Byla Ik-564-414/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Rimanto Giedraičio, kolegijos teisėjų Janinos Vitunskienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Neringai Musinienei, dalyvaujant pareiškėjui V. J., Lietuvos valstybės atstovui nedalyvaujant, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros atstovui Haroldui Urbonavičiui, Marijampolės apskrities VPK atstovui Žilvinui Strumskiui, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros atstovui Vaidui Paltanavičiui, prokurorui Arūnui Žukauskui, nedalyvaujant Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo V. J. skundą atsakovams Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, Kauno apygardos prokuratūrai dėl administracinių aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neturtinės žalos atlyginimo, tretieji suinteresuoti asmenys Marijampolės apskrities VPK, Marijampolės rajono apylinkės prokuratūra, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Arūnas Žukauskas,

Nustatė

2V. J. prašė panaikinti Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktą Nr. (P-1522)22-5763-10, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo K. G. 2010 m. spalio 27 atsakymą Nr. 17.2-19224, įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą pareiškėjo 2010-08-14 skundą nagrinėti iš naujo, įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Arūno Žukausko pareiškėjo 2010-08-14 skunde skųstų veiksmų ir įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlyginti pareiškėjui 1 000 Lt neturtinę žalą. Jis paaiškino, kad 2010-08-12 atvyko pas Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros prokurorą A.Žukauską, kad gauti leidimą susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir gauti jos nuorašą. Prokuroras A.Žukauskas sutiko, jog pareiškėjas susipažintų su bylos medžiaga ir gautų jos nuorašą, todėl be raštiško sutikimo nukreipė pareiškėją į Marijampolės apskrities VPK kur ir buvo ši medžiaga, tačiau iš policijos komisariato pareiškėjas buvo išsiųstas atgal pas prokurorą A.Žukauską, nes ant pareiškėjo prašymo nebuvo uždėta būtina rezoliucija. Pareiškėjas mano, kad prokuroras A.Žukauskas jį, turintį judėjimo negalią, tyčia, nepagrįstai kankindamas, siuntė į Marijampolės apskrities VPK, siekdamas laimėti laiko medžiagos parengimui. Pabrėžė, kad Kauno apygardos prokuratūra nepagrįstai atsisakė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl A.Žukausko veiksmų, todėl toks prokuratūros veiksmas sukėlė pareiškėjui 1000lt. neturtinę žalą, nes negalėjo laiku ir tinkamai pasirengti kitoms byloms Kauno apygardos ir Vilniaus apygardos administraciniuose teismuose, buvo priverstas rašyti skundą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, dėl šių skundų rašymo ilgam laikui pablogėjo sveikata, teko kentėti abiejų pažeistų kojų kelių sąnarių skausmus, kentėti nepatogumus ir jaustis pažemintu.

3Kauno apygardos prokuratūros atstovas prašė skundą atmesti, nes pareiškėjo prašoma medžiaga po jos išnagrinėjimo dėl UAB “Statybos ritmas“ buvo saugoma Marijampolės apskrities VPK, todėl prokuroras A.Žukauskas pagrįstai pareiškėjo 2010-08-12 prašymą dėl medžiagos kopijų gavimo nukreipė į policijos komisariatą. Pažymėjo, kad skundo dalis dėl Marijampolės apskrities VPK ir specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų veiksmų buvo persiųsta pagal kompetenciją nurodytų institucijų vadovams spręsti tarnybinio patikrinimo atlikimo klausimą.

4Marijampolės apskrities VPK atstovas prašė skundą atmesti. Jis paaiškino, kad 2010-08-12 buvo užregistruotas pareiškėjo prašymas tą pačią dieną gauti dėl UAB “Statybos ritmas“ atsakingų darbuotojų įvykdytos nusikalstamos veiklos ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas. Dėl kopijavimo darbų apimties medžiagos tą pačią dieną nebuvo galima išduoti, todėl visa medžiaga pareiškėjui buvo išsiųsta 2010-08-17. Pažymėjo, kad policijos komisariate buvo atliktas tarnybinis patikrinimas dėl pareigūno M. M. ir budinčių pareigūnų veiksmų 2010-08-12, tačiau tarnybinių nusižengimų jų veiksmuose nebuvo nustatyta.

5Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros atstovas ir A.Žukauskas prašė skundą atmesti, nes pats pareiškėjas, klysdamas, dėl pageidaujamos medžiagos gavimo kreipėsi ne į Marijampolės apskrities VPK, o į Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrą. Pažymėjo, kad pareiškėjas pageidavo gauti medžiagą, kurioje buvo priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, todėl tokiai medžiagai gauti nebuvo būtinas prokuroro leidimas ar rezoliucija.

6Dėl prašymų panaikinti Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktą Nr. (P-1522)22-5763-10, Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo K. G. 2010 m. spalio 27 atsakymą Nr. 17.2-19224, įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą pareiškėjo 2010-08-14 skundą (reg. Nr. 1522) nagrinėti iš naujo, įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Arūno Žukausko pareiškėjo 2010-08-14 skunde skųstų veiksmų.

7Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Marijampolės apskrities VPK 2010-05-27 buvo užregistruotas V. J. pranešimas, kuriuo buvo prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl UAB“Statybos ritmas“ atstovo R. G. veiklos, tačiau buvo priimtas sprendimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. Dėl šios medžiagos kopijų gavimo 2010-08-12 pareiškėjas ir kreipėsi į Marijampolės rajono apylinkės prokuratūrą (bl. 10), iš kur prokuroras A.Žukauskas nukreipė pareiškėją į Marijampolės apskrities VPK, o dėl tokių prokuroro A.Žukausko veiksmų, policijos pareigūnų veiksmų, nes iš policijos komisariato pareiškėjas buvo sugrąžintas pas prokurorą A.Žukauską ir specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų veiksmų, 2010-08-14 skundu Kauno apygardos prokuratūros vyriausiajam prokurorui (bl. 6-7) pareiškėjas siekė, kad būtų atliktas tyrimas.

8Ginčijamais Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktu Nr. (P-1522)22-5763-10 (bl. 9), kurį pareiškėjas apskundė Prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 4 dalies tvarka ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo K. G. 2010 m. spalio 27 atsakymu Nr. 17.2-19224 (bl. 8) buvo atsisakyta pradėti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A.Žukausko veiksmų, susijusių su V. J. prašymu gauti tyrimo medžiagos kopijas. Pažymėtina ir tai, kad tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro veiksmų reglamentuoja Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 3 dalis, kurioje nurodyta, jog tarnybinis patikrinimas atliekamas, kai prokuroro veika turi įstatymo pažeidimo, tarnybinio nusižengimo arba prokuroro vardą žeminančio poelgio požymių, taip pat kai prokuroras nušalinamas nuo pareigų, jei panaudojo šaunamąjį ginklą arba remiantis Generalinės prokuratūros ar teritorinės prokuratūros vyriausiojo prokuroro tarnybiniu pranešimu.

9Teismo posėdžio metu neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjo prašoma medžiaga po jos išnagrinėjimo dėl UAB “Statybos ritmas“ buvo saugoma Marijampolės apskrities VPK, todėl prokuroras A.Žukauskas pagrįstai pareiškėjo 2010-08-12 prašymą ir jį patį dėl medžiagos kopijų gavimo nukreipė į policijos komisariatą. Skunde nurodyta aplinkybė, kad ant pareiškėjo prašymo prokuroras A.Žukauskas neuždėjo būtinos rezoliucijos, dėl ko pareiškėjas turėjo grįžti iš policijos komisariato atgal pas prokurorą A.Žukauską, prokuroras A.Žukauskas pareiškėją tyčia, nepagrįstai kankindamas, siuntė į Marijampolės apskrities VPK, siekdamas laimėti laiko medžiagos parengimui, nepagrįsta teisės normomis ir faktinėmis aplinkybėmis.

10Pažymėtina ir tai, kad 2010-08-12 Marijampolės apskrities VPK buvo užregistruotas pareiškėjo prašymas tą pačią dieną gauti dėl UAB “Statybos ritmas“ atsakingų darbuotojų įvykdytos nusikalstamos veiklos ikiteisminio tyrimo medžiagos kopijas (bl. 10), tačiau dėl kopijavimo darbų apimties medžiagos tą pačią dieną nebuvo galima išduoti, todėl visa medžiaga pareiškėjui buvo išsiųsta 2010-08-17, o šią aplinkybę patvirtina byloje Nr. 1.25-79-10 esantis lydraštis ir siuntų priėmimo-išdavimo 2010-08-17 lydraštis. Atsakovo atstovo nurodytą aplinkybę, kad skundo dalis dėl Marijampolės apskrities VPK pareigūnų veiksmų buvo persiųsta pagal kompetenciją nurodytos institucijos vadovui spręsti tarnybinio patikrinimo atlikimo klausimą, patvirtina teismo posėdžio metu apžiūrėta atlikto tarnybinio patikrinimo medžiaga dėl pareigūno M. M. ir budinčių pareigūnų veiksmų 2010-08-12. Tokiu būdu, darytina išvada, kad Kauno apygardos prokuratūros veiksmai reaguojant į pareiškėjo 2010-08-14 skundą laikytini teisėtais ir pagrįstais ir jie atitiko Asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos prokuratūroje tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. I-3. Priimto sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą pripažįsta ir Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra išnagrinėjusi pareiškėjo skundą Prokuratūros įstatymo 3 straipsnio 4 dalies tvarka, todėl nėra pagrindo įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą pareiškėjo 2010-08-14 skundą nagrinėti iš naujo ir įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Arūno Žukausko pareiškėjo 2010-08-14 skunde skųstų veiksmų.

11Iš pareiškėjo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad ginčydamas Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktą Nr. (P-1522)22-5763-10 (bl. 9) ir Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ikiteisminio tyrimo kontrolės skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojo K. G. 2010 m. spalio 27 atsakymą Nr. 17.2-19224 (bl. 8), kuriais buvo atsisakyta pradėti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A.Žukausko veiksmų ir prašydamas įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą pareiškėjo 2010-08-14 skundą nagrinėti iš naujo, įpareigoti Kauno apygardos prokuratūrą atlikti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo Arūno Žukausko pareiškėjo 2010-08-14 skunde skųstų veiksmų, jis siekia, jog ateityje panašūs atvejai nesikartotų ir jis nebūtų diskriminuojamas ir žeminamas.

12Pagal ABTĮ 23 ir 52 straipsnius teisė suformuluoti skundo dalyką ir pagrindą priklauso pareiškėjui. Savo ruožtu, skundo dalykas ir pagrindas apsprendžia bylos nagrinėjimo ribas bei pareiškėjo pasirinktos gynybos būdą, siekiant apginti savo tikrai ar tariamai pažeistą teisę. Tačiau teisminis, tikrai ar tariamai pažeistos teisės, gynybos būdas yra sąlygotas atitinkamų procesinių prielaidų, numatytų ABTĮ 37, 101, 103 straipsniuose, kurių buvimas atima arba apriboja asmens teisę naudotis teismine gynyba. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies ir 15 straipsnio nuostatas, ne kartą yra išaiškinęs, kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad tai, ar asmens, kuris kreipėsi į administracinį teismą, teisės iš tikrųjų buvo pažeistos, yra nustatoma nagrinėjant bylą iš esmės. Konstatavus, jog asmens teisės skundžiamu administraciniu aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas, kuriuo asmens skundas turi būti atmetamas. Išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, savo esme yra materialinio teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigoms. Tuo tarpu konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialinėms teisėms ar pareigoms, kartu reiškia ir konstatavimą, kad jokios asmens materialinės teisės nebuvo pažeistos. Todėl išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia asmeniui teisinių pasekmių, yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą (administracinė byla Nr. AS525-47/2011).

13Nagrinėjamoje byloje teismas sprendžia, jog pareiškėjo siekis, kad ateityje panašūs atvejai nesikartotų ir jis nebūtų diskriminuojamas ir žeminamas, ABTĮ 5 straipsnio prasme reiškia, kad ginčijami aktai neturi įtakos pareiškėjo materialinėms teisėms ar pareigoms, o tai yra papildomas pagrindas skundui atmesti.

14Dėl 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo.

15Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Taigi, vadovaujantis aukščiau nurodytomis nuostatomis, viešojo administravimo subjekto asmeniui padaryta tiek turtinė, tiek neturtinė žala gali būti atlyginama tik tais atvejais, kai tokia žala padaroma neteisėtais viešojo administravimo subjekto veiksmais ar neveikimu. Siekiant pripažinti reikalavimą dėl žalos atlyginimo pagrįstu turi būti nustatytos civilinės atsakomybės sąlygos : žalos faktas, neteisėta veika ir priežastinis ryšys, nes atsakomybė už žalą, atsiradusių dėl valdžios institucijų neteisėtų aktų atsiranda be kaltės.

16Pareiškėjas, kaip jau minėta, pageidauja jo patirtos neturtinės žalos atlyginimo. Tokios žalos sąvoką apibrėžia CK 6.250 straipsnio 1 dalis, kurioje nustatyta, kad neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais.

17Skunde nurodyta, kad Kauno apygardos prokuratūra nepagrįstai atsisakė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl prokuroro A.Žukausko veiksmų, todėl toks prokuratūros veiksmas sukėlė pareiškėjui 1000lt. neturtinę žalą, nes negalėjo laiku ir tinkamai pasirengti kitoms byloms Kauno apygardos ir Vilniaus apygardos administraciniuose teismuose, buvo priverstas rašyti skundą Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, dėl šių skundų rašymo ilgam laikui pablogėjo sveikata, teko kentėti abiejų pažeistų kojų kelių sąnarių skausmus, kentėti nepatogumus ir jaustis pažemintu.

18Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų sampratą, yra pažymėjęs, kad neteisėtumas galėtų pasireikšti tik tada, kai būtų nustatoma, jog valdžios institucijų darbuotojai neįvykdė jiems teisės aktais priskirtų funkcijų arba nors ir vykdė šias funkcijas, tačiau veikė nepateisinamai aplaidžiai, paviršutiniškai, pažeisdami bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. gegužės 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A17-499/2007). Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, kad, sprendžiant administracinės teisės subjekto veiklos neteisėtumo klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina nustatyti, kokios teisės normos buvo pažeistos ir kaip šie pažeidimai pasireiškė, t. y. neigiamos tam tikros veikos pasekmės savaime negali būti laikomos pakankamu pagrindu konstatuoti šios veikos neteisėtumą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A11-1642/2005).

19Kaip jau buvo paminėta, nebuvo nustatyti prokuroro A.Žukausko veiksmai reglamentuoti Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 3 dalyje, kurie leistų pradėti tarnybinį patikrinimą, todėl Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktu Nr. (P-1522)22-5763-10 pagrįstai buvo atsisakyta pradėti tarnybinį patikrinimą dėl Marijampolės rajono vyriausiojo prokuroro pavaduotojo A.Žukausko veiksmų, susijusių su V. J. prašymu gauti tyrimo medžiagos kopijas. Nenustačius neteisėtos veikos, apibūdinamos CK 6.271 straipsnio 4 dalyje, prašymas dėl neturtinės žalos atmestinas.

20Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1 p.,

Nutarė

21Skundą atmesti kaip nepagrįstą.

22Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. V. J. prašė panaikinti Kauno apygardos prokuratūros... 3. Kauno apygardos prokuratūros atstovas prašė skundą atmesti, nes... 4. Marijampolės apskrities VPK atstovas prašė skundą atmesti. Jis paaiškino,... 5. Marijampolės rajono apylinkės prokuratūros atstovas ir A.Žukauskas prašė... 6. Dėl prašymų panaikinti Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktą Nr.... 7. Teismo posėdžio metu nustatyta, kad Marijampolės apskrities VPK 2010-05-27... 8. Ginčijamais Kauno apygardos prokuratūros 2010-10-08 aktu Nr.... 9. Teismo posėdžio metu neginčijamai nustatyta, kad pareiškėjo prašoma... 10. Pažymėtina ir tai, kad 2010-08-12 Marijampolės apskrities VPK buvo... 11. Iš pareiškėjo paaiškinimų teismo posėdžio metu nustatyta, kad... 12. Pagal ABTĮ 23 13. Nagrinėjamoje byloje teismas sprendžia, jog pareiškėjo siekis, kad ateityje... 14. Dėl 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo. ... 15. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 16. Pareiškėjas, kaip jau minėta, pageidauja jo patirtos neturtinės žalos... 17. Skunde nurodyta, kad Kauno apygardos prokuratūra nepagrįstai atsisakė... 18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas valstybės... 19. Kaip jau buvo paminėta, nebuvo nustatyti prokuroro A.Žukausko veiksmai... 20. Vadovaujantis ABTĮ 85-87 str., 88 str. 1d. 1 p.,... 21. Skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 22. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...