Byla e2-7691-494/2018
Dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, bei nuostolių priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Inkoma“ ieškinį atsakovui V. J. dėl iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, bei nuostolių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

31. Ieškovas UAB „Inkoma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė iškeldinti atsakovą V. J. iš buto, esančio ( - ); priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 12,03 Eur patirtų išlaidų, sumokėtų už atliekų tvarkymą, 4,05 Eur išlaidas už AB „Energijos skirstymo operatorius“ apmokėtą sąskaitą; priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 652,50 Eur negautų pajamų už laikotarpį nuo 2017-12-15 iki 2018-05-16; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Inkoma“ 2017-12-14 įgijo iš varžytinių butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), kuris iki turto pardavimo bendrosios nuosavybės teise priklausė atsakovui V. J.; atsakovas savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs ginčo bute. Pardavus butą atsakovas iš jo neišsikėlė ir toliau jame gyvena. Nuo buto įsigijimo iki šio laikotarpio ieškovo atstovas negali patekti į ieškovui nuosavybės teise priklausantį butą, nes atsakovas jo neįleidžia. Atsakovas visiškai vengia bendrauti su ieškovo atstovu, nėra perdavęs buto raktų, realiai gyvena bute, t. y. neišsikėlė bei galimai neišsivežė savo daiktų iš buto. Ieškovo atstovas ne kartą telefonu bendravo su atsakovu, klausė, kada jis išsikels iš buto, siūlė jam sudaryti nuomos sutartį, tačiau atsakovas kategoriškai atsisakė išsikelti bei nurodė, kad savanoriškai iš buto nesikraustys ir toliau savavališkai naudojasi butu. Nuo buto įsigijimo 2017-12-14 iki ieškinio pateikimo teismui ieškovas už butą yra sumokėjęs 12,03 Eur Vilniaus rajono administracijai už atliekų tvarkymą ir 4,05 Eur AB „Elektros skirstymo operatoriui“ už 2018-05-08 sąskaitą, iš viso – 16,08 Eur, ir šią sumą prašo priteisti iš atsakovo. Kadangi atsakovas iki šio laiko neišsikėlė geranoriškai iš buto, gyvena jame savavališkai, nemoka ieškovui jokio nuomos mokesčio už naudojimąsi ne jam priklausančiu turtu, todėl dėl atsakovo veiksmų ieškovas negauna pajamų, kurias sudaro negautos pajamos už buto nuomą laikotarpiu nuo 2017-12-15 iki 2018-05-23. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento, neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo.

52. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

73. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

84. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad butas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), nuo 2017-12-14, t. y. nuo Turto pardavimo iš varžytynių akto Nr. S-17-55-19126 priėmimo dienos, nuosavybės teise priklauso ieškovui UAB „Inkoma“. Aplinkybę, kad ieškovas butu siekia naudotis realiai patvirtina 2018-04-01 ieškovo sudaryta sutartis dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo Nr. 147473-51112/180525, 2018-05-01 šalto vandens pirkimo-pardavimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos sutartis Nr. 338-ŠVN bei šilumos pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 338-ŠIL. Tuo tarpu, minėtame bute gyvena ir savo gyvenamąją vietą yra deklaravęs atsakovas V. J. (Nemėžio sen. 2018-04-03 išduota pažyma). Atsakovas ieškovui nuosavybės teise priklausančiame bute gyvena be ieškovo sutikimo, jokio susitarimo su atsakovu dėl jo gyvenimo ieškovo bute nesudarė. Atsakovas teismui įrodymų dėl jokio susitarimo egzistavimo taip pat nepateikė, tokiems ieškovo argumentams neprieštaravo, atsiliepimo nepateikė. Atsakovo pastangų susitarti su ieškovu dėl galimo tolimesnio gyvenimo ieškovui nuosavybės teise priklausančiame būste, byloje nenustatyta. Tai rodo, kad tarp šalių nebuvo susiklostę gyvenamosios patalpos nuomos ar kitokie sutartiniai santykiai.

9Dėl iškeldinimo

105. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą bei juo disponuoti ir ši teisė gali būti apribota tik paties savininko valia, įstatymų arba teismo sprendimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, toliau – CK, 4.37, 4.39 straipsniai). Netekęs valdymo teisės, savininkas pas kitą asmenį be teisinio pagrindo atsidūrusį daiktą turi teisę išreikalauti iš svetimo neteisėto valdymo (CK 4.95 straipsnis).

116. Nekilnojamojo daikto savininko prarasta galimybė faktiškai naudotis daiktu neturi būti tapatinama su valdymo, kaip vieno iš nuosavybės teisės turinio elementų, praradimu. Visais atvejais, kai nekilnojamojo daikto savininko teisių pažeidimas pasireiškia negalėjimu naudotis savo daiktu dėl to, kad kitas asmuo juo naudojasi be jokio teisinio pagrindo, savininko teisės ginamos ne vindikaciniu (CK 4.95 straipsnis), o negatoriniu ieškiniu (CK 4.98 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-04-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-189/2011). Savininkas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: kad jis yra turto savininkas ir kad jo teisės yra pažeistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-09-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-407/2008).

127. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.98 straipsnis nustato, kad daikto savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu. CK 6.612 straipsnis nustato, kad savavališkai užėmę gyvenamąją patalpą, t. y. įsikėlę į ją be nuomos sutarties, asmenys iškeldinami teismo tvarka ir kita gyvenamoji patalpa jiems nesuteikiama.

138. Nagrinėjamu atveju, valdymo teisių pažeidimas pasireiškia tuo, jog atsakovas, neturėdamas nuosavybės ar valdymo teisės į butą, savavališkai gyvena ieškovui nuosavybės teise priklausančiame turte, iš jo geranoriškai neišsikelia. Byloje duomenų apie tai, jog būtų sudaryta nuomos ar panaudos sutartis su atsakovu nurodyto turto atžvilgiu, pateikta nėra. Todėl teismas daro išvadą, kad atsakovas šiuo turtu naudojasi be teisėto pagrindo, t. y. savavališkai.

149. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovui nepateikus teismui įrodymų, patvirtinančių jo teises į užimamas gyvenamąsias patalpas, nesant jokių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad iškeldinimu būtų pažeistos be savininko leidimo jo bute gyvenančio atsakovo teisės ir teisėti interesai, nėra. Priežasčių, trukdančių patenkinti ieškovo reikalavimą dėl atsakovo iškeldinimo iš gyvenamojo būsto, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, nėra, todėl ieškinys tenkintinas - atsakovas V. J. yra iškeldintinas iš gyvenamosios patalpos - buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nesuteikiant jam kitos gyvenamosios patalpos (CK 6.612 straipsnis).

15Dėl patirtų išlaidų už komunalines paslaugas

1610. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo išlaidas už butui suteiktas komunalines paslaugas, kurias apmokėjo ieškovas. Nurodo, kad atsakovas iki šio laiko iš buto neišsikraustė, jame gyvena bei naudojasi butui teikiamomis komunalinėmis paslaugomis, tačiau jų neapmoka.

1711. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta, kad butų savininkai privalo apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus.

1812. Ieškovui įsigijus ginčo butą, atsirado prievolė, kaip šio turto savininkui, mokėti mokesčius už komunalines paslaugas – elektrą, vandenį, kitas įmokas. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas 2018-05-25 apmokėjo 12,03 Eur rinkliavos mokestį už komunalinių atliekų tvarkymą pagal 2018-04-04 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pranešimą bei 2018-05-25 apmokėjo 4,05 Eur už elektros energiją pagal 2018-05-08 PVM sąskaitą-faktūrą. Šios komunalinės paslaugos buvo teikiamos ginčo butui, esančiam ( - ), kuriuo realiai naudojosi atsakovas. Duomenų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu byloje nėra (CPK 178 straipsnis). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 16,08 Eur skolą už butui suteiktas komunalines paslaugas yra pagrįstas ir tenkintinas.

19Dėl negautų pajamų

2013. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo atlyginti jo patirtus nuostolius – negautas pajamas, kurias galėjo gauti nuomojant butą.

2114. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Bet kuriai civilinės atsakomybės rūšiai (tiek sutartinei, tiek deliktinei) taikyti reikalinga nustatyti visas būtinąsias civilinės atsakomybės sąlygas: nukentėjusios šalies patirtą žalą (nuostolius), atsakingos dėl žalos atsiradimo šalies neteisėtus veiksmus (neteisėtą neveikimą) ir kaltę (išskyrus griežtosios civilinės atsakomybės taikymo atvejus) bei priežastinį neteisėtų veiksmų (neteisėto neveikimo) ir padarytos žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.246 str. - 6.249 str.).

2215. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti nuostuoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos arba patirtos išlaidos, spręstina pagal tokius kriterijus: 1)ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veikai; 3) ar šių pajamų negauta dėl neteisėtų skolininko veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-06 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008-02-11 nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-3-62/2008).

2316. Šiuo atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis atsisako išsikelti iš ieškovui nuosavybės teise priklausančių patalpų bei kliudo naudotis turtu teisėtam buto savininkui.

24Kaip minėta, butas ieškovui nuosavybės teise priklauso nuo 2017-12-14, tačiau nekilnojamuoju turtu realiai naudojasi atsakovas. Ieškovas, neturėdamas galimybės patekti į butą, negali juo naudotis ir gauti iš jo pajamų. Ieškovas yra juridinio asmens statusą turintis subjektas, jis savo veikloje siekia pelno. Kadangi atsakovas iki šio laiko neišsikėlė geranoriškai iš buto, gyvena jame savavališkai, nemoka ieškovui jokio nuomos mokesčio už naudojimąsi ne jam priklausančiu turtu, tad dėl atsakovo veiksmų ieškovas negauna pajamų, kurias sudarytų pajamos už buto nuomą laikotarpiu nuo 2017-12-15 iki 2018-05-23.

2517. Negautų pajamų skaičiavimas turi būti protingas, paremtas byloje surinktais įrodymais ir kita faktine medžiaga bei pagrįstas finansų ar ekonomikos teorijos pripažįstamais metodais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 22014-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2014).

26Ieškovas į bylą pateikė duomenis apie šiuo metu viešai skelbiamą informaciją – nuomos kainas ir paskaičiavo, kad vidutiniškai nuomos kaina panašių objektų už 1 kv. m yra 5,11 Eur. Atsakovas neteisėtai naudojosi viso 25,54 kv. m plotu, taigi už nuomą turėtų mokėti 130,50 Eur per mėnesį. Ieškovui nuosavybės teise butas priklauso nuo 2017-12-15 iki 2018-05-16, kas už 5 mėnesius sudarytų 652,50 Eur.

2718. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad atsakovas gyvena bute neturėdamas pagrindo tai daryti, t. y. užima butą savavališkai, taigi elgiasi neteisėtai, tuo tarpu ieškovas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų neturi galimybės jam nuosavybės teise priklausančio buto valdyti ir juo naudotis savo nuožiūra, t. y. išnuomoti, todėl dėl atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas negavo pajamų, kurias būtų gavęs, jei turėtų galimybę išnuomoti butą, taigi patyrė nuostolius. Teismas konstatuoja, jog yra visos įstatyme nustatytos sąlygos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti, todėl iš atsakovo pagrįstai reikalaujama priteisti negautas pajamas, t. y. 652,50 Eur sumą.

28Dėl bylinėjimosi išlaidų

2919. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinos rašytiniais įrodymais pagrįstos bylinėjimosi išlaidos.

3020. Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys, kad ieškovas UAB „Inkoma“ sumokėjo 95,00 Eur žyminį mokestį bei 360,00 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas.

3121. Teismas atkreipia dėmesį, kad už teismo patenkintus ieškovo pareikštus reikalavimus mokėtinas 90,00 Eur žyminis mokestis, o ne 95,00 Eur kaip yra sumokėjęs ieškovas, t. y. 75,00 Eur už reikalavimą dėl iškeldinimo ir 15,00 Eur už turtinius reikalavimus ((652,50 + 16,08) x 3 proc. x 75 proc.).

3222. Atsižvelgiant į tai iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 90,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 360,00 Eur išlaidos advokatui, viso 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidos (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

3323. Ieškovui grąžintina 5,00 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

3424. Išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma, todėl nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

35Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259, 262, 265, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

36Ieškinį tenkinti.

37Iškeldinti atsakovą V. J. (a. k. ( - ) su jam priklausančiu turtu iš ieškovui UAB „Inkoma“ (į. k. 304286534) nuosavybės teise priklausančio buto, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), nesuteikiant atsakovui kitos gyvenamosios patalpos.

38Priteisti iš atsakovo V. J. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „Inkoma“ (į. k. 304286534) naudai 16,08 Eur (šešiolika eurų 08 ct) patirtų išlaidų, 652,50 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt du eurus 50 ct) negautų pajamų bei 450,00 Eur (keturis šimtus penkiasdešimt eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

39Grąžinti ieškovui UAB „Inkoma“ (į. k. 304286534) 5,00 Eur (penkių eurų 00 ct) žyminio mokesčio permoką, sumokėtą 2018-05-29 per AB Luminor banką, mokėjimo Nr. 102.

40Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

41Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

42Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia... 2. Teismas... 3. 1. Ieškovas UAB „Inkoma“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė... 4. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas UAB „Inkoma“ 2017-12-14 įgijo iš... 5. 2. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. 3. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. 4. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad... 9. Dėl iškeldinimo... 10. 5. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant... 11. 6. Nekilnojamojo daikto savininko prarasta galimybė faktiškai naudotis daiktu... 12. 7. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 4.98 straipsnis... 13. 8. Nagrinėjamu atveju, valdymo teisių pažeidimas pasireiškia tuo, jog... 14. 9. Esant nurodytoms aplinkybėms, atsakovui nepateikus teismui įrodymų,... 15. Dėl patirtų išlaidų už komunalines paslaugas... 16. 10. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo išlaidas už butui suteiktas... 17. 11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82... 18. 12. Ieškovui įsigijus ginčo butą, atsirado prievolė, kaip šio turto... 19. Dėl negautų pajamų... 20. 13. Ieškovas ieškiniu taip pat prašo atlyginti jo patirtus nuostolius –... 21. 14. CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip... 22. 15. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad apie tai, ar patirti... 23. 16. Šiuo atveju atsakovo neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad jis... 24. Kaip minėta, butas ieškovui nuosavybės teise priklauso nuo 2017-12-14,... 25. 17. Negautų pajamų skaičiavimas turi būti protingas, paremtas byloje... 26. Ieškovas į bylą pateikė duomenis apie šiuo metu viešai skelbiamą... 27. 18. Atsižvelgiant į išdėstytą, teismas daro išvadą, kad atsakovas gyvena... 28. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 29. 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 30. 20. Byloje pateikti įrodymai, pagrindžiantys, kad ieškovas UAB „Inkoma“... 31. 21. Teismas atkreipia dėmesį, kad už teismo patenkintus ieškovo pareikštus... 32. 22. Atsižvelgiant į tai iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamos 90,00 Eur... 33. 23. Ieškovui grąžintina 5,00 Eur žyminio mokesčio permoka (CPK 87... 34. 24. Išlaidos valstybei, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra... 35. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis CPK 259, 262, 265, 285-286... 36. Ieškinį tenkinti.... 37. Iškeldinti atsakovą V. J. (a. k. ( - ) su jam priklausančiu turtu iš... 38. Priteisti iš atsakovo V. J. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „Inkoma“ (į. k.... 39. Grąžinti ieškovui UAB „Inkoma“ (į. k. 304286534) 5,00 Eur (penkių... 40. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 41. Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 42. Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos...