Byla 1A-59-651/2018
Dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalyje, ir nuteistas 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausme

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Reginos Bertašienės, Savinijaus Katausko, Dalios Kursevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo A. S. (A. S.) apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 5 d. nuosprendžio, kuriuo A. S. pripažintas kaltu padarius baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnio 4 dalyje, ir nuteistas 45 (keturiasdešimt penkių) parų arešto bausme.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, paskirta arešto bausmė sumažinti vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – areštas 30 (trisdešimt) parų.

4Arešto pradžią nurodė skaičiuoti nuo faktinio A. S. sulaikymo dienos.

5Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 66 straipsniu į bausmės laiką įskaitytas laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2017 m. spalio 17 d., 10.40 val. iki 2017 m. spalio 18 d. 11.25 val. (2 paros), vieną laikinojo sulaikymo parą prilyginant vienai arešto parai.

6Teisėjų kolegija

Nustatė

7

 1. A. S. nuteistas už tai, kad pagrobė nedidelės vertės svetimą turtą: 2017 m. spalio 15 d., 8.16 val., ( - ), prekybos centre ,,N.“ pavogė vieną butelį degtinės ,,Russian Standart“, 0,7 l talpos, kurios vieno vieneto kaina 17,99 eurai, du butelius degtinės ,,Absolut“ 0,7 l talpos, kurio vieno vieneto kaina yra 18,99 eurai, tris butelius degtinės ,,Finlandia“ 0,7 l talpos, kurios vieno vieneto kaina yra 16,99 eurai, du butelius degtinės ,,Bajorų“ 0,7 l talpos, kurios vieno butelio kaina yra 10,89 eurai. Tokiu būdu A. S. pagrobė 178,72 eurų vertės UAB ,,N“ turtą.
 2. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 5 d. nuosprendžiu pripažino A. S. kaltu padarius BK 178 straipsnio 4 dalyje numatytą nusikaltimą. Teismas, skirdamas bausmę nuteistajam atsižvelgė į nuteistojo asmenybę, padaryto nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę, jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, jo teistumą, šeimines, darbines aplinkybes bei kitas BK 54 straipsnyje numatytas sąlygas ir sprendė, kad yra pagrindas paskirti maksimalią 45 parų arešto bausmę, tačiau pritaikius BK 641 straipsnio nuostatą bausmę sumažino vienu trečdaliu ir paskyrė 30 parų areštą.
 3. Apeliaciniu skundu nuteistasis A. S. prašo paskirti mažesnę bausmę arba paskirti baudą. Mano, kad paskirta bausmė yra per griežta. Nurodo, kad kaltę pripažino iš karto, dėl padaryto nusikaltimo nuoširdžiai gailisi, augina 2 mažamečius vaikus.
 4. Atsiliepimu į apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokuroras S. G. prašo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas parinkdamas bausmės rūšį ir jos dydį, bausmės skyrimą reglamentuojančių teisės normų nepažeidė. Sutinka su teismo paskirta bausme ir mano, kad ji yra teisinga ir nėra per griežta. Pažymi, kad teismas iš esmės bausmę paskyrė atsižvelgdamas į nuteistojo asmenybę. Byloje esantys duomenys apie jį patvirtina, kad A. S. yra linkęs nepaisyti visuomenės nustatytų gyvenimo normų, jas pažeidinėti, todėl nuteistajam paskyrus švelnesnę bausmę nebūtų pasiekti BK 41 straipsnyje numatyti bausmės tikslai.
 5. Apeliacinis skundas atmestinas.
 6. Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau BPK) 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti.
 7. Nuteistasis apeliaciniu skundu neginčija kaltės dėl jam inkriminuoto baudžiamojo nusižengimo, tačiau nesutinka su jam paskirta bausme. Mano, kad ji yra per griežta.
 8. Teismas skiria bausmę pagal BK specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją, laikydamasis BK bendrosios dalies nuostatų. Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į: padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, padarytos nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, asmens, kaip bendrininko, dalyvavimo darant nusikalstamą veiką formą ir rūšį, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes (BK 54 str. 1, 2 d.). Baudžiamajame įstatyme taip pat nustatyta, kad teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgia ir į atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes, jų buvimą ar nebuvimą. Be to, skirdamas bausmę, teismas privalo atsižvelgti ne tik į BK VIII skyriaus reikalavimus, bet ir į bausmės paskirtį, todėl teismas kaskart turi nustatyti, ar parinkta bausmės rūšis ir nustatytas jos dydis bus pakankamai efektyvūs norint sulaikyti asmenį nuo nusikalstamų veikų darymo, ar tokiu būdu asmuo bus pakankamai nubaustas, ar jam bus atimta ar apribota galimybė daryti naujas nusikalstamas veikas, ar nuteistasis laikysis įstatymų ir nebenusikals, ar bus užtikrintas teisingumo principo įgyvendinimas (BK 41 str. 2 d.).
 9. Už BK 178 straipsnio 4 dalyje numatytą nusikalstamą veiką gali būti skiriami viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas. Nuteistajam buvo paskirta griežčiausia sankcijoje numatyta bausmė – areštas ir paskirtas šios bausmės maksimumas, tačiau pritaikius BK 641 straipsnio nuostatą, bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir paskirta galutinė bausmė – 30 parų areštas.
 10. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, skundžiamu nuosprendžiu, apeliaciniame skunde išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, skirdamas bausmę, įvertino visas bausmės skyrimui reikšmingas aplinkybes ir paskyrė tinkamą bausmę.
 11. Apylinkės teismas tinkamai įvertino jo charakteristiką (teistas 16 kartų už nusikalstamas veikas nuosavybei (b. l. 37–56), nuo 2013 m. administracine tvarka baustas 30 kartų, dažniausiai už smulkaus turto pagrobimą, turi daug galiojančių administracinių nuobaudų, duomenų, kad būtų mokėjęs paskirtas baudas, nėra (b. l. 57–79). Nuteistasis yra darbingo amžiaus, tačiau byloje nėra duomenų, kad dirbtų ir gautų nuolatines pajamas, o tai rodo, kad nuteistasis ne tik yra linkęs nusikalsti, bet nusikalstamų veikų darymas yra jo pragyvenimo šaltinis. Nors apeliantas tvirtina, jog yra vedęs ir turi mažamečių vaikų, tačiau tai pagrindžiančių duomenų nepateikė. Jų nepateikė ir apeliacinės instancijos teismui. Kita vertus, šeiminės aplinkybės savaime nesudaro pakankamo pagrindo neskirti griežčiausios bausmės, numatytos sankcijoje, rūšies. Ši aplinkybė reikšminga, tačiau ji negali atsverti ir būti prioritetinė, lyginant su pagrindinėmis baudžiamosios atsakomybės nuostatomis. Be kita ko, vien šios aplinkybės buvimas, įvertinus jas kitų aplinkybių kontekste, nesudarytų pagrindo švelninti bausmę.
 12. Apeliantas nurodo, kad jis iš karto pripažino padaręs nusikalstamą veiką, gailėjosi dėl to, tačiau pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas šią aplinkybę įvertino kaip jo atsakomybę švelninančią aplinkybę, tačiau vien jos buvimas, atsižvelgus į nuteistojo asmenybę, jo padarytų nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų kiekį, nesudarė pagrindo paskirti švelnesnę bausmę. Be to, atkreiptinas nuteistojo dėmesys, kad buvo taikyta BK 641 straipsnio nuostata ir bausmė sumažinta vienu trečdaliu. Įvertinus tai dar labiau švelninti bausmę ar paskirti švelnesnę bausmės rūšį, nėra jokio pagrindo.
 13. Nors nuteistasis prašo vietoje arešto bausmės paskirti baudą, tačiau kolegijos įsitikinimu, nuteistajam paskyrus baudą nebūtų pasiekti bausmės tikslai. Nuteistasis yra nedirbantis, paskirtų baudų nėra sumokėjęs, todėl tikėtis, kad baudą nuteistasis sumokėtų ir tai turėtų jam teigiamos įtakos, nėra pagrindo. Pirmosios instancijos teismas, parinkdamas griežčiausią bausmės rūšį ir jos dydį bendrųjų bausmės skyrimo pagrindų, numatytų BK 54 straipsnyje, nepažeidė. Kolegija visiškai sutinka su apylinkės teismo apeliantui paskirta arešto bausme ir jos dydžiu, ji paskirta įvertinus visas būtinas sąlygas, atitinka nuteistojo asmenybę bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo daryti priešingą išvadą.
 14. Atsižvelgdamas į anksčiau paminėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismo nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistu.

8Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

9atmesti nuteistojo A. S. apeliacinį skundą.

Proceso dalyviai