime į pareiškimą nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškimu sutinka, S. K. iki 5 metų buvo taikytos ankstyvosios reabilitacijos procedūros ir užsiėmimai didesnę įtaką turėjo mergaitės judesių raidai, o šiuo metu vyrauja elgesio ir emocijų sutrikimai, kuriuos įtakoja vaiko protinis atsilikimas. S. K. tikslinga perkelti į Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“ , kuriuose yra grupė vaikams su negalia.

4Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“ atsiliepime į pareiškimą nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad su pareiškimu sutinka, mano, kad Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ esantys specialistai suteiks visą būtiną pagalbą vaikui.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad 2009 m. rugsėjo 11d. Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimu (civilinė byla Nr. N2-10118-642/2009) neterminuotai apribota V. K. ir J. K. valdžia į nepilnametį vaiką S. K., nustatyta nepilnamečiui vaikui S. K. institucinė nuolatinė globa, Klaipėdos apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai paskirti S. K. globėjais, S. K. gyvenamoji vieta nustatyta Klaipėdos apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. (b.l. 7 - 9). 2011-10-11 Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai kreipėsi į pareiškėją su prašymu svarstyti S. K. perkėlimą į kitą specializuotą globos įstaigą, kuri užtikrintų logopedo ir specialiojo pedagogo pagalbą, nes mergaitė nepaklusni, neatlieka užduočių, nesuvokia nurodymų, grupinių užsiėmimų metu elgiasi neprognozuojamai, dezorganizuoja kitų vaikų veiklą, agresyvoka mažesnių vaikų atžvilgiu, kelia realų pavojų kitiems vaikams (b.l. 13). Pagal 2012-01-26 medicininį pažymėjimą Nr.12/6 S. K. diagnozuotas vidutinis protinis atsilikimas, kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimas, aktyvumo ir dėmesio sutrikimai, reaktyvi artropatija, hemodinamiškai nereikšminga ovalinė anga, AAL po radikalios operacijos, fizinis atsilikimas, toliaregis astigmatizmas, stebima dėl pirminės arterinės hipertenzijos (b.l. 26). Pagal 2011-12-07 Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyriaus informaciją, S. K. socialinės globos paslaugas gali būti teikiamos Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“ (b.l. 14).

7Astižvelgiant į tai, kad Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namai dėl objektyvių priežasčių – mergaitės amžiaus, nustatytų diagnozių ir jos elgesio, negali tinkamai atlikti institucinių globėjų globėjo pareigų, užtikrinti nepilnamečiui vaikui būtinų socialinių paslaugų suteikimą, institucinis globėjas nuo S. K. globėjo pareigų atleistinas (LR CPK 494 str.1 d.)

8Remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.249 straipsnyje įtvirtintais vaiko globos (rūpybos) nustatymo principais, atsižvelgiant į mažamečio vaiko interesus, mažametės S. K. instituciniu globėju (rūpintoju) paskirtinas suinteresuotas asmuo – Klaipėdos vaikų globos namai „Rytas“, nustatytina mažametės S. K. globos (rūpybos) vieta Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180, 3.256, 3.257, 3.261, 3.265 straipsniai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 494 str. 4 d., 497-503 straipsniai).

9Klaipėdos vaikų globos namams „Rytas“ išaiškintinos globėjo teisės ir pareigos (LR CK 3.243 str., 3.271 - 3.276 str.).

10Nutartis vykdytina skubiai (LR CPK 496 str. 1 d.)

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.180, 3.256, 3.257, 3.261, 3.265 straipsniais, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 493 str., 494 str., 496 str., 496 str., ir 504 str. teismas

Nutarė

12pareiškimą patenkinti.

13atleisti Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namus nuo S. K. globėjo pareigų.

14Paskirti mažametės S. K., a.k.( - ) instituciniais globėjais (rūpintojais) Klaipėdos vaikų globos namus „Rytas“, juridinio asmens kodas 190979738, Taikos pr.68, Klaipėda.

15Nustatyti mažametės S. K., a.k.( - ) globos (rūpybos) vietą Klaipėdos vaikų globos namuose „Rytas“, juridinio asmens kodas 190979738, Taikos pr.68, Klaipėda.

16Nutartį vykdyti skubiai.

17Nutartis per 7 dienas nuo nutarties paskelbimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

18Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai