Byla e2-7527-647/2019
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas Alfredas Juknevičius,

2sekretoriaujant Vaivai Liaubienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Tele2“ ieškinį atsakovei O. U. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Ieškovas UAB „Tele2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės O. U. 722,21 Eur skolos, 26,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas.

62.

7Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (viešo paskelbimo būdu). Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, toliau – CPK, 142 straipsnio 4 dalis). Ieškinys tenkintinas.

83.

9Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

104.

11Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė 2016-06-01 sudarė Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį Nr. ( - ). Anot ieškovo, UAB „Tele2“, vykdydama savo sutartinius įsipareigojimus, teikė mobiliojo ryšio paslaugas atsakovei ir už suteiktas paslaugas išrašydavo PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė ieškovui neapmokėjo sąskaitų už ieškovo suteiktas paslaugas, dėl ko susidarė 722,21 Eur dydžio skola. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų sumokėjusi ieškovui nurodytą skolą (CPK 178 straipsnis).

125.

13Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. CK 6.38 straipsnyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteisiama 722,21 Eur skola už suteiktas paslaugas.

146.

15CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Sutartimi šalys susitarė, kad paslaugų gavėjui (atsakovei) laiku neapmokėjus už suteiktas paslaugas, paslaugų gavėjas (atsakovė) moka paslaugų teikėjui (ieškovui) 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo nesumokėtos sumos (sutarties 4.5 punktas). Kadangi atsakovė savo sutartinės prievolės tinkamai nevykdė, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės priskaičiuotus 26,00 Eur delspinigius yra pagrįstas, todėl tenkinamas.

167.

17Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-05-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, CK 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteisiamos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 748,21 Eur (722,21 Eur + 26,00 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019-06-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

188.

19Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 18,00 Eur žyminio mokesčio ir patyrė 30,25 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl, ieškinį tenkinus visiškai, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos ieškovui iš atsakovės.

209.

21Valstybei iš atsakovės nepriteistinos teismo patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, nes šios išlaidos mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatyta minimali (3,00 Eur) valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais,

Nutarė

23Ieškovo UAB „Tele2“ (į. k. 111471645) ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš atsakovės O. U. (a. k. ( - ) ieškovo UAB „Tele2“ (į. k. 111471645) naudai 722,21 Eur skolos, 26,00 Eur delspinigius, viso – 748,21 Eur (septynis šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 21 ct), 5 (penkių) proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą (748,21Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019-06-27) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,25 Eur (keturiasdešimt aštuonis eurus 25 ct) bylinėjimosi išlaidų.

25Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

26Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

27Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai