Byla 2-2178-527/2011
Dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo priėmimo klausimą

1Kauno apygardos teismo teisėja Jolita Cirulienė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės BUAB ,,GARLIAVOS KASYBA“ ieškinio atsakovams P. I. ir I. L. dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

3ieškovė ieškiniu prašo pripažinti negaliojančia 2009-12-07 paskolos sutartį, sudarytą tarp UAB ,,Garliavos statyba“ ir UAB ,,Rodstaris“ dėl 2.038.000 Lt paskolos, kaip prieštaraujančią UAB ,,Garliavos kasyba“ tikslams; priteisti ieškovei BUAB ,,Garliavos kasyba“ solidariai iš atsakovų P. I. ir I. L. 2.038.000 Lt tiesioginių nuostolių sumą, 89.616,16 Lt palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinys atsisakytinas priimti.

5CPK 55 str. 1 ir 2 d. numatyta, kad juridinių asmenų bylas teisme veda jų organai ar dalyviai, veikiantys pagal įstatymus ar steigimo dokumentus, jiems suteiktas teises ir pareigas. Šiais atvejais laikoma, kad bylą veda pats juridinis asmuo. Juridinių asmenų atstovais teisme gali būti atitinkamų juridinių asmenų darbuotojai (apeliacinės instancijos teismuose – turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą) arba advokatai ar advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje. CPK 57 str. 1 d. nustatyta, jog atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime. CPK 59 str. 2 d. įtvirtinta, jog įgaliojimas atstovui pareikšti ieškinį ir priešieškinį, atsisakyti pareikšto ieškinio ir jį pripažinti, sudaryti taikos sutartį, perįgalioti, gauti vykdomąjį raštą ir pateikti jį vykdymui, gauti turtą, paduoti prašymą dėl proceso atnaujinimo turi būti atskirai aptarti įgaliojime.

6Kaip matyti iš teismui pateikto ieškinio turinio bei jo priedų, Kauno apygardos teismo 2010 m. gegužės 24 d. nutartimi UAB „Garliavos kasyba“ (o ne UAB ,,GARLIAVOS KASYBA“) iškelta bankroto byla, įmonės administratoriumi paskirta UAB ,,Bankroto departamentas LT“. Nagrinėjamu atveju ieškinį dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo ieškovės BUAB ,,GARLIAVOS KASYBA“ vardu pateikė ir jį pasirašė Inara Ragaišytė, save įvardijusi UAB ,,Bankroto departamentas LT“ įgaliotu asmeniu. Kaip minėta, juridinio asmens atstovo pagal pavedimą teisės turi būti išreikštos įstatymų nustatyta tvarka išduotame ir įformintame įgaliojime (CPK 57 str. 1, 2 dalys), tačiau šiuo atveju joks įgaliojimas, kuriame būtų aptarta teisė minėtam įgaliotam asmeniui pareikšti ieškinį BUAB ,,GARLIAVOS KASYBA“ vardu (o taip pat ir BUAB ,,Garliavos kasyba“ vardu) teisme, kaip to reikalauja CPK 59 str. 2 dalies imperatyvios nuostatos, nepateiktas. Tokiu būdu pripažintina, jog ieškinį BUAB ,,GARLIAVOS KASYBA“ vardu teismui padavė ir jį pasirašė neįgaliotas vesti bylą asmuo, dėl ko yra pagrindas ieškinį atsisakyti priimti (CPK 137 str. 2 dalies 8 punktas).

7Pažymėtina, kad tokios pozicijos laikomasi ir teismų praktikoje nagrinėjant analogiškas bylas (Kauno apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-3037-395/2010 , 2010 m. spalio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2-3426-395/2010).

8Išaiškintina, kad teismo atsisakymas priimti ieškinį minėtu pagrindu nekliudo vėl kreiptis teismą su tuo pačiu ieškiniu, jeigu yra pašalintos aplinkybės, kliudžiusios priimti ieškinį (CPK 137 str. 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis CPK 137 str. 2 dalies 8 punktu, 5 dalimi,

Nutarė

11ieškovės BUAB ,,GARLIAVOS KASYBA“ ieškinį atsakovams P. I. ir I. L. dėl nuostolių ir palūkanų priteisimo atsisakyti priimti ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

12Nutartis per 7 dienos nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai